Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Gwaed Pur. I Groen lach. I Nerves Cadarn. YMAE y thai hyn yn anhebgorol angenrheidiol tuag at ricrhan IBOHYD no HIR DDYDDIAU. A Gwaed yw y Bywyd-Owaod Drwg yw yr achos o'r rhan fwyaf o'r ciieiydau hyny sydd yn dinystrio y Corff Dyml. Felly gwelir y ptcYlJ mawr o buro, cryfhau a glanhau y gwaed o bob drwg (humour) trwy gyiqeryd y y Feddyginiaeth Fawr ganlynol at y Cwaed, sef TWAED^/Ji^' GWAED DRWG (jfDRWG YW'R ACHCS o'R 111 IS J IW'K ACHOS O'B Sourvey, «W #1 Stitches yn yr Ochrau, Clefyd y Brenin, MM W$VUlF JL1/ ,y I J n.-ff S? Neu'r Manwyniau, A « Blast, Piles, €1 J// Diffyg Archwaetb, Gwynegon, Cyfogiad, Penddycod, w a P^tnodd, Cornwydon, lUif Spleen neu Rheums, Glwyfaa o bob m&tb, Gout, Cancer, xr ™ Fits, Clef yd MeIyD, A phob Tarddiant ar y Cnawd, NeivesEgwan, Chwydd jn y Glands, xkf/ A, Ciefydau Benywaidd, Inflammation y Llygaid, &c. \y A r rhan fwyaf o Glefydau yr v Afn, Arenau, a'r Ysgyfaint. (HEGISTERED.) Y.mao y Pillf hynod £ ^7? fodwreiddio yn tiniongyrchol yr holl Glefydau uohod. Allan o'r canoedd yn fy meddiant wele y Tystiolaetbau canlynol TYSTIOLAETH PWYSIG. « ™?ich,*r wyf yS oich^ysbysu o'r gwellhad gwytthiol a wnaeth eich Pills, sef «Hughes' Patent Blood Pills, 1 mi. Yr ceddwn wedi bod mewn blinder mawr gan Darddiant drog fy holl • ^a^Tiiac Wywy* o foddion doctor am flwyddyn a chwaneg, eto dim lies hyd i mi gaol S1 J V i J C W1' y r^a|. y\har a,m gwellasant. Yn awr yr wyf yn holl iach. Mi allsf dystio eu bod hefyd yn a-ffaeledig rhag y Lumbago. Hefyd yr wyf yn brofiadol eu bod yn dda neillduol at v Gwynegon. Yr wyf yn anfon hyn er budd y cyhoedd. 4, Pontypridd Road, Ferndale. WILLIAM JAMES. ARALL ETO. Hyn sydd i hysbysu y oyhoedd fy mod i, Fortunatus Davies, wedi bod yn bur ddrwg yn y Bheumatia Fever am dri mis, so yn methu a chael dim meddyginiaeth i wnenthur daioni hyd i mi gael y Pills hynod, sef Hnghes' Patent Blcod Pills,' y rhai a'm gwellasant fel i'm galluogi i waith mewn yehydig o ddyddiau. J J a William-street, Llanelli. F. DAVIES. RHYBUDD. Y mae llwyc dir.nt mawr y Peleni h$n wedi achosi llawer i'w dynwared; felly gofaler cael y trade mark uchod, sef llun Calort, ar bob blwcb, a'r geiriau Blood Pills oddifewn, a'r enw Jacob Haghes ar sta np y Llywodraeth. Heb hyn, twyll ydyw. F Sylwer hefyd fod y Pills hynod hyn yn cryfhau, ao nid yn gwanhsu y corff, oblegyd eu bod yn oynwys yr essence, nen y rhan weithredol, o'r llysiau mwyaf effeithiol aweloddbyd tuag *t buro a chrvfhau'V gwaed, a thrwy hyny yn dwyn yr afu, y cylla, y talon, yr arenau, y croen a'r nerves i'w naturiol a phorffaifh weithrediad. Y maent yn ddyogel ac yn hawdd i'w cymeryd, ao nid oes eisieu cadw i mewn tra yn eu cymeryd. Ar werth trwy yr holl Beyrnas am Is. 3 !c., 2s. 9c., a 4s. 6c.; trwy y Tost, le. 3c., 2s, lie, a 4s. 9c, oddiwrth y Perckenog,- Jacob Hughes, Apothecaries' Hall, Llanelly. Hughes' Patent Dropsy Pills c'. YMAE y Polenau gwerthfawr hyn yn nn o'r Darganfyddiadau Rbyfeddef yr oes, y rhfa yn umongyrcbol a wellant y DROPSY yn ei boll ganghenau. ARWYDDION Y AEWYDDION Y DROPSY. DROPSY. Cramp a Gwynt, Cluniau, Gravel, Ym &5, DHfyg Dwfr, P p Di«/gAcHl, ciaa'.u, l^n, YmTSs-.roidd &c. Peuy«g.fnder PoenynyOefa T n „ a'r Arenau, T rae d Ocr, &c. (BEGISTEE,ED.