Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

/Zi h? mm.*J Gall miloedd dystiolaethu fod «^r Europa Infants' Life PfMarvera arbed bywydau, ar ol i pob medd- Wllliaeth arall gael ei threio yn ofer. E«hynwysant adim opium, nac nnrhyw arall sydd niweidiol i'r baban t anychaf, gan hyny, dyma Qnif feddyginiaeth ddfogel i Fabanod pan yn maga dan$dd. 41 achosion o dwymyn goch, y freoh jrph, enyniant, pangfeyad, dolur y df,rhwym&&, a rhyddni y coluddion, ^oll anhwylderau plant, o wythnos i hj^ddeg mlwydd oed, y maent yn an- U^isiadwy. Yn yr achosion mwyaf ar- 08 r^°ddir dogn pob pedair JJ*« rhwystri" y clefyd, a symudir ym- £ y perygl. r4%11 mamau, wrth eu defnyddio, ar-, u*1 bywydau en plant, a dianc rhag bil- JJdychrynllyd ymeddygon. Mae mil- w**d o dystiolaethau wedi eu derbyn, ac 4" ftel eu derbyn yn ddyddiol, yn eof- itS rhiweddau rhyfeddol y f eddygin- hon. 7, .i1 it, ballo mod(3 ion ereill i wella eicb J,s*ch, Asthma, Bronchitis, neu ryw ^^ylder perthynol i'r frest neu'r S^faint, ewch at eich fferyllydd a ^isiweh Bctelaid o q George's Coagh Balsam. « Pcierwch ef yn ol y oyfarwyddiadan, a J^yswch am ei alln rhyfeddol wrth 7? cyfeillion. yV HtyYs.—Un Dogn yn rhyddhau, ac ydig ddogruxu yn gwella. pJ^VstioIaethau pwysig a dyddorol o gwtn- Pofc potel, '*erth gan fferyllwyr a gwerthwyr cvff- aHi Is. ljc. P 2s. 9o. y sypyn. Cyfan- ''Jr- Llundain. Barclay and Sons; Sutton Brothers & Co. Bryete: J. A. > Co.; Caerdydd: 8. P. Kernick a jhenog, B. A. GEORGE, hemist, Sfc., Pent/re, Pontypridd. ■'pyn yn rhad drwy y p" an 16 a 34 llytbyrnod. t ae title Dame Europa ,e Intanta srs" is copyright and entered at Stationers' Hall. I—Aberdar Evans, T. W., Viliiams, D.; Merthyr: Smyth! Monntainaah Abel Jamee jaeset, Smyth Dinas: Williams I Jones; Blaenafon: Evans; Car- r Kerniek Swansea: Davies, [8 —Liberal terms offered to agents. ^DDYGINIAETH I BAWB. lttft Dwr. Sefydledig or 1860. 'tedd PBOFFEBWB ALLEN. I Yg Y marferol mewn Llysieuaeth yn ol oyn- lion y diweddar Dr. Coffln. ^^Jinerwch tich darbv yllo gan dystiolaethau I ^Qeradwyacthau goreu i allu ymarferol «^0T,I,'E8WR ALLEN ydywy tystiolaethau par- 8*dd i'w welliantau anghydmarol, y rhai efe byd y nod wedi i ereill fethu, rhestr 'VfeotV a eJlir eu gweled yn ei Feddygfa, yn 2 A Aberdare. e ystafell ymgyngbori yn hollol neill- N » Yr oriau er gwneud ymchwiliad ar ddwfr ° ^reu 8 yn y S ^Wion dtrgelaidd, infiBamation, twymyn- .ech wen, ac anhwyiderau v croen, &o a 'f J. Kanddo mewn ychydig dayddiaa. Cy- J\atlbwylderau cronic wrth y mfs. n* ^ev5lr P°b moddion meddygol i nnrhyw ran 1188 ar dderbyniad Stanijps neu P. O. M eu cyfeirio i Botanic establishment. V* (w 2, Market Stree Aberdare. the Heelfach, Rkondda. L LIN ELL YR ALLAN. J^LOHGAU llythyrgodol BREINIOL.. vT^ "JUBII hon yn