Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

AT LVAV I R Y HLO OA KEG.…

BGDDIAD PEDWAR 0 DDYNION GER…

. Y CYNHAUAF A'R FARCIINAD…

—♦ GWEITHFAOL A MASISTACITOL.

DAMWAIN DDYCHRYNLLYD AR Y…

» ABERAMAN, ABERDAR. AT WEITHWYR…

--+---._'-IIYN A'R LL ALL…

Advertising

"YRHYEEL. • ; ..

News
Cite
Share

"YRHYEEL. Fèl yr hysbyswyd yr Wythnos ddi- ^eddaf, Plevna oedd y lie o'r hwn y pilid dysgwyl y newyddion pwysicaf o L, WY aes y rhyfel yr wythnos hon. Y pryd ^wn\nr yr oedd y Rws aid a'r Rouman- J^d wedi mwy na haner amgylchu ddin Osman Pacha. Yr oedd nn o'u llinell yn cyrhaedd i gyfeiriad "fookova, ac )n ymestyn agos yn gyf- :Chrog a heel Sistova, heibio i Grivica, Jn troi o amgylch Radisovo, hyd o dwy filldir i Plevna, ar ffordd ^vtcha, a throi allan ar hyd y trum ^yda'r ffordd hon i gyfer Krishina. oedd y llinell a ddesgrifiwyd felly j?1111 ffnrf a chryman, ei flaen ar gyfer t*kova, ei ganol gyferbyn a Grivica, j Cysylltiad a'r cam with ffordd ^°ytcha, a'r cam yn troi allan i gyf- ,lriad Krishina. Meddianid y llinell gan oddeutu can mil a filwyr, y J**i a feddent tua phedwar cant o fag- cant a haner o'r rhai oeddynt ^gnelau gwarchae mawrion, ac ngain 5 ychain yn tynu pob un o honynt. Ta s^n i'r llinell hon yr oedd gan y Tyrc- bedair-ar-ddeg o rag-gaerau nerth- chyflegran, y rhai a gysylltid a'u ^ydd gan ffosydd cysgodol, ac am- Qiffynid y rhag-gaerau hyn, y rhai yn ail i Rnstchnck mewn cad- 1:}ld, gan yn agos pedwar ngain mil ^Tyrciald. coreu dydd Gwener dechreuwyd yr "Ogodiad gan y Rwsiaid, a pharhaodd vmdrech bron yn hollol rhwng y xgrau ddydd Gwener a dydd Sad- Dydd Sul ymcsododd gallu cryf yrciaid ar adran aswy y Rwsiaid, i a lywyddid gan Skobeloff, wrth d Lovtcha, ond gyrwyd hwy yn 'da chollfd drom. Wedi hyny -ododd Skobeloff ar sefyllfa y Tyrc- ac ar 01 gwneud ymosodiad ar ol 5odiad, enillodd dair o'n rhag-gaer- 0 JUmp o fagnelau a dau Standard. i Mawrth, ar ol methn amryw -On, ac abeithu nifer fawr o fywyd- U^yddodd y Rwsiaidetoi gymeryd rfa fawr a chad am i-vica. Yr .dynt erbyn hyn yn alhiog i-daribel- itll holllinell y Tyrciaid. Llwyddasant danio drwy ystorfa bylor iddynt, a jj^odasant ranau o Plevna ar dan.- Yr Md sefyllfa Osman Pacha wedi myned 6 0r gyfyng erbyn hyn, a'i gysylltiadau i a lleoedd ereill o'r rhai y der- ^yniai ei adgyfnerthion, mewnperygl, 'yherwydd y Pefyllfaoedd a gollodd ffordd Lovtcha, a chan nad beth j^dai y draul, penderfynai cs yn r$('homidwy, i adgymeryd y cyfryw. r^naeth bemp o ymosodiadau ffyrnig, chutrodau newyddion bob tro, ar J?efyiifa0edd hyn a ddelid gan Skob- a gyrwyd hwyyn olgyda cho'led fnad wy y pump tro, ond y chweched ttrlOsodjad, gorfodwyd Skobeloff, yr oedd wedi colli haner ei wyr i gan adael tri magnel i syrthio i ^Wylaw ei elynion. Hysbysir ei fod ?we!ed fod y cadlywydd Tyrcaidd P'lrh '\u i dcanfon yn mlaen gatrodau w6y>;ddion, danfonodd yntau a nryw ^lthiau am adgyfnei thion, ond gom- > ^yd liyny iddo gan y cadfridog /^idsky, f<et y Grand Duke, hyd nes !T °3dd \n rhy ddiweidar. O herwydd > yn\ldyg:ad anfaddeuol hwn o eiddo () vIGsky, f!il,fndwyd Skobeloff, yrhwn j,^d wedi colli mwy na haner ei ?vyr i y sefyllfaoedd pwgsig hyn t edi costio cynifer o fywydau vsl.iii with eu cyineryd- Da- ^os.").id y Rwsiaid, y Roumaniaid, gj, Tyrciaid wrcldeb a devfrder uas I r^'rhyw ffddin