Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

in mhob llafur mae elw.' trYdedd Eisteddfod Flynyddol | t JERUSALEM, LLWYNXPlA. I it, (Djdd Nadolig, Rhagryr 25, 1877;) dd: W. WILLIAMS, Yst., Gravefiild House, Penvgraig. J^TAYDD: Y PAKCH. I. R. JONES, Llwynypia. ^Maid Y Cyfansoddisd&u Barddonol, Rhydd iasth, a'r Cyti':Jith-.d- HYWEL CE NTW Corwen; y Gkniadaeth, &o,- MR. R. C. JENKINS, LJanlly; yr Adroddiadan, Bomo DDU liC EVAN LEWIS, Tonypandy. Pianist: Misq LEWIS, Caerdydd. k^r Eisteddfod i ddechreu am 10 o'r gloch. jj*8diadi mewn, Id.; Pl*nt dan 12 ped, h»ner ? Q yr hwyr o n-lir Cyngherdd, pryd y cymerir sj??ynddi gan Mi*s GERTRUD LEWIS a Miss LEWIS, Caerdydd, Mn R. C. JENKINS, MR. LEAH, LUntrisaat, yn nghydag ereill o gant rion o eafle. J, | TRAETHODAU. £ 0. O Am yTraethawd goriuar' Ystyr- jt^Wau hen aBe id-dai pi wyf Ystrad- a neillduol y lieo^dd o g>lch C^JPia, yn ngh>da ch>fnodi%d o'r /7*yddi*dau pw sioif n eu h*nes' 1 10 0 Amm y Traethawd goreu ar Joseph OYmie6id 1 wen- chu 0 10 6 j BARDDONIAETH. |5* Am y cyfi ithad gcr u i'r Grmr- Poem upon God,' i'w gael oddi- Mr. J. Crock fit, Font -pri '.d, am lYttLYrnod coining Ana yr Alareo oreu ar ol Mr. John Butch»r. Ton p*ndy 2 2 0 i^Am y Far*n«d orr>u i Mrs. Janq pri 'd Mr D. M Evans, amerch jKwn a Rachol Lewis, LIwjnvpia.. 1 10 0 Am y 9 n orea i'r G dinebwr,' j^mesur Llwynon, dim droa p ?dwar l CANIADAETH. r Cor heb fod dan 6 mewn nifer yn oreu We never will bow 'J0/ (Handel) 10 0 0 j Hatronome i'r arwpinvdl, gwei-th 2 2 0 Vl Cor, h.'b fod dan 30 mewn nifer, •Oillodd £ 10 o wubr o r blaen, a n» O'eu antham Mol woh yr Ar- Pftrry) 5 0 0 ii of Wales' (J. Thomas), .n**6inydd, g<*erth .„ 0 10 6 'soli ^or 0 !l ganont yn oreu ^r<,s vylwtr d i -ar, de'wch,' o ( Olin Nadolig' 1 10 0 hpipeilr srweinydd, grwerth 0 5 0 '^2?teir i ot-dwar mewn oed i'w oy- l!Bl»yo. .I'r Pa'ti ddim dan 16 na throa 21 nifer a g-mo; t yn oreu 4 Y inyya (Gwil mGwe:t •• 2 0 0 I'r hwa >i g*no n o eu y Solo N. Heaven in (uU-st Glory 4, Ie.. (Creatoia) 0 10 0 c hwa a va oreu y Solo itativo worth,' (C eation) 0 7 Ir bwn a gano yo oreu Death of (Pit-nan's Popular Son-cs) 0 7 6 fereh a itano yn oreu Adgof- 12 o Ganeuoa Parry] .076 'r hwn a .o yn i re-a Dewrder tobe; [cyhoeddedig gan I Jones, ort] 07 6 boa dan '5 oed a gano yn oreu n Pur; [S no of Wales] 0 5 ion a gano yu orou I Y renyw ieibl Mawr,' fProfesor Parry J 0 6 0 wn dan 1 i oed a gano yn oreu gyntaf 'He was deopijed," 06 0 hfe Band, ddim dan 16 mewn :th-ve,rsuo yn oreu MtJ;ch 2 0 0 awl a chwareno ya oreu ar Arwain fi, 0, Fugail •Swn y Juwbili .050 .wl a ddarlleno yn oreu ddarn arypryd., .026 AD RODDIAD. 