> Cutiad y GaIon. osrmftVT^ yn a^L°t nen,3ri! r'ffatth o'r Dropsy. Y mae, gan hyny, o ddirfawf bwys i bawb FTnr^f^, li "vU g^e:thf^ hyn pa bryd bynag y bydd y Clefyd.u nchod yn yrnddaugoe. Fel prawf o r effaith nejllduo! sydd ycddynt, doder yma rai o'r Tystiol aethau o>dd yn fy meddiant. HAKES RHYFEDD. A ddanfonicyd imi gan y Parch. William Jones, awcinidog y Bedyddwyr, £ Mw Vale: ?J'? f 8; Yal«. arn»f yggiifenu Tystiol^th i cffeitV a £ nwe$61^ £ Dr0psy Filh- Y mae Evftn ¥rm™ 5* d.4 66 oed; dyodd- ^llnn/ i oddiwrth y Dropsy yn jstod y gamf diweddaf. Aeth o'r ciw6dd yn hoilol m- ii i -j r Swej7 ^,5pt y sawvdd a'r poen. Yr oedd o hyd o daa ofal rnoddyg W«l,' er11cyE1^rFc!, 01 Sy«eirjaa yn gfso-, elai yn wa-th bob dydd, m focdyliai r.eb y ioa pi f>d pV d:ivdd wedi^ cech*eu cymeryd eio'a Peleni, yr oedd urwydcU T Cysgoda yu l e, ad% y badworodd *oson, yr hyn ni pliEs»i o'r blaen y ,i cLdim em wythnes&u. Efteithiert ar y Owynt a'r Dwfr yn rhjfoddol; r?c yn rnhar^ lawf n M 19Fi ITOB 4° yn ^awr» ai gossan yn llai taa'r harer — daethact i pvbnftrf/i 1 • -n i1? 0 ^an rw7m»^ i wneud ei wellbad b-aaa yn hyfcb;:s i'f 9 byddo i ereill a ddyoddefact mewn cyffalyb fodd wreud pra^f o'r nn feddyginiaetb werth-fawr. Yr eiddocb, WILLIAM JONES. P.S.-I visited E. Francis daily, and the rep-ldity with "hie h he emerged from sach tremeadoas swelling was most marvellous to me. I GWELLHAD GWYRTHIOL. m .ol bosJ 1J. mlynedd yn djoddef oddiwrth y Dropsy, Di$™ Dwfr, Chwydd mawr yn v W ST' ai1 /mysSaroodd' Curi1^ y ^^lon, yn methu brsidd a symud beb gymhorth, ac r6 yn J'gmyi efch ^ysbysu yn faan ^«di cymoryd. eich Pills,, vLJIflZ r^nt,Dr°P8y *dls> jr oeddwn yn aUuog i fyned oddiamgylch, ao yn awr yn holl iach! X mae fy rig well had weax pen syndod m»wr yn y cymydoeaeth hon Llanarthney, Caermarthen, Jan. 10,1877. S Maet MAINWABING. RHYBYDD. Er mwyn sierban pwb thag twyll, gofsler caol y 'TratJe Mark" rcbo;7 hcf. IIan I tamond), LbTyn?twyny°dyw Pills' oddlfewll ar bob blwch, nr enw Jacob Hughes' ar St»mp y Llywodrseth, beb hyn, twyll ydyw. Trade Mark-' DROPSY PILLSccspir p5b ffnglad. Ar Kerth trwy yr holl Beyrnas am 18 lic, 2s 9c, a 4s 6c; trmjypost Is 3c, 2s lie, 4s 9c, oddiwrth y perchenog, Jacob Hughes, Apothecaries' Hall, Llanelli. Whol sale by all Psterfc Medic;ro and Drug Houses. EVANS S Patent Cough Pills. Y mae y Pelenf hyn yn hynod fel meddygln- laeth at Be^wub, Diffyg Anadl, Influenza, Tyn- dra yn y Fipsu Anadliol a'r