Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

N, GER YSTALYFERA. (yrAJg v lie bychan ardderobog nchod yn awr ji* ar WERTH, gyda pbob p^th a berthya r*~9- Per thy na id do yn agos i ddwy erw o dir cjstal braidd a welir ar lan Tow/, gyda cyflens, Ty Bach, Twlo Mocb, T/ Glo, Ty &o. y mofyner a'r perchenog, Mr. ROGER THOMAS, fstalyfera. Oes y Byd i'r Iaith Gymraeg." EISTEDDFOD Qadeiriol Gosen Rhymni, a gynelir yn Nghapel Seion, dydd Llun, 29ain, 1877, pryd y gwobrwyir yr ym- ffwwyr buddugol mewa Barddoniaeth, Caniad- Traethodau, &c. 4m y traethawd goren ar • Hanea .220 I'r Cor, ddim dan 40 o ri!, a gano yn 'Then round about the Starry Handel (Novell's) ..10 0 0 Chadair Hardd i'r Arweinydd. Cor o'r nn Gynnlleidfa, ddim dan rif, a gano yn oreu • Darfu am y !jyfl»wn,'(Gwilym Cledan) .,6 0 v^iitei; i'r Corau ddewis Arweinvdd) Chyfrol Hardd o Gantata y Mab ^dlon,'gan G. Gwent, i'r Arweinydd. M*Jywydd, Thomas J. Evais, Yaw., arolyg- T» Gwaith Glo Hirwaun. jv^eirniaid —y Gerddoriaeth a'r Ganiadaeth, Mr 5? H. Morris; y Traethodau a'r Farddoniaeth, Twynog Jeffreys a Gwilym Craig y Tylan, AWyncg yn unig ar Hanes Rbymni. dydd, Mr H. J. England, Treorci t AS.—Qellir owl Copies o Darfu am y Cyf- g?in yr awdwr, Mr. J. Cledan Williams, SyDffli, pris 4c. i'r Corau. ^•RNIAD y Canu Ma. RICHABD H. MORRIS, Treorci. w"ob hysbysrwydd pellach i'w ciel gan yr Jf^SHfenydd. Programs yn barod, i w cael am *WB arferol. D. W. WALLTERS, Ysg., 97, High-street, Rhymni. EISTEDDFOD Y CRWYS. TVA milldir o StationsDunfant, L. & N. W. R" a Gower Road, G. W. R. a L. & IN. W. R. Tachwedd 19 eg, 1877. D\BNAtT CORAWL. £ S. C. ddyfal gwyliais am fy Nuw,' Jenkins, Treoastell 8 o 0 »0„e<iuiem i'r diweddar Ieuan Gwyllt,' Joseph Parry ,50 Beirniad: Eos DAR. j^YILELIR Cyagherdd yn yr hwyr. Programmes Q Cynwys y many lion i'w c»el gan FREDERICK EVANS, 1 SJBTH P. JONES, ) *SSN-> Three Crosses, Penclawdd, Nr. Swansea. DRILL HiLL, MERTHYR. T3DED hysbya y cynclir Eisteddfod flyn- yddol y lie uohod dydd Nadolig, Rhagfy r 11877. wydd a beirniad yr Adroddiadau: THOS. J, Yaw., arolygydd gwaith glo Hirwaun. id y Ganiadaeth: JOSEPH PARRY, Yaw., dd America), a Phroffeawr Cerddoriaetb jol Cymru, Aberystwyth. PBIF DDARNAU CERDDOROL. 7W Gor, heb fod dan luO o rif, oreu Cydgan y Bradwjr,' "Jr Parry 25 0 0 ainydd. r on gynulleidfa, hob fod dan gano yn oreu The Miner's f vr emyn a ganwyd gan lo- ot gwaith glo Tynewydd 7 0 0 rddgwerth £ 1 i'r arweinydd Blant, heb fod dros 15 osd, jreu The Sleighing Glee,' swr parry. Gofynir i ganu ill 3 0 0 wanegol at ytestynau tchod, y rhai ni .dir eleni, bydd Programmes yn barod Awst yn cynwys y gweddill, yn nghydi ^nylion pellach, i'w cael gan yr ysgrifen- am y pris arferol. LEWIS ROBERTS, 69, Lower