oynyg manteis- k v ^u°l. a dylai ymfudwyr i un-, 0 Canada neu yr Unol Dal- a' °8 yn awyddus am aohub ftttser, ymofyn a JONES, Swyddfa'r Aberda/re 0" Times, AheTdar; 5^. JONES, Dilledydd, &c., (1 67, Oxford-street, Mountainaeh; MORGAN, Siberia ViHa, Llanwyuo road, Pontypridd; BROTHERS and Co., JomcB-street, Liverpool. —; — 1,000* 80 '*w gyhoeddi can gynted ag y ^Wr6^810' inewn pedair neu bump w ,€ yr un, gyda'r post, 6jo., ^LYFR Y GLOWR," 01 '^yeion, a'r maddion goreu i'w AYtTk hyegoi' ^an WEEKS (HONDDU,) Ti"fhert «rt. kRwb o>id y nifer pofynol, er- ya ddi(.«fTtnt d^erbyn y Hy*' ar.fon eu <&' TCrfe^ il y hoeddwr—- D DAVIBS caei Sy' «oondd». CytSdwr'' Cynwy,taa *<*1 an ton Y PULPUD YN Y TEULU: 861 Pregethau a Choflant y diweddar Barch. James Richards, Pontypridd, o dan olygiaeth Thos. Lewis, Buoa. Dymunir hysbysu fod y seithfed ran yn awr yn barod. Pris 6ch. Anfonir pob arehebion a thaliadau at y Cyhoeddwr—Mr. B. Kiohtud Draper, Pontypridd. in Kghjmanfe Bedyddwyr Morganwg, gynaliwyd yn Nghlydaoh, Meh. 81 a N, pender- fynwyd-CC Fod y Gynadledd yn dymuno pot llwyddiant i gylchrediad pregethau oyhoeddedig y diweddar Barch. James Richards, Pontypridd, 800 yn dymuno ar ein heglwysi i wneud eu rhac tu ag at hynyma." [2 0. 8CHWERER, Waiehuakw, l$m8k £ ESr&mwM? oateias, bll, 18, Oowtneirvial'itreei, Aberdart, CHWSRER'S WATCHES to sub aUolaMM ki of Purchasers. SCHWESER'S WATCHBS of the best English and Foreign make. C CRWERER'S GOLD PATKNT LEVBRE 6s from £10 10s. QCHWEBEB'S SILVER PATEh O LEVERS at £ 4 4s., £ 6 6a.. up to £ 7 7a. SCEWERER'8 GOLD GENEVES <4 4s., £ 6 6B., up to £ 10 10s. SCHWERER'S WATCHES are alwaye LS ready for nae, being skilfully timed and adjusted. Purchasers cannot do better thatt send to me for a Watch, which will be supplied or forwarded to any address on receipt of P.O.O. CHWiRREWs BIGHT-DAY CLOCKS, 0 Ordinary Clocks, Timepieces, ac., 01 the best and newest design SCHWERER'S SILVER GOOD8 In great variety; SCHWERER'S ELECTRO-PLATE ol the newest and best description. CHWERERIS great stock of Spectacles, com- prises all kinds in Gold, Stael, and Shell Frames. SCHWEREK repafn all kinds of Watches, L3 Clocks, Jewellery, Plate, AG., In the^bes style. SCHWERER begs respectfully to thank tht tj Public for their put patronage, trusting oonticuanoe of the same. 08 ydych am Orladur o'r lath oreu ewch at C. SCHWERER, 8 Commercial btreet, Aberdare TEX ABZRDA&t harmonium a ttfreffionrrt organ WORKS. rJJ NOTICE 1 NOTICE! NOTICE! TO MEET THE TIMES. 