Fynwes. Bronchitis, &c. Y EJEC y Peleui hyn yn ddiail, a phwy bynag sydd yn dyoddet oddiwrth rai o, anhwyl- derau uchod, nid Msachoa iddynt ond gvneud prawf o UE blyehaid er cael eu bod y gwellhad gorea sydd vedi cael el gynyg i'r cyhoodd at besweb iBtbmataidd a Darfodedigol, Crygni, Colliad LIaie, a phob anhwyldeb vn y fynwes a'r LUlgs. Y maent yn eymud ar nnwaithjbob teimiad o ddiffyg a thrymdra yn yr anadliad, yr hwu sydd "n atal ilun y gweithiwr blinderus. Y maent yn rboddi demwythad ag sydd bron yn unicngyrchiol i'r rhal a ddyoddafant cddiwrth yr anhwlderaTi hyn, y rhai o'u heegenlnso sydd yn dra phorygins. Bodded i unrhyw berson sydd dyoddef i roddi prawf ar BELENI PESWOB EVANS y bydd iddynt weithrodu gyda baendra bron yn wyrthiol. Symudir y mathau gwaethaf o beswoh mewn ychydig amser. i Jfcmes Jet kins, Regent street, Aber. d&xe, & cdjwed,—" Darfu i'r blychaid pelcni & bxjjs&is geiiych esmwythhau fy mhcfiwch wedi y dogn cyntaf, ac y maent parbiu i'm lleaoli." Ar weith mewn blychau Is lie, a 2s 90 yr un. Trwy y post, Is 4o, a 3s. Evans' Celebrated Gout & Rheumatic Pills. Gyfri&r y Peloni hyn y feddyginiaeth ddiogelai ao eSeithiolaf at y Gcut, Rheumatic, Lumbago, Rheumatism, Sciatica, Rheumatic Goat, a phob math o boeuaa yn y joints a'r cymalau. Nid vw j peloid byn ya gofyn i'r *&wl ali oymerant i godw yn y ty, na chyf- newid ymborth, a gall y cyfansoddiad grwanaf eu cymeryd yn bollol ddiberygl. Y neb a ddyoddof a o'r anliwylderau hyn, taer gymhellir hwynt i roddi prawf i un blychiad o'r peleui hyn er profi en heffeithioldeb. TYBTIOLAETHAU PWYSIG. Evan Evans, Patent Fuel Cottage, Cwmbsel, ger- Aberdar, a ddywed,—Bum am wythnosere yn methn dilyn fy cgalwedlgaeth, yn dyoddef yn fawr oddiwrth Boenau y Rheumatio yn iy Bghoesau a'm corff, gymaint felly fel yr oeddwn yn gripil perS&ith, ao yr oeddwn yn gorfod myned o'r ao i'r gwely ar fy nwylaw a'm pen- linian. Darbwyllwyd ft I fynu blychaid o'ch pelenan at y Gout a'r Rheumatic, ao y mae yn dda genyf eich hysbysu fy mod mewn liai nag wythnos yn aul i fyued at fy ngwaith. His gali- at slared yn rhy uchel am danynt. Byddwoh oyetal a rhoddi i mi flyohaid arall, y rhai y bwriadaf eu cadw yn y ty. Gallwch gyfeirio tmrhyw berson atif am wirionedd yr hyn a ddy- wedaf, so argyhoeMaf y mwyaf anghrsdadwy 0"11 heffaith hynod araaf ft. Gwerthir y peleni hyn mewn Myohan In. lie. a 2s. 9o. yr un, Trwy'r Post, Is. 40., a 8s. PELENI EVAN8 AT Y DDANODD. M.eddyginift«th eicr i bawb a ddyoddefant odd!