arddangos ei well fe aV «'rnos3diadau hyn ar aruddiffyn- i'l'^vna. gohebvdd galluog y Daily %e<A^' dychiynllyd o'r ym- 0(U £ id gan y Rwsiaid ar yr amddiffyn- a n- feydd wrth Radisovo. Gallwn wylo o drnenu meddai, wrth weled y bechgyn dewrion yn rhuthro yn mlaen mor galonog i wyneb y dinystr ofnadwy heb y gobaith lleiaf am lwyddiant. Dring- ent y llethrau moelion yn erbyn yr ystorm ofnadwy o fwledi a chwyrnell- id tuag atynt o'r miloedd drylliau a'r cyflegran, swn y rhai a barhaent yn un gyfrol arswydus am fwy na dwy awr, ac a daenent y fath ddinystr yn eu rhengau. Y mae y Rwsiaid a'r Roumaniaid wedi colli 16,000 o wyr, rhwng Iladd a chlwyfo yn yr ymosodiadau hyn ar Plevna, heb fod yn alluog i gadw ond caerfa Grivica. Ystyrir ton ygadarn- af o amddiffynfeydd Osman Pacha, ond y mae wedi costi yn ddrud i'r fydd- in Rwsiaidd. Dywed Colonel Welles- ley, yr hwn a fu yn ymweled a'r gaer- fa, ei fod yn llawn o gyrff-meirw y Rwsiaid a'r Roumaniaid, y rhaiydynt wedi eu pentyru ar eu gilydd yno. Nid oes sierwydd pa faint yw colled y Tyrciaid, ond rhaid ei fod yn fawr iawn, canys gwnaethant amryw ym- osodiadau aflwyddianus ar yr amddi- ffynfeydd a gollasant. Hysbysir fod Suleiman Pacha yn paihau i danbeleni sefyllfa y Rwsiaid yn y Shipka, ac nid yw yn annhebyg na fydd raid i'r Rwsiaid i roddi i fyny y fyncdfa hono yn fuan. Dywedir fod Mehemet Ali Pacha, yr hwn sydd wedi euro y Rwsiaid ar lanau yr aftm Lorn, yn eyflym nesu at Tirnova, ac fod yr olaf yn ol ar Biela. Os gwir hyny, dyna eu cysylltiad a'r jPass yn cael ei dori. Nid rhyw lewyrchus iawn yw y Rwsiaid yn Asia ychwaith. Yn ol telegram diweddar, y maent wedi ym- adael o Ardahan, a'r Tyreiaid wedi cymerye, k m-eddiant o'r lie. Y farn gyffredinol yn awr yw, o herwydd y methiantau hyn sydd wedi cyfariod y Rwsiaid, y Lydd i'r rhyfel barhau eto am dymor maith o leiaf o'r flwyddyn nesaf. Yn ol y newyddion diweddaraf y mae y Tyrciaid wedi gwneud 11 oymdrech- iadau olynol ar gaerfa bwysig Grivica, ac wedi cael eu gyru yn ol yn aflwydd- ianus bob tro. Bernir eu bod wedi colli d eng mil o wyr yn yr ymosodiad- au hyn. Amddiffynid y He gan y Ronmaniaid, y rhai a ganmolir yn uchel am eu gwroldeb. Hysbysir hefyd fod Snleiman Pacha wedicymeryd Fort St. Nicholas, yr amddiffynfa gadarnaf a feddai y Rws iaid yn y Shipka Pass. Yr oedd y Tyrciaid wedi bod yn tanio yn barhaus ami a magnelau gwarchau mawrion am amryw ddyddiau, fel yr oedd yn annichonadwy i'w hadgyweirio na'i chadw yn hwy. Dywedir fod y Rwsiaid wedi colli 8,000 o srarcharorioa rhyfel yn ystod eu hymosodiad diweddaf ar Plevna, a bod o leiaf 20,000 o honynt wedi eu gyru i'r annrhefn mwyaf. Ynmhellach befyd, fod y tyddin Rwsiaidd wedi ei gyru i'r fath Annrhefn yco fel y bvddr.nt am both :;mFicr cyn gallu oymeryd at yr ymof- oiol. Colled y Rwsiaid mewn lladd a chlwyfo ydoedd 16,000. Y mae Suleiman Pasha wedi anfon brysgena iwri at y LlyvoI-raf-th Dvrc- aidd. yrpeu hysbysa o feddianiad Fort St. N ieholHs, YTI y shipka Pass. Dy- wed hefyd fod yr ymladd yn mysed yn mlaen, tC mai ei amean yn awr ydyw cymeryd y safle Rwsiaidd arall sydd yn y lie. Y mae y Czar yn parotoi i ddychwel- yd i St. Petersburg. J Y mae yr awyrgylch o gwmpss Plev- na wedi myned yn hycod heintus, a hyny 0 hcrwycld. fod cyraaint o gyrff wedi bod heb eu claddu am wythnos- au o araser.$