Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

EISTEDDFOD IFORAIDD abebpab. CYNELIR yr Eisteddfod uchod dydd LLUIv SULGWYN, 1876, o dan nawdd Adran Iforaidd Aberdar. Beirniaid y Canu, J. PARRY, M.B., Aberys- twyth, a JOHN THOMAS, Blaenanercli; y Farddoniaeth, Parch, W. THOMAS (Islwyn); y Traethodau, Parch. J. JONES (Mathetes.) Yr Eisteddfod fadeobreu am 11 o'r gloch.- Un Cyfarfod, TRAETHODAU. Am y traethawd goreu ar"SaBe < ,> y Gweithiwr yn y Cyfansoddiad Pry- iteinig," gwobr 10 10 0 Am y traethawd gorpuar"DJv!nd- swydd pawb i ymuno a'r Cymd^itlv-is- an Cyfeillgar (Friendly Societies], yn nghyd a'r lies deilliedig oddiwithynt," gwobr • • ..500 BARDDONIAETH. Am v Chwareugerdd oreu ar Am- gylchiadau ymweliad Owen Glyndwr a Syr Lawrence Berkrolles," gwel y Gwyddoniadur Cymreig," gwobr 10 10 0 Testyn ychwanegol-Am y deuddeg Englyn Unodl Union goreu i'r diweddar Cynddelw," gwobr 3 3 0 Amy Ducbangerdd oreu "I'r Siar- adwyr a r Ysgrifenwyr hyny sydd mor hoff o orfeichio y Gymraeg a goiriau Saesonaeg "—dim dros wyth peuill, gwobr •• 0 0 Am yr Englyn Unodl Union (Bedd- argraff) goreu i'r diweddar Griffith Williams, o'r Bell Inn, Trecynon, am ei weithgarvveh ali gy, wir-deb fel aeJl)d a Thrysorydd Cyfrinfa Ifor Aberdar, am uwchlaw 20 mlyiuddgwobr 1 0 0 CERDDORIAETH. I'r Cor heb fod dan 150 o rif, a gano yn oreu Bemligedig fyddo Ar- glwydd Dduw Israel," gan Jobn Thomas, Blaenanercb, gwobr 70 0 0 jgYn nghyda Baton ardderchog i'r Arweinydd. I'r Cor o'r un Gynulleidfa, na enill-' odd dros £20, a gano yn oreu, Y Gwlithyn," gan Alaw Ddu, gwobr 20 0 0 I Gor o Blant, beb fod dan 40 mewn rhif, na thros 15 oed, a gano yn oreu "Nis rfloddwn fyny'r Beibl," gan Gwilym Gwent, o Gor y Plant," gwobr 6 0 0 Ail oreu 3 0 0 [Canirtteir i wyth mevvu oed i gynorthws o. I'r Parti beb fod dan 20 na thros 30, a gano yu Oretl" Y Gwimwyn," gan Gwilym G went, guv-br 5 0 0 I'r gwryw a gano yu oreu Gogon- iant i Gymru," gan J. Parry, B.M., gwobr 0 10 o I'r Ferch a gano yn oreu Tros y Garreg," o'r S nigs of Wale. gan Brinley Richards, gwobr 0 10 0 To the Brass Band who will best render a Selection of Welsh Airs, to be bad from R. De Lacey, 10, Mill- brook Road, Brixton, London. [No Reeds allowed] 7 7 0 CELFYDDYDWAITH. Am y Crys Llian Gwyn goreu,— gwaitb nod wydd 1 10 0 Am Eughraifft o'r Gwelliant goreu o Luseru Ddyogel (Safety Lamp,)" g"obr 2 0 0 AMODAU. Y 'Cyfaneoddixdtu, yn nghyda'r Lamp a'r Crys, i'w hanfon i'r, Ysgrifenydd erbyn yr Slain o Ebriil, 1876. Enwau pawb a fydd yn cyfltadlu ar y testvoau ereill i fod yn llaw yr Ysgrifenydd erbyn yr 21ain o Fai, 1876. Ni wnbrwyir oni fydd teilyngdod. Y Cyfansoddiadau buddugol i fod yn eiddo y Pwyllgor. Rhaid i bob ymgeisydd na alio fod yn bre- senol, anfon ei enw dau sel i'r Ysgrifenydd er- byn dydd yr Eisteddfod. Gofelir am bersonau cymhwys i feirniadu y Lamp a'r Crys. Cynelir CYNGHERDD FAWREDDOGynyr bwyr, pryd goftlir am enwogion o fri i wasan- aetbu. Cyhoeddir eu htnwau yn y newyddiaduron, fis o leiafcyn dydd yr Eisteddfod, yn nghyd ag enwau Llywyad ac Arweinydd y