Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Gall miloedd dystiolaethu fod J* Enropa Infer;ts' Life Psr«wwtm arbed bywydau, ar ol i pob medd- jp^aeth arall gaol ei threio yn ofe?. ^hynwysant ddim opium, nao unrhyw arall sydd niweidiol i'r bab&n ^Qychaf, gan hyny, dyma 'flnig feddfginia*& ddfoplj Pabanod pan rn map &an$M.W achosion o dwymyn goch, y frech 2?S enyniant, p&xigfoydd, dolus1 y 1?^ rhwymdra, a rhyddni y ooluddion, anhwylderau plant, o wythnos i J^ttddog mlwydd oed, y maent yn an- S^i«iadwy. Yn yr achosion mwyaf ar- os rhoddir dogn pob pedair m!?» rhwystrir y clefyd, a symudir ym- 5 y Perygl. mamau, wrth on defnyddio, ar- Dywydau eu plant, a dianc rhag bil- uycbrynllyd y meddygon. Mao mil- o dystiolaethau wedi en derbyn, a? h^pael eu derbyn yn ddyddiol, yn oof- luS rhiweddau rhyfeddol y feddygin- Shon. ul !L ballo modcUoiTereill i wella eich eswch, Asthma, Bronchitis, neujyw w^^ylder perthvnol i'r frest neu'r rtSyfaint, ewch at eich fferyllydd a ^iwch Botelaid o k George's Cough Balsam* erwch ef yn ol y cyfarwyddiadan, a v yswch am ei alln rhyfeddol wrth cyfeillion. '&WY8.~TJn Dogn yn rhyddhau, ac tyj ddognau yn gwella. Aolaethau pwysig a dyddorol o gwim- votel, 11 gan ffery liwyr a gwerthwyr oyif- 's. ljc. P 2s. 9c. y sypyn. Cyfan- Llundain: Barclay and Sons; Sutton Brothers & Co. Bryste J. A. Caerdydd: 8. P. Kerniok; a •og> A. GEORGE, ■St,$c., Penfre, Pontypridd. yn rhad drwy y POd an 16 a 34 llytbyrnod. title Dame Europa.s Inlants >" is copyright and entered at Stationers' Hall. .1—Aberdar: Evans, T. nr., Williams, D.; Merthyr: Smyth! o Mountainash Abel J ameli la'sset, Smyth Diaas: Williams Jones Blaenafon Evans; Car- f-rnif Swansea Ds.vies. [Q V* a terms offered to agents. .ELL YR ALLAN. L. IiLYTHYBGODOL AEINIOL. it bon yn oynyg m&nteis. a dylai ymfudwyr i un- o Canada neu yr U nol Dal- i ydynt yn awyddus am aohub fttnser, ymofyn a JONES, Swyddfa'r Aberdare Times, Aherdar; J. W. JONES, Dilledydd, &c., r\J^7, Oxford-street, McuntainaBh; MORGAN, Siberia Villa, Llanwyno road, Pontypridd; i. neu a BROTHERS and Co., v. James-street, Liverpool. TRANSATLANTIC LINE. NEW YORK. -rZ,ST, tHEA PEST, AND SAFEST ROUTE. Average Passage 9J days. ?j 4 Se^Tal Transatlantic Cos. Mail Steamors VJl'to0 tons, 3,000 hoise-power, clsssed lOu Lloyds, leave PLYMOUTH for k *0liK every SATURDAY. fHOM ANY RAILWAY STATION TORK, or PHILADELPHIA, wthc^ •• •• 14 to 21 guineas. £ 8 8 0 £ 6 •" 0 AND ALL NECESSITIES V.j FOURD. '1 te LUBCOMBE, BELLAMY, & Co riymtuth; ■-V a DE BOCANDB, Cardiff; ^<^to D w. JONES, Hirwafa. tl 3 n bared, pris 6ch.; gyda'i* fct1' l\-st; 6tO'7 Rhsin laf o L-1-ALYFR Y GLOWR," i e* boryglon, a'r faoddion gereu i'w ^ysgoi, gan WEEKS (EONBDU,) tih Treherb&rt. [lSv arg^affa orni y niler gofynol, er- '8 > v.j a gaiant dderbj-n y llyfi anfon eu Q, Yr at j Cyhoeddwr—I) BATIBB ca^U!fe^» Ithoudda. Cj^oe&t °tr GyBT?ysiaa an&n Gvl 11-Y M E VAl\fS Or VEGETABLE TONIC, fJ.