Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

AT LOWY.9 GLO TAI SWYDD FYNWY…

News
Cite
Share

AT LOWY.9 GLO TAI SWYDD FYNWY A DEHEUDIR CYMRU. Ar gais fy nghydweithwyr yn y cylch yma, yr wyf yn dymuno hysbysu i'r pen- derfyniadaa a ganlyn giel eu pasio yn un- frydol mewn mass meetin J o weith wyr glo- feydd y Darran, Cilhaul, a Chefn Brithdir (Mynwy), a gynaliwyd yn ypgoldy y George Inn Terrace, yn agos i Tir Phil ar ddydd Calan, 1878. Yn unol a'r arch- iad, yr wyf y < eu cyflwyno i'ch sylw, gan hyderu y bydd i bawb o honoch eu cy- meryd at eich hystyriaeth ddifrifolaf, a chydymffurfio i ddanfon cenadydd i'r cyfatfod isod, a'ch barn ar y cweetiynau. Yr ydym yn ystyried fod y sefyllfa a'r amgylcbiadau cyfyng ydym wedi rhwyfo i mewn iddynt ar ddechreu y fiwyddyn JIIW. yn ein cyfreithloni i alw y cyfryw, oblegyd gwyddoch yn eithaf da nad oes genymneb a allai, gydag awdurdod di- amheuol, alw yn nghyd y cyfryw yn fwy II&'r lleilL Felly, gan ei fod yn orchwyl i bawb, maddeuer i ni ein hyfrdra yn codi y mater i sylw. 1 Pasiwyd yn unfrydol ar fod i gyfar- fod o gynrychiolwyr glofeydd glo tai Swydd Fynwy a Deheudir Cymiu gael ei alw yn nghyd i ystyried y Uwybr a'r cynllunisu goreu i weithredu arnynt ar ol terfyniad y tri mis ac yr ydym wedi ein rhwymo i weithio ar y pump y cant gostyngiad, gyda'r amcan o gydweithredu l bwrpas. 2. Fod y cyfarfod i'w gynal atddydd LIun, y 13eg cyfisol, yn y Nelson Inn, Llanfabon, i ddechreu am haner awr wedi ddeg. 3. Y dymunir ar i bob cynrychielj dd ddyfod a Uais neu farn eu cydweithwyr ar y penderfyniad a basiwyd yn Nghaer- dydd, yr 28ain cynfisol; ac hefyd, pa un a ydynt yn foddlon cydsynio a chynygiad y mefotri i ganiatau iddynt y pump y cant cyhyd ag y parhao masnach yn ei gyflwr presenol, neu ynte. a ydyw eu Hais dros wrthdystio yn eibyn i'r meistri gael eu cadw yn hwy na tri mis ? Gobeithio y telir y sylw priodol i'r pynciau yma, ac y cyfarfyddir yn bryd- xon mewn ysbryd cymodlawn, i dynu allan gynllun effeithiol i gydweithredu wrthoykry dyfodol. Ar ran a chais y cyfarfod, JOHN LEWIS

FFUGCHWEDL Y LLWYNOG.

LLITHIAU Y LLWYNOG.

MAESTEG A'I HAMGYLCHOEDD.

[No title]

TlilOEDD 0 GWMAFON.

.HELYNTION TREFORIS A'R CYLCHOEDD.

CWMAFON.

EIN HEISTEDDFODAU.

--:.. EISTEDDFOD CASLLWCHWR.

." ENGLYNION.'.",

[No title]

Advertising