dydd—y lie, yn nghyd a'r pris ir Eisteddfod a'r Gyngherdd, !fe. Ar ran y Pwyllgor,-D. R. LEWIS, Ysg. 33, Wind Street, Aberdare. TEMPERANCE HALL, NERTHYR TYDFIL. CYNELIR EISTEDDFOD fawreddog yn y lie C uchod dydd LLUN y PASG, Ebriil 17, 1876, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr llwyddianus mewn Cerddoriaeth, Barddoniaeth, &c., I'r Cor heb fod dan 100 mewn nifer, a gano yn oreu "Toyrnasoedd y Ddaear." ..30 0 "0 1'r Cor o un gynulleidfa heb fod dan 40 mewn nifer, a gano yn oreu Y Cwmwl," o waith Gwilym Gwent. Rhanau 1 a 2 o'r Gerddorfa." 8 0 tI j 1'r Cor o Blant a gano yn oreu 1 Fallow ysur Leadbr," s'r Onward* No. 118, Voi. to, April iS7&. Ganiateir 1 i wyth mown oed ganu gyda'r plant 2 0 C Am y Farwnad oreu i'r diweddar Ba'ch. R. Ellis, ^Cynddelw.] 3 3 0 l;ydd y gweddill o'r testynau i'w cael yn y Programme, yr h wn sydd i'w gael gan yr Ys- grifenydd am geiniog; drwy y post, oeiniog a dimai. Beirniad y Gani^daeth,—J. THOMAS, Ysw., Lliiuwrtyd. Boirniad y Farddoniaeth, Rhydi'i- iaeth, ac Adroddiadau,—Parch. Mr. Williams [Tydfylyn, t Merthyr._ Ysgrifenydd,—JOHN VAUGHAN, Pentrebach Cottage, Merthyr. 35, Commercial-street, Aberdar. D. L. PKOBEUT [Diweddar o Gwmbach,] A DDYMUNA hysbysu y cyhoedd ei fod newydd AGOR SHOP, lie gynt ypres- wyliai Mrs. Dance, a bwriada gario Yll mlaen yno FASNAOH mewn BWYD- YDD a Groceries o bob math. STOCK-TAKING SALE OF DRAPERY, AT H. LEWIS'S, 11, COMMERCIAL PLACE, ABEBDAEE. SHOW-ROOM GOODS to be cleared at Desperate Prices. 2,000 Yards of Black Silks, extraordinary Cheap. A lot of Tapestry Carpets, 2s. 7 id.. regular price, 3s. 6d. I Important Notice I I EYAILLOYD, DRAPER, ABERAMAN, Being about to move to his New Premises, will offer the whole of his STOCK AT AN IMMENSE REDUCTION 1 Rhys Etna Jones am ddillad Os mynwch ddillad hardd, Gofalwch brynu pobpeth Yn Maelfa fawr y Bardd Ymleda'r son am dano Drwy bentref, tref, a gwlad 'Does neb cyffelyb iddo Am werthu Dillad Rhad. 28 DAYS' SALE! Drapery to meet the Times!! On and after SATURDAY, January 22nd, RHYS ETNA JONES Will offer his immense Stock of Drapery at prices lower than ever before quoted Ready Made Clothing under Cost. Suits made to order during Sale will be sold at cost. 375 REMNANTS. SALE COMMENCING SATURDAY JAN. 22ND. Rhys Etna Jones am ddillad Os mynwch ddillad hardd, Gofalwch brynu pobpeth Yn Maelfa fawr y Bardd Ymleda'r son am dano, Drwy bentref, tref, a gwlad Does neb cyffelyb iddo Am werthu Dillad Rhad. |ROBE RST JONES, TAILOR, ABERDARE, Is still prepared to] supply parties :with READY-MADE CLOTHING, equal to bespoke, at very low prices, at the MARKET-HOUSE every SATURDAY; and glad that hun- dreds of working men take advantage of getting good, useful, C) and cheap clothing at his Stall these bad^times. Articles may be taken home and examined, and if not approved, the money will be returned. Inventor of the Chefiioneer Organ. tIl ::iJ > z C:) Z P4 < tIl CHEFFIONEER OHGAN. THE ABERDARE llarmcmum &$%cf&0tteer 0, rgan MANUFACTORY. B. H. PHILLIPS, Hlitrmonium Manufacturer & Inventor of