Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

HUGHES'S PATENT BLOOD AND DROPSY PILLS. CUJaed Pur. Croen ldch. Nerves Cadarn. YMAEy rhai hyn yn anhebgorol angenrheidiol tuag at siorhau A Iechyd a Sir D&y&diau. Qwcted yw y Bywyd—'Gwaed Drwg yw yr aohos o'r rhan fwyaf oV clefydau hyny sydd yn dinystrio y Corff Dynil. Gellir gweled pwys mawr o buro eryfhau » glanbau y gwaed o bob drwg (humour. trwy gymeryd y Feddygimaeth Fawr ganlynol at y Gwaed. sef Cwaed Cwaed Drwg. Drug. yw yr aohos o'r Iff V&jU W ^w>/a^ca oV ^urMan- %BliO On# ml Blast, Piles, ^115# Carnwrdinn waetfc Dancdd Clwyfan o bob y Cancer, a pbob **6\VV iff G^t, Fits, Tarddiantary Cl^dM^yn, Cnawd, •, NervesB^an, Chwydd yn y 0 bcn- • Glands, „ ywaidd. Inflammation y Vy ,A irhan fwjaf o Llygaid, &o. V t r r o pj9f,dau yr (E»EC3-ISTS^^3p,> 1 A'a* Y mae y Pills hynod hyn yn dadwreiddio yn uniongyrchol yrhol1 Glefydan uohoi. Allan o'r canoodd yn fy meddiant welo y Tystiol- aethau c&clyno1: — Tystiolaeth Pwysig*. STE,—Gyda 4iolch yr wyf yn eich hysbysu o'r gwellhsd gwyithiol a wiiaeth eich Pills, set 'Hughes' Patent Blood Pills,' i mi. Yr oeddwn wedi bod mown blinder m%wr gan Darddiant dros fy holl Gnawd. ac wedi cymeryd llawsr o foddion doctor am flwyddyn a chwaneg, eto dim lies hyd i mi gael eich Pills chwi, y rhai yn bur fuan a'm gwellasact. Yn aw yr wyf ya holl iacb. Mi alluf dystio eu bod hefyd yn anffaelodig rhag y Lumbago. Hefyd yr wyf yn brofiadol eu bod yn dda neillduol at y Gwynegon. Yr wyf yn acfoa hyn er budd y cyhoedd. 4, Pontypridd Boad, Feindtle. WILLIAM JAMES. Arall eto. Hyn sydd i hyebysu y nyhoead fy mod i, Fcrtunstus Davies, wedi bodyn bur ddrwg yn y Rheumatic Fever am cri mis, ao yn methu i chael dim meddyginiaeth i wneutbur daioni htd f mi gsel y Pills hynod, Mf "Hughes' Patent Blood Pills,' y rhai a'm gweliasatt fel i'm gallnogi i waith mown ychydig o ddyddiau. William-street, Llanelli. RHYBUDD. inae llwyddiant mawr y Pe'eni b?n wedi achosi llawer i'w dyu- wared felly ^ofaler csel y trade mark uchod, sef Hun Calor, ar bob blwcb, a r. geimu Blood Pills oddifewn, a'renw Jacob Hughes ar eta np y Llywodraetb. Heb hyn, twyll ydyw. Sylwer hefyd fod y Pills hynod hyn yn eryfhau, ao nid yn gwan- i17 °.blfgy<i bod yn ojnwys yr essence, cea y rhan weifch- redol, o^r lljsiau mwyaf efteiihiol a welodd byd tuagst hnro a chrvf- hen y ^aed^Aihiwy hyny yn dwyn yr gfu, i tylla, y f alon, yr arenau y croen r verves i w-naturiol a pherffaith weithrediad. Ymaentyn ddyogelsc yn hB^wod i w- cyiiiei'yd, ac nid oas eisleu oadw i mewn tra jn en cjmarid; Sfi ellir en gosod mewrt dull gwlybaidd. Ar verih trwyvrkollLeyrnas, am/Is Ik a 2s 9c, a 4s 9cj trwy y post 1« 3c, 2s lie, 4s 9o, ciddiicrih y perchenoa. JACOB HUGHES, APOTHECARIES HALL, LLANELLY. -t ;HUCHES'S PATENT DROPSY P;LL$. Y JeJeosn gwerthfa*r hyn Jn nn 0'r Dartjacfyddiadsu £ 7 yu » «• Armyddion Arwyddion y Dropsy, V t'ropay. Graval, Z&f p y ■ Diffyg Dwfr, Kp J,™?