Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

waeBessassaeaaassesasassK ( Teilwng gwobrwyo talent.' TEMPERANCE BALL. CWMTWRCH. BYODED luabya V oynalir Eisteddfod va J He «ehod, djm<S*d«rrn, Gorphmaf Vda, Mf7, piyd y gwokrwyir yr ymgejwyr m nm SbyMiMt^ Bardtakem. Caoiad- 'low be. HIP DBAIMS, i ». « l'r Cor, kefc fd -aiJlr. l«Htn«nlClfiriODItA|fOrf> •6L' IIIMI o'r Qtrddorh, gut D Jen- An y TrasChaud gona w gazddor&- **rwydd yr laith Gymraef' 1 • 0 £ m y BrjddeatorMi, heb foddros 100 •all, ar Gorddoriaeth .100 Uywydd: Dr. BDS, Tirbaoh. Arwabydd: Mr. L. EMS, Bryahenllyag. Beirniad: MVNVDDOG. Y gwaddOl or taatynra, yn nghyda phob num- JIIa; i'w gweled ar y Programme, yr hwa a jfid yn barod w fyr, eo i'w gael troy y Poet-ar <dw|iyniad tri stamp diaaai gan yr ydd, WK JOHBS (Gfwilym Wyn), Br jahmUysR Colliery, SwaMM Valley, Cwmtvroh. FIETHESDA, ABEBCWXBOY. BYDDKD bysbya j cgradir Gyferfod Llen- yddol yn y Ue uchod ar yr 20fed o Awst, ryd y gwobrwyir yr ymgebwyr Uwyddianns fem C&nn, Adrodd, ao Areithio. PKIP DDARN CORAWL. rr Cor, heb fod dan 40 mswn niter, a gano yn MB I Molweh yr Arglwfdd,' gen Joseph Parry, f anthem ar wareCHgaeth glowyr Tynewydd; gwebr A a 10s. i'r arweinydd. Bydd y maoylian i'w gweled ar y Programme, If hwn sydd yn awr yn barod. HBlfBT THOMAS, Ysg, 66, John-street, Capooch, Nr. Aberdare. inthem 0 Fowl (G/nnlleidfaol) ar Wared- igaefh y Glowyr, yn y Ddau Nodiant, 'MOLWCH YB ARQLWYDD." GAIT JOSEPH PARRY, Mus. BAC. VTBWYDD ei ohyhoeddi, pris 4o. I'w ohael gan yr Awdwr a'r Llyfrwerthwyr. TO BE LET, A PUBLIC HOUSE well-situated at Aberdare. Apply to MR. J. JONES, Trecynon ftewery, Aberdare. Mor o gan yw Cymru gyd.' EISTEDDFOD 0ERDDOROL TREORCL CYNBLIB yr Eisteddfod uchod yn Yagold) Brytanaidi y G^eichwyr, dydd Linn, Aw?t HajL 1S77, pryd y gwobrwyir yr y-geiewyr budd [; IM ar y testynan oanlmol rr Cor, heb fod dan 40 mewn nifer, gaao yn oren 4 Clyw, O Ddnw, fy 8fcin,' o r Gerddorla 8 0 0 Baton hardd fr arweinydd Pr Cor, heb fod dan 30 mewn nifer, Ba eaillodd droe SIO e'r blaen, a gano am 'Y FfyDon ger fy Mwth. o'r tmt Mo &=w Ddu .400 Pr Qor, heb fod dan 30 mewn nifor, NA lodd wobr o!r blaso, a gano ya 3aft, Jwuwom, fy ngh-bw gwiw" tMi Mason 3 0 0 Pr Cor o BtaOC dm W oed, 110 hob dsn 30 mewn nifor, a gano yn oreu O are* gyda ni,' o'r Geradorfa 1 0 i i Cor o But, dm 16 oed, eo heb 30 mown nihr, a pao ya oreu Q* mae gwlad,' o 8wn ▼ Jawbili 1 0 0 Am fnylion pellach gwel y programme, yr ta silir gael am y pris arferol, oeinio; a ditoai, yr f sgrifonydd, Ar ddymnniad amryw o aiweinyddioa ooraa y tat, djmanaf hyabyra ein bod wedi newid y Nwarydd darn ar yr hyabyaUd nohod, sef Madd a Gwynfyd,' gan G. Gwent, ao wedigosod ""Ie' 0 aroe gyda ,Di,' elr Ger.ldorfa. Gwel I Wagramme. Mefyd, nid yw y pwyllgor wedi arbed tranl na raftrth mewn omlltiad a'r oystadlenwyr ar r ^khanol Solos. Yr Tdym wedi engago Mr. ft. Bagtand fol cyfeilydd i'r eisteddfod a'r gy- therdd, a thrwy hyny ni orfodi' neb,ondrhoddir •Mth ryddid i bawb a ddewiso i gann gyda ttDant, Heblaw hyn, y mae ein beirniad pB*ag Mr. D. Jenkins, U.C.W., yn ddigon o i' bawb ein bod yn bwriadn eael eiatedd- Jf/r radd flaenaf. Y mae rhagolygon y tydd •«naf a gynaliwyd yn Nhreoroi erioed. Y .oft am 0 gonu ienainc yn cynym tarotoi 3% dyad y frwydr. W. T. Wmm, Tuarkay, via Pontypridd. VICTORIA BALL, HIRWAUN. OJrarrod Qystadluol Cerddorol, No8 lau, Awst 9fed, 1877. LLYWTDD WM. WILLIAMS, YSW., Bryneynon House. BEIBNIAID: W. PHILLIPS (GWILYM CYNON), Aberdar; MR. B. H. MORRIS, Treoioi. ddarn Cerddorol, Clyw, O Ddaw, fy Hefain,' o'r Oerddorfa, gan Mr. D. Jenkins 5**ell; gwobr £ 5. manyiioa i' w cael gan yr yegrifenydd. < \e- RTCHA.KD LLEWELYN, Ysg T > Brecon Road, Hirwaun. THOMAS RICHARDS, Trysorydd, Station Road, Hirwaun. lofel Newydd i'r 41 Darian." y11 dda genym allu hysbysu ein J^uenwyr ein bod wedi dyfod 1 gytun- rif ar CP^lydd enwog Adolphus i ys- i'w chyhoeddi yn y penawd pa un fydd WAUTER LLWYD; IHELYNTIOF Y GLOWR, HLIT TLA» WBDI EI STTFAENU AR GLOFA TYNEWYDD. Ulu IZI! r ei chyhoeddi yn el n rhifyn **«orphenaf 6ted. a;. BWRDD Y GOLYGYDD. ylq BIN NESAF.-YtitadeWth Odyddion Aberdar, Hyn a'r llill gan J. W., Llythyr o Batagonia gan James Har- ris, gynt o Aberaman, Glandwr a'i Amgylchoedd, &c. Pob Gohebiaeth i'w chyfeirio, "Editor ef the TABIAli, Aberdare, (Glam.) Pdbarchelumi a thaliadau i'w hanton i Milk: a Lynch, TABUN Office, Aberdar

Y SENEDD A'R SABBOTH.

GLOFA CARWAY.

LLITH 0 DRECYNON.

CWMDAR.-ACHOS CYFREITHIOL'I

ABERAMAN, ABERD.VR.

MERTHYR TYDFIL.

DALIBB SYLW EVANS* QUININE…

MARWOLAETH.