the Cheffioneer Organ, RESPECTFULLY thanks the Profession. j[\, Clergy, Gentry, and the public in general foR their kind patronage in the PAST (having sold over 400 Harmoniums Cheffioneer Organs), and hopes to have a continuance of their favour Trade supplied with all kinds of Fittings, Pianos, American Organs and Harmoniums, by Alexandre and Cbristophe and Etienne, always in stock at makers prices. Harmoniums repaired on the shortest notice. Harmoniums supplied to CBN:-OB«'s, Chape's, and Good Ternplars on Experienced workmen »Kv> on FHO ITEMISES, SHOW ROOMS—6, GN.-I.^S RO:.<L and 5, Perseverence Place. Testimonial-From p, f,-K.-or Parry, Pencerdd, America. Fellow Countrymen,- I have much pÎw-ure in recommending the Cheffioneer Organ ("r its mel- low and pipe-like tone and for its external appear- ance. Wishing the MHK>N- WLI the patronage he deserves. I am, your BUMBIF Servant, JOSEPH PARRY, Mux. Bsc. Catalogue and list of Testimonials on application. MONEY. MONEY to lend on good freehold or lease- hold security. Apply to Mr. DAVID RICHARDS, Solicitor, 34, Canon-street, Aberdare. Pris Chwe Cheiniog; gyda'r Post Chwecb. a Dimai, Y BEIBL A'R DOSBARTH: Neu Lawlyfr at wasanaeth ieuenctyd yr Ysgol Sabbothol. Gan y Parch. D. LEWIS, Llanelli. CYNWYSIAD. Y Beibl, Hen Lsw-ysgrifau y Beibl, Cyfieifh iadau o'r Beibl, Llyfrau y Testament Newydd, Iesu Grist, Yr Apostolion, Bywgraffyddiaetb, Gwlad Canaan, Y Gwyrthiau, Y Damegion, Arferion a Defod&U, Y Sectau Iuddewig, Adeil- adau Cyboeddus, Mynyddoedd yr Efengylau,. Dyfroedd Gwlad Canaan, Geiriau Anghyfieith- edig, Amser, Arian, a Mesur, Dinystr Jerusalem, Y Deg Erlidigaeth, Y Goruchwyliaethau Dwy- fuI, Darllenyddiaeth, &0., &0. CYMEnADWYAETH. Gwn y mawrygir ef yn ddirfawr, nid yn unig gan yr ieuenctyd, ond gan yr athrawon a'r athrawesau hefyd, oblegyd ei fod Y peth ag sydd yn Ilanw v diffyg oedd yn wag-nod yn ein Hys- golion Sabbothol goreu.—Parch. R. W. R., Ystradgynlais. Pob archebion i'w hanfon at yr awdwr, Rev. D. Lewis, New Dock, Llanelly. Allan o'r Wasg, Y GLUST A'R TAFOD, Sef Rhanau o'r Ty ydym yn byw ynddo, yn nghyda thraethawd ar Ddyn yn ben, &c., gan y Parch Robert Evans, Aber- dar. I'w gael gan yr awdwr, pris 6c., drwy y post, chwech a dimai. 3, Gadlys Terrace, Brynhyfryd, Aberdare. THE MISSES JONES BEG to inform the Gentry and Trades- men of Aberdare and neighbourhood, that they intend opening a DAY and BOARDING SCHOOL for YOUNG LADIES after the Christmas vacation, and trust, by strict attention to the morals and instruction of the Young Ladies en- trusted to them, to merit their patronage and support. A prospectus with reference will be forwarded on application. School Duties will commence ,on TUES- DAY, January 18, 1876. TYSTEB MR. GIBSON, EXCISE OFFICER, ABERDAR. GAN fod Mr. Gibson wedi ei apwyntio i ddosbarth pwysig yn Ngogledd Lloegr, mewn cyfarfod a gynaliwyd yn y George Hotel, Aberdar, Eiiagfyr Slain. 