- £ Asthm,, ciocuu, m m j&p oiK8adtu, Ymirsg.roedd, T>„ R, 4 £ s 4* PceaPeo, PDe-.yayCfa Oorfci? Cti-adyGhJon m -M M.) Trued Oer,&o. Y thai hyn oil sydd *n achos nen yn effa'th o'r Drops7. Y m=>o «?ar o odirfawr bwys i bawb gfrne-jd y Polei&u gweithfawr hy? pa bnyd bynag y bydd y Clef/d n cohod yn ymddang s. Fel prawf o'r effaith noillonol sjdd yc^dynt-, coder yma rai o'r Tjstiol- aethau oydd ) n fy roe^ciant. Hanes Bbyfedd „ A dd&rf.mwyd i mi gGD y Parch. W iiiiam Jones, Gvcoitidog y Bed. yddwyr, Ebbw Vale:- SYB,—DFROUCA Ev*n Franoia, Waterfall Row, Ebbw Yale, amaf ypg-i fer: u Tystiolaeth i effeithiolrwydd a rhiewedd eich Patent Dropsy Pills. Y mae Evan Francis yn heo wr dros 66 oed; dyoddefttu yn ddrwg oddiwrth y Dropsy yn ) stod y geuaf ciweddaf. Afith o'r diwedd yn hollol anf lluog i dd'od o'r gwely gan fairt y chwydd a'r p::en. Yr oedd o fcyd o dan ofal meddyg lleol; ond, er cymeryd o'i gyffeiriau yn gyson, elai yn waeth bob dydd, so ni feddyliai-Leb y buasii yn gwelia. Tu&'r pedwerydd ddydd wedi dechseu cymerya eich Peloni, yr oedd &rwyddioa ei fod yn well. Oysgodd yn lied ddi y bedwerodd ncson, yr hyn ni allaui o'r blaen ond y ntlJf..f path i ddim am wythcesau. Effeithiect ar y Gwyni a'r Dwfr yc rhy. feddol; tC yn mhen tuag wythncs, yr oedd y chwydd wedi cilio yn fawr, f¡¡,'1 gossan yn llai tu/r hsr er-daetbar t i lawr o 24 mocfodd i 12 Tajrela E. F. o dan rwjmau i wneud ei wcllhad buanfn hys- bjs i'r cyhoedd, f .i y byddo 1 e: eill a ddyoddefar t wew ^yffel^b fodd wr cui prQrwf o'r ao teddy, a-th werti fawe. < j Yr eiddoth, WILLIAM JoNES. P.S.-I v's'ted E. F;accis daily, asd the ispioity with which he emerged from sich trenriocdotis swelling wes meet marveHous tJ me. Gwellliad Gwyrthiol. SYB.—Ar ol bod 10 rulyteaa yn u ^adef oidi^rtb. y Diopsy, DI- Syg Uwfr, Chwydd mawr yn "y Trsed, Clat iiu, a'r Ymjsgaroedd, Cuisa y Git en, yn methu b<sidd a sjmud heb gymhoith ao yn bur aonhfcb/gol o weilhsd, y mse vn dda genyf eich hysbysu yn faan wedi cymory i eich Pills, sef Hughes' Patent Drops;) Pills,' jr oedewn yn al.'u.jjii fyt.ed oddij>mgylch, &.c jn avr yn hoil iach. Ym^efy ngwell £ »ad wo-i p;):,i sjndod mc-wr yn y gvmydog^eth hon. LUnarthuey, (Jaerraai then, J*v. 10, lb77. MAUY MAIKWAEIKG. RHYBYDD. E? mwyn sicfhau pawb>bag twyli, gof4lir cael y 'Traders*k i cbod (o;d iluu Diamofsd), u't- geitiua 'Dropsy Pills' ar bob biweh, a'r env Jacob Kujt.es' ar St^mp y Llywodraetb, heb hyr, twyll ydyif. Trado M. k-' DROPSY