>U I N I NEB I T T E R S. Y feddyginiaeth oreu addychymygwyd ao a ddy- feisiwyd er cryfhau y cyfansoddiad a pburo y gwaed. Y MAE y Bitters hyn yn hollol lys- -iL ieuol, ac yn cynwys cnwerw-lysiau a melus-lysi^uwedi eunaddas gymysgu, tef, Quinine, Sarsap&rilla, Safiron, La- vender, Burdock, Liverwort, Gentain Root, &c. Mewn gair y mae bron bob llysieuyn a gwreiddyn gwerthfawr yn y feddyginiaeth refeddol hon, no y maent wedi cael eu parotoi ar ol llawer o fyfyr- iaeth yn y modd goreu er en perffeithio i fod yn wellhad difethiant at y doluriau caDlynol:— 1. Gwemdidau o bob math yn ym- ddangos fel un neu ragor o'r anhwyl- deran canlynol:-Iseldsf ysbryd, nervous- ness, curiad y galon, chwysu, teimlad blinedig a cbysglyd, y gwaed yn rhuthro yn ddysmwyth i'r gwyceb, llewygon, teimlad o bwysau ar y chest, poen ar y chest, poen rhwng yr ysgwyddau, diffyg anadl, phlegm, y gwaed yn tos i, peswch, a thueddiad atydarfodedjgneth (decline). 2. Diffyg treuliad a'i ganlyniadau, sef gwaelder cyn bwyd, trymder anar- fcral ar ol bwyd, diffyg archwaeth at fwyd, yr ystumog yn chwyddo trwy wr-nt, yr anadl yn drwm, y genau yn sych ac yn boetb, brathiadau disymwth yn yr cchr, y plmricy, yr afu yn afiaoh, a thrwy byny yv achtsi y clefyd melyn, poen yn groes i'r llygaid, ac ysgafnder yn y pen. 3. Trwy effaith y Sarsaparilla a'r Burdock ar gylchrediad y gwaed, y maent yn hytod o effeitbiol at y blast neu'r awelon, gwynegon, ystyfidra y cymalau4 y croen yn bigog ac anes- mwytb, a phob math o ddisterrvper yn y gwaed. —— Theale, near Reading, 11th May, 1877. Dear Sir,—I have examined yonr Quinine Bitters, and find them to be quite free from all minerals, and am also pleased to add that they have lean very efficacious in numerous instances that have come under my immediate notice, for general debility, atonic indigestion, &o. I have frequently recommended them with marked suc- cess. (Signed) SAMUEL J J. KIRBY, M.R.C.S., (Eug.), L.S.A., (Lond.) LLINELLAU A ysgrifenwyd gen y Parch. J. Rhys Morgan (Lleurwg), ar ol prcfi ao adnabod effeithian GWILYM EVANS' QUININE BITTERS. Allan o Seren Oymru. M or hcenus ao amrywiol yw 'R doluriau flinant ddynolryw; Nid oes un diwrnod yn daihoen, Na neb heb wybod teth yw poen Yn tvyctb hyn, mor werthfewr yw Fod dynion 3 n ein mysg yn byw Gysejrant eu xneddyiiau doeth I chwilio, drwy wyddoniaeth goeth, Am drwj tbau Bydd o g3 flawn iin I wella'r anhwylderau blin. Mae GWILYM EVANS, Gymro chweg, Fferyllydd mawr Llanelli deg, Drwy 'i feddwl cryfa'i nerthol fryd, Am 1-yr weSlhau'n doluriau 'i gyd. Mae wedi profi'r Uyeiau gl&n, Eu rbinian oil yn fawr a