Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

N 'N ¡.> '¿;'¡. ? r:¡; I ';t v x- ¡' >- gt 'f I' ¥ .!t' "č' I. "'L. ;¡>, Gall i^t^d^dyrticlaethn GtJl "loedd dyøtklaethu fOO Ir Buro il Infants' Wedi arbed|jt>ywydan^fr$i pob medd- SJiniaeth affll gaeLrei yn ofer 1 chynwyrfnt ddifo opiitto,nao unrhyw aralljlsyddf ryweidiol i'r baban ^anychafiganmyny, dyma nnif SedjMniaeth ddfoffsl i Fabanod na yii oiiMfB dftn$dd» At achosain |0 dwymyn goch, y freoh toch, enyiiiartt, pangfoydd, dolur y Swddf, rhw^qra, a rhyddrii y coluddion, holl anhwylderau plant, o wythnos i "deuddeg mlwyfld oea, y maent yn an- ^hriaiadwy. Yn vrachosion mwvaf ar- 08 rhoaoir dogn pob pedair Wr, rhwystrir y clefyd, a symudir M y perygi. jQall mamau, wrth en 'd^fnyddiQ^ ~ar- bywydau eu plant, a diaftP^rtag hiU dychrynllyd y meddygon. Mae mil- Oedd 0 dystiolaethaiMEoAi •^tfrhyruat. cael eu derbyn yn ddjddipl, yn ool- ,BQdi rhiweddaa rhyfedaol y feddygUi- JKon. i ma tufpi ir ballo moddion'ereill iwella eich ^fcBwch, Asthma, Bronchitis, neu ryw "^hwylder perthynol i'r frest neu'r YBgyfaint, ewch at eich fferyllydd a t'heisiwcb Botelaid o George's Cough Balsam. ~}merwch ef yn ol y cyfarwrddiadan, a Jsbyswch am ei alln rbyieddol wrth oyfeillion. 0 BWYN.-UN Dogn yn rhyddhau, ac tohydig ddognau yn gwdla. tystiolaethau pwyeig a dyddorol o giom- pob poteU .Ar werth gan fferyllwyr a gwerthwyr oyff- !J*>au am Is. ljc. p 2s. 9o. y sypyn. Cyfan- Llandain; Barclay and SODS Snttoa ^o.; Baies Brothers ft Co. Bryste J. A. ^Per and Co,; Caerdydd: S. P. Kernick a *o y purchenog, B. A. GEORGE, tily Chemist, Sfc., Pent/re, Pontypridd. fonir eypyn yn rhad drwy y po* an 15 a 34 llythyrnod. ion—The title Dame Europa e Infanta* Preservers" is copyright and entered at Stationers' Hall. eDts lJeol-Aberdar: Evans, T. W., ardf, J.; William-, D.; Marthyr Smyth! bl, wtite Mounti*b«»rf> ypridd: Basset, Smyth Dinas: Williams )rnawr Jones Blaenafon: Evans; Car- diff Kernick Swansea Davies. [8 -tant-Ltlwal terms offered to agents. iiDDYGINIAETH I BAWB. or Dwr. Sefydledig er 1860. PROFFESWR ALLEN. addyg ymarferol mewn Llyeienaeth yn ol cyn- llun y diweddar Dr Coffin. t14 chjmerwch eich darbwyllo gan dystiolaethau y cvmeradwyaethau goreu i alln ym .rf-rol { f itOFFEPWR Allen ydywy tyetiolaethau par- ejdd i'w welliantau anghydmarol, y rhai h^Jfiawna efe byd y nod wedi iercill fethu, rhestr k.f fhai a edit eu gveled yn F0dd>gfft> yn 2 arttet Street, Aberdare. rt V mae ei ystafell yicgyngbori yn hollol neill- ^edig, Yr oriau er gwneud ymchwiliad ar ddwfr i ymgynghori, o 10 jn y boreu hyd 8 yn y idnawn. cob achosion dirgelaidd, infflamation, twymyn- J frech wen, ac anhwylderau j oroen, &o_, a ganddo mewn yohydig ddyddian. Cy- ^ir at anhwylderau cronic wrth y mis. A.nfocir pob moddion medd^ gol i unrhyw ran r\* ar dderbytiiad Stamps neu P O. r,fder8 ^edi eu cyfeirio i Botanic Establishment. 