PILLS;' c-epr pob ffagiad. Ar t: ertll, trxvy yf'holl Peyrnas am Is lic, 2s 9c, a 4s 6c; trvy Y post Is 3e, 2<rll<j, 4s 9c. oddiwrth y perchenogr, I JACOB HUGHES, APOTHECARIES' HALL, LLANÉLLY. Wholesale by all t Mtdicice and Ding Houses.] EVA.NS' PATENT COUGH PILLS. Y maey Pd-Kihyc yn hynod M rteddygFn- laeth at BeeLWoh, Diffyg Asjadi, liifluet za, Tyn- dra yny Pipaa Auadliol a'r Fycsse, Bronchitis, fto. Y mae y Pcleni hyn yn ddiaii, a phwy bynag sydd yn dyoddet oddiwrtb rai o'r asfiwyU deran nohod, nid oe* aohos iddynt ond gwziecd prawf 0 un blychaid er cael en bod y gwslibad gorec eyed cael ei gyrj g i'r cyhoedd at Beewch Astbmataidd a Darfodsdigol, Crygci, Colliad Llaw, a phob anhwyldcb vn y fynwes a'r Longs. Y mfient ya syraud ay unwaithjbob ■taimiad 0 ddMyg a thrymdra ya yr anadliad, yt hwn eydd ve atelhan y gweitluwr bii&deras, Y maent yn rhoddi eemwythed ag sydd bron ya nnkmgyrohiol i'r rhai a ddyoddefsat oddiwrth yr anhwlderaa hyn, y rhai o'n heegeoliuo eydd yn dra pherysrias. Bodded i unrhyw bereen sydd dyoddef I roddi prawf ar BELENI PESWOH EYAKS (PATENT), y bydd iddynt weithredti gyda boandra bron yn wyrthiol. Symndir y mathan gwaethaf 0 beawoh mewn ychyatg amser. James JetkicB, Regent street, Aber- dare, a ddywfd,—" Darfu i'r blychaid pelcni a brynais genych esmwythhau fy mheswch wedi y dogn cyntbof, ac y ittaent parhau i'm llesoli." Ar werth mewn blychau in. 1 JC. a St* 9o, yr nn. Trwy'r Post, ls.4c., a 8s. ICVANS, CELEBRATED GOUT AND RHEUMATIC PILLS. V-p*:iJL- ? Peieni hyn y feddyginiaeth ao oSeiihiolaf at y Gout, a'Jvwr^at5.c, Lcmbago, Bheomftiosm. '-Ihetizaatio Gout, a chob ssaatl. O ooeusr. yn y Iqinfce a'r oyBaal&u.* Nid yw y pelciii hyn yn gofya i'r tairi a'i oymsr&sit i gadw yn y ty, na chyl newia ymboith, a gall y cyfang>ddif<4 ffw&na! eu cyiae^yd yn hollol ddiberygl Y neb a dtiyoddote. o r imhw jlderaa hyn taer gymhellir hwynt i roddi prawf i ill blychiad o'r peieni hyn at proS en beieitbioldob. TYSTIOLAETHAU PWYSIG. BTan Evans, Patent Faet Cottage, Cwmbasb, 4ga Aberdar, a ddywc-d,—Bum am wyifcnoBaa yn methu dilyn fy- ngalwedigaeth, yn dyoddfll yn tawr oddiwrth Botnan y ^Rheumatic yn fy nghoeeaa a'm corff, gymaint felly fel yr oeddwr yn gripil perfFaith, ao yr oeddwn yn gorfad myned o'r ao i'r gwely ar fy" nwjlaw a'm pea- ,Hn^an. Dferbwyllwyd fi i fynu bljrchaid Q'ot. pelenan at y Gout a'r Rheumatic, ac y mae yn dda genyf eich hysfcyeo fy mod mewn llai nag wythnoB yn aw i fyuod at fy ngwaith. Mis gall- ij aiarad tn rhy uohel am danynt. Eyddwofc oyetal a thoddi i mi flychaid arall, y rhai y bwriadaf eu oadw yn y ty. Gallwoh gyf6irit nnrhy w hereon ataf am winonedd yr hyn a -idy • iredal, ao argyhoeddaf y mwyaf anghredadwy