man; Cymjegn'r chwerw a'r melus wna I wneud un dwys feddygl) n da; Mae lluoedd wedi profi 'i nerth, Ond byth nis gellir dweyd ei werth. Tanygrisiau, Ffestiniog, June 7, 1877. Anwyl Syr,—Y mae yn bleser mawr genyf gael y fraíLt o acfon hyn atoch, fely cafioch chwi a phuwb ereill wybod beth y mae eich Quinine Bitters yn ei wneuthur yn N gogledd Cymru Credaf ned oes angen i mi roddi enwau y lluaws bersonau sydd wedi cael cu gwellhau trwy y gymjsgtdd ardderchog hon, end yn unig enwi fy hunan. Gwjddoch i mi anfon am ddwy botel- aid, nn i mi a'r llall i Kyftill, a gwnaeth y ddwy eu gwaith yn rhagorol, Mentraf ddwey nad tea dim, ie, BJ lweh, dim wedi d dod i'r goleu eto gan neb, un dj n byw, i'w gymharu a'r Quinine Bitters tuag at ddiffyg truliad, istlder yebryd, fainting fits, natur curiad y gal on, poen yn yr ociir a rhisng yr ysgwgddau, a phoenau yn y pen. Gellaf sicrhau fod yr oil o'r doluriau uchod wedi eu liwyr weHhau oddiar amryw yn yr ardal ion trwy gymeryd un botelaid 4s. 6ch. o'r Quin- ne Bitters Taer gymhellaf bawb sydd mewn pryder atii eu hiec^yd i draio hwn. Hyn fel dyledswydd dyngarol oddiwrth EH a gafodd well- had cjfla^n -Yr fiddoch, yn dra diolchgar, IWBEln WILLIAMS (G«as y Llew). BYDDED HYSBYS I BAWB. (A.) Jiid ydyw yn losibl dodi'r holl gyflftiriau eydd yn y feddyginiaeth h n mewn Pilie. (D.) Y mae y pris n or isel fig Y gdl fod, os eymerir i yetyriacth brinder y Quinine alr S, r s?pasilla. (C.) Gellir gweitbio f. 1 arfer, heb 1m anghyf- leusdra, ac ni4 eee psrygl enwyd, oLd yu bytrach r mae yn atsl aawyd. (D.) Y mae y Litters ts cryffean y rhati neu yr aeled o'r COtfi jsydd yn wanach, ac ¡ct;y yn fwy agered i hcintiau e,c efleeli;d cag arferel, a dylid cofio fod fcrou peb iK«th o Bills yn gwathau y cyfansoddiad se Rtlctiyddu y c .lia, (E ) Kid Quinine "Win* na Tincture tf Qui- fcine, rae tnrhyw gyraysgedd arall o Druggist ei bun, ond Evans' Quinine Bitters,' mewn potejau 2e. Sa B4S. 6C., a'r enw Gwilyin Evacs, Ph.C., M.R P.S., wedi ei ysgrifenu ar Stsrnj y Lly wodifieth; heb hyn twyH a fiugiol ydynt. Ac werth yn mbob tref, nru yn direct f bob rhan t'r «led oddiwrth y pe*cbenog,— I MR. GWILYM EVANS, [ Pharm»c;uti«5t, Eianelly. I D.8.«h; na fllir c:¡el y Birteie h&b drafferth; ysgiifoier ai y pfiicbcarg,- FFEITHIAU PWYSIG I MMlfiA 9 fts A&Mlfti Aafrgflteus 1 mmm. WHITE'S PILL OF HEALTH (GABBSIBBBIN), BREINTIEDIG i'r Croen a'r Gwasd, a thrwy drefhiant newydd y maent yn HOLLOL DDI-FLAS. Cymeradwyir y Peleni hyn yn gyffredinol fel meddyginieeth ragorol a diffael mewn aohoeion o Anhwylderau Geriaidd, Diffyg Treuliad Ym- borth, Gwynt yn -v Ystumog, Rhwymiad y Corff, Pendrondod, Llosgia yn y Cyila, Dolor y Fen, Ddwyfron, y Cefn, neu y Lwynan, Dolur yr Ata, Gwynebpryd Llwydaidd, Gorguriad y