Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Gall miloedd dystiolaethu fod Tr Enropa Infante* Life P?$s§irf £ ?i Wedi arbed bywyd&u, ar ol i pob mcdd« SJiniaeth arall gael ei threio yn chynwysant ddim opium, nac unrhyw arall sydd niweidiol i'r baban fcWanychaf, gan hyny, dyma II lanif feddRiBiaeth ddfapi i FabanoS pan ys maga dfestdfi. fei A.t aohosion o dwymyn gooh, y frech toch, enynianfc, pangfeydd, dolur y SWddf, rhwymdra, a rhyddni y coluddion, ]J holl anhwylderau plant, o wythnos i ^deuddeg mlwydd oed, y maent yn an- mhrisiadwy. Yn yr aohosion mwyaf ar- *ithiol, os rhoddir dogn pob pedair rhwystrir y clefyd, a symudir ym- y perygl. bG-all mamau, wrth eu defnyddio, ar. W bywydan 6U plant, a dianc rhag bil- dychrynllyd y meddygon. _Mao mil- o dystiolaethau wedi eu derbyn, ac cael eu derbyn yn ddyddiol, yn cof- g^di rhiweddau rhyfeddol y feddygin- a^on..HYWjJYl 0 U., ballo moddion'ereill i wella eicli ^fiwch, Asthma, Bronchitie, neueryw ^hwylder perthynol i'r frest neu. r ^gyfaint, ewch at eich fferyllydd a Botelaid o George's Cough Balsam. Pynierwch ef yn ol y cyferwyddiadan, a jysbyswch am ei ulln rbyfeddol wrth ^vfeillion. YS.—TJn Dogn yn rhyMhau, ac "dognau yn gwella. eihau pwysig a dyddorol o gwm. n fferyllwy a gwerthwyr cyff- te. p 2s. 9- ] sypyn. Cylan. ,adain: Barclay and Sons; Sutton Brothers 6 Co. Eryste J. A. Caerdydd: S. F. Kerniok a og, A. GEORGIA :st, !fc., Pent/re, Pontypridd. yn rbad drwy y pod an 16 a "A llythyrnod. Dame Europa,8 n copyright and entered at -rs' Hall. .r: Evans, T. W., D.; Merthyr: Smyth! '.inaeh Abel James yth DinM Williams Glaenafon: Evans; Car- Swansea Daviea. [§ il term offered to agents. fELL YR ALLAN. \GAU LLYTHYRGODOL BREINIOL. linoll bon) Il cynyg manteis- ool, a dylai ymfudwyr i un- o Canada neu yr Unol Dal- es ydynt yn r-iwyddus am achub -c amBer, ymofyn a L. JONES, Swyddfti'r Aberdare Times, Aherdar; d. W. JONES, Dilledydd, &c., 57, Oxford-street, Mountainash; OWEN MORGAN, Siberia Villa, Llanwyrio road, Pontypridd; neu a ALLAN BROTHERS and Co., James-street, Liverpool. TRANSATLANTIC LINE. NEW YORK. Cutest, viieapest, and safest route. h« Average Passage 91 days. General Transatlantic Cos. Mail Steamors 41'4,500 tons, 3,000 hoise-power, classed 100 Ene'iish Lloyds, Jeave PLYMOUTH for loRK every SATURDAY. PAItP,g FROM ANYRAILWAY STATION Q J.O NEW YORK, or PHILADELPHIA, iht*n 14 to 21 guineas. £ 8 8 0 ^^RAGE £ 6 o 0 ^DlNG AND ALL NECESSITIES FOUND. ^7 to LUSCOMBE, BELLAMY, & Co,, Plymouth; A. DE EOCANDE, Cardiff; Plymouth; A. DE EOCANDE, Cardiff; to D. W. JONES, Eirwain. t n awr yn bared, pris 6ch.; gyda'r Cc Pest, 6l'J., lihan laf o 2 v^LAWLYFR Y GLOWR," ^acg05 ei bc-ryglon, afr moddion goreti i'w hpgoi, fran ÐA. VID WEEKS (HONDDU,) Treherbert. fwriedir argraffu ocd