2, Market Stree Aberdore. opposite the Heolfach, Rhondda. LLthtLL YR ALLAN. 4GERLONGAU LLYTHYRGODOL v BREINIOL. ttiae y llinell hoc yn evr.yg nmnteis- ^eilldnol, a dylai ymfudwyr i un- R tan o Canada neu yr Unol Dal- »ethau, oaydynt yn awyddus am achub ac amser, ymofyn a T. L. JONES, Swyddfa'r Aberdare Times, Ahordar; J. W. JONES, Dilifxlydd, &c, 57, Oxf.-rd-ctrect, Mountain&fcb; OWEN MORGAN, ^ibe>i& "Villi', Llaiiwyoo ;< uci, Pontypridd neu » A-LLAN BROTHERS and Co., Jp.mes-BtTeet,, Liverpool. • 8C j.w gyhoeddi cau gynled »g 0 ,Luai, mown pedusr lieu bum. ^HIN, GLL. M NN, GVD;>'r joet, 6 £ c., Y GLOWR," aagoj ei btryfclon, a'r moddion goreu i'« hy^-ci, £ &n "AVID "WEKKS (HONDDU,) Qan <■ "ir-berbert |yair a [w'iedi! atgrhflu otd y niter ^ofjnol, er- i»e&w U 6 paraut dderbjn y lljfr aoiou en Jjj-. 'u in ddifie<l at y C)hoedflwr- D Daviks Gay.| "♦'oikfj, hbondda. am ir taflen o'r yn wysiaó drwy anfoL l r Cjhoeddwr ■ I 9 a ft I ■ l PUX.P1D YN" i l^nad 13ef fj Pregethan a Chofiant y diweddar James Richard*, Pontypridd, o dan olygiaetE ThoirTZWil7Si*oer- 916 ^JDymunir hyabyeu fod y seith#ed ran yn awr yn barod. Fris 6ch. Anfonlr pob archebion a thaliadan at y Cyhoeddwr—Mr. B. Riohaid Draper, Pont)pridd. xn l^ghvmasfa Bedyddwyr Morganwg, gynaliwyd yn Nghlydaoh, Meh. 31 a 22, pender- fynvyd-14 Fod y Gvnadledd yn dymono pob llwjddihnt i gylchrediad pregethan oyhoeddedifi y diweddtir Barch. James Richards, Pontypridd^ ac ) n dymuco at ein heglwysi i wnend eu rhac tuag at t ynyma." — > [2 C. SCHWERER, .J. I 1W\t SO^tS^iftSy &c»i ~'j 18, OoNHoMrdal-fM, Aberdar*. CHWEREB'S WATCHfi^to a^ft aliolaam of JPurchjfeers. I UA!J SCEB^B«R'S WATdHES el tlM be«' Englitp and Foreign make. „ „ CH 8 GOLD fATSNT LEVEES 0 fcflfc £ 10 It's. P' S eHWERER'B S%ITVEK ITATBK LEVEES at £ 4 4A., £ 6 6B. unto ti 7«. CHWERER'S GOLD GENEVaiB U U., up to Alo 10a. S WATQHE8 an alwayt ks ready for nse, befugekillully timed and adjusted. Furchasers tannot do better tha& send to me for a Watch, which will be I r, supplied or forwarded to any addrew or receipt of P.O.O. CUWSRERIS EIGHT-DAY CLOCKS, Ordinary Clocka, Timepieoes, fto., erf the best ana newest design. SCHWERER'S SILVER GOODS la great variety: QCHWERER'S ELECTRO-PLATE of the |j newest and best description. SCHWERER'S great stook of Speotaolen, oom- prises all kinds In Gold, Steel, and Shell Frames. SCHWERER repairs aU kinds of Watchee, k3 Clocks, Jewellery, Plate, ao., In ibebeI SCHWERER bega respectfully to thank ttu Public for their past patronage, trusting oontinuanoe of the same. AS ydyoh am Oriador o'r fath om ewoh at C. SCHWERER, 3 O BtrM, Alardare lB. ABZBDAUR harmonium k Ciefttonwe etlan WORKS. JfflVS t SALE! NOTICE! NOTICE! NOTICE! TO MEET THE TIMES. 