Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

1 GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. Y GWERTHFAWROCAF 0 BOB PETH I'W IECHYD. Yr wyf yn teimlo rliwyman amai i wneud yr hyn a allaf er lies y oyhoedd yn mhob oyfoiriad, mor belled ag y mae ynwyf. Gan fy mod yn dyat perBonol o'r daioni a'r lloa anmhrisiadwy sydd yn deilliaw oddiwrth belenan Mr. George, Beryllydd, Hirwaun, To, nid daioni per. ■onol yn nnig, ond hefyd i lawer o'm oydnabod mown amryw ranan j'r wlad, J mae yn ddyledswydd arnaf i hysbyau yn i'r ovhoedd yn gyfredinol. *r wyl wodi cael fy mlino er yn ieuanc gan ddolnr yn y cefn, anhwylderaa yn y oylla, a phoen yn fy nglanian a'm arenan C; ami iawn. O r alwedd olywaia am lenaa George, a ohymerair ddan o faonynt ryw noson pan yr oeddwn yn metha ymsvmnd gan y poen heb draflertb fawr. Ond, er fy IAwd, oyn pen 4 am aragain yr oeddwn yn teimol mor hoinyf .mab 21 oed, ac oddiar hyny hyd heddyw yr wyf yn en oadw yn fy nny fel y tryior $oreu. Y maont i mi oraidd fel raodd- ion anflaeledig, At ryw biydnawn, pan oeddwn yn iftch & heinyf, cyfarfyddaia a Mr. Wm. David, Believing OMeer, Aberdar, yr hwn oedd yn moron lfewgn gan ddolnr yn j oefn; ao wedi iddo adrcdd ei helynt, a'r poen dirdynol oedd yn ei gefn, nea peri iddo gerdded braidd yn ei ddau ddwbl, dyweaais wrtho am fyned nen anfon am flrohaid o belenan Ceorge. Tua chwecb err gloch tranoeth, cyfarfyddaia ag •f drachefn, a gwnaetb amcaid arnaf iddyfod ato, a dywedodd ei fod yn hollo) m y gallasai neidio dros naw o berthil Yr wyf yn oofhau enw Mr. David am ei fod mor adnabyddm trwy JThollgymydogaetb, Ooiled pawb nad w/I 7D ysgiifenu hyn am fy mod yn Mnabyddnt a Mr. George, canvs nid wyf wedi or.eI;3 fraint o'i weledond unwaitb in fy oea trwy wybodaeth i mi. Aberdar. laAAe TAOMAB. WONDERS NEVER CEASE. I am happy to Inform you of the great reliei and benefit T received by taking your Piljs. 16 months ago I was taken illwith Gravel from drinking impure water. I oan scarcely ezprewin worda what I auffered. I went to a Doctor, and he made mewone, I then went to another and had •jttle relief lor a time. I was advised to try your f™ /hewrn worthy of great pr&iae. I took three.of your Fills for Gravel, and have never been troubled afnoe. I have KuSered many mn torn PUM, and oeuld not get an effectual cure. I was taken m l«st week by sitting on a oold wet roof I took half a box of your Fills, end can do no more than endorse what I said before, I am bow M well as ever I was in my Mfe. Toon, B. PEARCE, But Street, Newport, MOD GIOKGB'S PILLB A CBKTAIN CURB. fi Among the multiplicity Patent Medicines pro- wmlng to cure all the diseases to which «!>■ <■ Mir, It fa difficult to find which fa genuine or not. JBuiafor the perusal of a neat nnmber authentic Testimonials, we feel much pleasure In preoouno tag George's Pile and GraftiPtllt to be efleotual restoratives to health. These wonderful medicines baveeActed perfect cures where the most eminent ofthe Faculty have failed, and they must be looked upon u one of the greatest boons to mi- .Mag humanity. Editor of "London BMN. H Mtddygm* KBi Qeorffe yn iaehem. Cfflvode Farm, near Newcastle Emiya. 4?