Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

ABERAMAN.

News
Cite
Share

ABERAMAN. Ncs Lun, Medi 3ydd. perfiiormwyd y Gattata Nativity (C. Wnrd), !!8n gor CapelSaron, o can ameimad Mr. P. Phillipa, Aborsmar. Dyma. ytrydydd berfformiad i'r cor uchod o dan yr un arweinydd. Yn absenoldeb LI. Llew- elyn, Ysw., Abersinan, ilywyddwyd gan Mr. E. Lloyd, draper, Aberaman, mown modd deheuhig. Arweissydd y gyhgherdd oadd Hywel Cynos. Rhag- len Rhan I.—1. Harmonium solo,' Hal- lelujah Choius,' (Handel), gan Mr. S. Sage, yn rhagorol o dda. 2. Triawd, Fair Flora De"ks/ gH1 Mri, A. H ughEP, J. Phillips, a H. Griffiths, yn swynol iawn. 3. Can Pilgrim of Love,' gan Mr. J. A. Williams mewn teimlad ds. 4., Can, 'Mas 'Nghalon yn Nghymiu,' gan D. Howells (Swynalaw), dadgan- iad rhagorol efco; awdwr y gan yw Mr. A. N. James, R.A.M., Llundain. 5. Den- awd, DrLsg, dring i fyny,' Mri. D. a T. Howells, dadg&niad campus; and rhyw set ueu gilydd, dygwyddedd ar- ffawd yn y dadgar.iad uched rhwng y ddau ganwyr a'r cyfeilydd, trwy i ormod o ddail gael eu troi; ptredd ychydig siomiant i'n harwr ieuauc, Mr. James, drwg iawn oadd genyf hyny. 6. Can, 'The Village Fair,' Mr. W. PLiilips (Gwiljm Cytor Y-; cyfeiliwyd y gan hon gan Mr. A. N. James, yn ei Hwyliau ar. feroJ. 7. SLr g, I Little Hattie May,'gan Miss M. Jones, yn swyncl dros ban, ao unwyd yn y cydgan gan Mri. J. Williams, D. Howells, J. Davies. 8. Can, 'B..y c.f Biscay,' gan Mr. J. Lake yr eSoithiol. 9. Pedwara?rd,« The Two Rossais,' gan Mri. T. a D. Howells, J. Williams a J. Dayies; datgsoiad awynol. 10. March a'r cydgan 4 Sing unto God,' (Handel), gan y Dare String Band a'r harmonium, nes synu pawb. Rhan n.-I. Introduction, y eeindorr a'r harmonium; chwaieuw, d y darn h:wp yn effei hiol dros ban. 2 Cydgan. I O'i-r the Yerdent Pla-irs of Bathlehea: y CO", dadganiad canmol&dwy. 3. Solo tenor, 0, ba not Afraid,' gan Gwynalaw, yn leistrolgav. 4. To God in tho Highest Glory,' y cor; dyma ddadg&taad bv- diged:g etc, yn cael ei gar-u gyda'r fath ysbryd nes syen pawb. 5. Pedws-awd, 'As a Fiixr Dream is F:i.ùing,' .rJ:d. M. Evans, A. Hughes, J. Thomas, a J. Jen- kins; dadganiad t'ws dios bren. G Becit. Then the Shepherds, they sjid,' gan Mr. S. Williams risdgaLiad gwir ganmoladwy; gall y cyfaill hwn dd'cd yn ganwr da ond cymeryd gofal, 7. March, y seindoif; chwareuwyd y darn hwn eto yn dda iawn. 8. We go by Angel bidder},' y car dadganiad ar- dderchog eto, mewn ysbryd da iawn. 9. Pedwarawd a chydgan,' By the ho-aid Angel guided,' Mri. M. Thomas, M. Evans, G. Davies, M. Jores, T. a J. Phil- lips, J. James, a H. Griffiths; dedganiad lhagoro. eta. 10. Upawd a to, O! 