v nifor gofynol, er- ar t?vrb a garant dderbyn y llyfif anfoa en -11 <^t'^oec^ at Y Cyhoeddwr— I) DATIEH Qe:;r. Treoikey, lihocdda, *lr °ael taflen c'r Cynwyeiad drvy anf^n Cylaceddwr vAxs Or VEGETABLE TONIC, £ g i T T E & S' Y feddyginiaeth creu a ddychymygwyd aca ddy- feisiwyd er cryfhau y cyfaneoddiad a phuio y gwaed. YMAE y Bitters hyn yn hollol lys- ieuol, ac yn cynwys chwcrw-lysiau a melns lysicuwedi euhaddas gymysgn, eef, Quinine, Ssrsaparills, Saffron, La- vender, Bardock, Liverwort, Gentain Root, &c. Mewn gair y mae bron bob llysieuyn a^gwreiddyn gwerthfawr yn y feddyginiacth refeddol hon, ac y maent wedi cael eu par otoi ar ol llawer o fyfyr- iaeth yn y rcodd goreu er eu perBeithio i fod yn wellhad difethiant at y doloriau canlyuol:— 1. Gwendidau o bob math yn ym- ddangos fel un neu ragor o'r anhwyl- deran canlynol:—Isolder ysbryd, nervous- ness, curiad y galoc, chwysu, teimlad blinedig a chysglyd, y gwaed yn rhuthro yn ddysmwyth i'r gwyneb, llewygon, teimlad o bwysau ar y chest, poen ar y chest, poen rhwng yr ysgwyddau, diffyg anadl, phlegm, y gwaed yn to i, pesweh, a thueddiad atydatfodedigaeth (decline). 2. Diffyg treuliad a'i ganlyniadau, sef gwaelder cyn bwyd, trymder acar- ferol ar ol bwyd, diffyg archwaeth at fwyd, yr ystumog yn chwyddo trwy wynt, yr anadl yn drwm, y genau yn sych ac yn boetb, brathiadau disymwth yn yr cchr, y pleurisy, yr afu yn afiach, a thrwy by By yn achcsi y clefyd melyn, poen yn groes i'r llygaid, ac ysgafnder yn y per. 3. Trwy effaith y Sarsaparilla a'r Burdock ar gylchrediad y gwaed, y maent yn hyrod o effeithiol at y blast neu'r awelon, gwynegon, ystyffdra y cymalau4 y croen yn bigog ac anes- mwytb, a phob math o ddistemper yn y gwaed. Theale, near Reading, 11th May, 1877. Dear Sir,-I have examined yonr Quinine Bitters, and find them to be quite free from all minerals, and am also pleased to add that they have teen very Efficacious in numerous instances that have come under my immediate notice, for general debility, atonic indigestion, &o. I have frequently recommended them with marked suo- cess. (Signed) SAMUEL J. J. KIRBY, M.R.C.S., (Erg.), L.S.A., (Lond.) LLINELLAU A yegrifenwyd gan y Parch. J. Rhys Morgan (Lleurwg), fir ol prcfi no adnabod effeithiau GWILYM EVANS' QUININE BITTERS. Allan o Seren Cymru. Mor hcenus ao amrywiol yw 'R dolnrisu fiinant ddynolryw; Nid oes un diwrnod yn ddihoen, Na neb heb wjbod teth yw poen Yn vyneb hyn, nsor werthfawr yw Fed dynion yn ein myeg yn byw Gyse^rant eu meddjiiau doeth I chwilio, drwy wyddoniaeth goeth, Am drwjthau sJdd o gjflawn lin I wellal; anhwylderau blin. Mae GWJLYM EVANS, Gymro chweg, Fferyllydd mawr Llanelli deg, Drwy 'i feddwl cryf ali nerthol fryd, Am 1-yr veilhauln doluriau 'i gyd. Mae wedi profi'r lljeiau glán, Eu rbinian