e'nhefhithhyncdarnafn. Owerthir y peleni, hyn mewn blyohan Is. llc. a 2f. 9c. yr nn. Trvrylr Poet, Is. ic., a as. ZVANW TOOTHACHE PILLS vpuJBNl EVANS AT Y DDANODD Meddyginiaeth Bier i bawb a ddyoddefant oddi- uxth Ddanodd, Tiodoloreaxu, fihenxne, Poen ys y Qwyneb, Poen yn yQ* 4c. ;rth mewn blychac, Is. lio. a zs. 9c Mrb y darparladati nohdd yn cael en hamddi -«Va f{"!u stamp y llywodraetb, ao yn dwyn llaw lie? j wneuthur wr, heb yr hyn nid oe» dim >.« u Gellir en bael oil gan bob fferyllvdi ■oyinioi nen omchwyiiwyr apwjmttBdig.nen oadi- vwrti»y«wefeMencg arddwhyniad engwerthmawr IfaS^TrSy y Pbet 1.. 4c., a yr nn. PAHAM Y DYODDEFWCH ? TKEIWCH UN BLYCHAID 0 EVANS'S BILIOUS & LIVER PILLS, Y rhai ydynty feddyginiaeth oreu &t Ddiffyg Treul;ad ac Anhwyldeb JT Ysgyfaint, &c. Y mee y Peieni hyn wodi au parotoi yn ofalus o'r amrvwiaetb 0 lysiau, ao yn gweithredu yn naturiol a. sicr arycyf- aEsoddi&d JyBol, ao yn gy fryag y geUir eu cymeryd gan unihyw berson, ar unrhyw sdeg, & hyny tra yn cyflawni unrhyw orchwyj. Y maect yn gweith- ?edu yn nciilduol-ar yr ysgy faint,, ao yn clirio pob ymgssgiiad a duedda i an- hwyldeb. Y mae y rhaijau mc-ztUDl yn esol In rbeoleidSi&^Jth en cymeryd, ao y mae y rheoieiddiad yn cael eu sicrhau wedi darfod a ohymeryd y Peleni. Y maent yn sior y feddyginiaeth oreu i weithred- iadau treuliol anmharedig, yn nghyd a'r gwahanol fathan 0 anhwylderau por-thynol i'r treuliad b'r yegyfiict, y rhai addygant yn mlsen Selni Kynyct, Dwfr Poeth yn y Cylla, Penyegrifrider, Poen yn y Cylla, Gwyiitchwydaiad^ Tynerwoh yn nghymydogacth yr Ya- gyfaint, Boirwymedd, Piles &'r Gravel, Clefyd Me yn, Gysgftdrwydi, Coined chwaeth at Ymborth, Poen yn y Pon, Gwynt, Iselder Ysbryd, Poonau ar draws y Llwynau a'r Cefc, Toriad alien ar y wyneb a'r corff, Anmhuredd y Gwaed, Rumatism, Poensu yn yr Ystumog a'r Ochreu, Diffyg Treuiiad, Imflam^tton, Guriad y Galon, &0. James Davies, 58, Wind-st oet, a ddy- wed,—"Y mae y lieshid niAWt- adder- byniais oddtw.th eioh Bilicus a Livar Pftis y tuhwut i gatm vliaeth." Fe symuda y Palent hyn gl-tfyoh^rld yr Ystumcg, ac k wn rheoieiddiad gweithredifedftu yr Ysgyfaint a hoD weithrcdiadan y treuliant. Ar wextb mown blychau swlit a ch iiri- iog a dimai, 2s. 9c., yr un; trwy y p ;»st am Is, 4b., a 3s., i'w cael oddiwrth y gwneuthurwr. M Daiparcdig yn unig gan T W. EVJJiS. M.S.P.8., Chemist, 14, OosameroiHi-ti s berdare, Glamorganshire, TRANSATLANTIC LINE. NEW YORK. SHORTEST, CHEAPEST, ASD SAFEST ROUTE. Average Passage 9i days. I EE General Transatlantic Cos. Mai) Steamers 4,500 tons, 3,000 boise-poftor, cl^esed 10 A1 in English Lloyda, Tesve'PLYMOUTH for NEW YOBK every SA.,1 URDA Y. ,< FARES FROM ANY RAILWAY STATION TO NEW *ORK, or PHILADELPHIA, Cabin ». i4 to 21 eufnea? Intermediate £ 7 7 0 =TEERAGE £ 5 15 0 BEDDING AND ALL NECESSITIES FOUND. Applj to LUSCOMBE, BELLAMY, & Co, Plymouth; A. DE BOCANDE.CadiET; Or to D W. JONES (Dafydd Morganrg), r Birwain., n: ma :j" LUNELL YR ALLAN. 