'tvas not a vision we saw,' dadganiad PU7 a swynol. 11. Deuawd, We will publish to all men around,' Mri. D. Joaes a G. Davies; dadganrad gwych a chydbwys- iad da, 12. O! list the Grand Chorus we heard,' y cor; dymagydganyn cael ei weithio alia < yn dda iawn yr oedd y fuge yn rhsgorcl rhwng y. treble, yr alto, y tenor, a'r bass yn pymeryd i fyny ar eu 01 hwynt, nea yr oedd y pedwar llais yn d'bd i waeddi gyda'u gilydd 'Twas Peace upon Eatth and Good Will to- wards MeD,' yn un mass o fiwsig, nes peri sjffdandod i bloWb ag pedd yn gwrando. 13. Unawd a chydgan, .'I ponder o'er the word divine,' Miss M. Jones a'r car; dalganwydyr unawd hwu etc yn dda iawn, yn enwedig y rhan olaf, pan yr cedd yn cyrhaedd grisiaa (eli aax) ar y geiriau 'A babe from heaven to fold;' cymerwyd y cydgan i fynv yn dda iawn gan y cor. 14. Pedwaraiwd, With Weary Weiks cf Trato],' Mri. M. J1; es, A. Hughes. D. He weds, a J. Davios; dadganiad ttWB, wedi cael ei adcurno a'l gwblhau yn dda y lleisiaa yr toddi i'w gilydd. 15. Unawd, 10 come, all ye faithful,' gan Miss M. Evans dadganiad tlws eto, ao mewn teimlad da. Gall hon ddyfcd yn gan tores dda dim or d cymer- yd calon i fod yn fwy hyf gyda'i gwaith, 16. Cydgsrt, 1 0 come, all ye faithful,' y cor; dadganiad egsioJ, ac mewn ysbryd daiawn. 17. Cydgan,'Helleluj ah, Amen,' y eor; dyma y cydgan diwedduf yn y llyfr, ac yn cael ei weithio allan yn dda, yn Uawn tan ac ysbryd; y fuge g itl y hass yn cael ei ganlyn yn y deca eu gan y tenor, yr alto, a'r treble ar ol hyny, nes oedd pob i han yn gwaedii I Hall,,Iu j sh I gyda a gilydd, ac yn y diwedd gyda'r Amen ya fsndigedig. Diweadwyd trwy ganu God save the Queen,' y cor Il, gynulleiafa. Yr cedd y eynulliad yn un Iluosog iawn, a'r capJ1 yo, orlawno wrardiwyr, Teimlwn fod parch mawr yn ddyledus i'r arweinydd icuarc, Mr. PhIlhp Pail- lips, am ei ymdrech a'i lafn? diflno gyd&'r plant. Y mae clod neillduol yn fidyledus i'r Dare String Ban(I am chwateu mor dda; hefyd i'r cyfeifydd, Mr. S. S<>¿¡;e, Aberaman, am chwareu mor feistralg^r; ao i Mr. A. N. James, RA.M,&m fed mor garedig adod i lawr i wiieud eiranyntaumorardde ch. Og. Llwjcdiant i'r to ieuaiic i fyned yn mla m mewn addysg gerddorol. Me- ddyliwa i brtwb fyned i'w caitaefleoedd wedi cu llwyr foddloni. Mae yn mwi iad Mr. D. Howel's (Gwynclsw), ar daer gy- mce:liad rhai o'i gyfeillion, i fyned i Aberystwyth i Eefyll tiiholiad fal tenor yn y Brifysgol. Hyderwn y bydd yn llwyddianus.—UN o BLAST Y GAN.

TREFORIS;

....HANDEL.

INANTYMOEL.

ABERAMAN.

YSQOLDY SALEM, LLAN SAMLET.

AT Y BEIBDD.

Y DDAU FRAWD AR LAN AFON ANGEU

YR EHEDYDD.

CLAFDY TREF LLANELLI.

Y DELYN.

Y LLEW.

Advertising