- { 4 wrth Ddanodd, Ticdoloreaux, Eheums, Poen yn y Gwyneb, Poon yn y Gums, 40. At werth jmewn blychau 11. lie. a 2s. 90 Mae y darpariadau uohod yn oael en hamddi- fifyn gan stamp y llywodraeth, ao yn dwyn Uaw- nodiad y gwneuthurwr, heb yr hyn aid oes dim yn fawn. Gellir eu oael oil gan bob fferyllydd eyfrifol nen oruohwyliwyr apwyntiedig, neu oddi- wrth y perchenog ar dderbyniad en gwerth mewn stamps. Trwy y Post Is. 4o., a 3e. yr un. PAHAM Y DYODDEFWCH ? TREIWCH UN BLTCHAID 0 EVANS'S BILIOUS & LIVER PILLS, Y rhai ydynt y feddyginiaeth oreu at Ddifiyg Treuliad ac Anhwyldeb }t Ysgyfaint, &c. Y mee y Peleni hyn wedi en parotoi yn ofalus o'r amrywiaeth o lysiau, ac yn gweithredu yn naturiol a sicr ar y cyf- ansoddiad dynol, ac yn gyfryw ag y gsllir eu cymeryd gan unihyw berson, ar unrhyw adeg, a hyny tra yn cyflawni unrhyw orchwyl. Y maent yn gweith- redu yn neillduol ar yr ysgyfaint, no y? clirio pob ymgesgliad a duedds i anhwyl- deb. Y mae y rhanau mewnol yn cael eu rheoleiddio wrth eu cymeryd, ac y mae y rheoleiddiad yn cael eu sicrhau wedi darfod a chymeryd y Peleni. Y maent yn sicr y feddyginiaeth oreu i weithred- iadau treuliol anmharedig, yn nghyd a'r gwahanol fathau o anhwyldorsn perthynol i'r treuliad a'r ysgy faint, y rhai addygant yn mlaen Selni iwynych, Dwfr Poeth yn y Cylla, Penysgafnder, Poen yn y Cylla, Gwyntchwyddiad, Tynerwch yn nghymydogaeth yr Y s. gyfaint, Bolrwymedd, Piles a'r Gravel, Clefyd Me yn, Cysgadrwydd, Colled chwaetb at Ymborth, Poen yn y Pen, Gwynt, Iselder Ysbryd, Pocnau ar draws y Llwynau a'r Cefn, Toriad a!lan ar y wyneb a'r corff, Anmhuredd y Gwaed, Rnmatism, Poenau yn yr Ystumog a'r Ochreu, Diffyg Treuliad, Imflamation, Curiad y Galon, &o. James Davies, 58, Wind-street, a ddy- wed,—" Y mae y llrshad mawr a dder- byniais oddiwrth eich Bilious a Liver Pills y tuhwnt i ganmoliaeth." Fe symuda y Peloni hyn gIafychedd yr Ystumog, ac iawn rheoleiddiad gweithrediadau yr Ysgyfaint a holl weithrediadau y treuliant. Ar werth mewn blychau swllt a chein- iog a dimai, 2s. 9c., yr un; trwy y post am Is. 4c., a 3s., i'w cael oddiwrth y gwneuthurwr. Barparedig yn unig gan T. W. HVAKS. M.R.P.S., Chemist, 14, Cosameroial'it., Ab dare, Glamorganshire. I 3 j V.-i -4 ► & ■ Gwilym Evans's Quinine Bitters, or Vegetable Tonic. Y feddyginiaeth oreu addyohymygwyd ao a ddy- feisiwyd er cryfhau y cyfaneoddiad a pburo y gwaed. YMAE y Bitters hyn yn hoilol lyg- ieuol, ac yn cynwys chwerw-lysiau a melus-lysiinwodi eu boddss gyraysga, |ef, Quieine, S&rsap&rjllft, S^ti-cn, La- vet-der, Burdock, jjiverwort, fientain Root, <&c. Mewn gair y moo brrn bob llysieuyn a gwdoiddyn gworthfawt yn y feddyginiaeth refeddol hon, 00 y mMut wedi cael eu parotoi at ol Ha.wa? o fyfyr- iaeth yn y modd goreu er eu perSoithio i fod yn welihad aifethiact at y dqJadau caDljrol:— 1. Gwotodidau o bob math yn ym- ddarges fel un nen ragor or anhwyl- deran canlynol:—Iselder ysbryd, nervous- ness, curiad y galop, c/twysa, tcimlad blinedig n chysglyd, y gwaod yn dmthro yn ddysmwyth i'r gwyneb, Jlrwygon, tei mlad o bwysau ar y chest, poen ar y chest, poen rhwng y? ysgwyddau, dittyg anadl, phlegm, y gwaed yn to. i, peswcH, a thueddiafl atydasfodedigseth (dedim). 