Thomas-street, Merthyr, JOHN ELIAS HUGHES, 62, Brecon Road, Merthyr, Ysgn. Gellir cael copiau o'r Miner's Hymn, hS yr nn, neu Is. 6c. am ddau ddwsin ac gan Mr. Jno. Yaughan, 18, New Castle- Merthyr. h PENUEL, CASLLWCHWR. WYDDED hysbys y oynelir Eisteddfod yn y lie uohod ar ddydd Nadolig, Rhagfyr 7 1877, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswy bTyddiacus mewn Cerddoriaeth, Barddoniaeth «yddiaeth, Gweiyddiaeth, &c. P PBIF DDARNAU CORAWL. £ s. c. I Cor, heb fod dan 50 mewn rhif, yn oreu «Requiem i'r diweidar J. Roberts (Ieuan Gwyllt), gan Parry .800 PXIF DDARN BABDDOSAWL. y Farwnad oreu i'r Paroh. R. A. jNi Bethesda, Abertawe 1 10 0 y Cyfansoddiadau, y Parch. J. Row- s'^ Llanelli; y Gsniadaath, Mr. Isaao R. Dyff yn), Pontymistar. y Programmes yn awr yn barod, ac i'w yr ysgiifeuydd am y pris arferol trwy y D. RBBS, Ysg, Broad Oak Colliery, Loughor. ^tyngiad mawr mewn Dillad Parod. DYMUNA tt. R.JONES, ^°P Dillad Rhad y Gweithiwr, 12, Duke Street, Aberdar, fe. Hysbysu ei gwsmeriaid wedi GOSTWNG DiUad Dynion yn eu maintioli o 5s. i £ 1 2s. 6c. y PAR, fod yr amsar yn parhau mor dylawd. CEJmDOBIAETH NEWYDD. o'r Waag, dwy Gan, yn y ddau Nodiant, pris 6oh. yr un. PWY sydd eisieu Papyr Newydd ? Gan EOS BRADWEN. „ A Oes Cof am Danaf Fi ? H. ROBERTS, A.R.A., (Pencerdd Q Gwynedd). Hefyd, IIaor Bardd a Breuddwyd Awen. Pris 4c. Gan Proff. PARRY. gan I. Jones, Printer, Trehorbert. Pedwerydd Eisteddfod Flynyddol Gwauncaegnrwen. CYNELIR yr Eisteddfod uchod dydd Nadolig 1877, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr buddugol mewn cerddcriaetb, barddoniaeth, &o. PRIF DDARN CORAWL. I'r Cor, hab fod dan 50 mewn nifar, a gano yn oreu 'Requiem i'rdiweddar Birch. J. Roberts (Ieuan Gwylit), gan J. Parry, gwobr Wyth Gini, a chadair hardd i'r arweinydd. Beirniaid—y Gerddoriaeth, Mr Thos. Howells (Hywel Cynon), Aberaman, Aberdar; y Fardd- oniaeth, &o Mr.D James (Dewi Isgo), Gwaun- caegnrwen, Brynaman, R S.O. Programmes a'r holl fanylion dechreu Medi, 1177. JOHN JENKINS. Yag., Mountpleasant, Brynaman, R.S.O. BWRDD Y GOLYGYDD. WALTER.-Na, nid y DARIAN a feddylir. Ni chollodd na chwmni na pherson unigol ddimai erioed wrth y DARIAN, ac nis gall perthynasauneb marw gyf- eirio en bysedd atom. Gwyddom am un newyddiadar a fa ya gorfod cael bonthyg ffyn baglau am bump neu ddeng mlynedd, a chredwn na buasect wedi eu rhoddi yn ol eto oni buasai i wyr y ewiIs orfodiun gwslch i drotian tna. Merthyr i'r dyban hwnw wedi i berson neilldnol farw. Pob Gohebiaeth i'w chyfeirio, "Editor of the TARIAN, Aberdare, (Glam.) Pob archebien a thaliadau i'w hanfon i Mills a Lynch, TARIAN Office, Aberdar

Y "CYLCHGRAWN" A RWSIA.

CYMANFA GERDDOROL GWENT IA…

.ABERAFON.

YSTALYFERA.

ABERDAR.

:: GWAUNCAEG URWEN. / :'

Family Notices