1875, penderfynwyd cyflwyno iddo ryw arwydd o barch ar ei ymq,dawiad, fel cydnabyddiaeth am y inodd caredig y cyflawnodd ei swydd tra yn Aberdar. Gwneler pob arian yn daladwy i'r Trysorydd, Mr. DAVID DARBY, Lord Ragbn, Commercial-street, Aberdar. H. W. EVANS, Ysg. PESWCH! ANWYDI!! PESY/CII! DALIER SYLW! Y FEDHYGISTABTH oreu at Anwyd, Peswch, Crygni, Influenza, Gyddfau Dolurus, Tyndra yn y fyriwes, y Pas, Bronchitis, Asthma Gweithwyr Tanddaearol, a phob anhwylderau y Lungs, ydyw Evans' Pectorol Cough Balsam." Ar werth mewn poteli, Is. L|c. a 2s. 9c, yr un, ac i'w cael gan y perobenogydd. T. W. EVANS, M.R.P.S., Aberdare, Glamorganshire. NOTICE. TO THE CLERGY. GENTRY, &NOBILITY OF SOUTH WALES. J-1. STEVENSON, 11, CARDIFF STREET, aberdare, Organ Builder, Pianoforte, and Har- monium Maker. RGANS on the ArDerican Or- ORGANS manufactured on the American Or- < gan Free Reed Principle- the only manu- facture of these Free Reed Instruments in South Wales. All kinds of Organ and Harmonium Fittings supplied. Organs, Harmoniums, and Pianofortes tuned and repaired by the year or otherwise. W orkH:-f;tation-¡;treet, back of the Tarian y Gweithiwr Steam Printing Offices. Y feddyginiaeth oreu at Anwydau ac Influenza ydyw EVANS' COMPOSITION POWDER 1'r rhui hyny sydd a'u ystumognu yn weinion ac oer, gyda threuliad gwaeJ, gwendid, anhwyl- derau y cronic, gwynt yn yr ystumog, &c.; bydd y powdwr uchod yn feddyginiaeth sior, gwerth- fawr, arphleserus. Y dull i'w gymeryd sydd fel y canlyn :-I.lonaid llwy de mewn peint o ddwfr berwedig, wedi ei felssu yn dda a siwgr, at yr hyn y gellid ychwanegu llaeth, a'i gymeryd yn y gwely. Os bydd iddo gael ei gymysgu yn dda, a'r dwfr yu ferwedig, fel y dylai bob amser fod gellir godael iddo losgi ycbydig, ac yfed y te yn unig, Ar werth mewn packets 7bè, is. 1 1^c., a 2s. 9c. yr un trwy y post 9c., Is.4c., a 38.. nddiwrth y gwneutburwr T. W. Evans, M.R.P.S., Dispensing Cheniist, 14, Commercial street. ISAAC THOMAS, UNDERTAKER, ABERDAR. YN gymaint a bod cynifer yn ymholi a wyf wedi rboddi fyny fy ngalwedigaeth fel undertaker, dymunaf hysbysu y cyhoedd yn gyffredinnl fy mod yn dal yr un swydd fel o'r bloen, sef under taker, er fy mod hefyd yn cario yn mlaen yr alwedigaeth o auctioneer yn mlaen, ac yn barod i roddi fy ngwasanaetb tnvy bob rhan o'r gymyd- ogaeth am y pris rhataf ag sydd bof-ibl. Ond yn hytracb na rhoddi y swydd o undertaker i fyny, gwell genyf roddi y swydd o fod yn auctioneer, ihag ofn, os gwnaf roddi y blaenaf i fyny, y byddai i brisoedd y coffinau eto gael eu codi i'r hen brisoedd cyntefig o ganlyniad, yr wyf yn penderfynu yn y rnodd mwyaf calonog a phen- derfynol i gadw yr hen swydd yn mlaen tra y ciftyvvyn Aberdar; ac yr wyf yn hollol sr- gyhoeddedig y bydd i bob dyn o deimlad ac yn berchen synwyr cvffredin i'm cefuogi. Ydwyf, yr eiddoeh yn serchog,—ISAAC THOMAS, 24 & 25 25, Seymour-street, Aberdare. CERDDORIAETH NEWYDD GAN ALAW DDU. Rhwydd, urddasol, a chlasurol."