20 Per CentEEIUCTlON 1 HARMONIUMS, CHEFFONfERRE ORGANS; PIANOS, Ao., A HARMONIUMS Erom £ 8 to £ 50. A LARGE HARMONIUM, With Four Setts of Reeds, Suitable for Church or Ch»pol, worth 930, tc be sold for £20. CHEFFONIERRE ORGANS Froto B10. PIANOS for £20. Note the Address,- 6 & 1, GADLYS ROAD, ABERDARE HENRY WtLLtAMS, 16 DEAN STREET, ABERDAR* GEliFBAL FITTER$tiMJI H, Begs to ennoutce that he is Pf t. execute otdere iL Fitting and Gener Sraitb -v?oikf »»t lowest possible Wrought Iron Gi&u^s m large ties in stock..Tiisibenaec wid U-11 ion hatcirts of different dengue taai r-ittit L, stockf and mt.dt to oidor, wafrantc*' of best materials. Tof b palisBCing and house iailir,gs and gatoa of ditei e,riu Pat-terri ra execv ted promptly. Gwneir poo tnath o uaith Gof a tJUter gyd buandra oc atny prieoedd ueixf Atplicftticris for prices, &o., pemrcal, ei by fetrictly attended to. | bOOK. SELLERS Before sending your parcels to be Bound, Bend for my rRICE LIST. Prices low- despatch quick with excel- Itnce of work. II. TIIOIvIAfc, liookbinder, Merthyr. 17 alL aSsesiieg. ,,an Pw cael g JEVANS, Pofit OflRcsi&, Crodmol. >- FFEITBOAU PWYSIGt MkdMA 9 Ai$el|-ds M AMliaf Anh^ ldarap ?<?&<?. VHITFS PILL OF HEALTH (QABPJ YRDBIN), BREINTIEDIG i'r Croen a'r Gwaed, a thrwy • drefniant newydd y maent yn « HOLLOL DDI-FLAS. Cymeradwyir y Peleni hyn yn gyffredinol fel meddyginieew ragorol a diffael mewn achodon o ArihWyld6ran Geriaidd, Difiyg Trenliad Ym- borth, Gwynt yn Tstumog, Rhwymiad y Corff, Pendrondod, Llosgia yn y Cylla, Dolur y Pen, Ddwyfrpn, y Cefn, neu y Lwjnau, Dolur yr Afu, Gwynebprya LlWdaidd, Gorfruriad y Galon, Colic, Pendduon, Diffyg Archwaeth, Saldra, &c. Y maent yn anmhrisiadwy tuevm achosion c glefyi y croen a'r gwaed. Ar werth gan yr holl Fferyllwyr, mew blychau Tic, a la. lie. yr un; neu yn rhyd drwy y am naw neu bumthog o hottaq Hampt oeiniog, drwy anfon at y perchenogion WHITE BROTHERS, Chemists, 7, Guiidfcail-square, Carmarthen. Gellir cael gweled tyetiolaethau afrifed gan Perohenogion. Er arbed lie, gosodir gerbron y dyfyniadau oanlynol o lythyrau yn uuig Rfch Pelent Iechyd chwi rhag anhwylderav gerfaidd a'r losgfa yn y cylla ylt y goren gymerais erioed. Darfu ml gymaryd rick Pelen! Ischyd enw fel y gorchymynwyd, a chefais waredigaetb hynod* (Anhwylder—difiyg trenliad a dolur yr alu.) Ateba Feleni White yn dde mewn achosion o ddolur a phendrondod yn y pen, a symudant rhwymiad y oonl." "roneddigion,—Darfu 'r Feleni aroddasoch mi lwyr wella fy ngbylla, a aymudasant y dolu a deimlwn yn ry yegwyddaa Y mae eioh Feleni yn anmhrisiadwy Symudir anhwyldeb geriaidd a gwynt yn yt ystnmog, gydag un dogn. Yr wyf yn hoffi eich Peleni chwi yn tw) nag enrhyw