Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

BWRDD YSGOL LLANGIWC.

News
Cite
Share

BWRDD YSGOL LLANGIWC. MBI GOL. Y n y Tyst a'r Dydd am Hvdref 12fed, 1877, y mae ysgrif gnD. 1 Ua o'r Plwyfol on.' Yr wyf ya dy-j muno arnoch sylwi yn fanwl ar y f hie o'r ysgrif agsydd wedi oynhyrfu ysbryd y BrawdTiocbyddol: Y maeiit(Bwrdd Ysgol Llapgiwc) wedi gwneud gweith- red yn niwedd eu goiuchwyliasth ag sydd yn niweidiol iawn iddynt at ea haii ethaliad-gweithred y gallem feddwl eu bod with ei gweeutbu- yn ffaiwelio .'n swyddau—gweithredf ^riadol i ddigio y p'wyfolioa. Wel, atolwg, pa bath a wntethaiit? Y maeit wedi rhoddi y s. goldy Gwauncaegurwen i'w ail adeiladu a'i helaethu i gjontractor sydd yn hawlio dros gan' punt yn fwy F-. a'r un arall oedd yn cynyg, so m&e y cynygydd igaf o'r ddau mor ushel ei gymeriad &c mot deilwng o ymddiriedaeth a'ruchaf. Y-1 ydym yn eofio rhai o'r dynion hyn, yn neilldnol un o honynt, yn ymweled a gwahanol gymydogatthau yn flaenorol i'w hetholiad, gan addaw yn deg, cs etholid ef, y gwnai ei oreu er amddiiyc ein hawliau. a chynildeb yn y treuliau. Ar yr un adeg yr ydym yn c- fla gweiu. idog Annibynol ya y plwyf yn dweyd mawncyfarfod aroithio ynMhortardawe I Fod adeg yn arog Bwrdd Ysgol LlaIl- Riwo pan y bydd yn dda genym fod Ymneillduwr fel y Parch. Charles Wil- liams yn aelod o hono.' Tybiwjf y buasai yn dda gan y Brawd Annibynol erbyn hynpe buasai hebddangos cymaitt ymdditiedaeth yn ei Brawd Ticchyddo]. Y Mae addewidiou teg y Brawd Troch- yddol beb eu eyflawrii, a'r Brawd Anni- bynol wedi ei sicmi. Fe ddylai y pad- war, aid o Ystalyfera gywilyddio am eu pleidloisiau yn acbos yr y sgoldy a enwyd. YmddygLd anheilwng iawn oedd rhoddi dros gan' punt yn fwy o gost ar y plwyf nag oedd eiaien. A fuasai rhywun o honynt hwy yn rhoddi, er mwjn cyfbin- garweb, drcs gan' punt yn fwy am adeil- adu ty iddynt eu hunain nag y gallasant ei gael gan al all, a hyny gyda'r un sior- wydd am orpheniad ar:rbydeddus, teil- wng o'r ymddiriedaeth ? Nid wyf yn ibybied. Y meent yn doall gofalu am danynt eu hunain yn well a doethach na iiynynft. Dynion wedi aifer bodyn gall yn en cenedlaeth gyda'r byd hwn ydyw rhai o honynt; a dylasent fod mor ofalus am bwrs y wlad ag ydyr t wedi arfer bod gyda'u pyrsan eu hunaiu. Yr ydym yn synu fod dynion ag ydynt wedi arfer oynilo yr eiddynt eu hunain yn hoffi gwaBtraffu eiddo aralL' Yu mhen tmg wythnos wedi ymddangcsiad yr yegrif deibyoiaiB y by gy thiad ounlynol wedi ei ysgrifonu ar Bost Card:— Yetalyfera, Hydref 19eg, 1877. Ba dig 8 ;r,—Diolch i chwi km eich ysgrif tnlli-ipus .