20PerCent.RELUCTION! HARMONIUMS, CHEFFONIERRE ORGANS, M » » rIANOB, Ac., A RMONIUMS Erom £3 to £ 50. A LARGE HARMONIUM, With Four Setts of Reeds, Suitable frr Church or Chapel, worth £ 30, t<& be sold for £20. CHEFFONIERRE ORGANS From 210. PIANOS for £20. Note the Address,- 6 & 7, GADLYS ROAD, ABERDARE HENRY WILLIAMS, 16, DEAN STREET, ABERDAKB GmEBAL FITTEB BMITH, Begs to announce that he is prepared tt execute oi ders in Fitting and Genera) Smith wojk, at lowest possible prioea. Wrought Iron Grates in large quanti- ties in stock. Timbermen and Gollien hatchete of different designs and siietit Etock, and made to order, warranted of beet materials. Tomb palisading and house tailingf and gates of differ- eiit patterns executed promptly. Gtcneir yet math o vaith Go/a Fitter gydt buandra ac amy pritoedd itelaf Appliceticns foi prices, Ac., personal, oi by post, strictly attended to. BOOKSELLERS!! Before sending your parcels to be Bound, send for my PRICE LIST Prices low- despatch quick with excel- lence of work. R. THOMAS, Bookbinder, Merthyr. 17 "Y DU A'R GWYN C-ftn Newydd gan REMAN GWENT gyda geirian Cymraeg a Saesneg. I'w cael gan E. EVANS, Post Office, ihyraney, a'r Llyfrwerthwyr yn gy- flfredinoL, FFEITHIAU PWrSIG I Aifedad s so ,hzlb" Wa.raz poona4. WHITE'S PILL OF HEALTH (CAHjSFYKDblM), BREINTIEDIG i'r Croen a'r Gwaed, a tbrwy drefniant newydd y maent ya HOLLOL BDI-FLAS. Cymeradwyir y Peleni hyc yn gyfiredinol lei meddyginic<itb ragorol a diCael mewn achoeioe o Anhwylderny Geiiaidd, Diffyg Treuliad Ym- borth, Gwynt yn -r Yetumog, Rhwymiad y CodI, Pendrondod, Llosgia yn y Cylla, Dolur y Pen, Ddwyfron, y Cefn, neu y Lwynau, Dolur yr Am, Gwynebpryd Llwydaidd, Gorguriad y Galon, Colio, Pendduon, Diffyg Archw&eth, Saldra, aeo. Y maent yn anmhrisiadwy mown aohosion c glefyd y oroen a'r gwaed. Ar werth gan yr holl Fferyliwyr, mew blychau 7jfco. a lB. 1^0. yr un; neu yn rhyd drwy y post am naw neu bumtheg o bottaq ttamvi ceiniog, drwy anion at y percheiiogion WHITE BROTHERS, Chemists, 7, Guildhall-sqaare, Carmarthen. Gellir oaal gweled tystiolaethau afrifed gas Perohenogion. Er arbed lie, go&odir gerbron y dyfyniadau oanlynol o lythyrau yn unig:— "Eleh Peleni lechyd ohwi raag anhwylderac geriaidd a'r loagfa yn y eylla yw y gorau gymerais erioed." JDttrfm ml gysssryd sick Peleni Iscfcyd Obor fel y gorchymvnwyd, a chefais waredigaetb hynod." (Anhwylder-düfyg treuliad a dolur yr afu.) Ateba Peleni White yn dda mewn achosion o ddolur a phendrondod yn y pen, a symudant rhwymiad y corff." Fonedaigion,—Darfu 'r Peleni a roddasooh mi lwyr wella fy nghylla, a symudasant y dolur a dtimlwn yn fy ysgwydaua." Y mae eioh Peleni. yn anmhrisiadwy Symudir anhwyldeb geriaidd a gwynt yn yr ystumog, gydag un dogn. Yr wyf yn hoffl eioh Peleni chwi yn fwy nag nnrhyw rai ereill wyf wedi eu cymeryd rhag anhwyldersa geriaidd a dolur yn y pen. Dewisa fy ngwraig hwynt hefyd o flaen nnrhyw beleni ereill." Y mae yn dda genyf i gymsradwyo eich Pelcci lechyd chwi; atebant yn dda, a gwoddant i'nt cyfansoddiad yn well nag unrhyw