4GERLCNGAU LLYTHYRGODOL BREINIOL. F mae y llinell bou yn cyryg m ^nteis- 'cn neillduol, a dylai ymfudwyr i mj- ~hyn ran o Caradr. neu yr Unol Dal- aethau, osydynt yn Rwyddus am achub arian ac amser, ymofyn a T. L. JONES, Swyddf-fA'r, Aberdare Tvmes. Ahordar: J. W. JONES, Dilledydd, &c., 57, Osford-strect, Mountainash: OWEN MORGAN, gibeiia Villa, Llanwyno road, Peieypridd; neu a ALLAN BROTHERS a.nd Co., ,r Lives-pop!, Yn awr yn bared, pris 6ch.; gyda'r Pest, 6jtc., Rban 2|1 o LLAWLYFR Y GLOWR," f a d&cgoa ei beryglon, a'r modiion goren 1»w- hyeg-o i, can DAVID WEEKS (HONDDU,) Treherbert. attu na fwriedir arlfraffn oad y r ifer Fofyno1. er. fjnir ar bawb a gai act dderb^n y llvie acfon en ti )n«an yn ddioed at y Cvbo'edUwr—D DAVIB>. < Pn)cter,Treo!kp.y,Rhondd& ■ Gdiir cael tatlen o'r- Cynwyeiad drwy aufoc dana at y Cyboeddwr. G«1LYM ;■ vA Vs I; ..r-a. 1\1 S Or VEGETA BLE TONIC, S, Y feddyginiaeth creu addychjroygwyd ac a ddy- tci iwj d er eryfhau y cyfiasoddiad a pburo y gwacd. YMAE y Bitters bye yn hollol l- ieucl, &c yn cynwyspnwerw-ljsiau a melus ly««a»Tvedi eu hadid&s gymysga, eef, Qni1 ine, ^i rs&piijiUa, S^Sron, L90- vender, Burdock, Liverwort, Gentain Eoot, <fec. Me^r, gair y mae br^n be b lJysieuyn a gw etddyn gwerthfawr yn y fed^y.iinisetib refe^dcl hen. so y ra*-eut wedi cael on pMotoi urol 11awev o fj'fy-« ifceih yn y roodd goreu er eu perfioith i fed yr. wolihad difetUiant at y aoiarii: u c-iir.lyi.ol:— 1. Gwondidau o bobzr ath yn YVI- ddacgcs fel nil Re* r&cor o'r arihwyl- deran C'lnlyrol:—Isfdcer yebryd, nervous- ness, cufiad y g Ion, cUwysu, teimla-i blincdig a chysjglyd, y gwaed yn rhuthru yn ddysmwyth i't gwybeb, llewygon, tsimlad o bY^ysauar y chest• poeuar v chenL posr* rhwrg y ysgwyddau, diffyg anadi, phleg* gw»cd yr. to t, pesweh, a thueddiatt aty da' fodf:dtgt.oth (declims) 2. Diffyg treuliad ,i ganlyniad&n, fief gwaelder cyn bwyd, try radar 8ot,8o ferol ar ol bwyd, diffyg a"ckw>etb IJLL fwyd, yr ystutnog yn chwydd*? trwy wyr-t. yr &nbdl yn d.?^iu, y feenau yr sych ac yE boeth, brathi&4y ,w3j^wth jn yr tchr, y pleuricr^ yr afu jc ^ach, a thiwy hyny yu aehesi y clefyd Bselyc., • • r rœ-r >J f.: Ve r*n*-r tt f f poea yr; g? oes i'r ilj'gi-.id, 4c yr, Y,pAr. 3. T vy effsith v B.ysapar^U s't Burd- < k ar gylchredl&d y gWi od, y -m. ti ei t v D I. yi od o efieitfciol at b neu'r hvelon, gwywg^v, jstySma j Cfn:&]st!4 y croen yr. bii<« ac" aw#- fr.w% tb, a phob math c ddu-temper yr< y gwsed. —— Theale, m ar Rfadiuf j J 1th Mh}' S77. Dear Sir,—I have cx»mini d yotu Qufniat Bit-Urf, and fliid"theni to br quite froe irnni au tiiincrals, acd em also piij-«itu to ndd t :ji!! the havt. btea very tffieaci-. us in numecotM ict .