Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

"4r-. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS > £ Y GWERTHFAWBOCAF 0 BOB PETH FW IECHYD. Yr wyf yn teimlo rhwymau arnaf i wneud yr hyn a allaf or Ilea y oyhoodd yn mhob cyfeiriad, mor belled ag y mae ynwyf. Gan fy mod yn dyst personol o'r aaioni a'r Ilea anmhrisiadwy sydd yn deilliaw oddiwrth belenau Mr. George, fieryllydd, Hirwaun, ie, nid daioni per- lanaI yn unig, ond hefyd i lawor o'm Cydnabod mown amrjw ranan or wlad, y mae yn ddyledswydd arnaf i hysbyra hyn i'r oyho&dd yn gyflredinol. Yr wyl wedi cael fy mlino or yn iou&n-c gan ddolur yn y cefn, anhwylderau yn y oylla, a phoon yn fy nglunian a'm arenan yn ami iawn. 0 r diwedd olywais am belenau George, a chymerais ddan o honynt ryw noson pan yr oeddwn yn methu ymsymud gan y poen heb dralerth fawr. Ond, er fy fawd, cyn pen 4 awr ar again yr oeddwn yn teimol mor heinyf ft mab 21 ood, ao oddiar hyny hyd heddyw 7" wyf yn eu oadw yn fy nhy fel y trysor goren. Y maent i mi braidd fel modd- ion anZaeledig, Ar ryw brydnawn, pan ooddwn yn iach a heinyf, cyfarfyddais a Mr. Wm. David, Believing Officer, Aberdar, yr hwn oedd yn moron llewgu gan ddolor yn y oefn; ao wedi iddo adrodd ei helynt, a'r poen dirdynol oedd yn ei gefn, nes peri iddo gerdded braidd yn ei ddau ddwbl, dywedaig wrtho am fyned nen anfon am flyehaid o belenan Ceorge. Tuachwech 0 r gloch tranoeth, cyfarfyddais ag ef drachefn, a gwnaeth amnaid arnaf iddyfod ato, a dywedodd ei fod yn hollol iach, ao y gall as ai neidio dros naw o berthil Yr wyf yn coffhau enw Mr. David am ei fod mor adnabyddos trwy yr hell gymydogaeth, Cofiod pawb nad wyf yn ysgiifenu hyn am fy mod yn adnabyddus a Mr. George, oanys nid wyl wedi caelJ fraint o'i weledond unwaitb yn fy oes trwy wybodaeth i mi. Aberdar. ISAAC TAOMAS. WONDERS NEVER CEASE. I AM happy to Inform yon of the great reiiei mad benefit I received by taking your PiUs. 16 months ago I was taken Ul with Gravel from drinking impure water. I can scarcely express io words what I suffered. I went to a Doctor, and he made me worse, I then went to another and had ittle relief for a time. I was advised to try your Pills. These are worthy of great praise. I took three of your Pills for Gravel, and have never been troubled since. I have suffered many years from Piles, and ceuld not get an effectur..l cure. I was taken ill last week by sitting on a cold wet roof I took half a box of your Pills, and can do no more than endorse what I said before, I am now so well as ever I was in my life. Yours, R. PEARCE, East Street, Nev po:t, MOD GEORGE'S PILLS A CERTAIN CURB. SAmong the multiplicity Patent Medicines pro- /■aoing to cure all the diseases to whiah flesh is Mir, it is difficult to find which is genuine or not. But afar the perusal of a great nnmber authentic Testimonialize feel much pleasure in pronounc- ing GeorgWrile and Gravel Pills to be effectual restoratives to health. These wonderful medicines iMveeffected perfect cures where the most eminent of the Faoulty have failed, and they must be looked upon as one of the greatest boons to suf- ering humanity. Editor of "London £ wuv> MedcJwOft: niQlMethu—FiUi George Nfl iachau. Cilvode Farm, uear Newcaatio Emlyn. T An wyl Syr,~ Hyn sydd i'ch hysbysu fy tact wedi bod yn aflach ao yn fethedig am flsoedd irwr f rs^dfms fs elvjiiitu* nt ft Egwalihad. rrytai* fly child o oh Pill Ho, 1 ,ao yr wyf yn awr yn laoflol iaoh cyn hane #i orphen. Yr eiddoch, Ac. 1S. JAing.gf At Gteifion Aberdar, tlfeeihvr, Pontypridd LlamUi z'r r^lshoedd. From W. Badh lID m, Canton'Cardifl 1 one day called with a Chemist for a box o G8crge!3 Piles and Gravel Tills, and was supplied with what I supposed to bs the "genuine" article. I was greatly surprised however on opening the parcel, to find that instead of George's Pills, th e Chemist had deliberately cheated me by packing up a spurious box of Pills. I had the right article however at Canton, and am much better tinoe I.took them. Cymtrwch gynghcr fnt,Gofslwch fod tnw y fl&MMtAwrwr .'r stamp y Llywodraeth sydd o ftingylch bob blwoh. Heb hyn nid oes dim yn Hirionridbh (5S Wiiieabere, Luzerne, Co. North Pa. America. Dear Sister.—Pleaae tell Mr. George that íhf Pilia have done mo much good. I was suffering MTerely from the Gravel for about six moutha. I took ona box of his Pills they gave me mmedi- tta cua, And I have passed a atone the BBupa of t ayeaaa Popper Corn but Biach larger ■" — — );. \'<1\\£ 1:;le w««ii gsvn.-i) i p.rch- wyf wedi /:wi'n,siV''<!<1 GEOEUIPILE axdgbavel\ j„,<i yn fvliiiiMi'iidtd'o- o'r mUirlaH | f/ i>n'LS-" !iC J'r 7n cael eu j Ih/xii-iti,, ft/in ruf. Vr \vyt wrdi on <ii-i'ny<]dio P J LE it ^J0(^ ^*n t?y^aus°ddodig o ddefynddiau j ■ h<H'l :a (:yi;y«ld:ni ititt'er lncwu Bj Ihjslcuol. Xid oes yixldynt ddim o natur I pricate j:artirr, a Lvnv gvda V.n-tjddhint .1 DT T T C I ,r II !;• n<M; Jll.oddant ^niwythad lawn i r:ii J j fetelaidd. Yb VDWYF o'r FAMI ED I liiinvn sofvlifn an<ilxfit:iio! o lierwydd y jj ll bod YN FEDDYGINIAETII DRA GWEBTH- j] I V Pil^ M*1- Oku' Ac nid wyf yu j.eirueo J I PAROTOIR Y PELENI UCHOD V FAWK AT Y DOLUBIAU HYNY AB GYFKB j V <lwoud, nm! <.o,; j.-jewn pyn-ioncHld, eu MEWN TRI O DDULLIAU V PA BAI Y MAENT WEDI 1 V cvildvb iol liieddygiuiaeth tung /i V, y. /J V nt weila y I'iles ar GWAHANOL FEL Y CANLYN: EUHAMCANU. JSS// -Gravel.- & ^s/ IF/U!NO. I- GEORGE S PILE & GRAVEL PILLS. >*L^?0ON, No. 2-GEGRGE'S GRAVEL PILLS. No. 3"0 £ ORGE'S PillS FOR THE PILES. | GOGHELWCH DWYLLWYR. j! 1 7:77-^ | GOCHELWCH DWVLLWVR. ( ,p Mewa blychau Is. a 2^. 9a. yrun. Daliwch syhv fod enw y gwneuthurwr Gofynwch yn eglur am GEOBGE'b Pills, ar Stamp y Llywodraeth sydd o amgyleh GAN BOB FFERYLLYDD PARCHUS AC ER EICH PERSWADIO, na chymerwch bob blwch. lieb hyn uid oes dim yu drwY YR HOLL FYD "PIle and Gravel Pills," o wneuthuriad wirioneddol.. { neb arall. • I m « m m J W Jjf I I i I <. t' '• > I ^SsM I m Vw Y TRAED I I^SGAiDERTOTPENj j' POEM YFuTOTj I fGWYNT, GWflEwl^CaiS, | IDWFR PGETH ftG fiTfiUOLf LUMBAGO, SCIATICA, RHWYIVIEDD, &o | ? m m m m m n m » GEORGE'S j' J* MR. GEORGE, T^7T T? <? T> 7 T7<Y Dkar Sir' Eh™s"- r.. -rr T»M1 J. 1 11 i \r 8 1 i Pi 4f¥i M. X K A V Ci 1 I Ihavemucli pleasure in bearing testimony to the Dear Sir,—Your Pills take well here, A m.M & M ■ frreatefticacy