Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

GEORGE'S | Pi^ Z & Fixirj, MEDDYGINIAETH LYSIEUOL. Y mas v Peleni hen yn f?ddyginifieth BUAN, A DYOGEL I'R PILES A'R GRAVEL, kiaws o r-tihwyldernu ereill sydd bob auis&r yn su oanlvn, nieirys: — FOEN YN Y CEFN, YSGAFNDER YN Y PEN, Diffc 1 Llyuger x. i 1 j. »» A jcv i_» Vv iS A j Snrci :1(\ yr tfsvunaoe, Vwn diriawr yn y Coludd- ion, (iW^EH, YNY, COLIC, T .d < v\ tuv /t y !2pfn, y iwymiu, a gwaeiod vr viDVsgf'.ruedd, t" 1J. TOETH, D Wl"R ATALIAD, &0. Y T U M i 0 B G YR C H 0 L. Faroioir y Frfit i»wn tri 0 ddvUicu gwaht anlyn :— No. l.-<5eorg? Pile & Gravel Pills. No. 2.0eorg,e's Gravel Pills, No. 3.-tj-eorg'e's Pills for the Files. Y mae 'Pcrsheaog; y Pslaui hyn wedi derbyn dro? ddwy fil Byatlolaei-hfta p »yaig i "ifaifchiolrwydd y Ft-ddyjiiaiaet-h how, ac yn en pliih y mae amryw oddiwrth Feddygon enwog. At t&rih mmn Uyvhsw Is. 1. ,d. a 2*. 9d.yr va gan bob Fferyllyddpvrchus yn y Ihjwysoyaeth, Gwellhad rhyfeddol or Piles a'r G-ravu medi feddyqon fethu. Allan o'r Gwladgc.rwr" am HI/d. 3,186S. Bum yn glaf lawer o tfynyddau gan y Piles a'r Gravel." Braidd yr oedawn yn aliuog i sefyil fH fy chraed gan y po?o n acbo->ect i mi, a'r ysgain- der yn iy mhen. i s wr»aeth doctoriaid Aberdar a Mertbyr eu goreu i mi, ao yr wyi wedi ta!u iddynt bunoedd lawor rtai byny, ond ni dderbyn- iaia fiiwr ](«?« oddi^rtb un o honynt. PryuiI i" flyohtsid o Geoiges's JPtle and Gravel Pilbs, a cbyufrajs tldau "ddogn o honvnt—yr yduntf yn awr yn dayn imh.~— B. EDWARDS, Cvimdai, Abetdar. ——— Tysiiolaetk Meddyg. <Jr Tyst Cymreiy urn Awst 26, 18"0. Np'X'"yád de. i'r Cbf,- Yr wyf wedi analyxo George's Pile and Gravel Pills," at; yr wyf yn caei fu bod yn gvfansodd«dig o ddeftiyddi-iu llyptiuol. NiA oes ynddynt «ldim o natur feitl- aidd, Yr ydwyf o'r farn eu iodynfeddyginiacth dra j<ic<iribfmvr at y doluHau hyny ar gyfer pa rat y mzmt -*fisdt w harncanu. DR. H. PURDON, F.A.S., London. Etc,, ar ol rhoddi prawf o'r Peleni, dywed, "Yn ol fy Eyagwyiiitd, y mae y P<deni yn hynod tjfeithiol "at y Piles [t'r Gtavel. Yr ydwyf wedi rfeodcU prawf teg arnyat." Forty Gall-Stones passed after talcing a feu- doses of No. 2 Pills. Mr. John Watkin, collier, Llwynypia, Ponty- pridd, wasafflickd with very painful Bupprepciim of Urine, and was induced to try a box of No. 2 Pills (Fills for the Gravel); alter taking a few doses he passed no less tht»u forty gall-stones. DysgwyUadau byth yn cael ei siomi. Mr. GEOEGE,— Rhyciney, Jane 14, 1872. Dear Sir,—1 have mlicti pleasure in beariug testimony tn the great ellicieney of your Pills for Plies and Grave'. I always recommend them with the greatest confidence to my customers, as In being superior to any other Medicine in relieving those trouble-some and paiuful dixordcrH, and am rarely disappointed even in nmt obstinate cases.— I remain, yours truly, FRANKLIN DIXON, Dispensing Chemist. Patch yn sicrad yn uchel am danynt. Llandilo. Dear Sir,—I have much pleasure in informing yon that the demand for your Pills continues Unabated, and my customer. without an excep- tion, speakmeU of the great benefit they have re- ceived from their use.