oil yn fawr a man; Cy MyFgn'r chwerw a'r melus wta I wncud un dwx s feddygbn da; Mae lluoedd wedi profi 'i nerth, Ond byth nis gtillir dweyd ei werth. Tanygrisiau, Ffestiniog, June 7, 1877. Anwyl Syr,—Y mae yn bleser mawr genyf gael y fraint o anfon hyn atoch, fely caffoch chwi a ph&wb ereill wybod beth y mae eich Quinine Bitters yn ei wneuthur yn Ngogledd Cymru. Credaf nad ocs angen i mi roddi enwau y lluaws bersonau sydd wedi cael eu gwellhau trwy y gymjsgtdd ardderchog hon, end yn unig enwi fy hunan. Gwjddoch i mi anfon am ddwy botel- aid, nn i mi aIr llali i gjfaiH, a gweaeth yddwy eu gwaith yn rhagorol. Mentraf ddwey:' nad cca dim, ie, sylwch, dim wedi dyfod i'r goleu eto gan neb, undjn byw, i'w gynihaiu a'r Quinine Bitters tuag at ddiffyg truliad, istlder yebryd, fainting fits, natur curiad y galon, poen yn yr oonir a rh" ng yr ysgwgddara, a phoenau yn y pen. Gallaf eicrhau fod yr oil o'r doluriau ucbod wedi eu l'wyr wellhau eddiar amryw yn yr ardal i on trwy gymeryd un botelaid 48. 6ch. o'r Quin- ne Bitters Taer gymhellaf bawb sydd mewn pryd r am eu hieobjd i dreio hwn. Hyn fe] dyledswydd dyngarol oddiwrth un a gafodd wen. had c)flatn -Yr tiddoch, yn dra diolchgar, ROBERT WILLIAMS (Gwas y Llew). BYDDED HYSBYS I BAWB. (A.) Nid ydyw yn bosibl dodi'r toll gyffeiriau sydd yn y feddviiniticth h n mewn FiLs. (B.) Y mae y pris r; or ieel ag y gill fod, os cymttur i ye-tymeth blinder y Quinine a'r Sor- saparilla. (C.) Gellir gweithio f I arfer, teb un anghjf- leusdra, ac nid oes perygl enwyd, ond yu hytrach y mae yn atal anwyd. (D.) Y mae y bitters jn cry than y rhan nru yr aelod o r coiff eydd yn wacceb, ao felly jni fwy agored i fccintinu ac cfleeh-fl cag arferol, a dylid cofio fod bron pob reath o Bilis yn gwenhau y cyfansoddiad bc h n afionyddu y Cf Ha. (E ) Nid Quinine Winr, na 1 ineture tf Qui- i,ine, nao tiurbyw gymTsgedd aifijl o eiddo y Druggist f i hun, ond Evans'Quicice Bitters,' mewn pot'jiou 2s. 9c. a 4s. 6c., Rlr enw Gwilym Evhrp, Ph.C M.K.P.S., wedi ei ysgrifenu ar Stamp J Llyvrodtaeth; heb hyn twyll a Cugiol ydynt.. Ar Werth yn mbob tref, nru yn dircct i bob rhan o'r ^-led od.liwrth y pt*rchenoa:,— Mu. GWILYM EVANS, Pharmaceutist, Llaiielly. D.S.— Os'KR elllr C!iel y Bitters fcob- draffeith, ysgrifener at y pe: chenf g, I FFKITHIAU PWTSIQ i AMssUi 8 WHITE'S PILL OF HEALTH (CABSJTRBSIN), BBEINTIEDIG fr Croen a'r Gwaed, a thrwy drefnisnt newydd y maent yn HOLLOL DDI-FLAS. Cjrmeradwyir y Peleni hyn yn gyffredinol fel meddyginiceth ragorol a difTael mewn achotion o Anhwylderan Geriaidd, Diffyg Treuliad Ym- borth, Gwynt yn Ystuir og, Rhwymiady Corff, Pendrondod, Llosgia yn y Cylla, Dolur y Pen, Ddwyfron, y Com, nor. y Lwynau, Dolur yr Afu, Gwynebpryd Llwydaidd, Gorguriad y Galoir, Colio, Penddaon, Diffyg