Galon, Colio, Pendduon, Diffyg Archwaeta, Saldra, &;o. Y maent yn anmhrieiadwy mewn aohosion o glefyd y croen a'r gwaed. Ar werth gan yr holl Fferyllwyr, mew blych.au 7jc. a Is. ljc. yr un; neu yn rhyd drwy y pott am naw neu bumtheg o bcttaq itamps oeiniog, drwy anfon at y perchenogion. WHITE BROTHERS, Chemists, Guildhall-eqaare, Carniarthes. Gellir cael gweled tystiolaethau afrifed gan Perchenogion. Er arbed lie, gosodir gerbron y dyfyniadau canlynol o lythyrau yn unig:- Eich Feleni Ieohyd ohwi rhag anhwylderac geriaidd a'r losgfa yn y oylla yw y goreu gymeraie erloed." Darfa ml gyaawyd rfefe Pesleni Ischyd caw. fel y gorchymynwyd, a chefeis wared'gaeth hynod," (Anhwylder—difiyg treuliad a dolor yr afu.) Ateba Peleni White yn dda mown achoeion o ddolur a phendrondod yn y pen, a symudant rhwymiad y corff." "Foneddigion,—Darftt 'r Peleni & roddaeooh mi lwyr wella fy nghylla9 a symudasant y dolor a deimlwn yn fy yfegwyddau." Y mae eich Peleni yn anmhrisiadwy. Symudir anhwyldeb geriaidd a gwynt yn yr j yatumog, gydag un dogn. Yr wyf yn hofil eich Peleni chwi yn fwy nag unrhyw rai ereill wyf wedi eu oymeryd rhag anhwylderau geriaidd a dolur yn y pen, Dewisa fy ngwraig hwynt hefyd o flaen unrhyw bsleni ereill." Y mae yn dda genyf i gymeradwyo eich Peleni Ieohyd chwi; atebant yn dda, a gweddant i'm cyfansoddiad yn well nag unrhyw beleni ereill ag wyf wedi gwneud prawf o honynt; y maent yn dyner ao yn adgyfnerthol." 12 ,4." tverth metsm blyehau no-yria GWELLHAD UNIONGYRCHOL. BoblcfaiMt BLACK CURRANT SYRUP WHITE. Yw y feddyginiaeth oreu a ddargaaftddwyd erioed er gwella Peewch ao Anwyd, Dariodedig- aeth, Diffyg Anadl, Asthma, Brest Gyiyag Dolor Gwddf, Crygni, Colliad Llais, Influenza, &o. Yn y gauaf, pan aflonyddir porsont u a phes- wch sychlyd, gyda gogleisiad yn y gwddf, rhydd Black Currant Syrup" White 68- mwythad uniongyrohol; a thafla ffwrdd bob llysnafedd, pa un si tenau, tew, neu linorog, gan gynyrchn anadliad rhydd, amddifadiad o boen, a chweg adfy wiol. Gweler y tystiolaethau amgauedig gyda phob potel gyda golwg ar ffeithiau gwellhaol y FEDDYGINIAETH ANFFAELEDIG HON Tystiolaeth ddiweddar. Eglwys Cwrnin, Meh. 19, 1874. Anwyl Syre,- Y mae Black Currant Syrup at y peewch yn dd&rpariaeth etvog. Y mae wedi gwueud rhagor o ddaioni, 80 wedi rhoddi mi well gorphwysdra yn y nos, nag unrhyw beth ydwyf 11 wedi gymeryd hyd yn hyn. Yr eiddooh yn gywir, J- R. TAYLOH. Y mae canoedd o Dyetiolaethao wedi eu der- byu. Danfona Fferyllwyr at y Perchenogion gun siarad yn y modd ucbelaf aID y Syrup hwn. Ar werth ganyr holl Fferyliwyr, mewn potel Is. lie. » 2s. 9o. yr un. Ar werth hefyd yti gyfanwerth gan hell dai meddygin&eth fieint- iedig. Darparedig yn unig gan WHITE BROTHERS, I Chemists, 7, Guildhall Square, CfumartLen, DAIIEB E'vrw.