* Syr,— Hj C sydd Fob hysbysu (y mod wedi bod yn aflaoh ao yn fethedig am "whhM lawer. Buymeddygon yn hollo! afiwyddianus Bi tr ngwellhad. Prynafa flvohaid o'oh Pflls o. 1, ao yr wyf yn awr yn hofiol iaoh oyn hanei at orphan, Yr eiddoch, Ac, 8. Aw— -At Gleiflon Aberdar, Mertiiyr, Pontypridd Llanelli a'r eylehoedd. From W. Badh'm, CantonlCardifi 1 one day called with a Chemist for a box o George's Piles and Gravel Pills, and was supplied with what I supposed to be the "genuine" article. I was greatly surprised however on opening the parcel, to find that instead of George's Pills, the Chemist had deliberately cheated me by pacUae tip a spurious box of Pilla. I had the rfgtit article however at Canton* and am much better ainoe I took them. gynghor yni*.—Gofalwch fod «mc • amgylch bob blwoli. fish hyn uN ow dim yg .if io",III.l Wflkeabere, Lueme, Co. North Pa. America. Dear Sistar,—Please tell Mr. George that hi Pills have done ma much good. I was suffedna aeverely from the Gravel for about six monthe. X took one box of his PH1> > they gave me mmedi- ate oaee, and I have passed a etone the shape of a •/»ii a Pepper Cora bat much larger -ø.- I ereiii weu g i.ich- 7^=1%y^rwyf wiliad'.unwl GEORUE'S (jEOBGK'r, Pile and Geavel\ 11 bod' f'tiVi *• o'i < riu-i V/m nc 7r wyf yn cael eu^k llt/xirifo' Yr «y on defnyddio [ PILE & GRAVEL fj bod yn gyfaiir oddedlg o ddefyuddiau I yn heiaeili am i.y: <.(!i;u liiewxi II llyg'^ol. Nid oes ynddynt ddim o natur J prititle j-rdi tice, a i.vir, gvda lliVUtUUaiit I OTT T C | ,r 1 I 77- T.I ii I. II ii „ ? • I JR IL-CJLLO* I fetelaidd. Yb TDWYF ob FABN ku I I noutdtij. i:iiod;lnnt c.-inwythad buan i rai I I aftn I I riicvvTi st'fv'lfn anolicithiol o herwydd y J "— 1 BOD YN FEDDYGINIAETH DRA GWEBTH- :J V ri:os a'r Gruvo1. Ac nid wyf yn petruso J PAROTOIR Y PELENI UCHOD FAWR AT Y DOLURIAU HYNY AR GYFER dw(!w1, nad oe-, mewn gwinonedd, eu MEWN TRI O OOULUAU V, m RAI Y MAENT WEDI I V cvrtclyb fel meddyginiaeth tuag Vv It V at wella y Piles a'r GWAHANOL FEL Y CANLYN: ED hamcanu. — Gravel. — ai l « n n n t* e wlliaws, No. 1-BEORers PILE & GBAVEL PILLS. XL%00n, I — j No. 2-GEORGE'S GRAVEL PILLS. ] m as NO. 3"GE0RGE'S PlLLS FOR THE PlLES. I GOCHELWCH DWYLLWYR. 777777 60CHELWCH DWYLLWYR. [' Mewn blyohau Is. Uc. a28.9o.yrun. « a ■_ » G, Daliwch sylw fod enw y gwneuthurwr Gofynwch yn eglur am GEORGE'S Pills, ar Stamp y Llywodraeth sydd o amgylch GAN BOB FFERYLLYDD PARCHUS AC ER EICH PEBSWADIO, na chymerwch p bob blwch. Heb hyn nid oes dim yn DRWY YR HOLL FYD "Pile and Gravel Pills," o wneuthuriad wirioneddol. neb arall. ■■■•' r J i | 11 • | CHWYDBYMY TIMED f | YSGAFNDER YN PkN U' if POEN YN Y L ""HAD I NT, GWAEW, CO P, IT OWFR POETH AG ATALIOL WMBAGO, SCIATI RHWYMEDO, &c. e' ■ GEOlKiE'S MB. GEOBGE, OTT 17 \fDT D*A»Sl"' »«««*. Dear Sir,-Your Pills take well here, triUXU CC OKAY Eiiu i T „ recommend them with the greatest confidence to mr cus- and in time I Shall have a large opening L_> I I .T Q I tomer» as being superior to any other medicine in rell^Tine I I I I IO. those troublesome and painful diaoiders, amd mm rarely for them.