't vr jtdr -)ddind gor.u o Greu- ..1 Bulgaria,' r gaD Homo Ddu, )r"m] 0 10 0 CKRDDORIAETH. y Ganig orea, y geidau ar y 11& 1 1 0 Id y programs yn barod Medi 20fed, yn oy- t t y gweddil! o'r teatyn^u, yr amjdaa, &o., Oi»el oddiwrth yr yegrifanydd am y pris gan ba nn hefyd y gellir cael y darnau tol. W. WILLIAM8, Bookseller, Tonvpandy, Pontypridd. CTNDEBJLMOtJN- TAIN ASH. K*DDEU h Bsys y oyuelir yr £ isteddfod W Qohodyn y Workmui 8 Hall, dydd Nadoig, Vj* f programme vn oynwys y test/nau, barod ya fuan. Hyd hyny yr ydym yn **flddi y oanl ynol:— TRAETHODAU. £ b. O. W* y Traethawd goreu ar Yr ang-_ <EJwwydd i Feistri a Gweithwyr i tj^^ru trysorfa tua< at gynortawyo CJ* «yd l n cvfitfai a damweiniau gweithfeydd glo, yn n<hyd a'r 'm goreu i'w dwya i weithrediad.' 10 0 BARDDONIAKTH. ^^y B yddest Goffadwriaetbol orsu diweldar Mr. Wa, Hopkins, (ddim dros 150 o line lau) 5 0 0 HkT* y ddau Englyn Un dl Union SJ5 W Golomen Gludydd (Carrier 0 6 0 Jk_ CANIADAETH. ^K^fhyw gor, heb fod dan 60 na thros ni'eri a gano a oreu Gwyn vett ia wrth y Tla* d,' i' w ohael jHtighes a'i Fab, Gwrecssm ..15 0 9 C°r o'r un gynulleidft, ddim dan • wri rhif, na enill^dd .£12 ynflaen- R^n) yn oreu Y G naan Glyd,' gf1*6! g.in Hughes a'i Fib 7 0 0 S.l»i 0 a gftno yn oreu Gwyn kjCr y Gwr,' o Gaatata Joseph, gan fc^ij^ies, Ruabon .200 i 8 mewn 09d i gydganu a iftid Traethodau a'r Farldoniaeth, W fw o ESSYLLT; y Canu, D. ROSSER, A..berdar. Dros y Pwyllgor, J. EDWARDS (Iorwerth Goch", Ysgrifenydd. y Quartette sydd yn y prif dd arn chorus. HefyJ, ce^ir y Semi horus yr ail ddarn orawi yn ltawn. ohyf- JS»J# rkpw 0 i gan Tenor a Cor y Plant, ond rhaii i'r rebla a'r 10(1 dan 16 oed. • Tra mor tra B ry thou.' TARERNACL, MAESTEa. BYDDED hysbys y cynalir Risit-ddfod Flyn- D y;dol c3p1 uohod Dydd Nadolig, 1877, pin y gwobrwyir y budlugwyr ar y testynau oanlynol. CANIADAETH. £ S. O. I'r Cor, heb fod dan 30 mewn rhif, a gano ya oreu Pwy a, dd f 1 yr Argl- lwydd,' o'r Gerddorfa, Rhif 30 5 0 0 I'r Cor, hob fod dan 30 mewn rhif, a gano yn oreu Molwch yr Arglf) dd,' gan Proff. Parry .200 BBIRNIAID: Y Ganiad,oth, Mr. D. HOWELLS 'Gwyn Alaw ) Y FarddoEia;th, &c Mr. T. W. HENNVS (Enis Ddu.) Am bob bysbysiajth pallaoh ymofyaer a'r ysgrifenydd. Cynelir Cyngherdd Brddercho yn yr hwyr. DAN MAURICE, Yeg 41, Garn R >ai, Maesteg, Glam. Cymry, deuwch at y Cymro. RHYBUDD! RHYBUDD!! DYMUN A B H. Phillips hvsbysu y cvhnedd ei fod W'di AGOR SIOP GELFI o wneuthurhd cartr-^fol yn No). 