Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

YLLWYNOG.

News
Cite
Share

YLLWYNOG. Wrth ymdroi yn ol ac yn mlaen, ac o amgylch ogylch yr ogofeydd y crybvyllais am danynt yn fy "lith ddi- Weddaf, gau dremio ar yr arlJlcl mawr colofnog odciit naf, meg iis ckligon o wr- ihvynogaidd, td i fyned i lawr can belled a'r ghvyd a arweitiiri iddo, gan feddwl wrth gwrs ,nyned hyd at y pal; is, ond ar fy ngwaith yn dynesu o fewn ugnn llath iddo. dy;xa glamp o her. gi mtwr yn cyfarth. amaf nes dias- pedairi HIT LU yr adeilad o gongl i gougl, gan osod ci draed yn y tir fir fy ol. A ffwrdd a mi i gyfeiriad YstaLfera heibio y myr,eg'ys, a thros y prth- el, ar garlam gwyllt u'i flaen yn yr al < gr fit)-ioso movi- a thorais galon yi hen gi, druau, cya iddo gyrhaedd lianer y ffould i Y ia'yfera, a throdd yn ei ol ar ben y Mynydd Bach yn siomedig a llipa, gan duchan a chwynfan, ac Cofcyn ei dafod crogedig allan fel trwnc elephant wrth geiso (ill yr hen Lwynog. Yn wir, ni chefais v fata gwrs oddiar yr helfa annyben hun,) va y CLp-druin o honynt. G wast raff ar cilwys ac ochen- eidiau Y7 ceisio fy hela. Pe hie Belze- bub, pemeth y cythreuliaid, yn myned yn geriydd am d Ji-vrn a cha-iglu yn nghyd holl gcrgwn a bythea u i daear ac uffern, byddii ei holl wrhydri holwr- iaethol va hbour in v) in i amcanu fy -lladd. N-i, m-iraf lamu yn fy ughryfder o'fryn i fryn, ac o ard il i ardal mor •rhwydd ag anadlu modraf rwbio fy aghynffou vn nanedd y ,awl a fynwyf, a gallaf roddi bias fy nhafod a fy nant i'r sawl a ddewisvvyf heb yrigynghori a chig a gwaed o gwbl. Gyda hyn yna o awgrymiadau dilynaf hanes fy nhaith. Pan ir od.reu y tips, yn ngl)l wg adeilad mawreddog yn Y staiytera. arafais fy nghamrau, gan ddyfal j. beth allasai fod dyben yr ard.-lwyr i gi, Uv y fath deml odidog yn segur, yr ho a a ymgodai i'r nen fel btlchder y g <• ray. nvaeth ond wedi aros i g tel fy an idl ar biui y tips ar 01 yr hen gwrs doniol gan gi v p ilas, ffwrdd a mi etc heibio i g ,>1 y Wesley- aid, gin ffagio :r.t1 llvv/nr^i'di v pryd hwn nuii ar dduii ac agwedd .trwsiadus, a ssfais o fi -_c.il y deuii fivvj :111Gí:phen- edig,—rhifais le -eld ei hi, syll- ais ar ei thyrau a'i chol jfiiau, ac arogon- iant ei godi iowgrwydd m gan ymsynu mewn mudiadod beth a cllasai fod ei dyben. Yn mhen tipyn o ainsn- dyma rhyw ddyn boneddigaidd yr olwg yn dyfol yn mlaen, a gofynais bAh 0311 dyben yr adeilad, a'r holl ystafeSloed 1 a berthynai iddo, a'r rheswni na baas3ut yn ei or- phen. O. eba hwnw, dyr. anghyfarwydci y'ch chiym7t, maea del)yg,,gtil-4ifuc-i,,3-,cb- yn gofyn y fath gwestiyuau. Y gwir am yr adeilad yw hyn ddyn dyeithr, y mae flawer stori ar led o beri¡1 vnas i'r Aus- tralian Temple fawr h ;>n. ( idd ei henw oddiwrth gysylltiadau rh. person all a. thramoriaid myn rlf .i H' „jmo'r dirgel- Wch fodarncan cyf rwysddi-v g ^iewn golwg gan favourites y gwaith i g ulw y <, ,.p<le yn segur, er mwyn sy U, trwyaau y gharehoMe-s gweiniou a 13: t'uynaat iddi. Ereill a dybiant, am fod r. uft18 Y:1 isel, eu bod yn cidw y 3 y a segur hyd nes y ceir darlith eto yn >1 xaateg er ys- gafahan eu b--tiel-il a cliidw ariaa y *;oeyn- au a werthir i'r gwejtkvJr yn yr 'JJice, a gosc-d ar yr hysbvslei i I-o(- yr elw