Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

", GOGLEDD LLOEG TWD YECHAF…

ltwflOL. ; COFNODION , DIHWESJOL.'

EFFEITHIAU'E DDIOD.

News
Cite
Share

EFFEITHIAU'E DDIOD. Dydd Sadwrn wythnos i'r diweddaf, yn Llysyr Ynadon yn Ngaernarfon, pan yr eisteddai Arglwydd Newborougn, ac ustusiaid epeill ar y fainc, eyhuddwyd llafurwr o'r enw Griffith Roberts o ar- cholli chwarelwr o'r enw Henry Hughes, Penygroes, yn anghyfreithlawn, gyda'r bwnad o wneud dirfawr niwed corfforol iddo. Oddiwrth y tystiolaethau a wran- dawyd, ymddengys fod yr erlynydd Hu- ghes, a chydymaith iddo, ar y 24ain o'r mis diweddaf, yn cerdded ar hyd ffordd fynyddig sydd yn arwain i'r Cilgwyn, ac iddynt oddiweddydjy carcharor. Yr oedd yddau, mae'n ymddangos, o dan effeith- lau y ddiod feddwol; ae fel y mae vn dygwydd yn fynych o danei dylanwad hi, dechreuasant gweryla. Yn yr ymladdfa a ddilynodd, dywedir fod y careharor wedi cicio yr erlynydd, ac wedi ei dry- wanu a chyllell logell. Mewn amddiffyn- iad iddo, dadleuid mai mewn hunan-am- ddiffyniad yn unig y gwnaeth Roberts- ddefnydd o r gyllell, a hyny am fod yr erlynydd a'i gydymaith wedi ei gicio bron i farwolaeth. Modd bynag, traddodvfryd y carcharor i sefyll ei brawl yn y frawd- ys noqaf, a gwrthodwyd cytneryd mach" niaeth am ei ymddangosiad. Grtfyna y 'Jen.edl Gymr*i/ yr wythnos o'r blaen y cwestiwiv cdi^lynolA ydyw trdseddaii ar gynydd jjjni Ofuwa -bod.* Y- jqab1, dyfodol ein gwlad mewn perygl. Cyuwysa ein rh'ifyn am:rp' Wythnos hon, adroddiadau am drt^eddau dybryd a damweiniau angeual ag y rhaid eu cysylltu a mynychedd meddwd6d yn ein pllth. Dyna'r giniddeu- wr- o Fachynlleth, wedi boddi. ger Llan- egryn, yn ei feddwdod; chwarelwr ger Bethe^a, fel.y mae gormod o le r gredu, wedl cyfarfod a'r uti diwedd yn afon OgVeh, pan yn yr Unrhyw gyflwr; ac y mile yn rhaid oaAfod fod, a wnelo y ddiod feddwt)l 4fv ddau helynt ofnMwy ger y ac yn Mhenygrbes. • Yn wii^ y mgk-Ir holl droseddau a gyflaWnir yn N ghymru yn dwyn cysvHtiad a- dau beihod svdd, fel y mae fife i ofni. -wedi dyfod yn bechodau cenedlaDthcd y Uynrry, set fiaeddwdod ac anniweirdeb. Ofnwn* yn-Bior fod y to ieuanc sydd yn em rdJth yn tyfu i fyny o dan y syniad ioad y mwy-- af ha^rilug, y mwyaf yfedgar, y mwyaf anweddus mewn iaith ac aflan mewn ym- ddy^ad ydywy mwyaf gwroL" Yr o^tld p j tren^holiad ar gorff Richard Smart yn" dacflenu cvflwr' ofnadwy cymdeithap yr ardal. Addefid fod terfysg cegrwth y Uancjaja wrth ddybhweiyd o'r tafamd^, yn' beth mor gyffi-edin yn yr ardaj^fel nas Cymeryd syiw neilldupl o honynt gan. y tfrigolion—"dim ond-mwstwr cyfFredin hogiau wedi meddwi." Tybed na fydd i helynt y gyllelj yn Mhenygroes, a marw- olaeth druenus a drwgdybus Richard Smart fod yn foddion i ddychrynu a difrif- oli rhai o'r lianciau sydd er yn ddiwedd- ar yn gwarthruddo eu dosbarth, en gwlad, a'u cenedl 1

BAELLKNWVB L

AT - TWYNOG -JEFFREYS, ,I.RYMNI.

SALEM, CREUNANT.I

' rrv (;:;(1 rtt .'-' ■ ■…

Y GLAIS A'I HELYNTION.

[No title]

[No title]

=MABWOtiAlfiTH Y FLiVryDDYN…

GWEDDI'R LLEIDR AR Y GROBS.

- 1 FY NHElkLAD.

: i :• " 1 Y MEDDWYN.

Y BOREU.

Advertising

GLOWYR CASTELLNEDD A;R AMGYLCHOEDD.-