rai ereill wyf wedi eu cymeryd rhag anhwylderau geriaidd a dolur yn y pen Dewiaa fy ngwraig hwynt befyd o flaen unrhyw beleni ereill." Y mae yn dda genyf i gymoradwyo eioh Peleni Iechyd chwi; ateballt yr dda, a gweddant i'n oylanaoddiad yn well ni,.g unrhyw beleni ereill lit; ffYl wedi gwneud prawf o honynt; y maent yc dyner ac yn adgyfnerthol." IJ Ar werth nrntm blyehau 71s. no yrts GWELLHAD UNICNGTRCHOL Y th BLACK CURRANT SYKCr WHITE. ) Yw y feddyginiaeth crei^ a d4a$panf;ddwyd erioed er gi*el\9i £ i!*X £ h±3fiiXiillui Colliad LJale, Influenza^ &o. 7y n y gauaf, pan aflonyddir porsonau a phee- weh sychlyd, gyda gogleisiad yn y gwddf, rhydd Black Currant Syrup'" "White es- mwythad unior.gyrchol; a thi.!?« ffwrdd bol Il>snafedd, pa UL ai tenau, tew. neu Uuorog, gar gynyrcht* ar.adliad rhydd, arnddil idiad o boen, « r-hwag ,adfy viol., Gweler y tyetiolaethau amgauedig gyda phoL potel gyda golwg ar fteithiau gwellhaol y FEDDYGINIAETH ANFFAELBDIG RON fystiolae-th ddiwtJådar. Eglwj s Cwruin, Meh. 19, 185E4. Anwyl S. TS.-T-Y K>86 Black Currant Syrup at y yn ddurpariftt'l-h Btwog. Y mae wedi gwueud rhagor o ddaioni, ac wedi rhoddi mi well gorpbwysdra yn y cos, nag unrbyw beth ydwyf fl wedi gymerya hyd jw h^n^ Yr oiddocl yn gywir, 1. R. TANLOR, Y Dlae canoedd Dj>tiolatthau wedi eu dt3r- byn. Danfona F/fr>Hw>r at y Percbenogioc gan eiarad yn y aodd uthtlaf sm y Syrup bWD, Ar Wel tl ganyi LcH Hwyj, mewn potel Ie. He. a je. 9c. yr u Ar werth befyd yn gyfanwerth gan holl dai m^ddyginaeth ireinr- iedig. Darparedie yn unig fe'an WH' iE BROTHERS, UDtmista, 7, Guildhall Square, Carmarthen DALIBK BTa'ar yn ysgrifenedig ar yr amlen tuallan gat ) J ?r?henoglun-" Whit, Brothersao y (Hat" bite s Cough Syrup wedi ei argraflu yn y gvydr; heb yr hyn nid oes yr un yn gywir 11, Commercial Place, Aberdare, April 25th, 1877. mmrnmwm 1877. On TWay Next, May 1st, I purpose nuking A SPECIAL SHOW OF NOVELTIES lr the undermpntioi.9rt departments ^Pimerv Straw Hats and Bonnets, Mantles, Palitols, Skirts, Corsets "%mbreila8, Ladies' Outfit, Baby Linen, Ribbons, Fnwe^s Feathers, Lace, Gloves, Ties, Hosiery, Black and Coloured Silks, Fancy Dresses, French Cashmere, Carpets, Cretonnes Muslin aid Lace Curtains, Table Lmen and Sheetings' Soliciting the favour of an early call, fell g Yonrs respecfally. HENRY LRWIR IV A È' V A S' PATENT couan PU LS. Y mae^y beleni hyn yn hyned fel meddyfrin-. iaeth at JBeswch, Diffyg AnadI, Influenza, Tya- &c. Y rcae y Peleni hyn^"dduii^'°a°ph^ bynag eydd yn-dyoddei oddiwrth rti o'' anhwyl- derau uchod, nid oes achoi6iddynt ond gwneud prawf o un blychaid er cael eu bod y gwellhad goren sydd wedi cael ei gynyg i'r cyaoedd at leewoh Asthmataidd a Darfodedigol, Crygni, CoIIiad Llais, a phob anhwyldeb yn y fynwee a'r