2. Diffyg treuliad a'i eamyr>i.dau, sef gwaelder cyn bw?d, trvmdor aiiar- ferol ar of bwyd, difeyg avchw-'Ouh at fwyd, yr ystumog yn chwyddo trwy wynt, yr anadl yn drwm, y genau yv eych ac yn boeth, brathiadau disymwth yn yr cchr, y pleuricy, yr afu yn afiacfc, thrwy byny yn achoai y clefyd melyn, poen yn groes i'r llygaid, ao yagafnae yn y pen. 3. Trwy effaith y S&rs&pMTU& a'r Burdock ar gylchrediad y gwaed, y maent yn hyrod o effeithiol at y blast neutr aweJon, gwynegon, jstyftdra y cymalau, y croen yn bigog ac anes- mwyth, a phob math o ddisUsmper yn y gwaed. —— Theale, near Beading, May I Itb, 1877. Dear Sir,—I have examined yonr Quinine Bitters, and find them to be quite free from afl mineral, and am also pleased to edd ttiat the, have been very efficacious in numerous instancf ? that have come under my immediate notice, for general debility, atonic indigeption, &c, I have frequently recommended th^m with marked euo- C988, SAMUEL J. J. KIRBY, M.R.C.S (Erg.), L.S.A., (Lond.) LLINELLAU A ysgrifenwyd gan y Parch. J. Rhys Morgan (Lleurwg), ar ol prcfl ac adcabos effeithiau GWILYM EVANS' QUININE BITTERS. Mor hoenue ao amrywiol yw 'R dolnriau fiinant ddynolryw; ISHd oes un diwrnod.yn ddihoen, t.Æ"{W-tŒ i N a neb heb bod betli yw posh; Yn w-yuc-b hya, mor werth&wr yw Fod dynion yn em mysg ynl>fw Gyse.rant eu meddynas defth I chwilio, drwy wyddoEivth goeth, Am drw5 tbau sydd o gyflawn dD. I wellalr anhv ylderau blfa. Mae GWILTM EVANS, Gyraro chwee, Fferyllydd mawr Llanelli deg, Drwy li,fed,d v I cryfa'i nerthol fryd, Amlwyr we.'Jht'uc{\ doluriau 'i gyd. M^d'wedi prgfilr llyniau glan, ,Eu rbtoian oil yn "fawr a man; CymSf-gnlr cbworw a'r meins wna I wnrud un Owys ftddyglyn da; Mae lluoedd wedi profi 'i nerth, Obd byth nis gellir aweyd ei werth. Tanyjyrisien, Ffestisior, June T, 1877, J. nwyl Syr,—Y maf, yn blesef tJ'.awr ganjf erael y iraiut o HBfe-n hya atocb, fely c;t.tf!>cl\ clavi a phrtwb ereill wj bod bf th y irse oioa Quinine Bitters yn ei wneu'hnr yn ]%og]<*2d Liymm Credaf Dhd oee cagett i mi reddienwau y lluaws berconau sydd wedi tu gwdlhsu trwv %■ pyraj sgtdd ardderchog bov, ond vu unig mwi fy htman. Gwyddoch i mi anfon ;m ddw^ botsi- aid, nn i mi alr HaJJ i gyfaiil, a Rwnaeth y ddwy eu pwaith yn rhagoroi, Menrroi fid«r«y.i nad ..eg dim, ie, s;lwch, dim wedi d-tod i'r golsu eto gan neb, un dyn byw, i'w ejyniharu Quinine yril Bitters tuag at ddiffyg trusted, iselaee yebryd, Jaintiug fits, natur curiad y galon, poen yn yr ooar a rhwng yr y^wg-Jdau, a pbornau yn y pen. Gallaf sicrbnu fori, yr ell o r doluriau uchod wedi eu llwyr weiihau oddiar «.T)r j w yn yr ardal hon trwy gyroeryd uu boteiaid 4", 6cn. o'r Quin- ine Bitters Taor ftymhellaf bawb sydd mewn prydtr am eu biec.yd i drefo hwn. Hyn fel dyledewydd dyngaroi oddiwrth nn i gafodd well- had cjflawn -'I r eidfiocb, yn dra dioichsrar, ROBERT WILLIAMS ('.Jwas y Llaw). BYDDBD RYSBYS I BAWB. (A.) 1'1 id ydyw yn bosibl dodilr boll gyffdriau sydd yny feddyginiaeth b.n mewaPilJa. B.) Y mae y ptis mor ieel ag y gall fod, 08 cymerir i ystyriaeta brinder y Quinlae aIr Sar- saparilla. (C.) Gelhr gweitbio frl ar??r» heb nn scghyf- Ifuedra, ao nid oes porygl anwyd, ond yu hy track y mae yn atal anwyd. 