5, Canon. street, aberdar, am brisoedd iselach na neb yn Neheu- dir Cymru, er cyfarfud a'r ams jroadd gwael pre- sehol. Telir y Cludiad i bob parth. Cyfeiri,ad-f! a 7, G ¡dI;8 Road, yn nghyd a 5, Canon-st e..t, Aberdar. DALIER SYLW. RHODDIR £ 5 o wobr i uirhyw Barton neu Berson»n a all brofi fol Mrs. Williams (alias Mips Jones) mewn unrhvw ffordd yn peithyn i Mr. a M s. Lewis ao yn mhellach, brofi fod yr un wedi b, d yn trigi nu p;yd" Mr. a Mrs. L..wi. yo Rork loti, kb rama, Ab,rfiar. AT EIN DuSBARTHWYR. Y mae genym i'ch hysbysu fod pen tymor talu wedi dytol eto, a ninan am erfyn arnoch i gofio am danom ar unwaith. Y mae tair-wythnos- ar-ddeg i ddosbartbu ynagos i dd g mil o rifynau yn wythnosol yn difa mwy o arian braidd nag y gallwn ddyfod o hyd iddynt. Hefyd, o herwydd arafwch rhai dosbarthwyr yn talu, yr ydym wedi penderfynu atal y DARIAN ar y cyfryw yn mhen y mis wedi i'r tal ddyfod yn ddyle dus os heb ei dderbyn. Bydd y dosbarth- wyr a'r derbynwyr yn gwybod beth fydd y rheswm o'r ataliad, os cyTier le, wedi y rhybydd hwn. BWRDD Y GOLYGYDD. Cefnogydd Llenyd-Haeth.—Yr unig ffordd i chwi a'ch cydlenorion i ddangos an- nghymeradwyaeth i'r beirniad y cyf- I-emweh ato ydyw peidio eystadlu dano. Y mae digon o leoedd heblaWr Waun i chwi ddangos eich talentau. Llwydyn y To.-Nid ydym yn gwyjjod pwy y cyfeiriwoh ato dan yr enw Jack Plane, ond nid ees dim yn eich llythyr ag sydd yn ei gymeradwyo i'r cyhoedd. D. R, Cwmaman.—Y mae eich ysgrif wedi ei derbyn, a chaiff ymddangos yn ein nesaf. Yr oedd y Ni Cwmaman wedi ei gysodi cyn derbyn yr eiddoch chwi. Yn ein nesaf hefyd, Boreu Sabboth yn Nghapel y Parch. Newman Hall. Arhelynt Dystebol Rymni, yr ydym wedi derbyn eto eiddo T. Teiliwr, ac Ystig. Ar sylwadau Cymro Teg, Llanelli, y mae eiddo Cymro Teg, Temlyddwr Da, a Gwas y Gog, heblaw yr un sydd i mewn. Wedi 'eu derbyn hefyd, Gowerian, Un arall oedd yno, Aderyn y To, a Billy Fairplay. Pob Gohebiaeth i'w chyfeirio, "Editor of the TARIAN, Aberdare, (Glam.) Pob archebien a thaliadau i'w hanion i Mills a Lynch, TARIAN Office, Aberdar

PWY FYDD Y PAB NESAF ?

~LLAW FER GYMREIG.

THE ACADEMY, PONTYPRIDI).

TABOR, MAESYBAR, LLANSAMLET.

ABERAMAN.

MYNYDD CENFFIG.

UNDEB NEWYDD Y GLOWYR.

GWOBRWYO GONESTRWYDD YN YSTAL…