-icc>r.y tttst bt. va con e ntider lay iicsiediate nc-tk^ for geteral debility-, atuLio 1 tave frequeciiy reooiumeiided tÂI.;nt. Titb lnark^i cue- cess. O igu'.dj d SAMUEL J 'j.-KfllEY, .(Evg.),-t.S,A., (LODO.) "LLINELLATJ A .ysgtifeiiwyd pa y rarch. J. Rhjs M tg»n (Lleurwg), fir ol pr. fi so 8<iodto6i effeitbiau GW.ILYM EYAKS' QUININE BITTERS. < Allan o Serrn Oymtu. -M^t hi >.iius ac em: y viol j'w •C ''R <1: ie. i .u tlÙ aut (ldynlryw; ..Kid oi-s un diwriod vn d^ihoen, Na ntb h..b W} bod ■ ttb j w poea Yn nynbhyt, ts.o? wcrth&wr yw Ftd d) L ILr, jti tin mysg ytibjw Gya&; rent ea Wf.¡¡J:r,Üudt>et!1 1 chftiJiu, drwy wyddunia«tfe goetb. Am d. s+\ thru p;;dJ o g}fi.iwn iin t,rhv Mee GwiiiYM EVANS, Gvroro chweg, Ffe-yliyi:d naawr L'aiiOili d g, 1 Drw; 'i feddwl crjfa'i i estbol frJd, A ill i yr v o is. u'u d luriau 1 gyd. Mati wtdi piofi r g1ån, Ku rfcir.inn ott n fuur a m"a; Cvm; sgt 'r t>'s taelus wt>a I *n: ud up i.wys red'Aypli r. da; M^liucecd vwJi ptofi 4 uetth, OLd bytb nie gtilir dweyU oi acrth. Taiiy^j Lj«u, Ffa>tich.g. Juas ?, 877. Ansyl Svr,- T mAe l tnawr get' > f gati y iraitt o tt! f..n hyn etooa, -te*y Mffoch oint j. a phwb Mtill vf3b;db th Y UilSa etc: Quvii I Bitters yn ei 1:"neu,b,r in N' ogltwd Cjmru Credbf Bid oea nugen t Mt: roddi eawaa y llu&>8 bereocau lIvdd wedi o-tl to gwetibiti tcwy > ityni.. Bg-dd arddtfrch- g hoc, < cd yn unig eawi fy hon-m. Gw; ddcch i mi. Refon aia ddw, D' t- aid, BE i A i i'r Hill! i ^y £ A!l, a gwna«th y ddv Y eu,pwaith yn rbagt-»"ol Mentivt «h»cy n^i es 4im, ie, s Iwch, aid wedi d fod ) f I-u tto g,i L, neb, ua d, n byw, i'w frymh&rj a' Quinine Bitttrs ttiag ht ddiffyt trtin'jd, iatidjebryd, fainting fits, natur curifk1 y gaioa, pcea yn )r oonra rp ■- ag i; r ys^wgdd.'iu, phwnott yu N- prn. G, ilaf MCJ bt'u fodyr oil o r «iolanan nchtri ..edi eu r wte^httu eifdiat ac-r » yn vr «rd»l hon trscy gj rnt-ryd pn hotti'/a^a 4s. 6ch. o'r Quifi- ifle Bitters Taer (iycihulkf bawb eydd mewn 1 pryd r ar. biv<s ,d 11 àreî.) hwn.* Byn ff.\ dyledsv j-<M dyc^a<p> xxldiwrtb Kas-fafodd well hsd c fli n — Vj i id,' ficb, yn .