Lungs. Y maent yn symud ar unwaitb Ihob teimiado ddiffyg a thrymdra yn yr anadlit d, yr hwn sydd VII. atal hun y gweithiwr blinderuc. Y maent yn rhoddi eemwythad ag eydd bron yn uniongyrohiol i'r rhai a ddyoddefant odaiwrth yr anhnlder&u hyn, y rhai o'u hssgeuliiso sydd yn dra pheryglus. Bodded i unrhyw bersoa sydd dyoddaf i roddi prawf ar BELENI PESWCH EVANS (PATENT), y bydd iddynt weithredu gyda buandra bron yn wyrthiol. Symudir y mathau gwaethaf o beewch mewn ychydig ameer. Ar werth mewn blychau Is. ljc. a 2s. 9o. yr un. Trwy'r Post, ls.4c., & 3B EVANS' CELEBRATED GOUT AND RHEUMATIC PILLS. Cyfrifir v Peleni hyn y feddyginiaeth ddj&gelaf ao effeithiolaf at y Gout, Rheumatic, Lumbago, Rheumatism, Sciatic*, Rheumatic Gout, a phob math J boeuau yn y ioints a'r cymafau. Nid yw y peleni hyn yn gofyn i'r sawl a'i oymerant i gadw yn y ty, na chyf. newid ymborth. a gall y cyfansoddiaci r anaf en cymeryd vn hollol ddiberygl, neb a ddyoddefa o r anhwj Ider&n nyn, taer pysL-hellir hwynt t roddi prawf i on blychiad a'r pelen hyu er profi eu aQC ithioldeb. TYSTIOLAETHAU PWYSIG. Evan Evans, Patent Fuel Cottage, Cwmbach, gei Alerdar, a ddywed,—Bum am wyihnoeau n rutthu dilyn fy, ngalwedigaeth, yn dfoddcf yn Itvr oddiwrth Boenau y Rheumatic yn ft nghct'pau a'm corff, gymaint felly fel yr oeddwt yn giipil pcrffaith, ,ac yr oeddwn yn gorfod myned o'r atS i'r gwely ar fy nwylaw "a'm pec- liniau. Darbwyllwyd fl l fynu blychaid o'cl: pelenau at y Gout a'r Rheumatic, ao y mae yt dda genyf eioh hysbysu fy mod mewn llai nail wyltnoe yn abl i fyned at fy waitli. His gall. af siarad yn rhy uchel am danjnt. Byddwob cystal a rhoddi i mi flychaid arall, y rhai y bwriadaf eu cadw yn y ty. Gallwoh gyieirh mrhs w bereQn ataf am winonedd yr hyn a ddy- wedaf, ac argyhoeddaf y mwysuJ anghredadwj o n heffaith hynod arnaf fl. Gwerthir y peleni hyn mewn blyehau 18. i ie 2s. 9c. yr un. Trwy'r Poet, Is tc., a 3s. EVANS' TOOTHACHE PIIJLS FELENI EVENS'AT J DDANODD Meddyginiaeth sicr i bawb a ddyoddefant oddi- wrth Dd&ncdd, Ticioloreaux, tRbenmo, Poen yi y Crvryntib, Poen yn y Gums, &c. h- LHn blychbil:b, lio. ø, 2a, 9c Mae j dcTj.-riftthu uCfcod jn caol en hmddi- tf, L F-Ilfl ?tfr-"jrT~H"w^r&cfL, 4c yn dwyn Ilaw- nodiao y gvrieuthuiwr, heb H b.yn Kid ot>8 dim yn iawx;. Geiiir eu o»el ell gsu bob fferyllydd fri/oi sen H <>t»u<ps. Trwy y Poet 1B. 4C., a 3a. yr ù. JDarparedig y unig gan T. W. Briifs, M.R.P.S., Chemist, 14, Commercial-si., aberdare, Glamorganshire. PAHAM Y DYODDEFWCH ? TRIIWCH UN BLYCHAID 0 EVAN3 S BILIOUS & LIVER PILLS, Iy I lit-i ydyiit v fedcygiiiiaeth cnu at Ddifl. g T eul ai r.o AnLwyJ iob yr Ysg>ff>iT t. «ic. Mewn canlyniad i luaws ogiifihollion parsonol, mae ygwneuthmwro'rdiwedd wedi eiddarbwyllo i wneud 111 g5 hooddus f Peleni