beleni ereill 808 wyf wedi gwneud prawf o honynt; y maent yri dyner ac yn adgyfnerthoi." i At Mftrth mewn blyohau aø. no yrv GWELIJIAD UNIONGYRCHOL. Y Fe £ £ ygi'5ia:tb Bobloteudd. BLACK CURRANT SYRUP WHITE. Yw y feddyginiaeth oreu a ddarganfjddwyd erioed er gwella Peewch ac Anwyd, Darfodedig- aeth, Diffyg Anadl, Asthma, Brest Gyfyng Dolur Gwddf, Crygni, Cotliad LIale, Influenza, &c. Ynygauaf, pan aflonyddir personau a pbes- wch syohlyd, gyda gogleisiad yn y gwddf, rhydd Black Currant Syrup" White es- mwythad uniongyrchol; a thafla ffwrdd bob llVlmaftdd, pa un ai tenau, tow, neu linorog, gan gynyrcbu anadliad rhydd, amddifudiad o boen, a chwsg adfywiol. Gweler y tystiolaethau amgauedig gyda phot potel gyda golwg ar fieithiau gwellhaol y FEDDYGINIAETH ANFFAELEDIG HON Tyiliolaeth dditoeddar. Eglwye Cwmin, Meh 19, 1874. Anwyl S) ra,- Y mbe BUck Currant Syrup at 5 pesweh yn ddarpariaeth Grwog. Y me.e wedi gwneud rbagor o ddaioni, ac wedi rhoddi mi well goipk^ysdra yn y noe, nag ULrbyw beth ydwj f fi wedi gymeryd hyd yn hyn Yr eiddoch yn gywir, J. R. TAYLOK. Y mae canoedd o D>ftiola( thau wedi eu det- byn Danfona Fferjilwjr at y Percbenogion gllll fiaiad yn y tuodd ucli laf am y Syrup bwn At werth gaD yr holl I ieryllwyi, mewc potel Is. ijc. a 2ft. 9c. yr un Ar werth hefyd yn gyfanwerth gan hou dai meddyginaeth ireint- iedig. Darparedig yn unig gan WHITE BK OTHERS, C1 i mists, I, Guildhall Square, Carmarthen DALIER STLW.—Y mae yn ysgrifenedigar yr amlen tualian gan y PerchenogtOn-U Whiw Brothers;" tt0 y mae White's Cough Syrup wedi ei argraflu yn y gwydr; heb yr hyn aid oes yr lID ya gywir. 11, Commercial Place, Aberdare, April 25th, 1877. mmmmmnm 1877. On Tnesday Next, May 1st, I purpose mskiog A SPECIAL SHOW OF NOVELTIES In the undermentiored departments Millinery, Straw Hats and Bonnets, Mantles, Palitols, Skirts, Corsets, Umbrellas, Ladies' Outfit, Baby Linen, Ribbons, Flowers, FefilhtTs, Lace, Gloves, Ties, Hosiery, Black and Coloured Silks. Fancy Dresses, French Cashmere, Carpets, Cretonnes, Muslin and Lace. Curtains, Table Linen, and Sheetings. Soliciting the favour of an early call, Tours respecfully. HENRY LEWIS Yours respecfully. HENRY LEWIS EVANS' PATENT COUGH PILLS. Y mae y Peleni hyn yn hynod fel meddysrin- iaeth at Beswch, Diffyg Anadl, Influenza, Tyn- cira yn y Pipau Anadiiol a'r Fynwes, Bronchitis, &c. Y mae y Peleni hyn yn -Idiail, a phwy bynag sydd yn dyoddel oddiwrth rai o'r anhwyl- darau uchodjvfnid oes achos iddynt ond gwnsud prawf o un blyohaid er cael eu bod y gwellhad jj;oreu sydd wedi cael ei gynyg i'r cyhoedd at beswch Asthmataidd a Darfodedigol, Crygni, Coiliad LIais, a phob anhwyldeb yn y fynwes a'r Lncts. Y maent yn symad ar unwaitb Ibob teimitd o ddiffyg a thrymdrs yn yr anadlit-d, yr hwn