¿ rli diolohtrar. KObERT WlLhiAMS tGwaay LleTfJ. BYDD ED HYSBYS I BAWB. (A.) 5 id }d^5 vti loaiLl dodi'r hoU gyff.'rian eydd yn y tfdj( inineth b ju EUOTIII Fii s. B.) TP »ae? > 4>?i6 n or Jetil ag y gall foi, m cymfiir i ystytiaeta briader y Qufuiue nr Sdt- kue s-parilla. (C.) Gellir gfw ithto fl arftr, heb un simyhyf- I^uedrii, &0 nid pet. porygl anwyd, oDd 111 hytiaeh y rn se ) D atal ik w>d. (D.y Y mae y bitters yn eryfhan y rb«E nen yr atlcd o'r coxff cydd yn waoach, ao feily ♦« 't*. ] lZ 3 *js^ ■ a fwy ago ed i htintisu sc Kfitsth d tag srfercl, a cytid ctlfin fod bron pub Lath 0 Bills yn gwtrhua y Cj finsoduJad sc < s aSocyddu y o iiafc tE ) Nia Quinioe W:a>, na Tincture if Qai- t-ine, t-Bo 1illlhyw gyrirsgeud w%il .o fideoy Druggist ei hun, ond" < Evans Quiniae Bittvrs,* IIIJ yrti pot» ]au 2s. 9c. a 4s. 6c., f.'r l'nw Gwilym Ev Fh.C., M.K P.S vedi ei ys^iifeiiji ar St: mp j Lijwcdiectb; beb hyti tW) It a tiu^iol yd nt. Ar Kerth jn nribob tnf, mo yn direst i bob than o'r vied oddivrth y p"rchenog,- MB. GWILYM EYAN.S PbsnnviC3s>ti*t, LUnellf. D S.- Os ns fllir "el y Bis (er* heh >s^iifeEe,r j j C, tf-& .t:t<i/ i m,■<?* CHWKHKIi'is WATOHjSS toeatt aUa oi FtiftHistaws. i OHWBKkR'S WATTJHSS ef the bad > httA For(Msi roue. g CE WEJBJSE'S <K)tS PAT5NT LBVB&2 froiii l0*. Q C E WSSSE'S SILYSR FATBH O- LKVEwat ii «s.. J&5 5a.- up t6 :S» ?'s. ^UHWESSli'S GOLD GEKSY28 >J? £ 6 6* GO 44v l«k ^CBWEkKK'S WATCHES V* almtys rs^dy lot ass, bmig sSdlfcHy tteod and tidja«tftdi. Fas'ah^swrs osaaet an 't^iier tihas em-d to as fos 4 'Watch, whisfa wfil be exiypliod or fsi warded Is fcsy a.c11\teø OR itczte P.0.0 ^GUW&iim'S FJOHT»J>AY CLOCKS, U Ordinary Clouks, T-csopi^ow, Si,, of tike i»«t and newest deiiea. ^CHWBEEIt'S SILVka GOODS in great 3 vss.rii«ty; yCHWSKSS'S ELSOTRO-EIATZ of Ota nen?b.it. acd be« iiss-viptJ-'t. JCH WEREB'S grsss, sfwjfe..ji Spsctaclije, goo- 3 prises all kisdj la Chsl-.i, and SfeaB rriitces, ^CBWBHKB rap-itrv eU k*n5s si WasaM^ 0 Cittiks, Jewellery, Flat^, 4ot> in t&s bait #tyle. jCSIWEBSB bege tm/ptaUilk to ttsnfe tIM Pullic f-r thafr lwt patKiOfej^e, tnutin 4to tim n8 ydyoh bin OriftOuron o r fath oreu ewch at V C. SCItyYERER.' (Jomme ciil-st, Alter lore. Ymae Cymdeitaas Adeiladu Mmkyr a Dowlas YN barod i reddi Bor.th-sr, ar Mort- gage, sir y Rhybydd Byraf, Syra- iau o' xioo i ^10,00?; V fcilu yn ol yu Gyfranau Misol oea Ohwaorterol. Y ra c i Fonthj cwyrya y Gymdeitha* hon faritb'sioa arbenig ne. cheir mewa Cymcle thrvs u ereill, neu gan bersouau uo'srol. Telir y treul on cyrreithioi gan y Gymdeithas, a dyogelir annibypisethy Bei ihyoydd, cyhyd ag y parheir i dab. yr fcd-ds-li&dau addawedig, gas y Cof. ept vdd dan Gyfcaith, y Oymdeitibaial1 Cyfosilgar. Cedwir y dirgelwch maa- v sf. DyrBuca y Cyfarwyddwyr hysbjgu ea bo' y-i barod i ddaibyn symiau o irion W v. iati boitbyg ar y teldt^u c «.lyBol o e!w B4 y catt i'w guW I(P ddau fis; £41- y csÙt ar bedwwi mis; £5 y CMK j»r chwco'x DiiS. i AH? hysb?s~wyad pellach^yrnofyaor » MB E R- BERTS, yn Swydjfa y Gym- dd h.s 34, Yictoiia Streit, Meithjr. 4 J