Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

"JOHN PLOUGHMAN'S TALK.''

News
Cite
Share

"JOHN PLOUGHMAN'S TALK.' GX1\ Y PARCH. C. II. SPUltGEON. GKTFCtNA CHWYK CBTFFDDOTI. PAN y medda, dvn ben hynod o wag, yn fynYCLinncb ccha osod ei hun allan fel beirniad mawr,yn nciiklucl mewn pethau crefyddoi. Nid oes neb mor ddoeth a'r hwn na wyr ddim. Ei anwybodaeth yw maID ei haerilugrwydd, a moithrinfa ei gyndyn- rwydd; ac er Po. wyr y gwahaniaeth rhwng B a throed tarw, eto penderfyna faterion fel pe bae doethineb ar flaenau ei fysedd. Nid yw y Pab ei hun yn fwy anffaeledig. Clywch ef yn beirniadu ar ol bod yn gwrandaw pregeth, a chewch wybod pa fodd i dynu dyn da yn ddarnau os na wyddech yn flaenorol. Canfydda feiau lie nad ces dim, ac os bydd rhyw beth yu ddiffygiol. gwnabobilygcden yn gawrfil. Er y gel iwch osod ei synwyr oil mewn plisgyn wy. etc pwysa bi egeth yn nhafol ei ddychymyg gyda bob ddoeth- ineb tybiedig Solomon, acosbyck; i fyny a'i safan ef, gosoda ei gp'nmoliaeth ami gyd Ilwyarn; ond cs na fydd yn i't' b ei archwaeth, chwyriia a cbyfartha nrni fel ci ar ddrainog- Digon tebyg nad yw gwemidoglon najc pregethau yn bejffaith. Y mae peth chwyn yn yr ardd oreu, ac y mae peth us yn y llafur glanaf, ond coeg- ddadleawyr a ddadleuant am rywbeth neu ddim, a chwiliant am feiau er mwyn dangos eu gwybodaeth ddofn; yn hytrach na rhoddi diwrnod o wyl i'w tafodau, dywedent nad yw y glaswellt o liw gwyrdd, dym unol, ac y byddai yr wybren yi) edrych yn well pe cawsai ei gwyngalchi. Y mae un llwyth o'r Ismaeliaid hyn yn gyfansoddedig o anwybodusion uchel- hedegcg, y rhai ydynt yn fawreddog iawn yn nghylch athrawiaetb pregeth- dyma lie y maent mor benderfynol a phen gordd, ac mor aicr ag angeu. Os beiddiwch ymresymu a hwy, cewch weled eu crochanau bychain yn berwi trostynt mewn eiliad. Cystal i chwi edrych am swÚwr mewn pwll tywod a gofyn iddynt am reswm. Cauasant for gwirionedd mewn costrel, a chariant hi ynllogelleu gwasgod: gwerthasant eu gwylder, a daethant yn ddoethach na'u hathrawon marchogant ar geffylau ucheS iawn, a neidiant dros glwyd pum bar o destynau Beiblaidd a draetbant athrawiaethaa croes i'w barn hwy. Hwynthwy yw y cwn nefol a wyliant dy yr Arglwydd rhag y lladron a'r anrheithwyr na phre- gethant athrnwiaethan iachus; ac os erlidiant hwy y defaid, neu laarata cwningen yn llechwraidd weithiau, pwy a fedda galon i'w beio? "Pobl anwvl yr Arglwydd," fel y galwant eu hunain. Y mae ganddynt ddigon o waith i ofalu cadw eu hathrawiaethau yn iawn; ac os bydd eu moesgarwch yn holltedig weith- iau, pwy all ryfeddn Nis gall un dyn edrych ar ol pob peth yr un pryd. Y rhai hyn yw y gwaddod sydd eisieu eu dal yn ein porieydd, nid er mwyn eu hunain, canys nid oes arnynt damaid blasus, ond er mwyn y maesydd a ddin- ystTiant. Pryd y digalonir siaradwyr ieua/fic drwy sylwadau celyd ac