- Y mae yn ypgri.feaedfg ar yr amlen toallan gan y White, Biotheie;" he y mae "White's Cough Syrup" wedi ei argraffu yn y gwydr; heb yr hyn nid oes yr un yn gywir, C, schwerer; 18, ComaerekH'itoeds 4, CHWERER'S WATCHES to suit Ali k of Purchasers. ^CHWEKEJVS WATCHES ef t'as beat ^CHWEKEJVS WATCHES ef t'as beat O Englieh and Foreign moks, QCHWERER'S GOLD FA'IiKT LSTSES K.» from £ 1- lOe, C B WEREK'S SILYER PATUN yj' LEVERS at M is., £ 5 rp to$7 7** OCEWEREK'S GOLD GEKSVS3 M it O £ 5 5s., up to £ It> 1: CHWEKEK'S WATCHES sra always ready for use, teisg ek<l^U? timed ssyi adjusted. Forcfeassre osnr-ot ao bettev tliaa send to inc for a WstA, y will fcs supplied or ftar^fcrdeS to asy 02 rect'ipt of P.0.0 aCHWKRER'8 EISKT:D,\I CLOCKS. 0 Ordinary Clotlr7 Tisiip'i'O-^ &a,, ol ti.a best ü10 c^est deetjra QCHWEREl&'S SILYJSS SOCD3 In p vati«?ty; QCHWEllER'S KLECTSO-FLATH oaf a* Q newest and beat desoriptfesu QCSWEREJa'S'e&t etook.crf 8pfie5«des,"ccss- C prises ail kinds is G.Jil, &ad S-AHI; Fraynee, «CHWEiaEE refers tH bMs of W«uaeo3 U Clocks, Jewella-y? Pla' ?3., is the, bes style. SCHWEivER bogs reEpectfally to &nxi. tk- Public fsr their past paircsais, .fcrBs-jrAg continaance of the AS ydycli am Oiiao«ron Ùel fatr. even a1 C. SCHWKlilF, ¿tI;¡tdÄf':O. w '.uKl' V A li 8 p PATENT COUGH PILLS. Y mae y Feleni hyn yn hynod fel meddygin- fseth at Beswch, Diffyg Influesza, Tyn- dra yn y Pipau Anadiiol a'r Fynwes, Bronchitis, &c. Y mae y Peleni hyn yn ddiail, a ph^y bvnag sydd yn dyoddel oddiwrth rai o^ anhwyl- derau uchod, rdd oes aohoe jddynt end gwneud prawf 0 un blychaid er cael eu bod y gwelihad goreu sydd wedi cael ei gyc-K i'r cyhoedd at beswoh ABthmataidd a Dsrfodsdigol, Crygni, Colliad Llais, a phob anhwyldeb yn y fynwee a'r Lungs. Y maent yn gramd ar unwaith lbob teimiad 0 ddiffyg a thrymdra yn yr anadliad, yr hwn sydd TB atalhun y gwaiihiwr blinderas, Y maent yn rhoddi esmwfthf-.d eg sydd bror< ya uniongyrchiol i'r rhai r. ddyoddeiant oddiwrth yr anhwlderau hyn, y rbai o'u hesgeuluso eydd yn dra pherj-ir'c. Bodded i uurhyw hereon eydd dyoddei i roddi prawf ar BSLENI PESWCn EVANS (PATENT), y bydd iddynt wdtbrsdu gyda bcandra bron yn wyrthiol. Symudir y mathau gwsethaf o beswoh mewn yohydig BEnser. Ar werth mewa blychsu Is. lie. a 21.. 8c. yr un. Post, h.4c., a Ss. EVANS' CELEBRATED GOUT AND RHEUMATIC PILLS. Oyfeifir j Peleni hyn y foddygiaiaoth ddiogelaf ao efioi thiol &f afc y Cfoctt, Rheumatic, Lumbago, Rhenmatisss;. Bciatica, Bheumatic Gout, a phob math 0 boeuau ya y joints a'r cymalau. Nid yw y peleni hyn ytt gofyn i'r eawl a'i cymerant i gsdw yn j ty, na newid ymborth, a ga.11 y eyftmftoddlt-d- gwanaf eu cymerjd vti hollol ddibcrygl, Y neb a ddyoddeta o r srhwyide^a hyn, taer gymhollir hwynt i roddi prawf i un blychiad