Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

cYMANFÂ. GERDDOROL GWENT .…

News
Cite
Share

cYMANFÂ. GERDDOROL GWENT A MORGAN WG. Llawer o ddar<)gan a fu ST ^phwyn- iad y Gyrnanfa ncbod nas gellid ei dwyn i ben a chlyws-om rai o'i chefnogwyr blaenaf yn datgan mai G-eat Eastern, affair a fydd-ii, gan y tybient -ei, bod yn ray fawr-ac trmg ei ttrarfynau, ac y buag ai yn anmhosibl ei dwyn i unrhyw drefn. Hydy nod y diweddar Ieti-tn Gwyllt ei hun. gvan iawn oedd ei ffydd ef ynddi pan souiwyd wrtno gyataf am bwriad i gynal y eyfryw Gy nanfa, er iddo/ tfedi hyny ddyfod i gredu ynddi, a dysgwyi- iaf lvwar oi liwrthi; oad yn nmell cyn i'r adeg i'w chynal ddyfod i ben, yr oodcl ef yn ei fedd, neu cawsai achos i lawen- bau yn ei llwyddiant perffaith; oblegyd, 0r darognn gwrthwynebwyr ac er ofnai gyfeillion profodd y Gymanfa a gynal- xvyd ya Nghierdydd, yn mis Medi di- Weddaf, yn un o'r cyfarfodydd mwyaf llwyddianns a gynaliwyd erioed. Da gettym ddeall y bwriedir cynal Gymanfa arall eto yn ýstod yr hif dyfod- eL Y mae program y Gfa hono trbyn hyn wedi ei gyhoeddi, ac y mae yn ynwya detholiad rhagorol o hymnan a tsonan—yn wir, y mae yn amhetis genym aellid gwnead detholiad gwëll gan ei fod yn cynwys pigion o hymnau rhagoraf Williams o Bmtycelyn, Ana Griffiths, a Mr. Charles Caerfyrddin, ac bøfyrl o'r e.au goren. yn Llyfr Tonau Oyrullaid- taol y diwe-idar leuan Gwyllt. Un arben- Igrwydd ne llduol sydd yn perthyn i wregram j Gymanfa nesaf, ydfyw, fod y aifer fwyaf o'r tonau a gynwysir ynddo yn donaa Cymreig. Pa ragoriaethau bynag sydd yn perthyn i donan yr AI- maen, ac y mae eu rhagoriaethaxi yn llawer hefyd, eto, mwy cydnaws a'r gal<in Gymrei5 ydyw hen alawon gwresog ei gwlad ei hun Y mae yr hen don Pererin yma mewn gwisg newydd, neu yn fwy Cywir, efallai, y mae wedi ei diosg ori gwisg newydd. ac yn ymddangos eto mewn gwisg gyffelyb i'r hon yr Krforai ymddangos ynddi yn amser ein tadau. Y mae Alaw Di-lu wedi ei threfnu mewn dull gwahanol i'r hwn y ceir hi yn y llyfr tonau a rbo«lilir y trefniad hwnw yn y ddau nodrtant yn yf program hwn; ac o s nad ydym yn camgymAryd yn fawr, bydd yn sicr oldftyiod yn boblogaidd iawn, yn gymaint ag fod y trefniad hwa yn cyf- ateb roOf uodertig i nodweddion neillduol yr hen Jaw, Y mae vr argrafFydd wedi gwneud ei waith yn dda iawn ae eithri j Un gw«ll. yr ydyni yn credu fed yr hymr., au wedi en a^graffu yn hollolgywir, Ga i od y gwall hwuw yn bwvsig, ac fod yn 1' bosibl i la^ er 0 gantori«m fyned. heibi) ddo heb sylwi ruo, nodwn. ef yn y fan hon. Yn lie j A dango3 iddo nertih dy waod dylai yr ail 1 ir< ell ya y trydvdd penill a genir ar y don4 Brynteg' tod fel y canly in: A di)goq' iddo werth dy waed.' Oddiw/th y wyneb-ddalen yr ydym ya j gweled y cynelir yr ail Gymanfa hon ar y X4un olaf yn Mai nesaf, a hyny yn yr un j lie ag y cynaliwyd y gyntaf ynddo, sef yn nghapel mawr Wood-stroet, yr hen Music Hall, Caerdydd. Llywyddir gan D. Davies, Ysw., A S., a'r Parch D. Saunders, ac arweinir y canu gan yr un personau a'r llynedd. sef Mr. D. Jenkins, M. D. Alaw Ddu, Dr. Parry. a Mr. Jno. Thomas, Blaenanerch. LL. E. W.

# HELYNTION TREFORIS.

FFUGCHWEDL Y LLWYNOG.

TYLODI MAESTEG.

- APEL AB RAN DYODDEFWYR ANGENUS…

[No title]

CWMAFON.<

Advertising

TRIOEDD 0 DREORCI.

BWEDD YSaOL LLANGIWO.