—Your* faithfully, THOS. HUGHES, Chemist. George's Pills yn gwellhau ar ol i hob peth aratl fethu. Treherbert. Syr,—Y mae canmoliaeth ucbel idd eich Pills yn y He hyn, ac y maent wedi gwellhau llawer ar 01 i bob peth arall fethu.—Yr eiddocb, ISAAC JONES. Bookseller. A Good Cure of a Bad Case. Pen'ralltwen, Newcastle Emlyn. Dear Sir,—I have suffered from Piles and Gravel for four years, during which time I was quite disabled, and never, during this time, had a whole night's rest. I have taken a great quantity of medicine from doctors, but received little or no benefit. I was at last induced to try a box of your Pile and Gravel Pills, and incredible as it may appear, after I had taken but a few doses, I felt as if I had had another body. Encouraged by the effects of one box, I took another, and now am free from all pain, a living testimony to the miraculous effects of these PiHa.—YouM trulv, D. WILLIAMS. f}%ceilhad ar ol deuddeg mlynedd a selni oddiwrth y Piles a'r Gravel.\ Garfawr, Lanunda, ger Abergwaun. Anwyl Syr,—Ie, ao anwyl iawn i mi he/yd. Yrwyf wedi bod yn ymboeni gan y Piles a'r Gravel, yn nghyd a eelni mawr ar rai amserau yn duiewnol, am tua. deuddeg: mlynedd, ac am y pump mis olaf cyn i n-i gael gafael or eich peleni ohwi, yr oeddwn wedi fy llwyr ^aethiwo i aros yn y ty. Yr oedd y fath boen gofidus yn fy agholnddion, fy nghylla, a'm ysgvfaint, a poe'n mawr yn fy mhen, ac yn feddw gan bendro, flJJ aas gallwn amgyffred pethau yn eu 31iw a'u lion priodol; mewn gair yr oeddwn wedify llwyr andwyo gan boen a selni, fel nns gallwn g-fpitu fad modd i mi byth wella; end diolch i Awdwr pob daioni, a pharch i chwirhau. Yn mhen bytheinoe, drwy ddefnyddio eich Peleni yn ol eich cyarwyddy), yr oeddwn yn gallu. dilyn fy nsjftlwediftaeth irydag fgni* a pMeser. Yr oeddyat yn fy ngwelia braidd beb yn wyood: i mi, gan y modd tawel ac eamwyth yr oeddynt yn eweitbredu arnaf. Yr oedd 'y nghyfansoddiad wedi myned mor oer a chlai, ond drwv bariiau i'w cymeryd, y maent wedi fy adferyd i'm gwres fel cynt, ae yr wyf fel yn dyfod yneuanc o'r npwydd.—Ydwyf, DAVID DAFJEf, V o X o J h °/ Wf Q-WELLHAD (JNIONGYRCHOL. Y F^dygiaiaeth Boblogaidtl. biack cimm syrup i WHITE- Yw y fcildygiairtetii oreu a ddarganfyddwyd erio«d «r gweliii Pes'.vcb. ac Anwyd, Darfededig- aeth, Diffyg Anadl, A«tJaraa, Brest Gvfyng, }),}iu.t Gwddf, Crygra, Colliad Llais, Inflaenaa, &C., Yn y gauaf, pan &flonyddCr personau & phewvocb syohlyd. gyda gogldsiad yn y gwddf, | rhydd Black Currant Syrup" White ea- mwyi-had uniongyvebol; a thaila ffwrdd 'pob Hysmfedd, pa xttTm tw.v. tew, neu linorog, gan ayri}Tc&!i tuiiidliad rhydr), ansddiladiad q boen, a j chwHg *dfywioL Gwelw y tystiolaetbrui 'am'gauedig gyda phob V'jtl'¡ gyda golwg ar effeitbiau gwellhaol y FE.DDYGINIASTH ANFFA.EI..EDIG RON, j Tystiohuth MixceMar, j Eglwys Cwnijii, Meh. 19sg, 1874. Atswy! Syrs,—Y mao eich Black Currant Syrup at y pesw-ih ya ddarpariaeth enwog. Y mae wedi gwneud rbagor o ddaioni, ao wedi rhoddi i mi well gorphwysdra yn y nos, nag uarhyw betb V'i"*yf fi wedi symciyd Lyd yn byn.