Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

TEMPERANCE JIALL, ABEBDAB. fXYNBLIR Eisteddfod Garddorol yn y lie V uchod, djdd Llun, Medi 17qg, 1811. PIU. DDARXAU. rr Cor, hwb tod dan 60 mewn rhil, m "ttillodd droa j615 0" blsei, a gsao yn Wft < Datod mae Rhwyman Caethiwad/ fa J. Thomas, Blaenaaerch ..10 0 < Marlon o'r arweinydd a'r cor buddugol, I'rerth. 1 10 0 Fr Cor, heb fod dan 40 mewn rbif, eaillodd dros SI6 o'r blaen, a gano h oreu Moiwoh yi Arglwydd,' g»n *o*ph Parry, sef yr Anthem o fawl ar 0 Baton hardd i'r arweinydd gwerth ..100 1r Parti, heb fod dan 16 na throe 26 rhif, a gaao'n oreu The Thames Sdhg,' gan Parson Prioe (oopiau **Wcael gan Hywel Cynon) •• 16 0 gQrnmA Mr. J. Evans (Eos Myrddin), Dowlais, Ni ohaniateir i neb arwein y coran a fyddo ^6di enill droe J616 o'r blaen. Y sne rbestr gyfitwn o'r testynan yu barod, rw gael gan yr ysgrifenydd am geiniog; trwy Poet, ceiniog a dimai. T. S. THOKAB, Ysg., 4, Clifton Place, Aberdare. GRAND EISTEDDFOD. WILL BB ilium AT WHITLAND, 0.. Wednesday, the 20th day of June, 1877 PRINCIPAL PKIEB8. iror the Choir, not lees than Fifty, shall best render Ar Don o flaen ^yntoedd,' prize •• 80 0 0 » A Prize of £ 5 6s. will also be given Z* W. B. H Powell, Esq., to the leader "the successful choir. »*or the Choir, not less than Thirty, shall best render Gwalia's Battle- 5{S' •• ..660 To the Choir of the same congrega- and not less than Twenty in num- i?» that shall best render «Y Blodenyn •• •• •• 6 6 0 .(.To the Brass Band, not less than §*», that shall beet perforin Pope's arranged by Pope, prize ..300 M*or the best rendering of any Bn- •• ..330 w*°r the best F.s«ay on Priestoraft, S*! and Pauperism, are incompatible Christianity,'prize .660 w*or the best Essay on The best 2?™e of Cultivating Boot Crops and Farming in the three Counties 1 10 0 1**or the best Pr. ddeet (Poem) on Sea,' prize 2 2 0 «or the b«st Lecture on the Advan- ces of the United Counties Friendly *"lefit Society, to be written and sent the adjudicator. The successful disposition to be read at the Eistedd- and not to exceed JO minutes ..360 PtogrammeB are now ready, and may be had a at lid. from the Secretary, Mr. RU8 DATIES, Tyooch, Whitland, R.3.0 • Mor o iron yw Cymru gyd.' EISTEDDFOD GElIDDORÐL TREORCL I J XKBLIR yr Eisteddfod uohod yn Ysgoldj V Brytanaidd y Qweithwyr, dydd Llun, Awst §} lS77, pryd y gwobrwyif yrymgeiswyr bndd- ? y teetynau oanlynol 1 Cor, heb fjd dan 40 mewn nifer, yn oreu • Clyw, O Dduw, fy o'r Gerddortk .800 yton hardd i'r arweinydd 1 r Cor, heb fod dan 30 mewn nifer, ocillodd dros £ 10 «'r blaen, a gano goren » y Ffynon ger fy Mwth.' o'r gan Alaw Ddu 4.00 Cor, heb fod dan 30 mewn nifer, enillodd wobr o'r blaen, a gano yn 'Jerusalem, fy nghartref gwiw,' jJMaeon .300 « Cor« Blant. dan 16 oed, ao heb 30 mewn nifer, s gano yn orea a Gwynfyd,'gon Gwilym Gwent 1 0 0 Cor o Blant, dan 16oed, ao heb < j? 30 mewn nifer, a gano yn oreu gwlad,' o Swn v Jawbili 10 0 kaylion pellach gwel y programme, yr k? gael am y pris arferol, oeiniog a dimai, y ysgrifenydd, W. T. WATKIHB, »» Treorkey, via Pontypridd. o Fawl (CynnUeidfaol) air Wared- SlQeih y Qlowyr, yn y Ddau Nodiant. "HOLWCH YR" ARGLWYDD." GA. V JOS;:I H PARRY, Mus. BAC. jJu^WYDD ei chyhoeddi, pris 4o. l'wchael *v^J?an \r Awdwr a'r Llyfrwerthwyr. IJIFLFA RED OAK, LANTWIT. hysbysu p>b aelod a berth yn i Kymd ithas y gwaitn uchod i fod yn bre- Tdd Sadwrn Mehefin 23ain; a phob un na Ifjjj0 >n breeenol ar y noson grybwylledig a at » hawl ar y gymdeithaa, neu anfon gair Vt', ysgrifenydd Y oyfarfod i ddechreu am 7 K MORGAN DAVXES, Ysg., Croi-s Inc, HantriMnt. ^^IAD Prize Drawing Mr. Daniel Dally, Mountain Ash.. V)f «od amgy lohiadau yn galw arnom i ohirio 1.i1&Q, y Cchod, ni chymer y tyniad le hyd ddydd r 110 Orphenaf, 1877. Dros y Pwyllgor, JOHN REARDON, Ysg. IFE^SDA, ABERCWMB0Y,! •Q WJSO 'hyebys y oynelir C'yfarfud Llen- ^yd V y Ma uchod ar yr 20fed o Awst, **Jtt|Ly08wobrwyir yr ymgeiswyr llwyddianus Adrodd. ac dreithio. I'r n teif DDABN CORAWL eb *od dan 40 mewn nifer, a gano yn anui Wtli yr ArgJw?dd,' g»n Joseph Parry, > T waredigaeth glowyr Tynewydd; w J a i r arwein-, dd i'w gweled ar y Programme, ydd yn awr yn barod HENRY THOMAS, Yag, 66, Jobn-st eet, Capcoch, Nr. Aberdare Uan or IVcteg, pris 8wilt, yr ail argraffiad o'r FARDDOL. A ^FONKRpob archelS. G- T> atgraffydd. vr awdwr neu Nofel Newydd i'r Darian." Y mae yn dda genym allu hysbysu ein darllenwyr ein bod wedi dyfoa i gytnn- deb a'r nofelydd enwog Adolphus i ys- Sifenu Ffugchwedl i'w chyhoeddi yn y ASIAN, penawd pa un fydd WALTER LLWYD; NRU HELYNTION Y GLOWR, WBDI HI 8YLFABMU AB ORLIFIAD GLOFA TYNEWYDD* Dechreuir ei chyhoeddi yn ein rhifyn am Gorphenaf 6fed. BWRDD Y GOLYGYDD. Y mae yr ysgrifau sydd wedi cyrhaed d ein swyddfa yr wythnos hon yn rhy luosog i'w henwi. Ein hunig ddymuH- iad yw, ar fod i amynedd gael ei pher- ffaith waith ar ein gohebwyr. Pob Gohebiaeth i'w chyfeirio, "Editor of the TARIAN, Aberdare, (Glam.) Pob archebien a thaliadau i'w hanlon i Mills a Lynch, TARIAN Office, Aberdar

MR. GLADSTONE YN BIRMINGHAM.

DAMWEINIAU ANGEUOL.

LLANGYFELACH.

[No title]

DALIER SYLW EVANS1 QUININE…

TREORCI.

FFYNON TAF.

CWMAMAN, SIR GAERFYRDDIN.

Family Notices