Archwaetb, Saldra, &:o. Y raaent yn anmhrisiadwy mewn achosion o glefyd y croen a'r gwaed. Ar worth gaD. yr holl Fferyllwyr, mew blyehai 1!o. a Is. lie. yr un; neu yn rhyd drwy y pott am naw neu bumthsg o lottaq itamoi ceinicg, drwy anfon at y perohenogioa. WHITE BROTHERS, Chemists, Gniidhaii-sqaare, Carmarthen. Gellir cael groled tystiolsethau afrifad gan Perchenogion. Er arbM Ile, gosodir gerbroa y dyfyniadau canlynol o lythyrau yn unig :— E'ch Peleni lechyd ohwi rhag anhwylderau geriaidd a'r losgfa yn y cylla yw y goreu gymeraia erloed." Darfa ml gyrsrafyd sfcfe Peleni Iacfcyd chwi fel y gorohymynwyd, a chefaia waredigaeth hynod." (Anhwyldsr-dillyg treuliad a dolur yr atn.) "Ateba Peleni White yn dda mewn aefcodon o ddolur a phendrondod yn y pen, a eymudant rhwymiad y corff." Foneddigion,—Darfu 'r Peleni a roddasooh mi lwyr wella fy ngbylia, a symndasant y dolur a deimlwn yn fy ysg^yddan." Y mae eich Peleni Jti anmhrisiadwy. Symudir anhwyldeb geriaidd a gwynt yn yr ystumog, gydag un dogn. Yr wyf yn hofS eich Peleni chwi yn fwy nag unrhyw rai ereill wyf wedi eu oymeryd rhag anhwylderau geriaidd a dolur yn y pen. Dewisa fy ngwraig hwynt hefyd o fiaea unrhyw beleni ereill." Y mae yn dda genyf I gymeradwyo eich Felani Iecfcyd chwi; atebant yn dda, a gweddant i'm oyfanBoddiad yn well nag unrhyw beleni ereill ag wyf wedigwneud prawf o honynt; y cmant yn dyner ac yn adgyfnerthol." 12 Ar wrth tntton blyehau ne. no.yru GWELLHAD UNIONQYRCHOL. Y USsbEo^aiId. BLACK CURRANT SYRUP WHITE. Yw y feddyginiaeth creu a ddarganfyddwyd erioed er gwella Pcswoh ao Anwyd, Darfodeuig- aeth, Diffyg Anadi, Asthma, Brest Gyfyng Dolar Gwddf, Crygni, Colliad Llais, Influenza, &o. Yn y gauaf, pas aflonyddir personau a phes- wch sychlyd, gyda gogleisiad yn y gwddf, rbydd Black Currant Syrup" White es- mwythad uniongyrchcl; a, thnflg ffwrdd bob ilysnafedd, pa un ai tersatv^^s neu'linorcg, gan gynyrchu anauliad rhydd, aiiudifadiad o boen, a chwsg adfywiol. Gweler y tystiolaethau aangauedig gyda phob potel gyda golwg ar fieithiau gwellhaol y FEDDYGINIAETH ANFFAELEDIG HON Tystioheth ddimddur. Eglwys Cwmin, Meh. 19, 1874. Anwyl SyrB,- Y mae Black Currant Syrup r.t j y pesweh yn ddarpariaeth enwog. Y mae wsdi gwneud rhagor o ddaioci, ao wedi rhoddi mi well gorphwysdra yn y nos, nag unrhyw hc-tb ydwyf fl wedi gymerya hyd yn hvn. Yr eiddoch ya gywir, J. R. TAYLOK. Y mae canoedd o Dyetiolaethau wedi eu der- byn. Daniona Fferjilwyr at y Perchenegion gon siarad yn y medd ucbelaf am y Syrup b'11. Ar werth ganyr holl Fferylivvyr, movro. potel is. Ile. a 28. ge. yr ttu. Ar werth heiya yn gyfanwerth gan hell dai meddyglaaeth ireint- iedig. Darparedig yn unig gan WHITE BROTHERS, Chcmiste, 7, Guildhall Square, Carmarthen; DAZRZII BYLW.