Ùt4.9u, yn 4 7 Tytt a'r Dydd' am y l2fed. Cewch glywed oddiwrthjf ete yn .1 ohyloh mewn dull mwy cyhoeadus; ac, fe allai, cyn y bydd i mi orphc^i a chwi, y bjd<M Tn dda genyth pa buasech beb anfoa eich traith Tr, oyhoedd. Diohon y bydd i oh«f wadu ei bawdnraeth. Y mae eich T&bryd enl a »%4tydM yn rhy amlwg 3 nddo, »yr, i chwi allu gwadu eich plenty n. Yr eiddcch ertedig, 0. WBLLXAtM. Ï: Atoluis yr uohod trwy lythyr (aid Poaieard) fel hyn: Carme1, Brynanan, R.8.0.. Hyd. 24ain, 1877. B^rrhtdur 8yr,—Yr wyf y n creda mai tegwek yw i mi gad gwybod P8 hawt oedd gpnyeh i gyf- eiti# eich I'ost Card t,ta(. Gullwn feddwl r bn- yB dda 1 chwi gael gwaeatia th mvdope i gludo eich ant-druerwydd i sii.'ebv i*ith eieh mam o olwg y o< boedd. Gan i chwi ddechreu fy ugh) huddo mer gyhoeddns, gadawaf i ehwi fyned yn mlaen yn ol eioh bygyttion Nid d ch chwi yn gwybod tto p" fodd ybyddy ci*edd. Yr fiddooh, yn wir, FAR oh. Charles Willlianuk JOHN JONES. Yn y Qladgancr am Ragfyr 21ain, gwel&f fodycwmwl bygythiol sydd wedi bod yn croni am dros ddau fis wedi de- ebi tu arllwya ei gynwjsiad trydanol. Y m&e yn dechreu yn ddychryrUyd—ai tybed fed y diwedd yn waeth? Yinae yn hawdd gweled fod ys bryd ae J sgri fen y BrBwd Trochyddol yn gychyrfas iawn —' y steam i fy^y' a'r bhWd yn effro. Yn y Tyst a'r Dydd gwelbf fod aelod arall o'r BNrdd yn sidolygu yr ysgnf mewn ysbryd gwahanol iawn i'r Bruwd Trocbyddol. 'Os oes rhai peth&u cyfoil- iorrus &phs»ryglus yn syniadau y brawd hwnw (fel y mynai i ni g edu chir blyncda yu ol) y mae yr. lhwer gwell ei ysb yd a'i f >eegifwc h n'ig un o weinid- ogioa y dref y yn byw ynddi. Yr wyf yn cyrgbo'i y Brawd Trochyddoi i fyned &t'« Faeetb.itkar' i ddjsgu mce$u da. Y mae llawe:" o w&ha-oi&eth rhwrg bl&gftfdifeeth y nsnll a bo; eddigoid-■ rwydd y liall. Kbyfodd mor bydd} ydyw y Brawd T;ocbyddol yn iaith is. f desba th isaf oymdeithas. O:;d y mse rhai S sydd nad ces dim ond B-w i'w ddysgwylo hor yct. Nidib&id i'neb geiifigc^u wrth ei allu i roddi -chydig o syewyf mewn llawer o eiriau. Gallaf basio heibio i'r enw Pio X hcb ewyllysio ei ateb yn y ffo dd yna. Y mae y gwaith sydd wedi bod yn bryder mawr i'r Bglwys Babaidd wedi ei getlo yn ac- fffleledig gan y Br&wd Troohyddol yn ei felldithiau. C»Mr. W. fyned yn ml&ea y ffordi yna ei hunaa ei buoaD, heb i mi gynyg oystadlu &g ef, oblegyd y mae geryf ormol o barch i mi fy bun a'r fergyl i ddifenwi brawd yn y weinidog- aeth. Tybiwyf mai y prif gymhwysde- sydd ynof i lanw gorsedd Pio X. yw, fy mod yn gwybod pa le y mae rhegwr parod wediymgydr,r.byddu a me'.Iiithio ei v ell. Y trite gobaitb i'r Brawd Trcchyddol am waith yn tt-b yn dda i'w dales S. Yn wir. Mr. W., nid mown gwawd y gelwais chwi' Y Brawd Troobyddol,' ac tii mewu gwawd y gelwa's fy hun Y Brawd Annibynol.' Nid yw Troehyddol yn wawd i chwi mwy nag y mae Anni- bynol yn wawd i minau. Nid wyf yn a;fer gwawdio b?odyr o wahanol farnau crefyddol i'r ei 'do fl, ond yn hyt aoh yn en parchu. Nid oes lieb erioed wedi fy nglywed Wi tb teoyddio yn gwawdio troobiadna throebwr. Yrwyf ye gofaln wrth fedyddio rhag dirmygu n&c amheu crefydd y brodyr sydd yn tybied en bod yn bedyddio with drcchi. (l'w barhau)

GWEITHWYR CYMRU.

ERGYDION LLAWCHWITH.

OWMTWRCH A'I HELYNTION. ;

Y CYFYNGDEB YN ABEEDAE.

Advertising

EISTEDDFOD CAERYNAIOUI