Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

•: I .(ifo ' ' - y sq o J…

OHWIFF GLOWYR YSTALYFERA.

AT MR. WILLIAM ABRAHAM, (MABON.),"

LLITH SHON O'R CWM-

** r - -«'U

.'CORN Y CYMRO GWYLLT. • .

,GAIR AT Y LLWYNOG.

LLYTHYR 0 BATAGONIA.

News
Cite
Share

LLYTHYR 0 BATAGONIA. GOL.—Llawen geayf drosglwyddo i^ythyr canlynol a dderbyniais oddi y eyfskill James Harris, gynt o RAM an, i golofnau y DABIAN. J.lis genyf fod disgwyliadau pryderus j~ttiynwesaa ei gyfeilliona'i gydnabydd- j?* Uuosog am helynt ar lenydd y }^ftwy. Addewais i J. H. y buasai ei {qfeyrau, yn ol ei ddymuniad, i gael cy- {JJidusrwydd DAKIANOL. Fe wel ydar- ^yddeinbod wedi gadael allan ddarnau ^uythyr mewn cyswllt a W. Williams, 2?«erbert* am y barnem mai doethineb gwnead felly i a chredwyf y gwel y priodoldeb hefyd pan dd*w y DAB- 1 'wlad y gwenith. Felly, dealled y fy**d W. W. nad oes genym an amcan y'aarhau, ao nad adwaenwyf ef yn ol wj^d, ac nad oes a wnelwyf a geir- y llythyr; ao os dygwydd i don allan,' Boed rhyngoch a'oh WWD.' MOBPAB. Llety lago, Trerawson, Mai 6fed, 1877. gyfaill:—Dyma fi yn anfon y Wh byn idd eich hysbysu am y lie l^nwaith eto. Anhawdd gwybod pa li^dechreu. Pan ysgrifecais atoch o'r yr oeddwo yn dweyd fod yma fa**Pariadau mawrion ar gyfer haa. Pan teg" b amser hau oddi amgylch, nid- yr afon wedi oodi eleni fei llynedd; y pryder hwn, dacw'r afon yn W a P^awb yn rhedeg i haa o ddifrif, fkjQ ^a weithio difwlch am dair wyth- »o haawyd dir mawr; felly gobeith- V «ryf y baasai'r afon yn dal i'r °nd fe'n siomwyd: aeth yr afon WjCyn bod llawer o honom wedi cael ^^Wfr, yn neillduol y rhai oedd wedi leoedd uchel,- tra yr oedd y rhai fcy *edi haa ar leoedd isel yn gallu ei fo gafodd y cyfryw wenith da y cyfan; eta, yr oedd rhai a °lwy D&,u gilydd. Yn ffortunus, ar *se*' a °befais wenith Ns* Gafodd rhai ag oedd wedi cael dwfr wenith hynod dda, ereill °nwd, ereill ddim o un value. Crei- bai'r afon wedi aros i'r laa hwy, y baasai mwy o wenith ^adfa eleni na fa oddiar y.cych- ^fr*' iia: -i-t J<&L»W T» ABGAE. -sdu bfcaJ»;- ^w^^ynodd an owmni ar argae o If v^Feithiasent yn galed amser mawr •dd ariaa lawer; ond pan wrth T1 o'i chaa, methodd ddal pwys- tolly fteth yn ddarnau. Cych- Tini arall ar argao o gerig. 7 rhai hyn yn galed eta am gan feddwl trechu'r afon ddwfr, quel yn hyn meth- yT orgoo yn «Mr ac J1 airyn g«tarnt a -thyna yddiarii y wlidf^. Cred-- i "-IdCnstiaid ymweliad a n^rydni ar ylfeoerodd y tywydd. ltolch: kyny, .ond, ifetha ein gerddi bron yr q .'7if', Jyn em v £ iddo«rw^dd 'UO;ebh gwlaw a gwarfihftf/A tfdyn„gwlaw mb'i flfibyg er*>ed, na'r, hen V ft^yr ychwaith. y- ol en haddefiad, M-egolwgarallarty yn U* yn He yn ^och. a r JhffiAanai bod at Ito yn icfcel tori allan ar draws j tir. bttaaai'r wladfa yn lle,, gwir yitta ddigon o wlaw. iH w^aenaeh y lie yn ddrwg iami; ui yma, yr oedd yiffa ddWy I J. Parry & Co., a'r llali Thomas & °°'» yoedd p°b Jf r^d ia^i y ptyd twnv;; aeth m v»Ta^&*Oo. air dan* Yr oedd y agos i ddwy fil o bpnan. Oyn y* aeth hon .ar dan, welwyd t> 0Aiy ar unwaith yn mhob X