—Y rcae yn ysgrifenedig ar yr amlen fuallan gan y IleroLraogion-gt White Brotheis;" ac y mae "White's Cough Syrup" wedi ei argraffu yn y gwydr; heb yr hyn nid oes yr nn yn gywir. C SCHWERER^ 18, V4CHWEP.E1VS WATCHES tc bvdt ftllcJ&seM ,j; of Purchasers. QCHWERER'S ^ATCHKS c4 tas besl O English and Forci^SJ ir. iks, SCHWERER'S GOLD FATJSNT LEVEES o from Slt, ICs. QCHWERER'S SILVER' PATZM £ 3 LEVEES at £ 4 4e., & up to QCHWERER'S GOLD GENEVES M is., O £ 6 6s., up to £ 10 CliW EREIi'S B ATCHES srs slv/sys i.* ready for uae, ttiiig Bkiiialiy tJraed tillc adjusted. Farchasesra cantict do oit.e) tfefta send to ins for a Watok, wt. iLL wilt 00 supplied ce toiw&td?d to sty ots reedpt of P.O.O. ^fCHWESBR'S HieHT-DAY CI-C'GKSs. 0 Ordinary Clocks, Tiaieptewss, t-c of • beft csA k sweet QCHWERER'S SILVER GOODS f3 variety, gCIIWEBER'S ELEC'iSO-FLATE of tt, O newest and hest cleaerlpteii. Ct C H W EREIV S g?«t stooSs of Spactacles, COTS-> 0 prises all kiniis fai GcM, Btsol, &a<S • S^dl- Frame*. QCHWEBER repabs ef u Clocks, Jeweliwyj l fto,, in csa style. CjCHV. KRER bege re;.p?ctfal'y to tbasfe th" O Public hr tlistf pssBt .ptftttUAga, trusting ooBtiaTi&sco el the esoxe. AS ydych ta Otia^nron o'i fitfe craa .?( C. scjHWSiiSK, [!'teg-S, EVA IS' PATENT COUGH PILLS. Y mae y Peleni hyn yn hynod fel moddygin- iaeth at Beswch, Diffyg Anadl, Iafluenza, Tyn- dra yny Pipau Anadliol a'r Fynwes, Brosohitis, &o. Y mae y Peleui hyn yn ddiail, a pLwy bynag sydd yn dyoddeJ odaiwrth r&i o'" anhwyl- derau uchod, nid oes achos iddynt end gWlleud prawf o un blyohaid er cael eu bod y gwellhad gorsu sydd wedi cael ei gynyg i'r eyfcoedd at beawoh Astbmataidd a Davfoaedigof, Crygni, Colliad Llaie, a phob snhwyldeb ya y fyn\-8s a'r Lurjge. Y muent yn eymud ar unwaifh |bob teimiad o ddiffyg a thrymdra yrs yr anadliad, yr hwn sydd vn atal hun y gweithiwr blinderue, Y maent yn rhoddi esmwj thad ag eydd bron yn uniongyrcliiol i'r rhsi a ddyoddef&nt oddiwrth yr anhwlderau hyn, y rhni o'u hesn-enlnEO sydd yri dra pheryplus. Boddcd i unrhyw terson eydd dyeddei i reddi pr&wf ar BELENI PESWCR EVANS (PATENT), y bydd iddynt Tveit-iredn gyda buasdra bron ya wyrthiol. Symudir y tsfuhan gwacthaf o besweh mewn yeliydig amser, Ar werth mewrs blyehau Is. lie. a 2B, 9o. yr nn. Trwy'r Post, ls.4c., a 8g. EVANS' CELEBRATED GOUT AND RHEUMATIC PILLS. Qyfcifi? J Peleni hyp y fsddyginiaetb ddioge'ar ao eSoithiolaf at y Goat, Rheumatic, Lumbago, EhoamatisTaf Sciatica, Rheumatic Gout, a phob math o boeuau yn y folate a'r cyKalau. Nid pv y peleai hyn yn gofyn i'r gawl &'i oymefust i gsdw yn y ty, na ebyf- nowid yiaborth, a gall Y cyfansoddiad g^anaf eu cymeeyd vn hc-Uol ddiberygl. Y neb a ddyoddsia o'r anh wylderau hya, taer gyjshellir hwyst i roddi prawf i un felychiad e'r peleri hyn er picil OD. hsleitMoldeb. TYSTIOLAETHAU