anghar- edig. Yr wyf yn adrodd iddynt chwedl yr hen ddvn a'i fachgen a'i asen, a. suty bu EVHIO with geisio boddloni pawb. Nid oes un chwibamvr all foddio pob clust. Lie y mae mympwy a dychymyg yn eistedd yn y sedd feirniadol, nid yw barn y dyn hwnw ond gwynt, ac ni ddylai neb wneud mwy o sylw o hono nagarthwib- aniad y gwynt yn nhwll yr allwedd. Yr -wyf wedi clywed dynion yn beio pregeth am yr hyn nad oedd ynddi: gan nad pa mor dda y traddodwyd ar y pwnc dan sylw, yr oedd pwnc arall am yr hwn ni thraddodwyd dim, ac felly, yr oedd yr oil o'i ie; yr hyn sydd lawn mor afres- ymol a beio fy ngwaith i yn aredig am na buaswn wedi gwneud tyllau i osod y ffa ynddynt; neu gondemnio cae da o wenith am na bae erfin ynddo. A oes un dyn yn dy&gwyl cael pob gwirionedd mewn an bregeth ? Cystal edrych am bob dvygla'd o fwyd ar un pryd, neu gondemnio dernyn da o gig eidion, am na bae bacwn, na chig llo, na phys gleision, nae erfin ar y bwrdd. Golygwch fod pregeth heb fod yn llawn cysur i'r saiiiii. eto os rhybuddia bechadur, a ddylem ei diystyru ? Art tyiawd i eillio a hi fnasai llawlif, a ddylem niam hyny, ei thaflu ymaith ? Mae yn ffiaidd gweled ambell un yn chwilio am feiau fel ci y llygotwr wrth ciyllau y llygod. Swydd wael yw barnu pregethwyr, nid yw yn talu i un o'r ddwy ochr. Mewn ymdrechfa aredig, rhodairgwobr i'r aradwr goreu; ond rhai hynod o araf yw beirniaid pregethy-yr i roddi gwobr i'r hwn a farnant yn oreu, yr oil a rodd- ant yw canmoliaeth a dim pwdin. Os peidiant grwgnacb, meddyliant fod hyny yn ad-daliad bendigedig. Oyfrifa pawb eu hunain yn alluog i feirniadu pregeth ond byddai cystal i naw 0 bob deg geisio pwyso'r lleuad. Mae pob asyn yn meddwl ei hunan yn deiiwng i sefyll wrth ochr ceffylau y brenin. Meddylia y rhai hyny a allant chwibanu y gallant aredig; ond y mae mwy na chwibanu mewn aradwr da, a goddefwch i mi ddweyd wrthych, fod mwy mewn pregethn yn dda na chymer- yd testyn, a dweyd, yn gyntaf, yn ail ac yn drydydd. Golygfa. drnenus yw gweled ambell deulu Crsitioriogol, dedwvdd, yTn cael ei wasgaru gan chwilwyr beiau siaradus am lywbeth neu ddim. Un fain yw blaen yr aing ond pan y byddo y diafol yn defnyddio yr ordd, dryllsr eg- lwys yn ddarnau mewn byr amRer, a rhy fedda dynion pa ham. Y ffaith yw. mai yr olwyn waethaf sy'n gwichian fwyaf, ac fod un ft'wl yn gwneud llawer, ac felly y mae llawer cynulleidfa yn cael ei throi yn erbyn gweinidog da a ffydd- lawn, a fnasai yn fendith iddynt, pe na erlidient ymaith eu cyfaill goreu. Rhag cwn drwg a. grwgnachwyr crefyddoi gwareder ni oil.

CYFARFOD CYSTADLEUOL GWAWR,…

T ?W Y SO GION' CYMRU.

Y DIWEDD AR ASAFl r GLAN TAF.

CWMCLYDACH, RRONDDA.

AT Y BEIRim'

Y DYN DAUWYNEBOG.

Y DIWEDDAR CYNDDELW.

YR AWEL.

CRIST YN Y BEDD.

BEDDARGRAFF Y CRISTION.

Y CRISTION.

BEDDARGRAFF

SOBRWYDD.

,YR HWSMON.

Y GAUAF. -

Y BEDD.

J' Y GATH.. V