gwerthfawr byf, pandeimioyn "i r y bydd i b awf mwy cyhoeddus ladaenl1 eu cymeriad b ch-idftrnhaa y tystichethllu u'u gwe-thfawredd. Y mse y Peleni hyn wedl eu parotoi yn ofttius o'r am-ywia^th o lysiaa, ucyn gweith euu yn natu riol a s cr t»r y cyf- aiBoddiad dyrol, ac yn gyfryw ag y gellir eu cymeryd gan un hyw b^'son, ar unrhyw t'oeg, p hyny t a vn c, flawni unrhyw orchwyl. Y maenti yn gweith^r i-edu yu iioillduol ar yr ysgyfaiiit, be yo. clirio pob ymgesgliad a duedda i aJ- hwvldeb. Y rn»e y rhantm jn^wnoi yn c eieu rheoleid dO with eu cymeryd, ao y may y rhe-.»ic-i«idn>d yn cael eu sicrhiu wodi da«f jci a chymwyti y Peleni. Y maeut yn sicr y leociy^i Uii tti o. •• u i wtitbred- iadau treulioi BDinbarcaig, yii Lghyd u'l g f&t'L-.&u o uiihwj'ideruu perthynol i'r t euii;-d a'r ysgjfiiot. y ) hai &' dygant li n l iea Solui ynych, Dwfr Poem yn y Cylia, Penyggiif ckdror. Poen yn y C lift, Gwyntchwfyawiaa, Tyi erwch yu ngkymydogasph yr *3- gyfaivt, B lir-wyaiedd, P ies.ar ^avel, Clefyd Me yn, C> sgad-wyad. Colled chwaetb «t Ymboi6% ^peu Gwytit, to Vf'tl. V LlWYLaU » AO j wyneb a'r corit A^mbu uia y Uwacd, Rlmintibm, Poe^u 5n >» Ochreu, Difiyg TrcuUad, >c on, Curiad y Galon, &c. Fesymuda y Peleni byn gl fychedd yr Ystum. g, fac hwn .-heG.eudud gwe' thrediadau yr ^s.yfAnt a hUJ wtithrf dn!d vu y treuli; no. A e: th raewnblyca..6 swl!t a chdn. iog A di ni ii, 2*. 9x, yv on; wy y p et I)Oi Is 40, a 3s., iV cucl oddiwith y g-wnet-thurwi :— I Morris, Fhi lip cv mbach, a aey- wei)Yr wyt wtdi de-Vjyc t,-y o leshad i-C^i- w.-th eich Bilious a Livor Pills nag a gefau y- lbbyty Llund jn. i ti't'l1.t'N rS2. E0 JPEDD. STE,«—Ycbydig o wytbnosau yn ol y i'r qvmv&eth hon, pan y gwa-tiis ddyn vn analluog i weithio erl 5 irtlypead gan y Dropsy, Ohwydd yn y Corff, y Gal or v j- euro, Diffyg ar y Dwfr ac ar yr Anedl, Sc. Yr (5Md wedi bod uawaithyn berchen ar fferm, ond gorfu iddo werthu y cwbl i dalu y doctoriaid, •ac yr oedd wedi bod gyda holl feddygwyf I gymydogaeth, pa i a dystiant ei fod yn rhy bell i wellhad. Er y cwbl, mi a ddaftionais am eich Pills, sef "Hughes' Patent Dropsy Pills," a chymerodd dri blychaid o honynt, y rhai a etI, ithiodd "no i'r fath raddau now ei Biluogi i woithio bob dydd, ac yn teimlo ei hun yn t 01101 gryf, so yn mawr ddioicb i chwi am ei wellbad rhyfedd.-R. J-. ROWLANDS (Bryni ng), Llanf achreth National School, Dolgelly, GWELLHAD HYNOD. SYA,-YR wi f wedi ba- A yn cael fymlino yn fawr grn y "Dropsy Wynt" am 30 o flynyddau. Wedi clywpd am eichpills hynod, "Hughes' Patect Dro. sy Pills," at y Gwynt, y Dwfr, &c., mi a'u cyip, or. ais hwyct; acyroedd y hydabad agef- ais ar ol un blychaid iaor hynod, fel nad all af fod yn ddystaw rhftg t stiolaethu i'w daioni, a chynghorwn bawb yn gryf i'w cymeryd hwynt rhag y Gwynt yn y Oylia a'r Ferfedd, Poen yn y Pen ac ya y Cefn, Curiad y Galon, &c. Yr ydych at eich rhyddid i wnewd y deftydd a, h ncch o bwn.