PWYSIG. Evan Evans, Patent Fuel Cottage, Cwmbach, ger Abcrdar, a ddywed,—Bum am wyihnosau yn rr-eihn dilyn fy ngalwedigaeth, yn dyoddef jn uw- oddiwrth Boenau y Rheumatic yn fy ngheeeau a'm oorff, gyrcaint felly fel yr ceddwn yn gripil pevffaith, ao yr oendwn yn gcrfod myned o'r ao i'r gwely ar fy nwylaw a'm pen- liniau. Darbwyllwyd fi i fyan blycfeaid 0'00 pelenau at y Gout a'r Ilhcsmatlc, ac y mae yn dda genyf eich hyebysTl fy nod mewn llai nag wythnos yn abl i fyned at fy ngwaith. Nis gall- af siarad yn rby uchel am danynt, Byddwch c- etfil & rhoddi i mi flyehaid y rh&I y bwriad&f eu csdw yn y ty. Gallwch gyfcirio unrhyw bereon fitaf am wirionedd yr hyn a ddy- wodal, ac argyhoeddaf y m^yfif anghredadwy o'u beffaith hynod arnaf 6. Gwerthir y peleci Ly j mewn blyehau Is. lic. a 28. So. yr un. l'rwY'i" Fust, 1b, 4c., a 2B. EVANS' TOOTHACHE PILLS, PBLNNI EVANS AT Y DDANODD. Meddyginiaeth Bier i bawb s ddyoddofant oddi. wrth Ddanodd, Tiedoloreauz, Rhemiie, l'oan yn y GwyEeb, Poen yn y Gumy, »c. 'At wci'tb snewn blyoksai Is, lie. a 2s. 9o Mae y dsrpariadau uchod yn cael en hamddi- ffyn gsn etasap y llywodraeth, ao yr. d^ya llaw- nodiad y gwneutht(: wr,ij6b yr hyn Eid oes dim yn iawn. Geiiir eu cael oil gan bob fferyllydd cyirifolceu cruc!iv»yli>fyr apwyutiedig, neuoddf- with y ptrchccog ar Jdorby::h.d en gwerthmewn etsmps. Trwy y Post Is, 4c., a S3, yr UD. D&rp^redig yr: unig gan T. W. £ tax«} M.K.P.8., Ohemist, 14, Uommercial-gt., Aberdare, Glamorgacsbire. PAHAM Y DYODDEFWCH? XP.EIWCS UN ELYCHAID 0 EVANS'S BILIOUS & LIVER PILLS, Y hfá ydyd y foddygini&eth orou at Ddifiyg Treui'ad Anhw^ldeb yr Ysgyfsiiit, &c. Mown cRLlynwd i luaws ogymhellion poreonol. maey gwneuthuTwro'r diwedd wedi eiddarbwyllo i wEcudyn gyhoeddos, y Peleni gwerthfawr hyn, gan deimio yn eicr y bydd i b;awf ruwy cykoeddus ledaeun cu cymeri&d a ch-d»?nhaa y tystiolaethauo'u gwei thfawredd. Y mse y Pelerii hyn wodi cuparotoi yn ofalus o'r amrywiasth o iysiatt, ac ya gvsrei-hrecu yn r oturiol a sicr ar y cyl- arsoddiad clylol., ac yn gyfryw ag y gellir eu cyraaryd gan un-hyv; bcrson, ar unihyw t.dcg. a hyny tra yn cjflawni unrhyw crchwyi. Y maost yn gwoith- redu yn noiilducl a? yr ysgjfi.'nt, ac yn clirio pob jtngasgik.d a duedda i aa- hwyldeb. Y *m-.o y rbanau mcrnol yn oael eu rheoleidiio with êf1 oymsryd, fee y mae y riieslciddicd yn cael eu gicrhiu wodi darfed a chymoryd y Peleni. Y ms.ec.t yn sicr y feddyginic,-uth orcu i sreithrcd- iadau trculiol 'aamharedig, yn lighyd a'r gw&haaol f:.thau o anhwylderau perthynol i'r treuliad a'r ysgyf unt. y rhai ac.dygwit yn mlae-i Selni ynych,1 Dv?f;' Poeth yn y O^lls, Ponypgafcder, POOD. yn y Gwyntcti-^yddi^d. Tyc.erwch yn ngbymydoga{.;th y Ys. gyfalnt, Boirwyrnead, P.des a'r Gravel, Oleiyd Me yn, Cjsg&di'wjvld, Colled chsr-'iofc'a &t Y"mborKh, Poau yn y Pon, Gwynt, Isel'-e? Yebryd, Po?r:auar draws y Liwyaau ;»'r Ce £ j> To'iad aibn a? f wynsb i:e cor il, Aumhuredd y Gwaefa, Rrsmatifein, Poen?