—Yr eiddoch pl gywir, J. R. TAYLOR. Y mae anoedd o DwtioIaethau wedi eu j mytujii. Pacfona Fferyllwyr at v Perehenogion, gan aiarad yu y taodd nobebf am y Syrup hwn. j Ar werth gun yr holl Fferyllwyr, mewn poteli ( h. Hn. a 2s. 3c. yr un. Ar werth hefyd yn gyfanwerth gan boll Dai Meddygiaiaeth Freintiedig. Darparedig yn rinig gan WHITE EROTHERS, Chemist. 7, Guildhall Square, Ctrmarttiea. DALIER SYW—Y yrt ysgrifenedig ar yr mlec toallan gan y Perchenogioa—" -White rolM'i;" m y m&s White's Cough Syrup edi ei argratfu va y gwydr; heii yr hyn aid oes run yn gywir. FFEITHIALL" P W YzlG! Adferiad o ASechyd, ac Ataliad AnilwyMeran Poenus. WHITE'S PILL "OF HEALTH (CAERFYRDDIN), BREINTIEDIG i'r Croen a'r Gwaed, a thrwy B drefniant newydd y maent yn HOLLOL DDI-FLAS. Cymeradwyir y Peleni hyn yn gyffredinol fel meddyginiaeth ragorol a diffael mewn achosion « Anhwylderau Geriaidd, Diffyg Treuliad Ym- borth, Gwynt yn yr Ystumog, Rhwymiad y Corff, Pwndrondod, Lloegfa yn y Cylla, Dolur y Pen, Ddwyfron, y Cefn, neu y Lwynau, Dolur yr Afu, Gwynebpryd Llwydaidd, Gorguriad y Galon, Colic, Pendduon, Diffyg Archwaeth, Saldra, &c. Y maent yn anmhrisiadwy mewn achosion o glefyd y croen a'r gwaed. Ar werth gan yr boll Fferyllwyr, mewn blychau no. a Is. l|c. yr un; neu yn rhydd drwy y post am naw neu bumtheg o bostage stamps ceiniog, drwy anfon at y perchenogion. WHITE BROTHERS, Chemists, 7, Guildhall-square, Carmarthen. Gellir cael gweled tystiolaethau afrifed gan y Perchenogion. Er arbed lie, gosodir gerbron y dyfyniadau canlynol o lythyrau yn unig :— Eich Peleni lechyd chwi rhag anhwylderau geriaidd a'r losgfa yn y cylla yw y goreu a gymerais erioed." Darfui mi gymeryd eich Peleni Iechyd chwi fel y gorcbymynwyd, a cbefais waredigaeth hynod." (Anhwylder-diffyg treuliad a dolur yr afa.) Ateba Peleni White yn dda mewn achosion o ddolur a phendrondod yn y pen, a symudant rhwymiad y corff." "Foneddigion,—Darfa i'r Peleni a roddasoch i mi lwyr wella fy nghylla, a symudasant y dolur deiinlwn yn fy ysgwyddau." Y mae eich Peleni yn anmhrisiadwy. Symudir anhwyldeb geriaidd, a gwynt yn yr ystumog, gydag un dogn." "Yr wyf yn fcoffi eich peleni chwi yn fwy nag unrhyw raiereill wyf wedi eu cymeryd rhag anhwylderau geriaidd a dolur yn y pen. Dewisa fy ngwraig hwynt hefyd o iiaen unrhyw beleni ereill." Y mae yn dda genyf i gymeradwyo eich Peleni Iechyd chwi; atebant yn dda, a gweddant i'm cyfansoddiad yn well nag unrhyw beleni ereill ag wyf wedi gwneud prawf o bonynt; y mamt yn dyner ao ya adgyfnerthol." j 2 Ar werth mewn blychau 7!cc.y "n. (JyUuedder ynfuan, litres Bywyd y diweddar Barch. John Mills, Llundain. 