4 (D.) Y mae y Bitters jn cryfhatt y rhan non yr aelod o'r corff eydd yr. warach, ao felly yn fwy agored i bejntiau fie efirobyd nag arferol, a dylid cofio fod bron pob math o Bills yn gwanbsm y cyfancoddiad 110 yn alonyddu > cylia. (E.) Nid Quinine Wine, na Tinetari cf Qui- nine, Tiac nnrbyw gymyp^edrl »*11 o ciddo y Druggist ei hun, ond «Ewr.s- Qniri?ae Bitts-p,' mewn potelau 2s. 9o. a 4n. 6c., n'r -rrw » Gwiljai Evans, Pb.C., M.R.P.S., v,6di <1 vscrifeau ar Stamp y Llywodraeth; teb hyn twylla lIujbl ydynt. Ar werth yn mbob tr:f, neu. yn direct Lob than o'r wlod oddiwrth y porcbi.j oa.— I MB. GWILYM EVAB-T^ Pfc'.nr.Jtow' ^t, X-Iacelly. D.S.—Oa na eliir c:ie! y Bikers heb drafftrth, j ypgrifener aiy perchencg, t ,1 tr* f V V Yn awr yn bare d, piis 6ch.; gydalr Pest, 6|c., Bohan 2il o "LLAWLYFR GLOWK," Yn dangos ei beryglon, &{r meddioa goren i'w hysgoi, gan DAVID WEEKS (HOSTDDU,) Trcherbflrt-. 3^n tl8 fwriedir argrafiu 0,7d y Eifer gofrnol, er- tynir ar bawb a gamut dderbjn y llyfr Arfon eu h »nwsa yn ddioed at y Ct hcsddwr—D DA. VUB, Printer, Treorkey, Rbondda, Gellir oaol taflen o'r Cyn^ysiad drwy anfoa dano at y Cyboeddwr. XBANSA1LAMT1C IZNE. NEW YORK, SHORTEST! IEEA TEST, AND SAFEST ROUTE. Average Pasfage 9i daF. I HE Gen*ralTrans«il9Bt!c Cos, Mai? ftF?mers 4,5'30 toss, 3,000 hovsp-j'ocfr, ckssed 100 Al in Engiiaa Lloyds, leave PLYMOUTH for NEW YORK every SATURDAY. FAEES FROM ANY RATLWA T STATION TO NEW YORK, or PHILADELPHIA. Cabin .„ 14 to 21 guineas, istennfdiate £7 7 0 aTEERAGB 15 16 0 BEDDING AND ALL NECESEITIES FOUND. Apply to LUSCOMB^, BELLAMY, & Co., Plymouth; A. DE BOCANDE, Cardiff; Or to D. W. JONES (Dafydd Morgttnwg), Sirwain, Y mae Cymdeithas Adeiladu Mcrthyr a Dowlais YN barod i roddi Ber tbyff, ar Mart- N gage, er y Rhjbydd Byraf, Sym- iano £ 100 i £ 10,000, i'w tain yn ol yn Gjfrausu Misol reu Chwarterol. Y mse i Fecthyowyr ya y Gymdeithrs hon fanteleion axbanig na choi,7 mewn Oymdeithassu oreill, rreu'gsn berscnan uaigol. Telir y treulfsir" cyfrelthiol gant y Gymdeithas, a dyogeli? ar.fiibyc iaethy Benthyoydd, cyhyd Pg y parbair i dalu yr ad-daliad&n addawed'g, y Cil« reet^ydd dan Gyffaitli y Cymdeitbtssu Cyfe:JIgar. Cedwir y dirgtlwch uau- Ylbf. Dymtjrsa y Cyfarwyd 3wyr hysbysa ea boi yn barod i duerbjr.i symi^u o Miaa fol aiian'bjr.tbyg ar y to;erau c»ilvnol c eh, :-£4 y ca"t fw g*iw a. d'lau fis j £ '.V y O}7',t fvr b?dwa^ Bus; a £.5 y ant ar hvQcb rr's. As hyrbj-Bi^ycd.iS'ac'bj ymcfys.is' a Ms. E. ilc3Baig, ya &wjudf* Y Qtr-n, j<(.Lhs 3 £ Yxtrria Etro t, Msrfcb-w 4 Si