Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

BETHANIA, MAESIEG. BYDDED Jijsbya y cyne ir Bi.;t idd(ol fawr- JD eddog yn y lie uohod, dydd Llui, Maw th lleg, 1878, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr Hwyddianus mown osrd ioriaeth, birddoniiet l, &0.: PRIF DDABNAU. ;6 8. C. r Cor, heb fod dan 3J me va rim, a gano yn oreu Requiem i'r diweidar Barch J. Roberts (Ieuan Gwyllt), gan Ftaffeswr Parry .10 0 0 'S Metronome i'r arweinydd. I'r Cor a gano yn oren Clyw, 0 Bduw, if LIeiain,' gan Mr. Jenkins, Trecastell.200 Hysbyeir y beirniaid yn faaa. Bydd y Pro- gramme yn barod dechreu Ionawr, ao i'w gael tBc y pris arfarol. J. LEWIS, 10, Station-street, Mies teg. "Goren sd, r.rf dysg.' Heb Ddaw, heb ddim.' Eisteddfod Gadeiriol Caerffili. CYNELIR yr Eisteddfod uobod Dydd Llun Sulgwyn, 1878, pryd y gwobrwyir mown feaethodau, bardd .niaetb, crddoriaeth, oaniad- ttth, &c. Arweinydd y dydd: Thomas G. Evans, Ysw" Hfrwann. Beirniad y traethodau, barddoniaeth, &o.: hob. W. Thomas (Islwya.) Hysbyeir yn fu»n pwy fydd beirniad y oanu. Cjfeilydd y dydd: Mr. D. Bowan, Dowlais. PEIF DBSTYNAU—BABBDONIAETH. Am yr Awdl oreu, Zr Haul' ddim drcs3?0iolinellau •• •• -6 5 0 I a Chadair Dderw hardd. Am y -Bryddest oreu, I Trugaredd," ddimdros 2t0 o linellm .2 2 0 CEBDDOBIABTH. Am y GOLN Baritone oreu, yr awdwr f ddewis ei eiriau .2 2 0 Am y Don oreuar M.C.D. 0 10 6 CANIADAETH. I'r Cor, hfebfod dan 100 mewn rhif, L= I Then shall your light' 31 0 0 ya oreu • Thlws Aur i'r Arweinydd. I'r Cor, ddim dan 60 mewn rhif, na enillodd droa £ 15 yn fttenorol, a gano j fa oreu Y Mab Afradlon,' (Lloydv) Chrel v Gerddorfa I. 15 0 0 Vx Cor oTr nn gynulieidfa, ddim d»n A we-" rhif, a gan) yn oreu MoIwoS* yr Arglwydd,' (Parry} .10 0 c *1H|ju £ teir i ddewis arweinyJd. Y^ttJgramme i'w gael am y p is arfarol. JFOHW^HOMAS, Checkweigher, Pwllypahfr, Bed- Vas, near Caerphilly, Yagrifenydd Lleol. EDW £ RD PHILLIPS, Esq Caerphilly, Trysor- &LZ .< S$I0N, WAUNARLW^DD. TlYD jED hysbys y oynelir Eisteddfod fawr- JLJ eddog yny lie notod dydd Gifener y Grog i< £ Ebrill 19eg, 1878, pryd ygwobrwsir yr ym- mewn Cerddoriaeth, &o. m PBIF DDAKNAU.. £ S. O. I'r Cor a gano ynorau Yr Arglwydd ly, Kugaft,' &c., gan Proff. Parry.. 8 0 0 I 1'1' C!ftr%gpn > yn oreu Y Ffrwd,' gan Gwflym Gwec.t 2 d 0 Jlialttirenw beirniaid yn faan. Bydd y Programmes i'w casl am geiniog a dimal yr un gULyrysArifeaydd,. t REBS BEES, SlMit Cottage, Waunarlwydd, Swansea. ART UNION OW-NAPON, TAIBACH. BYDDED hysbys y gohiriry. Drawing uohod JEF hyd Mawrth yr 2il, 1878. Bydd y win- ning numbers i w gweled yn y DAKIAN yr wyth- aoe ganlynol, Y tocynau i w oael gan yr ysgrif- cnpdd am chwe' oheiniog yr un. i > BEES JOHN, 22, Giwer-street, Cwmaron. r' UNITY HOUSE SCHOOL, (glemicasud Commercial), Nighland Place, Aberdare. ^SOU^TJCTOR: ^E^.T J. JOSEPH GEORGE. A ifEW and healthy Schoolroom Eduoation JOL *ba»e3 oE soand principles. Duties will be re»amB<|dn Tuesday, January 8tb, 1878. Siop l)<tiMad Bhdd y Ghoetihwyr • 12, DUKB SMUSBT, ABBSLDAB. BYDD ROBERT JONES, BILLED YDD, Itt gi^artha, yn rhatdch na neb yn y dref o hyn ifiuu. Danwoh a bsrnwoh drosooh eich huntia. T mae ganddo hefyd lot iawr o Hetiaa a ChLap- do bollol newydd, ac yn eu gwerthn am y .Coif J W* V .'0." BE; ABRAHAM N. JAMES, (Of the UoyalMademy of Mum, Lm&m), » KASPECFULLY intimate# that he recaives Papils for Pianofoita, SSpciiifir. and Harmony at his own or B&pjis^esidenae. t Tdrms and fdrtihe? information on ippltcatioQ. A,<Tiiress— 38, Bate Street, Aberdare. 0WkL GEEl)DOROL EBENEZEE, f j|O^YPANDY. Linn-y Sulgwyn, 1878.. Smelir dau berfformiad o Gerddoria6th o raad uchel. Prif gantorion, ac offeryn- wyr cyflogedig; a Chor Undebol LhlOS- og. Arweinydd: Mr. D. Bflallt Jones. DYMUNA. MRS. THOMAS (EOS TYDFIL), 7, Bethel Street/George Town, Merthyr, Boddi ar ddeali ei bod yn parhau i dder- byn -galwadau am ganu mewn Cyng- herddau ac Eisteddfodau, a hyny ar del- araurhesymo]. BWRDD Y GOLYGYDD. PLAS DRAW,-Bydd yn dda genym dder- byn llith o'r eiddoch ar bwnc arall. Y mae rheswm ar gellwair a Mabon, ei h^t, ei athrylith, ei saim, ei grest, ei gloffni, ei dalcen, ei wallt, ei sahdalau, m. hosanau croen, Gwybydded ei elyn- ion mai nid byd y gwisgo a'r ymdrws- io yw byd Mabon. Wedi en derbyn, ac i ymddangos yn ein nesaf, os na fyddant wedi myned yn anamserol,-Panclawdd, Glyn Ebbwy, Cwm Lone, Trioedd y Porth, Trioedd yr Allt, Trioedd Clydach, Nantgarw a'r Cylchoedd, Trioedd Treorci, Uudeb yr Alfrediad (dosbarth Treforis), D. R. (Cwmaman), &c., &c. Pob Gohebiaeth i'w chyfeirio, "Editor of the TARIAN, Aberdare, (Glam.) Pob archebion a thaliadau i'w hanfon i Mills a Lynch, TARIAN Office, Aberdar

AI HEDDWCH FYDD ?

SARDIS, LLANEDI, GER PONT,ARDULAIS.,

' CWMPARC-TYSTEB:

TEILWNG 0 EFELYCHIAD.

PONTARDULAIS.

[No title]

MARWOLAETH MRS. GRIFFITHS,…

[No title]