j^*asaut en nwyddan yn nohel 1 SWJP^tiient pryd y gwelent yn dynion yn d'od bymtheg milldir o bellder i gyrchu gorfod troi yn ol yn wag- i bryna gwenith had yma •3 kw 'ao yn gorfod tala am dano oo,a deaddeg a ohwech y ffyn- ° bwysi); ac yn awr, pan ^ytofkni weDitb i'w werthn iddynt swllt y ffynega maent yn T^di am dano. Mae llong afon er's dros dri mis yn J dynion yn dal yn V*kl yjj ei werthn, a hwy than W Fr ochr ar all; y maent Yjyfyc ° dipyn i both i ddeiinaw lawr a'r ^°ng y ^ro h vn -awr a ryw bapyr i spain- am ;L oedd arriom, a dweyd ynddo; ocd wadi chto ein holl ddyled teddfC mis» gailasent werthn J &?'»'■> ^meryd yn gaeth- %tNno i m y ,hyM; ao beffd Sre8 v5$Vni y gwenith am )CnYd. y ftr.nega.. Ohd, yn ffor- S 1 llawnododd, a ja hyny. Y mae pob nwyddan yma yn agos dri y pria ag y maent yna gyda ohwi; felly chwi welwch ein bod dan ormes, a rhwng pobpeth y mae dynion yn hynod anesrawyth; y mae Ilawer iawn am fyned oddi yma, fel yna yr ydym yn y berw gwyllt. Bwriadwn anfon dau ddyn at y llywodraeth i ddadleu ar ein rhan mewn gwahanol by ciau: ceisio store arall, a thynu'r dreth oddiar y porthladd, a cheisio gwell cyfleasdra i anfon a chael llytbyrau, a phethau ereill er budd y wladfa. Y m ae llawer oyegrif- enn i'r papyrau newyddion g&n wahanol bersonau am y lie, riiai wedi bod yma am yohydig, eveill oddiar y dechrea, e'eill heb fod erioed, a cheir eithafion o bob ochr, nes peri i ni sytu at eu haer- llugrwydd, ao yn dweyd anwireddan noeth o bob oohr. Py mhenderfyniad yw yagrifenu y gwir am y lie fel y mae, beth bynag a ddaw. Y mae ysbryc cryf yn amryw o'r bobl yma i fyned i a! chwilio y wlad; os ant, cewch wybod y caulyniadaa. Y r oedd yn ddrwg iawn genyf na chawsoch fy llythyr oy, taf o'r lie hwn ond am y rheawm nad oeddwn yr nn farn ft W. Williams, Treherbert, parthed y wladfa, y.caredigrwydd wnaeta a mi oedd tafla fy llythyrau-pymtheg mewn nifer—i'r mpr, wedi i mi roi %rian iddo i dain am -eu cludiad p L'erpwl; fy mwriad wrth wneud byn oedd, y bu- asentyn eich oyrhaeddyd yn fwy dyogel. Yr ydwyf wedi clywe i llawer ol ymddy- ddanion anwireddus o amgylch y lie, em y wladfa a'i deiliaid; dywed nad o.-s ua sylw yn cael ei dala i grefydd yn y wladfa; dyne anwiredd mawr. Gwir fod erefydd yn fa waidd, yma, fely gwelwyd hi yn Nghvmru Iawer. gwaitfi ond cuf iwch pwy sydd- yn r ba- nu, un o'r hen farnwyr sydd yn bfftho Cymru, sef un o'i gelynion penaf. Pwy ydyw W. Williams? Dywed hefyd, am yr hyn y dylai gywilyddip, fod menyw, a heb aillc velvet ar ei phea, yn d'od i fycy o lan y mar, a bod plact yr hen wladftiwyr yn ei gweled, a'u bod yn rhedeg i'r ty at eu main ac yn dweyd ,fod Iesa Grist yn d'od. Et amoan yn hyn oedd ymosod ar y lie a'r deiliaid, a dweyd eu bod yn anwybodus; pe tae hyny yn bod, tebyg fod y plant wedi clywed am dano, a'i fod yn brydfe- th. Ond bid oeident mor anwybodua a. yu ol fel y elywais. Terfynwyf yn awr gan obeithio y caiff y HiBellau hyn chwi yn iach fel teula, a derbyniweh fy serch goreu. Cofiwoh fi at baw b o f^ hen gyfeillion.' 'JAKES HAEBIS.'

IPWLL Y MYNYDD ABERNANT.j