o'r pelesai hyn or proS eu bossithioldeb. TYSTIOLAETHAU PWYSIG. Evan Evans, Patent Fuel Cottage, Cwmbaah, ger Aberdar, a ddywed,~Bam sta wyisnosao yn methu dilyn fy. ngal-^sdigaetb, yn dyoddef yn fawr cddiwtth Boesaa y Eueumatfo yn fy ngboesau n'm corff, gjiiiaint felly fel yr ofddwn ya gripil pcrffaith, *BC yr o&ldwn yn gor/ed Sinyned e'r ao i'r gwely ar fy nwylsw a'm pon- 'y liniau. DatWyliwyd fi i fynu blyckaid o'ch pelenao at y Gout a'r Rhoumatic, 60 y mfie yn dda genyf cioh hysbysu fy mod mewn llai nag wytbnos yn abl i fynod at fy ngwaitfa. Nh gall- af siarad yn rhy uohel am dasynt. Byddwch oyetai a rhoddi i mi ílyobid aiall, y rhai y bwriadsf eu cadw yn y ty. Gailwch gyialrij IUlrhj w hereon &taf am wirionedd yr hyn a ddf- wedaf, ao argyhoeddaf y mwyaf anghrsjdadwj D'u heffaith hynod areaf tl. Gwerthir y peleni hyn mewn blyehau Ie. Ifc. A Se. So. yr un. Trwy'r Fis 4c., a Be. EVANS' TOOTHACHE PILLS. irELXNI EVANS AT V I DANODD. Meddyginiaeth sior i bawb a da> jdde^aat oddi- wrth Ddanedd, Ticdoion&TX., lihuuing, Foea yn y Gwvi-ob, rllED. yn y GUIDP, &-c. At werth raewn blyehau Is. Hc, a 2s. fro Mae y darpariadau uchod yn caol en hauiddi- ffjn gan stamp y llywodraeth, ao yn dwyn llaw- nodiad y gwneuthurwr, heb yr by a aid oes dim yn iawu. Geliir eu cael oil gan bob lieryllydd cyfrifolneu oruohwy liwyr apwyntiodig, neu oddi- wrth y perchenog or dderbyniad eu gwerthmawo stamps. Trwy y Post Is. 4c., a 3s. yr un. B&cparsdig yr; unig gan T. W. NvAirs, M.E.P.S., Uhomist, x&} Oossmeroial-Bt, Aberdare, G-lamorgaushire. PAEAM Y DYODDEF-VVCII? TllEIWCH UN Ef.YCHAVD 0 EVANS'S BILIOUS & LIVER PILLS, Y rbai ydynt y feddyginiaeth oreu at Ddiffyg Trcm ad ac Auh^-vldob yr Ypgvfaiiit, &c, Mewn caisljniad i luaws ogTmb.'jllion personci, mae y a wneuthui wr o'r diwedd wedi eiddarbwyilo i waeud y r; gyhoeddus y Peleni gwsrthfuwr byr^ doimio yn bier y bydd i b: awf mwy cvboeddus lsdaeua eu cymeriad a chidA-.nbaa y tystiolaethau o'u gwei thfaw tedd. Y Mise y Pclorj byn wedi cu p-jrotoi yn ofaius o'r am?y wiaeth 0 lysiaa, nc yn gwei'throdu yn n&taiiol ft s o? ar y cyf- ateoddiad dynol, ac yn gyfryw sg y gellir eu cymeryd gan UIL hTW be, son, 3.1" unthyw fideg. a bytiy t: a yn c flawni unrhyw Y yn gsjeith- redu ya neiilduol »r yr ypgyfaint, ao yu clirio pob ymg;;sgliyd a dueddu t aa- hwvldeb. Y m^e y rhaw^.u m-iwuol yn cael ea rhcolrid^io wfeh eu cymeryd, fcc y mao y rh J; cRd 011 sicrhau wedi dar fod a chytaeryd y Peleni. Y maent yn sior y feddygiiiir^th or.u 1 weithr«d» iadau treuliol yn nghyi n'r gwabs.nt'i f. tb.au o arihwyider^n portbynol i's t enl nod &'? ysg.. f .-Ust, y rbai t < «ilfte Hclnj y.iyeh, Dwfc Poetn yr; y C^-lhi, P;nYl!g.£,l(> Pocn yn y C ;il»t Owyi toh'-vyddst-d, Tycerwch yn ng>i. >.y>^ o ^wth yr Ys, g^'f&int, B jirwymcdfi, Pros »'r liravo:, Oiefyd Mo yn, Cj-s.