of your ri)ls for Piles and Gravel. I always 7 recommend th«n with the greatest confidence to my cus- and in time I shall have a large openinsr I >1 r" ."T" c S tomers as being superior to any Other ipedicine in relieving o ir o JL, I I l f i 3 — those troublesome and painful disorders, <xnd am rarely for them,—Yours truly, ^ppo^ "vm_in most I remain, yours truly, G. OWExm, Chemist to ihe Royal Family. y mae y Peleni hyn yn Feddyginiacth FRANKLIN DIXON. Vj ■ ui if WL SICR. BUAN, A DIOGEL I'R —— } PILES A'R GRAVEL, #ac i luaws o anhwylderau ereill sydd bob amser yn eu canlyn, megys:— OES 4 POEN YN Y CEFN, YSGAFNDER YN V PEN, DIFFYG A wwvr Svn "b TREUUAD. RHWYMEDD, ULYNGER MAN, DIFFYO le, ac anwyl ia^n i mi ANADL, POEN YN YR ARENAU A'R LWYNAU, SURNI J' hefvd Yr wyf wedi bod yn YN YR YSTYMOQ, POEN DIRFAWR YN Y COLUDDION, f/ ymboeni gan'y a> Oravel. yn nghyd 1 GWAEW, GWYNT, COLIC, TEIMUAD O BWYSAU YN Y se]ni mawr ar ra; amserau yn dufewuo!, am tua CEFN, Y LWYNAU, A GWAELOD YR YMYSGAROEDD, fff deuddeg miynedd. ac am y pump mis olaf cyn i mi DWFR POETH, DV/FR-ATALIAD. Y GWELEDIAD YN if gael gafael ar eich peleni chwi, yr oeddwn wedi fy \V BWL AC ANEGLUR, SYCHDER A BLAS ANYMUNOLYN M llwyr gacthiwo i aros yn y ty. Yr oedd y fath boen GENAU, POEN YN Y BORDDWYDYDD, CHWYDDIANT gofidusyn fy ngholuddion, fy. nghylla, a'm ysgyfaint, a \1 YN Y TRAED, 40. 1/ poen mawr yn fy mhen. ac yn feddw gan bendro, felnai \1 ■ unnn.u'r I galhvn amgyffred ptethau yn eu lliw a u llun priodol; mem |1 AHODDANT ES3SWYTHA0 U?5I2SQYRCH0L I gaxr yr oeddwn wedi fy Iwyr andwyo gan boen a selni, lei ll 1 nas gallwn gredu fod modd i mi byth wella, ond diolch t I PERCHENOG, I; Awdwr pob daioni, a pliarch i chwitliau. II li Yu mhen bythefnos, drwy ddefnyddio eich Peleni ynol jf J. E. GEORGE, M.R.P.S., V eichcyf ar vyddyd, yr oeddvvn yn gallu dilynfy ngalwedi- /J 11 gaotb gydag egni a phk-ser. Yr oeddyut yn fy nywella i it i nw A i y, GLAMORGANSHIRE. dil'r/SXS — • -jp. Y maeut wedi fy adferyd I'm gwrea fel«ynt, /f I ,). ¡ -.————— George's Pile & Gravel Pills. ■ACAARGRUFCDMGGGGTI HI «II|IMPI GOCHELWCH DWYLLWYR. Y mae Poblogrwydd Digyffelyb y Peleni uchod drwy yr holl fyd, wedi temtio rhai personan trachwantns* a diegwyddor i'w hefelychn, a galwant yr efelycbiad (imitation) yn "Pile and Gravel Pills," ac ami y twyllir y dyoddefydd i gredu ei fod yn cael Peleni gwirioneddol GEORGE, pan nad yw ond yn cael rhyw gymysgedd diwerth a pheryglus yn eu lie. Derbynir achwyniadan parhaus o'r twyll hwn o bob cwr o'r wlad. Os bydd i'r cyhoedd daIn sylw mauwl i'r hyn a ganlyn, nid rhwyddy twyllir h wynt yn y dyfodol Gofynwch yn eglur am GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. Wedi cael ;"y blwch edrychwch i'ch llaw, daliwch sylw fod Stamp y Llywodraeth AG ENW Y GWNEUTHURWR yn ysgrifenedig arno, ac o'i amgy:ch. Wedi agor y blwcfredrychwch a ydyw y Trade Mark, Eagle and Globe," ar y papyrau o'i amgylch. Os daw blychaid o Pile and Gravel" Pills i'ch meddiant nrd Jdyw yn dal yr oil o'r prawfion hyn, gwybyddwch eich bod wedi cael tich twyllc. Ar imeith IDE"n Mychau Is. 1 \c. a 28. 9c. yr un gan bob Fferylkdd raiohus yn y Dywysogaeth,