-u yn yr Ystumog &'? Oc.h'eu. DiSyg Tieuliad, itntl^ia^tion, Cu- iad y Galon, &o. Jam?» Morris, PLilhp ROT, C*mbach, ac^'y- WedYr wyf wedi derbyn isf-Lad cuci- wrth eich Bilious a LivJr Pills lid"; a sefoia ya Vsbj ty Llutd dn. Fo s?mu £ a y Polerd hyn gl .fyeb^dd yr Ystamcg, ac iawn rhRolekt'iad orwe'.thrcdi.!»tSau y? Ysgyfaint & holl weithrr. tiia ds u y treuli&nt. Ar worth mewn blyehau swllt a chfin- iog a dimai, 2s. 9c., yr un trwy y pcet v.ia Is. 4c., a 8?., r'w ca:-] eddiwrfch y. gwneViUiU!- wr. II AN KS KHiFKUD. 6YB,—Ychydig o wythL^osau 111 01 f daethua i'r gymydogooth- hon, pin J gwesais ddyn yn &rjaliuog i weithio ces 5 mlynedd g&n. y Dropsy, Cbwydd yn y Com, y G&lon yn euro, DiSyg ar y fhrtr ac A-L- yr Anadl, &c. Yr oedd wodi bod uawaith yn berchen ar fferm, ond gorft iddo werthu y cwbl i dalu y dootodaid, ac yr oedd wedi bod gyda hoil feddygwyr ? gyisydoAEoth, pro rai a dystiant ei fod yn rby bell i W6llhr*d. Br y cwbl, mi a dcar lor.ais am eich Pilla, sef Haghet5 Patent Dropsy Pills," a chymevodd dri blyohaid o honynt, y rhai a eScithiodd arno i'r fath rsddru iicb ei alluogi i weithio bob dydd, ac yn toimlo ei hen yn bollol gryf, ac yn mawr ddiolcfc i chwi am 'ei wellhacl rhyfcdd.-R. J. ROWLANDS (Bryr iog), Llanf aehreth N ational School, Doigelly. GWELLHAD HYNOD. Stk,—Yr wyf wedi bod yn cael fymlina yn ft-tw- gan y "Dropsy W Yilt" am 30 o flynyddau. Wedi clywed am eichPiljj) hynod, "Hughes' Patent Dropsy Pills," at y Gwynt, y Dwfr, &c., ir-i a'u cyr. er- ais hwyat; acyroedd y rhyddhad agef- Sois ar 01 un blychaid mor hynod, fel nad allaf fod yn ddystaw xhag t} sticbeUiu i'w daicni, a chynghorwn bawb yn gryf i'w cymeryd hwynt rheg y Gwynt yn y Cylla s'r Pe fedd, Poen yn y Pen ac yn y Cefn, Curiad y Galon, &c. Yr )dycl1 at eich rhyddid i wnewd y defnydd a, Cyncch o hwn.—JAMES JOKES, Lev -Etrest Buwei fordwest. Gwirionedd heb ddim twyll yw'r Tytft- i'-laoshau uchod; os sngonrhsid, danfoncr at y pei sonau uchod er prawf e'r gwir- ionedd. Y mae ;-AL,V, Y ii uniosgytchci i-cbau y Lnopsy yn e holl getghentu, mcgys Diffyg ar y Dwfr, Gw>nt yr y Cjlla, Perffdd, &c.> Pcen yn y Cefn a'r Pec,. Gn'fe!, Cbwydd yn y Traed, Cluriiau, a'r Ymys- gercedd, Curiad y Galon, Diffy? Inadl, Asthma Peuysgafnder, &o., Traed Oer, &o. Registered Trade Mark-" Dropsy Pille. Y mae'r Pelenau hyn wedi eu Registro ac yn Patent. Cospir pob dynwaredi&d. Gof^ler cael enw JACOB J-: UGHES rx gttKp ? LIywodraeth. A r werth gan holl Chemists y deyrnaeam 18. 