oddi wrthi tuag at ddileu Ci>*I<;d capal Panteg, pa un sydd yn ddiddyiei medd yr hanes, er's blynyddoedd. Ac mewn cysyllviad a'r ystafelloedd ivydd yn y deml hoii, y xx as amcan a dyben gosodedig i h"b un o h( nynt. Yn yr or- Uwchvstafell y cynolir cyfarfodydd cy- hoeddus gan stamps y gwaith. er tori adftnydd moasoldeb y lie "fel b >'r angen. Tn yr ystafell y pen hviul; y cedwir shale 81 scori cwrw y Rock. Yn yr ystafell aesaf imewn ar y 11 i w a,.i;ily y bydd y eadno gwyllt yn i higod gwyddau a thwrcis Ynysmeulwy i er mwyn cael lie cyfleus i r ce 'pt,o amboll fil ar yr ) amser drwg yma. Ar y llaw ddeheu y coir ystafell lie y mae ambell un yn "Led iwi y cyferfydd Stelodan y Rwrdtl i 1. Bvdd hwn yn fan cyfleus i aelod n'l b v:dd bresenoli eu hunain yn rjihol cyf;tfiod: fel na bo an o'r clic yu eisieu Fel y gallont wedi hyny, fel a.rfer, r.de i y contracts o adeil- adti ysgolion i gafrets y g &c. Ni ffdd dim \i; .y byd- awros bydd esh» atrs g-fter, ie i rywun yn per- thyn i'r clic, yn^-igeiimu 0 banau (!) yn liwch na'u cydyu i|;e.is\yr. bvddant yn sicro gael y amt <11 JVIue èllyf chapter and versr- 1 rrofi ('s •iogen. Er cy- tsriiydd i aeloaau y bwidd yr ydwyf yn dweyd hyn. LT Tybed fod trp.thhw! P'\Hf, anwe yn-gwybod tcri 11 twer ) u L, uth trymion ya myned i fa-tliu a cLyrml clicyddiaeth gwaith ? A ydyw irech-i.ilwyr y plvvyf yn ymwyborl 1 o'r ff-uth fod egwyddorion l tfa-gwahunol i e -vyddorion YmneillducJ yn llywodrueth; ,'uw»if rif o sielodau Svwrdd Ys.jol LU-agiwc I A fyddai yn itw; ao ya'onest i aelod o Fwrdd Ysgoi g a derby,a estimate a fyddai ugeiniau o bunau yn uwch na'i gydymgeisydd, i godi ysgolion yn y plwyf, er mwyn i'r aelod hwnw gael gwerthu nwydd neillduol iddo. Tynu mwy o drethi ar y plwyf er mwyn hui anles! dyna b -licy gogoneddus gan aelodau Bwrdd Ysgol, onide ? Diolch yn fawr i chwi, syr, ebe finau, am eich stori yn mrhylch y Temple. Deu- af yn fwy adnaby(!Ius a'r Ile bobynronyn. Dydd da i chwi, a ifwrdd a mi wed'yn i fyny dros vr heol i'r Commercial-place i g'-mol y siopan, ac eisteddais ar y wal o laer. y Golden Key. Wedi cael hamdden fan hyny am ychydig fynydau es i mewn am botelaid o bnp, i dafarn ar y Wern. Yr oedd hi -e-rbyn hyn yn hwyrhau ac yn tynu am stop tap, ond pan ar haner yfed y glasaid pop clywn lot o fenywod yn clebran yu iawn mewn ystafell arall yn y dafsrn. Yn wir, ddarllenydd, cefais fy nharo a syndod, a deallais eu bod un ac oil yn gwirio yr hen ddiareb Seisnig, When the wet is in t e wit is out.' Carwn ofyn i'r menywod hyn yn sobr a difrifol, os oedd dim peth cywilydd arnynt i ym- loddestan mewn eyfeddach ar yr adeg hono o'r nos? Ai dyna yr esiampl yr ydych yn fwriadu. roddi i'ch plant ? Fenywod anwyl, peidiwch gwthio eich plant i ufferii gyda'ch ymddygiadau gwarthus! Diwygiwoh, yn wir, neu byddaf yn sicr o'ch enwi bob un ar gy- toedd gwlad yn fy llithiau nesaf! Er mwyn cvsur eich aelwydydd, er mwyn anrhydedd yr arda!, ac er mwyn gogon- iant Duw a lies eich eneidiau, diwyg- ivrch Bwriadaf fyned i ddysgwyl am waith yr wythnos nesaf i lofa y Sci, ac os na fydd y job yn ateb, af wed'yn i'r Psyll Bach. Y LL WYNOG.

AT MR. JENKIN HOWELL, ABERDAR.

.1HELYNTION TREFORIS.

YSTRADGYNLAIS. -..---..-

Advertising