sydd ^n atalhnn y gweithiwr blicderu*. Y maent yn rhoddi esmwythsd ag sydd bron yc Iluioúgrrchiol i'r rhai a ddyoddefont oddiwrth yr anbwlderau hyn, y rhai o'u hesgeuluso sydd yn dra phsrygjus. Bodded i nnrhyw bersoasydd dyoddof i toddi prawf ar BELENI PESWCS EVANS (PATENT), y bydd iddynt weitbrsdu gyda buandra bron yn wyrthiol. Symudir y mathaugwaethafo beswch mev n vohydig amser. Ar werth mewn blychau Is. Ile. a 2s. 9c. yr un. Trwy'r Post, la.4c., a 3s. EVANS' CELEBRATED GOUT AND RHEUMATIC PILLS. Oyftifii j Peleni hyn y feddygiriaoth ddiogeJaf ao effeithiolaf Goat, Sheamatic, Lambago, irn;«tism, Sciatica, Rheumatic Gout, a phob icath o boonau yn y joints a'r cymalaa. Nid pv y peleni hyn yn gofyn i'r san-I a'i cyiuemit i g&dw yu y ty, na chy' newid ymborth, a gall y eyfansodcuad grauraf on cymeryd yn hollol ddiberygl. Y neb u ddyoddota or aahwylderau hyn, feaer gyishellir hwynt i roddi prawf i on blychiad e'r peleni hyn er profli en ifeiu^rldeb. TYSTIOLAETHAU PWYSIG. Evan Evans, Patent Fuel Cottage, Cwmbach, got Aberdar, a daywf-d,- Bum am wyihnoaau >n methu diIyn fy ngalwedigaeth, yn doddef yu Iswr oddiwith Boenau y Kheumatic yn fy aghoesau a'm ccirff, gymaint feily fel yr oeddwc yn gripil perfifaith, ac yr oeddwn yn gorfod mytloo o'r ac i'r gwely ar fy nwylaw a'm pen- hniau. Darbwjllwyd fl i fynu blychaid o'ch pelf nan at y Gout ar Rheumatio, ac y mae rn dda genyf eich hyebysu fy mpd mewn liai nag wythnos yn abl i fyned at fy ngwaith. Nit! gall- ai Biarad yn rhy uchel am dan>iit. Byddwoh o;. etitl a rhoddi i mi fiychaid arall, y rhai y bw i indaf eu cadw yn y ty. Gailwch gyfeirio unrhy w berson ataf am wirionedd yr hyn a ddy- fteda^ ao argyhoeddaf y mwyai anghredadwy a''tO heffaith hynod aruaf fl. Gwerthir y pelesii bys mewn hlyohau is. i jc. a :18. SC. yr un. Trwy'r Fost, Is. 4c., a 38. EVANS' TOoTHACHE PILLS PELENI SVAi^B AT Y DDANODB, Me'iujgiiiirt'.itb sicr i b&wb a ddyoddofant oddi- wrtb Doai«>dd, TicHdToie&nx, RhtíW40b, Pwsaya y Gwyisfcl, I"vé!l Yr-. y Gums, &e. A) weitb ir.rwT' blychau Ill. lla. a 2s. 90 M&e y daip..rud'u« uchod yn cael on hamddi- ffyn gan atarup y 11) wodrB6th, 110 yn dwyn llaw- nodiad y gwneuthurwr, heb j r hyn sid oes dim yn iawn. Gellir eu cael t>ll gan bob fferyllydd cylriiolneu oruchwyliwyr apwyntiudig, neuoddi- wrth y "perchenog ar dderbyniad eu gverthmewa stamps. Trwy y Post Is. 4c., a 3s. yr un. Darparedig yn unig gan T. W. BY ua, M.B.P.8., Chemist, 14, Oommerci&I-wt., Aberdare, Glamorganshire. PAHAM Y DYODDEFWCH? TKEIWCH UN BLYCHAID 0 EVANS'S BILIOUS & LIVER PILLS, Y rhai ydyt.t y feddyginiaeth oreu at Ddiffyg Treuliad ac Anhwyldeb yr Ysgyfaitt, &o. Mewn canlyr.iad i luaws ogjmhellion p^isoiiol, mae y gwneuthu wro'rdiwedd wedi eidcarbwyllo i wneud yngyhoeddus y Peleni gwerthfawr