1..7, d frawd RICHAKD MILLS, Llanidloes. BYDD y llyfr yn cynwya heblaw hanes iywyd llafurfawr, amryw o'i gyfaasodd iadau mewn Rhyddiaeih a Barddoniaeth, nad yayut wedi ymddangos o'r blaen, yn y Gymraeg w;¡, r Saesneg. LLAWLYFB Y GLOWS:" t),:i TaAETHAWD ATHIiONYDBOL AC YMAKPBBOL, A R Wyntyiliad; Ansawdd a phriodoleddau .JÄ. y nwyon a geir mewn mwngloddian; Daearfesuriaeth; yn nghyd a llaaws o Dafleni a Itheolau (formul&J baddiol eu gwybod, wedi eu tymleidciio, Hefyd, crynodeb o hanes dechreuad a chynydd y fasnach Iô, &o &0. Meum Anden, li*. Go., Lliain, 2s. CYHOEDDEDIG GAN 1. JONES, ARGRAFFYDD, TREHERBERT. Gweitbian Cynireig y diweddar Barch. John Mills, Llondain. Cyhoeddediy ac ar werth gan Richard Mills, Llanidloes, i'w cael gan y Meistri Hughes a'i Fab a ehan yr holl Lyfrwerthwyr. Y PERL YSGRYTHYROL; neu agoriad i wybodaeth o'r Beibl. Y Pedwerydd Argraffiad. Pris la. 6c. DAEARYDDIAETH YSGRYTHYROL; yn cynwys desgrifiad o boll wledydd y Beibl, yn neillduol gwlad Canaan, yu nghyd a Mynegai cyllawn i'r holl leoedd a enwir yn y "Beibl. Lliain, 3s. GEIRLYFR' YSGRYTHYROL; yn cynwys eglurhad ar darddiad ac ystyr y geiriau a ddef- nyddir yn y Beibl; yn nghyd ag Arweindraeth av Gyfansoddiad y Gymraeg. Ail argraffiad. Amlea, Is. 2g. GRAMADEG CERDDORIAETH. Y ped- werydd argraffiad, yn cynwys eglurhad Athronyddol ac Ymarferol ar y Wybodaeth Gerddorol. Pris, mewn llian, 3s. HYFFORDDWR YR EFRYDYDD; sef cyfarwyddyd i gyrhaedd dysg, gwybodaetb, a rhinwedd. Pris, mewn lliain, 3s. PALESTINA; sef hanes taith i Wlad Canaan. Mewn lliain, 7s.; mewn French Morocoe, a Marble Edges hardd, 8s. 6ch. IUDDEWON PRYDAIN; sef eglurhad ar Arferion Teuluaidd, Deiodau Crefyddel, 9C Agwedd Gymdeithasol Iuddewon y wlad hon. Amlen, Is. Y CANOR; sef arweiniad i egwyddorion ac ymarferiad Cerddoriaeth. Y ddegfed fil, 6e. DARLITH AR GERDDORIAETH GYM- REIG; sef adolygiad ar Hanes a Nodwedd Cerddoriaeth Genedlaethol y Cymry o amser y Derwyddon. Pris, 6ch. Y SALMYDD EGLWYSIG; sef casgliad o Salmau a Hymnau at wasanaeth teuluaidd. Ail argraffiad. Mewn lledr a gilt edges, Is. DARLUNIADURANIANYDDOL; sefeglur- had manwl ar Seryddiaeth, Daearyddiaeth, a Daeareg; ac yn cynwys tua 80 o Arluniau Eglurhaol, gan Edward Mills, lliain 5s. CERDDOR YR YSGOL SABBOTHOL a'r BAND OF HOPE; sef casgliad o donau cyfaddas i blant yr Ysgol Sabbothol a'r Band of Hope, gyda geiriau Cymraeg a Saesoneg, gan R. Mills, Is. Y CERDDOR DIRWESTOL; yn cynwys Toaau ac Anthemau at wasanaeth Dirwest, gan R. Mills, 6ch. PA FODD I DDEWIS GWRAIG; wedi ei gyfieithu o'r Pedwerydd Argraffiad Saesoneg. Y mae y llyfr bychan hwn wedi ei gymeradwyo gan y gweinidogion enwocaf yn mysg y Saeson, fel un o'r hyfforddiadau goraf i bobl ieuainc gyda golwg ar newid eu sefyllfa. Pris 4c. TRAETHAWD AR Y SABBOfH gan Dr. Wardlow. Ni ddylai yr un aelod o'r Ysgol Sabbothol fod heb y llyfr hwn. Pris, 3o. DIM AMSER I'W GOLLI ;sef traethawd i'r bobl, gan y Parch. Dl. Rowlands, M.A., Bangor. Pris 3e. [6 C- SCHWERER, Watchmaker, Jeweller, Silversmith Optician, &c., &c., 18, Commercial-street, Aberdare. SCHWERER'S WATCHES to suit all CLASSES of Purchasers. SCHWERER'S WATCHES of the best English and Foreign make. SCHWERER'S GOLD PATENT LEVERS from £ 10 10s. S C H WE R E R S SILVER PATEN k3 LEVERS at f4 4s., t5 5s.. up to 47 7s. SCHWERER'S GOLD GENEVES .