—Fy Meirniaid. Anthem, "Rhaid i'r rhai a'i Haddol- ant Ef." [" They that Worship him."] Trefnedig i Groran bychain [fel Sol Quartett & Chorus. S.A.T.B.] gydag organ neu pianofwte accomp. G-eiriau o. St. loan iv. 21-24. Yn Gymraeg a Saes- neg. Pris 4c. "CLEDD FY NHAD," [My Father's Sword." Can i lais Baritone. Cwmpas o B naturiol dan yr erwydd i F llinell uchaf treble cleff. Gyda pianoforte accomp. Y Geiriau yn Gymraeg a Saesneg. Pris 6c. Cyhoeddedig ac i'w chael gan WM, DAVIES, Publisher and Bookseller, 31. Market-street, Llanelly. Yr elw arferol i Lyfrwerthwyr a Dosbarthwyr. COFFINAU RHAD II DYMUNA. SAMUEL MORRIS, 64, BUTE STREET, ABERDAR, HYSBYSU y cyhoedd yn gyffredinol ei fod )t M yn awr yn barod i ymgymeryd a gwneud unrhyw fath o GOFFINAU, a hyay mor isel neu is na neb arall yn y cymydogaethau. Y mae yn teimlo yn wir ddiolchgar i'r cyhoedd am y gefnogaeth y mae wedi ei chael yn ystod yr ugain mlynedd diwaddaf, gan obeithio y bydd iddo gael parhad o'r cyfryw gefnogaeth am y dyiodol. Llyfrau cyhoeddedig ac ar werth gan GRIFFITHS &o SONS ABGBAFFWYB, le., CWMAVON. Y PARTHSYLLYDD, neu EIRLYFR DAEARYDDOL, sef HANES YR HOLL FYD gan y diweddar Ddr. Emlyn Jones, a'r Parch. J. Spinther Jones, Llcndudno, yn ddwy gyfrol bardd, yn addurniedig a mapiau lIiwiedig; pris yn haner rhwym, £ 2; mewn croen llo, £228. Rhydd y PARTHSYLLYDD hanes holl vledjdM rsfydd, peatr^'Jd, ytiy» mor« 6fcdtl, Hyo.V"G"" AW .v.]uu j gyfrif hefyd o boblogaeth pob gwlad, plwyf, tref, pentref, ac ynys, ac hysbysrwydd o'r hyn yw prif gvnaliaeth bywyd y trigolion, yn nghyda phetliau ereill. Gall y cyfryw sydd wedi dechreu y gwaith gael ei orphen, neu ei gael oil yn barod, drwy ymholi ag unrhyw Lyfrwerthwr yn Nghymru, neu trwy ddanfoll at y Cyhoedd wyr. Taif Vale and Midland Eailway Companies. WILLIAM DAVIES, Clifton Street, BEGS to inform the Tradespeople of Aberdare that he has been appointed CARTING AGENT to the above Companies. Goods delivered with dispatch; and all Goods and Empties to be forwarded by these Railways will be collected and conveyed to the stations Free of Charge. The Midland Rail way Company con- vey Goods to and from. all parts of the Country. Furniture removed to any part of the Town in Covered Wagons. F'FEITIIIAU PWYSIG! Adferiad o Afiechyd, ac Ataliad Anhwylderau Poenus. WHITE'S PILL OF HEALTH ( CAERFYRDDIN), BREINTIEDIG i'r Croen a'r Gwaed, f tkrwy dre'niant newvdd y maeat yn HOLLOL DDI-FLAS. Cymeradwyir y Peleni hyn yn .gyffredinol fel meddyginiaeth ragurol a diffae! mewn achosion e Anhwylderau Geriaidd, Diffyg Treuliad Ym- borth, -Gwynt yn yr Ystumog, lib wymiad v Corff, Ppndrondod, Llosgfa yn v Cylls, Dolury Pen, Ddwvfron, y Cefn, neu y Lwyrau, Dolur yr Afa, Gwynebpryd Llwydaidd, Gorguriad y Galon, Colic, Pendduon, Diflfyg Archwaeth, Saldra, &c. Y maent yn anmhrisiadwy mewu achosion o glefyd y croen a'r gwaed. Ar werth gan yr holl Fferyllwyr, mewn blychau 7Jc. a Is. lie. yr ua neu YD rhydd drwy y post am naw neu bumt.heg o hostage stamps oeiniog, drwy tinfun at y peichenog'ion. WHITE BROTHERS, ni i, 7, Gmldhnli-square, Carmarthen, Gellir cael gweled tystiolaetfanu nhifed gan y Perchenogion. Er arbed lie, gosodir gerbron y dyfyniadau canlynol o lytbyraw yn unig- Eich Peleni lecbya chwi rhag anhwylderau geriaidd a'r losgfa yu y cylla yw y goreu a g;ymerais efioed," • Darfu i mi gymeryd eich Peleni lechyd chwi fel y gorcbymynwyd, a chefais waredigaetb. hynod." (Anhwylder—diffyg treuliad a dolur yr fii. I "Ateba Peleni White yn dd3 mewn ¡acbo,ioD f.) ddolur a phendrondod yn y pen, a symudant rhwymisd y corff." If .'r Pe'essi a rMdrnteh i mi Iwyr welbi fy nghylla, a rwiid.'wani v dolor a dvimlwn yn iy ynCv* yuù¡"u. Y mae eich Peleni yn anruhri>iftdwy.