byt, gandeimioyn hi r y bydd i b' awf ihwy cyhoeddus ledftenQ eu cymeriad a chada: nhau y tysticUetbuuu'n gwe1 thfawredd. Y mse y Peleci hyn wedi eu parotoi yn ofams o'r amry^?iaeth o lys;au, acya gweithtedu yn ntturiol a sicr ar y cyf- aisofldiad oy. oj, ac yn g\ fry w ag y gellir en cjmeryd gan un< hyw be: son, ar unrnyw adeg, b byny t a yi c. flawni unrhyw orchwyi. Y maent yji pwbith- r edu yn neilldu( 1 ar yr yspyfaint, t c yn clirio poo ym^tsgiiftd a duedQu i 80_- liw>ldeb. Y ra»e y rhanhu m :vnol yn cael eu rheoleid o with eu cymeryd, ac y mae y rkieoleiddiod yn chel eu sicrhiu wedi darfud a chvmeryc y Peleni. Y maent yu sicr y ieadygiaiut-th oreu i weithred- jadbu trful.ot Biimbaredig, yn nghyd a'r gwahanol f. than o unhwylderau perthynol i'r t euliad a'r ysgj fiint, y thai acdygant yo Klaon Selni ynych, Dwfr Paeth yn y 11 a, Penysgafuder, Poen yn y C.tia, OrwyLtcqwyddiad, Tyoerwch In i ^bymydoga^th yr Ys- gyfaint, Bolrwymedd, Piles a'r Grave;, Clefyd Me yn, Cjsgadi wyad, Colled chwaeth at Ymboitn, Foeu yn y Pen, Gwynt, Iselder Ysbryd, FooLan&rdr&wa y Llwynau a'r Cefn, Toiad alien ar y wyreb a'r coiff, At mLu edd y U-waed, Rt m titm, Pcei.au yn yr Ystumog a'r Och.eu, Diffyg Treuliad, Imtiamanon, Cu iad y Galcn,&c. Ff symuda y Peleni hjn gl.fychedd yr Ystuni' g, w) iawn rheoieiadiad gwe thredi -tiau yr Ysgyfa nt a hell wt ithrcdiadau y treuhant. A vfeitb mewnbl^ chau swlit a chein- •iog i dimai, 2». 9c., yr un trwy y post am Is 4c, a 33., i'w oael oddiwtth y gwneuthurwr Jaime Morric, Fbiliip Row, Cwmbach, addy wed:—Yr wyf wedi detbyn mvry o leshad oddi- wrth eich Bilious a Liver Pills nag agefaisyn Ysbyty Lluudiin. NEWYDD PWYSIG. # yn av?r Basl ioehad uniongyro^ Hwyr oddiwrth y clefydau mwyaf p^rff ■ig ag y maey co-S dynol yn a jjor^i, ii >lj me^ys y Dropsy yn ei wa^anol Mae tua saitho fathat^ o'r clefyd pe:'ygL^j hwn, yr hwn sydd yn arwyddo orynxiob sf ddwfr a gwynt yn ngwahanol bibe'Iaa 31 corff, yr hyn sydd yn gwenwyno y gva^v t lrwy hyny yn effeithio ar yf Ymenydd, Afu, yr Ysgyfaint, y Cylla, y Galon, fs Arenau, y PerCedd, a'r Nerves, i'r fat" f-Midau nee achoai y clefydau m-wy-sf tf swydus, megys Poen yn y Cefn, yn yr ArsB* an, a'r Perfedd, Digyg Dwfr, yr hwn sy& yn ami yn dew so vri gymylog, G wynt yt y Cylla a'r Pe^fe<Jd, Cramp a Ohw^g, ft Phoen yn y Clttmau, &a. Chwydd ya | Traed, Cluniau, Ymysg^roadd, a'r Cyiifc &c. Cariad y Ltalon,Diffyg Anadl, P^W5a 8yohed; CorS Rhwymedd, Poen ya y Psn Gloesiadau, Ysgafnder yn y Pen, GwandM 3 Diffyg Amhwaeth, Qerfel, Asthma, Tr*a I Oer, Nerves eg wan, &c. At yr boll ftfi I hwylderau gofidas hyn y mae 1 Ehag y Gwynt, y Dwfr, a'r Gravel yn M* f ac os cynierir hwynt mewn pry4 cynjTcbant welihad uniongyrchol, pan fydG y clsfyd 0 hit aroeiad, ond dilyn amynt Mia bt\th