11?., 2s. 9c., a 4s. 6.; gyda'r post la. 2c., 28. lie., a 4s. 9e. odditorth y Patentee— Jacob Hughes, Apothecaries' Hall Llanelly. London Agents-Barclay & Sons, Sutton, & Co., Newbury, Sanger, Hovenaon. Brh;tol- Pearce & Cc., Warren & Co. Liveipoo!~ Evans & Sons, Rsimes & Co. Carafff- Kernickj Manchester Mather. birmiagbam -Foutha! o_ Fo A Certain Cure for Bronchitis" Diphtheria, Sore Throat, Asthma, &c. For curing- sore throat, diphtheria, bronchitis, asthma, tSghS- tossof the chest, and pain in the side-which instant treatmea* alone prevents dGgeneruting iuto more serious maladies, thit Ointment has the same powers over chest complaints asablistez Possesses, without causing pain or debility. Old asthmatic is* valids will derive marvellous ease from the use of this Ointrnea% vrlii^h has brought round many such sufferers and re-establisiwa health alter every other means had signally failed.. Bad Leg's, Bad Breasts, Old Sores, z) and Ulcers. By rubbing the Ointment round the affected parts, it pept- trates to the tissues beneath, and exorcises a wonderful Powf-l MI all the blood flowing to, and returning from, the disease! part. The inflammation diniini shes, the pain becomes lesi intolerable, the matter thicker, and a cure is soon effected. Ip all lonp-standin" cases, Holloway's rills should also be tasec, as they will thoroughly expel all depraved humours from tne body. Gout, Rheumatism, Stiff Joints. Goat and Rheumatism arise from inflammation in the parii p^ected. To effect a permanent cure, ado,51 a cooling diet, dnois i-'entv of water, take !L'ix of Holloway's Rills night and morning, nd nib this Ointment most .effectually twice a-day into ti* Kuflcrin.? prlrts; when used simultaneously, they drive all in flare. mat-ion and depression froia the system, fubdue and remove all enlargement; of the joints, and leave the sinews and muicles lax and uncontracted. Eruptions on the Skin. I In this class of complaints, no matter the a"e, the set, St the place, or under what name the disease may be classified, IS wiH he cured if tbi, Ointment be well rubbed into the svstea, anl Holloway's Pills taken ni-yht and meeting to pomy tha Wood. There is nct'in?; c'e'.cterioas ia the comfmsition of, HO11-"IW;"IT'S Ointment, hlt. on the contrary, its^ ingredients possess vlie soothing, purifjing, and strengthening queries. The Ointment ard RiHs.nre sold at Professor hOLLO'\íAY"f E tabiishment, 6iW, Oxford ^treet, London; also by nearly i-verv re-nerta-ble Vendor of ..ec.icme throughout tbe Civilisei World in Pots and Boxes, at Is. lid., 2s. 0d., 4s. 6d.. lis., 22s,; and ;s.' each, Tho soaHest Pi t of Ointment, contains one ounce; and the smallest Rox of Mis fosr dozen. Full printed directions are affixed to eneh Pot anil Box, and can be had in any laDgnajte. even ;a Turkish, Arabic. Armecittn, t Persian, or Chines l'o. 1G 1. I