<-xd;wydd, OoViwi ehwasth »t Y'mbo?6->_ yn y Pen, Gwynt Is&l-^e. V, r A y L&,r Cei 'I- • ,1 a' y wyncb a'r coif1 A. ,ill. y Rum^tism, POt; u tn v*1 Ystumog i:/r Ochieu,' Diffvg 1'; t t Cn?if«i y Q-«.!on, JtoffiMoriis, ffNip is- 0 -mbac.s, e ddy- wad:—Yr w-yf *e< I > 'i u-w teaaa .d >- with eich biiions J.ivvX I'tU* *< £ ft gefeie yn Tsbyty Llund^in. Pa Bjnmfa y n, t->n gl fyehi-dd yr Y&taJiv g, '-0 x&«.-n ciad gwe'thredixttMi > ut a holl weithvedbdau y tru-uhs, Ar we'fth mev,rr irlrti vrnli a ch' in- iog a dimai, 2:». F nn trwy y l est am Ie, 4e, a 3a, 1- eddiw-rtb y g^neutb urw-t.- HANES RHYFEDD. Bra,—-Ycbydig o wytbtos&u yn ol j daethum i'r gymydogMth bon, pan y gwelais ddyn yn &c»llncg i weitl-iii- sr. 5 mly nedd g&n y ]>c-psv, Chwydd yn j Corff5 f G'S-iot1 ys cura Liffyg a*-y Dro ac ar yy Ans>dl. Ac. Xx oeda wedi bod utiwaithyn Les eL «• Sf>»m, end gorfa iddo wc-rtbu y cwbl i duin y docto, iaids ac yr oedd wedi bad gyde. boll feidy^wy? y gymydogaeth, pa Uti a d; stiant d fod yn rhy bell i WcHh'id. E y cwbl, mi a ddanfon.^is am oieb Pills. Baf '4 Jliighes5 Patent Dropsy Pills," a chyme; o'<d dri bljchaid o honynt, y rhai a cIMthiodd ant.) i'r fatb raddeu jues ei nduugi i weithio bob eydd, ac yn teiinlo ei bnji yn boliol gryfj i c yn mawr ddiolrl i chwi em ei wellbad rbyfedd—B. J. liowLAjrDt (Bryniog), Llat>f &cbi-eth National School, Dolgolly. GWELLHAD HYNOD. Sts,—Yr wyf wedi bod yn cael fy mlino yn fivwr gan y "Dropsy Wynt" frm 30 0 flynydd&u. Wedi clywed nEs eich Pill. hynod, eiHughes' Patent Dro; sy Pills," at y Gwyut, y D'K. fl, &c., rÚ a'u cysaier- ais hWYLt; acyrotdd y ibyddbad ¡;.gef. ais ar ol un blychaid n or hyncd, f<.d nad allaf fed yn ddystaw rhag t: 2tbluethu i'w daiolli, a chyrigbotwn bawb yn grri i'w cymeryd }n";ynt rhag y Gwyit yn y Cyila a'r Pe fedd, Pcen yn y Pea M ya y Celn, Curiad y Galon, &c. Yr ydydt at eich shyddid i wiiewd y d^.fnydd a, fjncch 0 hwn.—JAMES JOKES, I/EW-sfcreafc iduve. fo>:dwcst. Gwirionedd htb ddici twyll kw.- Tyst- iolaethau uchod os t-ngem*haidt daniotier at y po) scntu ucbod er psawf o'r gwir- ionedd. Y mae mrEur "11 tmi spyicbfi ivtLau » i.-<opsy yn e holl g8.j.ghenm, in»gys Diffyg ar y L<*fr, Gw.nt y» y C; 11a, Perfedd, &c., >oen js ¥ Cefn a'r Pen,! Grr feij Ct-vydd j n y Traed, Clcuiau. a'r Ymys-I gart odd, Curiad y U .lon Difiyg Anadl, Asthma I Penysgafnderj &o., Trsed Oer, itc. I Registered Tv-jgh Mark—" I/rcysy Pills. Y mae'r Pelenuu hyn wedi eu Ilegutro SO ytt Patent. Cospir pob d; nwatedi*d. Gof»Ier oael enw JACOB IIUOHES ar et-ircp i Llywcdraeth. Ar werth gan holl Chemists y dsyrnas am Is. l £ c., 28. 