amser. Canoedd a allant dystioliaetiss i effaitb y pelenau hyn, rhai o honynt ddodir yma. Claf o Maes Iugo, Pontardawe, a ddywwL —" Derbyniais fiychaid o'ch Pills hynod, 161 Hughew Patent Dropsy Pills,' dydd Una diweddaf, ao yr wyf yn eu cymeryd oddMMf hyny hyd yn awr (dydd Sadwrn), 00 y memi yn gwnenthnr nes mawr i mi mewn cys Ileied o Pwser. Bhoddais haner dw" i fy nhlMi. ac y mae ar yr ychydig hyny ya teimlo lies mawr. Y-r oeddwn yn achwysi oddiwrth Boen yn y Pen ac yn y oeia, Gwynt yn y Cylla, 1\0 yn ami diffyg ar y Dwfr, a dim archwaeth." Yr cadd Mr. Phillips, Glanmor LltwellJ wodib>«i rhwng pedair a phum olynodfi yn methu a che? dded cam o achoa y Dropn; chwydd mawr iawn dros yr holl &,ozv, diffyg mawr ar y Dw fr ac Jbr yr Ajaadl, a G&lon yn euro yn enbyd, oud vedi cymeryd tor thri blychaid 0 Hughes' Patent Drop. sy Pills" tuag at y Gwynt, y Dwfr, at Gr&fel, yn gr-llu myned oddiamgylch yAtat, y chwydd yn llawer yn liai, yr anadl ya fwy rhwydd, 00 wedi teimlo mwy o It,% odd). wrth yr ychydig hyn na holl foddion f doctonaid a gymerais am y-< amser matkls yr wyf yn glaf. Yr wyi yn gobeithioj cafl y byd wybod am danynt. Guoetihad hynod—Syr,—Yr wvf yn aw, no oich hysbysu fy mod wedi cael ilwff iachad wrth gyroeryd oich Pills rhagffiW ohwi o'r enw 'Hughes' Patent Drops* Pills.* Yr oeddem er ys amser mawr bell* ach yn cael fy mlino gan Chwydd yny Cluniau a'r Ymvsgarodd. Dityg dwfr, m ar yr anadl, Poen yn y Cefn ac yn y Pea, f Galon yn euro yn enbyd, weithiau, Treuliad, a'r Gwynt yn fy mlino yn ami, M er mawr syndod y moont hyd yn hyn wedi symud ymaith Ffits neu Heintiau. y rhtd sydd wmiify niuno er yø blynyddau. Tv oeddym yn eu cael weithiau yn bur aaU* Yb dxa diolchgar, ydwyf— A. E. William-street. Llanelly. Registered Trade Mark Dropsy tills.' Y mac'r Pelenaulhyn wedi eu Siegistro at yn Patent. Ccspir pobdynwareaiad. Gofmlm cael enw "JACOB HUGHES" ar stcrnpYLiyw* odraeth. Ar werth mewn Blychau gan boll Oboe mists y dtyrnas am Is. lie., 2s. 9c., a 4a. 6c* gyda'r Post, Is. 2c., 2s. lie., a 4s. 9c., øaII LPatentee—JACOB RcomEB, ApotheeMW all, LIaI;elli. London Agents: Barclay & Son, Suites A 0,0., Banger, Hcwendon Newbury, HttMf. øóJ" Squire and Francis; Bristol: & I Co., Waxren & Co., Livoipool: R.,v a A Ce., Bainien & Cv., Jchn Thompson R. JONES, OUTFITTER, B, EGS respectfully to ctll the attention of the _D publio TO HIS NEW STOCK Oi Excellent BEADY-MADE CLOTHING. AlilO B Lnge Quantity MEN & BOYS' WORKING CAPS, Which will be sold at tbe lowest p.ssfole prices. Noti the Address,— The Working Men's Cheap Clothing Stores, Adjoini' g tho Aberc, are Market. GWILnI THOMAS, BARITONE, (Olr Ame/rka), Y N agorad i dderbyn engagementt gann JL mewn Eisteddfodau a Chyngnerddao, Gvilim: Thomas, Purfch, Nr. Pontypridd. Nr. Pontypridd.