Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

;'t'}Y- RHYFEL. ,T '..^

News
Cite
Share

't'} Y- RHYFEL. T •j mae brwydr fawr Plevna well ei o ddifrif tellach, ac ymddeng- *s> Wrth j gallnoedd anfeTthol y maent eu dwyn yn nghyd, fod y Rwsiaid p benderfynol am fuddugoliaeth y tro Er sicrhau buddugoliaeth yn ftevna,yroedd yn ang^nrheidiol iddynt j gyntaf i gymeryd Loftcha, yr hwn le 0> amddiffynid gan oddeutu .wyth mil v r Tjrciaid. Yr wythnos flaenorol •J ^sododd y Rwsiaid dan lywydd- >^th y cadfridog rhagorol Skobeloff v^ngat ar y lie htm, ac wedi brwydr am 12 awr cymerasant 6f. Ni Oc^ ^d eto Pa eu colled, rhaid ei fod yn fawr canys hys» ?A8lr i'r Tyrciaid wneud gWrthwyn- jstyfnig cyn rhoddi f lie i fyny. Yr yn bwysig i'r Tyrciaid i'w gad w iawer o ystyriaethau. Yn gyntaf, o ^wydd ei gysylltiad it Plevna ar y law, a Sofia ar y HaWarall. Yn y mae y Rwsiaid wedi' tori y cy- ^utiad rhwrig y ddan le, a gallant atal 2&yfnerthion o Sofia rhag ymnno ag Jj^n Pacha, gallant beryglu ei gy- j/Utiad hefyd a Widdin, sef yr unig "Ordd sydd ganddo yn awr i eccilio pe lddai hyny yn angenrheidiol iddo, fel yn ddichonadwy y bydd, wrth 5>+!^d y galluoedd maWrion sydd yn .Wy na haner ei amgylchu. Y mae cha yn sefyll oddeutn 25 o filldir- 10 Plevna, yn nghyfeiriad y Bal ac yn awr nid oes gobaith i Osman a i alia cydweithredn a Snleiman l8, drwy ymosod ar y Rwsiaid yn 5va, ac nis gall Suleiman gynorth- Osman ychwaith yn Plevna, o her- d fod y cysylltiad rhyngddynt felly ..u ei dori. Bydd y frwydr sydd yn f yn cael ei hymladd yn Plevna yn £ °fod y bwysicaf o lawer a ym- i;^yd eto yn y rhyfel presenol. Am- ^vnir y lie gan oddeutu 75,000 o'r *^&id, dan lywyddiaeth Osman oVt>a' ac ymosodir arno San 100,000 Rwsiaid, sef 90,000 o draedfilwyr a Yfiegrwar, a 10,000 o feircbfilwyr, chant a haner o fagnelau gwar- mawrion, a nifer luosog o fagnel- ,ai. Dechreuwyd yr ymosodiad Gwener diweddaf, rhwng y cyf- ^au o bob ochr, y rhai a bailment i ^io drwy y dydd gyda fiFyrnigrwydd ^adwy, er parotoi ffordd i'r milwyr i ^«ud ymosodiad. Dywedir na choll- y Rwsiaid ond pum cant y diwrnod fcijjtaf, wrth yr ymdrech hon rhwng y jJ^egrau ond nid oedd hyny ond chwareu plant at y galanas ofn- sydd yn rhwym o iod wedi cy- y^jd lie yno erbyn hyn rhwng y fath ^podd ofnadwy. *mddengys fody Rwsiaid yn dal at v cynllun' gwreiddiol, a'u bod yn j. Merfynu teithio byddin anferthol i onmelia ryw ddydd. Y maent wedi |^heud ffordd ragorol i'r Shipka Pass, ^ywedir eu bod yn parhau i'w gwella h 1 adeiladu pontydd mawrion yno, J maent yn angenrheidiol. j.f mae Mehemet Ali Pacha wedi y ar *an >r af on Lom, ^ystyrir nad yw y fantais y maent ei h^nill yno ond dibwys mewn p/^ar;aeth i'r hyn y mae Osman wedi golli yn Loficha. mae Suleiman Pacha yn dawel y Shipka, a'r Rwsiaid yn parhau i vjj eu gafael yno. ^rJr holl filoedd o fy wydau a aberth- wrth ymdrechu cadw am- ^U^ynfa Nicksic, pryd y danfonwyd Suleiman a Mehemet Ali Pacha i &10 y Montenegriaid dewrion, wedi llw'>ddo i gymeryd yr I9 ^lffynfa eto oddi ar y Tyrciaid, a |.tagnelan. )t fcfl ^wyddion pwjsicaf o Asia yw ^y^ id dychwelyd yn af- aiauu8 ar ol ceis'o creu gwrthryfel yn mhlith yr Abchaniaid yn nhiriog- aeth EWBIB. Y mae porthladd Sonkum Kalebyn bresenol yn meddiant y Rws- iaid, a'r gwrthryfel wedi ei ostegu.

G'"ITHFAOL A MASNACHOL.

-0. - MARWOLAETHAU AM E RICA…

. DAMWAIN ANGEUOL GER CAERFYRODIN.

TANCHWA YN NANTYGLO.'

+ CLADDEDIGAETH M..THIERS.

COLLIAD 180 AR Y MOR.

DAMWAIN DDINYSTRIOL YN¡ AMERICA.

. HYN A'R LL ILL YR WYTHNOS.

ABERAMAN.—AT Y GWEITHWYR TAN…

NE W/DDI ON DIWEDDARAF.

,Y RHYFEL.

CARCHARIAD M. GAMBETTA.

Advertising

IHYSBYSIAD.—FUND LLWYD. COED.