9c., a 4s. 6.; gydei-pest Is. 20., 2s. lie., a 4s. 9c. odd-'wrihy F-atentw- Jacob Hughes. Apothecaries' Hall Llanelly. London Agents—Barclay & Sons, Set ton, & Co., Newbury, Sanger, Hovendon. Bristol— Pearce & Co., Warren & Co. Liverpool- Evans & Sons, Riinies & Co. Cardiff- Kercick: Manchap..ter- atht Birmingham -Southali.1 A Certain Cure for Bronchitis) Diphtheria, Sore Throat, Asthma, &c. ror enring sore throat, diphtheria., bronchitis. asthma, tighl; nessof tho chest, and pain iu. the side-which ipstant treatment zilone prewnts o.t-TIc* into moi-o serious rrftlaffies, Ointment has the same powers over Che'i' complaints as a blister ,5ossesse»\ without causing pain or fieV.ffity. Old asthmatic in. ralids will derive marvellcus er.se from the use of this Ointment, •which has ferousht ronndmany such sufferers and re-establisjin* health after every other means had signally failed. Bad Legs, Bad Breasts, Old Sores, and Ulcers. By nibbing the Ointment round the affected parts, it pect- trates to 1;lw tissues beneath, and exercises a vrcmderiul powar Dn all the ¡"ood lowing to, and retiming from, the diseasaij tjsrb. The infliimrmtfon diinlfii p.h.e5, tHfe piin becomes l&Sf feitolerabfc tiie ihiittpr thickor, and a cure is soon ejected, »a all oascsv pills should also be taken, a. < tlioy will tb. orddprav&d humours iroift ti;¡.J body. Gout, Rhsumatism, Stiff Joints. G«»ut mid Ttbef'.matjsm arise from inflaromntion in the parts ftGectert. T» effect a pwmsKKtat cure, c^yt a cooling diet, drisfe pTcnty of jvnter. t100 siKoi Ho leeway's PiUs night and morning, and rub tUis Ointanpnt sioet- efiectiially- thrice n-day into the sufferm? pr.rts; Wiicu used aim uttonceusly, they drive all inflam- mation and depression from the system, subdua and renxrvqjpjl cnlr.I'c11óI.cn'r ("J. the j'iatSj and leave tho siiiuws end muscles l'ái and uneoatractei." on the Skin. In this c!as* of cnmplaiats, no m;\tt:-r tjje a?e, tpc sex, or die p-ncc. or narlop vriiac nr;mo t'ae defease i;1ay. be classified, it will be ciijrd it* thi??- Oirtfuienb vrcil rul">^od into the system^ and liollo-way.*B Pills taken nrvht/.nd nio.Tnng to pnrrfy tha b?ood Thcro i.> ■nothing'- (Ie7etenous in the com^Kvsition cj? FrtiVwntv's C'intuat-nt. Da by on the contrary, itsin gredknts posses r Kia.190.-t soothinfr, purifying, and ttrcngrUemng qualities. 7^0 Ointment and THlf. are scsld at Pr0rer-S0r EOI^WAW r.tabli,Tin:CTit, S33, Oxford Street, London; also by neajrly p-cr* ««roctable Vendf* of Jledicine ttirmiffheut the Civili^# Wcr't-.I-in. r.iti .'unf. Is. lid., 2S. Od., 4s. Cd., lis- 22s.. .mcf. 3:I«. e-teJr.. The srna!ki«t l'<# of Ointment cont^uns out .ounce;: and-ch-c-sn>ul;est.K«x: oi Pills fovr-'dozeii. j."pii-.i'frt (tfrestiors- p.r& ti» ear!V Pot ar*T ltox, sr>d c;.ii I'd ni.any. i_>en in Tiirkii1. irabi-j AIiKeaiaii, 1 l'diioli, c* Kg. 10-4.