- Symudir anbvvyldeb geriaidd a gwvnt yn yr ystumog, gydag up dogn. » Yr wyf yn boffi eich Peleni chwi yn fwy nag unrhyw rai ereill wyf wedi eu cymeryd rhag anhwylderau geriaidd a dolur yn y pen, Dewisa fy ngwraig hwynt hefyd o flaen unrhyw beleni ereill," Y mae yn dda genyf i gymerad wyo eich Peleni Iechyd chwi; atebant yn dda, a gweddant i'm ovfansoddiad yn vrell nag unrhyw beleni ereill ag wyf wedi gwneud prawf o honynt; y maent yn dyner ac yn adgyfnerthol." J 2 Ar werth mewn blychau 7!c. KC.yru z American Waltham Watches for sale at D. THOMAS, 44, Commercial-st., Aberdare, Manufacturer of English Patent Lever Watches, at prices from £ 4 to £7 7s. Stop Watches, from £ 8 to £10. A good general assortment of Silver Electro-plated Goods, Gold and Silver Chains, and Jewellery. Also, Mourning Jewellery. ARIAN. ARIAN i'w gosod allan ar eiddo rhydd- daliadol neu amodrwymol. Am y man- ylion, ymofyner a Mr. JOHN T. Ho WELLS, Solicitor, Public Hall, Treberbert. I'W OSOD ALLAN. TIR er adeiladutai, !Jc., yn Heol Sunny Bank, gerlkw pyltau Blaengwawr, Aberdar. Am y manylion, ymofyner a Mr. JOHN T. HOWELLS, Solicitor, Sunny Bank House, Abdrdlil. YSTALYFEEA. PRINTING-OFFICE GRIFFITH DAVIES Wrth ddychwelyd ei rldiolcbgarwch diffuant i'w gyfeillion a'i gwsmeriaid yn ardaloedd Ystaly-. fera, Ystradgynlais, Cwmtwrca, Cwmllynfell Abercrave, 'Onllwyn, Creunant, Cwmdylaia, &' cylchoedd, a ddymuna hysbysu ei fod newyd ychwanegu ARGIiAFF WASG at ei Fasnachi Er fed ymgymeriad o'r naiur hwn yr be ti fkk ftigss. gwstaj esgusawd dros roddi y cam, gan y credir fod dadblfgiad a cbytlwr cynyddol y parthau pobl- ogaidd hyn yn galw am sefvahnd paend o'r fath. Argrefflr pob 0 < HysbY".i<: r \pth CyiarfudyddCretyddoia Llei tdnd- au, &c., Rheolau a Clit rd, ■ Pro- grammes, Mourning Ci»r» ( u u &. m6wn diwyg lumvaitb, sei^ v l u js fel yr hyderir y derbynia A 1 \sl .lyftr» Jrtin- ogaoth unfrydol yrard tlo wi uchod. Hefyd, dumuna G. D. hdgutio ei gyfeillion y purheir i gadw stock lied flawn o'r aoirvwiol Lyfrau a .cyhoeddir gan wnhanol Gyhoeddwyr Cymru, a chyrchir unrfcyw lyfr i-a-*»3dygwyddo- fod fell, ar ychydi'g'ddyddinu o ryoudd. Nwyddiaduron.—Dosbarthir it.>11 newyddiad- uron Cymreig a Seising y Jjywysogaeth, yn ngbyda ChyJcbgTonau ]\I,-OJ y ewahiinot Enw- auüu. Deib-nir Sjp x Mn ar ddyfodiady trains h'-vi ■ •. ntw- yddiadur>n a Jlyf"rltu; il dia ga-d unrhyw pn-iodical ar dnydd duisd. Rhwymir liyrrau yn Ii ic am briswu a r>:ddant foddlonrwj dd, Cedwir mewn stock o Siaiionery, Llyfrau Cyfrifon, a Llyfisu Yigolioc. Ystordy Cangen y Feibi G-ymdeithas. Stamp Office, Ystaly fera, 1875.