Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

ø, ac anffawd yn dilyn byrbwylldra mor sicr ag y mae llifogydd a cholledion yn dygwydd mewn eanlynia'd. i y storm o fellt a tharanau. PiE) fyddo y gosodiadau yn gymysg- 9 1 -iau lyfi,, a'r ymres*ymiadau yn ffugiol, ins gall y casgliadau fod yn bertfaifch, na'r penderfyiiiadau yn gywir. Rhaid. fod perthyn as gwirioueddol rhwng unrhyw dystiolaeth a'r rhesymau a roddir dros ei derbyn, ac y mae yn angenrheidiol hefyd fod perthynas rhwng unrhyw weithred a'r rhesymau a roddir dros ei chyflawni. Os na fydd hyn yn bod, nid oes neb ond dyn ffol a dderbynia y naill ac a gyflawna y llall. 0 gan- lyniad, bydded fod pawb yn ofalus a gochelgar yn y ffurfiad, ac yn fwy na'r cwbl, yn nghyhoeddiad en syniadau ar faterion o ddirfawr bwys. Oblegyd y mae myrdd o anffodion, fd myrdd o ysbeilwyr, yn barod i dori trwodd, ac onid byrbwylldra ac anystyriaeth sydd yn agor y pyrth iYnychaf? Eos WYN.

—-v EISTEDDFOD LLWYKYPIA

LL YTHYR 0 BATAGONIA.

CYMDEITHAS HEN SGIDIE.

YR AKCH-DDERWYDD A'I YS GRIFAU…

HENAFIAETH.

L'ERPWL.','