—Yours truly, <Utappo1mUdL tven in mottjc&Mtmate cata. n /-Kirr-mxr I remain, yours truly, G. OWEN, Chemitt to the Boyal Family. Y mat y PeUni hyn yn FtUyginxati% FRANKLIN DIXON. J 8,CR' BUAN. A DIOGEL I'R PILES A'R GRAVEL. __4 t luaust o anhmyldercm treill iydd bob amier yn eu oanlyn, megytt— \&d9arW an>- POEN YH Y OEFN, Y83AFN0ER YH Y PBH, OIFFYO ] O X GWELLHAD XV TREULIAD, RHWYMEDD, LLYNQER MAN. DIFFYO S**• ,„i /RHYFEDDOL Bum yrV^LoIV" A"ENAU A B LWYT'*URM' 1 m Jr ne^'d. Yr wedi bod yn 0 KHYFEDDOL. cum t? YN YR Y8TYM0G, POEN DIRFAWR YN Y COLUDDION. >7 vmboeni ran y Pile* a r travel vn nrhyd i X //& yn glaf I lawer O flynyddau "y>?\ OWAEWOWYNT, COLIC, TEIMLAO O BWYSAU YH Y *r rai amserau yndufewnol.amtna -N> jran v Pilp^ i r Gravel Braidd OEFN, Y LWYNAO, A awAELOO YR YMY#aAROEOO, f y/ deuddeg mlynedd. ac am y pump mis olaf cyn i mi V y Uiavei. BM1UU & DWFR POETH, DWFR-ATALIAD. Y OWELEBIAD YN gael gafcel ar eich peleni cliwi, yr oeddwn wedi fy if yr oeddwn yn aliuog 1 sefyll ar fy v\ BwlacaNEQLUr(SYCHDERABLA8ANYMUNOUYN I llwyr gaethiwo i aros yn y ty. Yr otdd y fath boen A nliraed gau y poea acliosent i mi, a'r A GENAU, POEN YN Y borodwydydo. chwydoiant #/gofidus yn fy nghoiuddn.n. fy nghyita. a m y^iaint, • A i • ♦ i 1 YN Y TRAED, AC. 1/ poen mawr yn fy mhen. ac yn feddw p»n bendro, felnas Vl y.^gntnaer yn fy mheil. Fe wnaeth Doctonaid 1 IklAnsAttT » MU| f/gmllwnamffyffredpetimurneulliwtt'ullmipriodol; inewa ;1 I Abel-dare a Jiertlivr fill irorei] i mi, ao. yr 1 A"T lS"*WYTHAD U,l,0"flT"CHOL I gair yr cKaUwH wedl fy- iwyr an,lwyo gan ^nn sel^ fel I |i j« t • i ii > J4 J — It nas gallwn gredu fod nn-dd i ml byth wella, ond okdob I II II wyf WCHl tH U fdd vnt• bllpoedd In wer am hyny, I PERCHENOG, I' Awdwr pob daioni, a pharch i chwithaa. II I y ond Ili clderltyniais fuwr lies oddiwrth un o J. E. GEORGE, M.R.P.S, I honynt. Prynais flychaid O (jEORGE'S V Kaeth e^ni ft Plllcs«r* Yroeddyntyn ty ngwella Jm C PILES and GRAVEL L'!LLS, a eliymerais IIIRW A IN, V'dynTyr^eiih^uTr^ P V ddau ddogn o iioiiynt—yrydiajf yn J GLAMORGANSHIRE. oorYc^, on^S^IS^ aid' If a ddyn itit'h. -p. maeat w«li fy ailferyd I'm gwree fel cynt, /W V HEXJAMiN EDWAKDS. y »)/ Cwmdare, ABEI.DAHI:. DAVID DATIW I si George's Pile & Gravel Pills fti — — GOCHELWCH DWYLLWYR Y mae Poblogrwydd Digyffelyb y Peleni uchod drwy yr holl fyd, wedi temtio rhai personan trachwantus a diegwyddor i'w hefelychu, a galwant yr efelyehiad (imitation) yn "Pile and Gravel Pills," ac ami y twyllir y dyoddefydd i gredu ei fod yn cael Peleni gwirioneddol GEORGE, pan nad yw ond yn cael rhyw gymysgedd diwerth a phe-yglus yn eu lie. Derbynir achwyniadau parhaus o'r twyll hwn o bob cwr o'r wlad. Os bydd i'r eyhoedd dain sylw manwl i'r hyn a ganlyn, nid rhwydd y twyllir hwynt yn y dyfodol Gofynwch yn eglur am GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. » Wedi cael y blwch edrychwch i'ch llaw, daliwch sylw fod Stamp y Llywodraeth AG ENW Y GWNEUTHURWR yn ysgrifenedig arno, ac o'i amgylch. Wedi agor y blwch edrychwch a ydyw y Trade Mark,—" Eagle and Globe," ar y papyrau o'i amgylch. mg Os daw blychaid o "Pile and Gravel" Pills i'ch meddiant nad ydyw yn dal yr oil o'r prawfion hyn, gwybyddwch eich bod wedi cael eich twyllo. Ar werth mewn blychan Is. ltc. a 2s. 9c. yr un gan bob Fferyllydd parchua yn y Dywysogaeth..miy ¡; ,,¿-y. ,'¡ 'ir "k"