-JA RES J OKES, Uew-street H » vci fordwest. Gwirionedd heb ddim twyll yw'r Tyst- ilaetbau uchod os isngenrhaid, danfoner \t y personan uchod or prawf e'r gwir- ioncdd. Y mae I W KM Yn nni"lIgyrcboUacbau y Diopsy yn ei holt iar^henbu, meg.vB Diffyg ar y DA fr, Gwynt yn y CjFa. Perfedd, &c., J oen yn y Cefn a'r Pen, OrafeJ, Ct w^dd yn y Traed, Cluni&u, a'r Ymya- gart edd, Curiad y Galon, Diffyg AnadI, Asthma Penysgafnder, &c., Traed Oer, &o. Kegistered Trade Mark—" Dropsy Tills** Y mae'r Pelenau hyn wedi eu Eegistro ao ya latent. Cospir pob d; nwarediad. Gofler cael nw JACOB huGHES ar stamp y Llywodraeth. A r werth gan holl Chemists y deymas am U. lie., 28. 9c., a 4s. 6.gyda'rpost Is. 2c., 2s; 11c., a As. 9c. oddiwrth y Patentee— Jacob Hughes, Apothecaries' Hall Llanelly. London Agents—Barclay & Sons, Sutton, I; Ob., New! urj, Siv-$v, Hovendon. Bristol— i'earce & Co., Warren & Co. Llverpool- Evans & Sons, Riimee & Co. Cardiff- Kernickj Manchcstdr Mather. Birmingham -Soutbali. a R E S) OUTFITTER, BE6S respectfully to eall the attention of t public TO Iijs NEW STOCK r Oi Excellent EEADY'WADB CLOTHING. AlFo R l,frge Qiiantity of MEN & BOYS' WORKING CAPS Which will te sold nt the lowest possible prices. Note the Address,— The Working Men's Cheap Clothi: Stores, A" Adjoining theAberdare.Market. G-WIL-IX IBOXAS, BARITONFs (O'r America), YN scored i dlerbyn engagement* gaan mewn Eibteddfodau a Chyngherdilta GWILTM THOMAS, .:t' Porth, i3 Nr. Pontypridd. V II a" i yu Laroti pris lB. mewn itijf boards, GOL WG ar DEYRNAS CEIST NEU C i't yn bob p tb, ac yn miob peth gef Conud me» i dull o egoriad ar (Jul. iii. ) Cor. iv 2;. Gay j diweddar Barch. William il ij-n s, Pattycelyn. At ba un y ohwacfpwyv Ncaisd-u Beirniadol ar y ?weifa \c ar athtJ Ht F t.v d?. r f 1 B <rdd Otictiatioe.jl "an t P;,cb. Wil!iini Reeo, D D. (Gwii^m Rirs-thogi. ArprHffwvd a cbhoAddwld gha 3rifiBt: Duvie-, t^t-rnp Office. Yft,,]yfert Allan o'r Wosg, pris Stcllt, yr ail argrajiad o'r YSGOL FA RDDOL, GAN DAFYDD MORGANWG. AKFOKh pob archetiou at yraudwrneu yrc fraflvdd. Gohiriad Prize Drawing Mr. Danie- Dally, Mountain Ash. n iN foo anig. "ciiiadsu } c g..¡\, nom i ohino VJJf uc.ioi, T i cb Ttie- r t, ni -d.le hi d dd, di juu. -r 2ilo Orph'nr.f 1877. Dros y Pwyllgor, JOUN Reardon, Ysg. GLOFA RED OAK, LANTWIT. DYMUNI^ ■by«t,y>u_p b afil(id a ierth. n i gyindcith^" y jrWcitt uchoci i fed yn tre- ■n »l n-I; S»iiwm ,r"ehdin)ù in; « ploij un na ju bretsnol br y j>r i twyiJcdig a -\11 e-i banvi ar y gym;!eitba n< u ai.fjn gair -t "¡¡:t:I\on(rl Y oy«»rt«.d i (U!ech-eu am V ,'r gloch. MJUGAX luriE. V»g Cro IÕ luv i LiaLtii.aaU