£4 4B., k3 jE5 oa., up to j610 10s. SCHWERER'S WATCHES are always ready for use, being skilfully timed and adjusted. Purchasers cannot do better than send to me for a Watch, which will be supplied or forwarded to any address on receipt of P.O.O. QCHWERER'S EIGHT-DAY CLOCKS, IO Ordinary Clocks, Timepieces, &c,, of the best and newest design. Q CHWERER'S SILVER GOODS in great o variety. QCHWERER'S ELECTRO-PLATE of the newest and best description. QCHWERER'S great stock of Spectacles, com. I prises all kinds in Gold, Steel, and.^Sheli Frames. SCHWERER repairs all kinds of Watches, Clocks, Jewellery, Plate, &c., in the bes style. SCHWERER begs respectfully to thank the Public for their past patronage, trusting a continuance of the same. AS ydych am Oriadur o'r fath oreu ewch at C. SCHWERER, 8j Commercial Street, Aberdare. V & VV; V Ox # SUMMER FASHIONS, 1875. WM. SARVIS, ABERDARE, BEGS to announce that, having com- JLR pleted his arrangements for the Season, he has commenced showing, on SATURDAY LAST, MAY 8th, And following days, all the miost RECENT NOVELTIES In the Leading Departments: — MILLINERY! MANTLES! COSTUMES! SHAWLS! SILKS! DRESS MATERIALS! GLOVES! FLOWERS! FEATHERS! &c., &e., Soliciting the favour of a Call. P.S.-W. S. begs to inform his Friends, Patrons, and the Public generally, that he has not issued Circulars this Season, and hopes that they will accept this mode of announcing his return from the Markets. IECHYD RHAD A NATURIOL. Temllechyd, neu TwTcish Baths Merthyr clan lywyddiaeth :fl:Ir. Atkins. PHIS OEDD:— Dosbarth Blaenaf, o wyth yn y boreu hyd dr y prydnawn, 2s. Ail ddosbarth o dri yn y pryd nawn hyd saith yn yr hwyr, Is. Gwrywod dyddiau Llun, Mercher, Ian, a Sadwrn. Menywod, dyddiau Mawrth a Gwener, Plunge a Shower Bath o'r mathau goreu arc 6ch. yr un. Hot Water Bath, y dosbarth cyntaf Is.; ail ddosbarth, 6ch. Y mae digon o dystiolaethau, fel y gellid cyhoeddi cyfrol ar les y Baths, mewn acblysuron cyffelyb i Guriad y Galon, y Gyuialwst, Dropsy Poen yn y Cefn, ac Anwydau o bob math. Nid cymeryd moddion ydyw, ond gwelUbad naturiol, nad yw yn gwneud niwedtnewnunrhyw j aragylchiad o gwbl. Y mae Mr. Atkins hefyd yn ddiweddar wedi cynllunio ychwanegind pwysig at y Baddau, yr hwn ychwanegiad sydd yn dra, gwerthfawr i'r j rhai eydd yn cael eu blino ag atshwvlderau yn eu cymalau, yn gymaint ag y gellir dwyn gwres ychwanegol at rai rhanau o'r corff heb i'r pen gael dyoddef o'r cyfryw wres. Bydd yn rhaid talu chwe cheiniog yn ychwanegol i'r rhai fydd am wneud defnydd o'r ychwanegiad newydd a phwysig hwzi. [7 TO BE SOLD BY PRIVATE CONTRACT. TN one or separate lots, FOUR SUBSTAN- 1 TIAL COTTAGES, Noa. 390, 391, 392, 393, Cardiff Road, Aberdare, occupied by Wm, Morgans and others. Ground rent £ 4 7s. Area 522 square yards. Unexpired lease 74 yeárs. For further particulars apply at Crawshay's Arms, Hirwain. Llyfrau a Thraethoda-n yn yr Iaith Gymraeg. YN ngwyneb yr angen mawr sydd wedi ei a hir deimlo yn Nghymru am lyfrau a thraethodau mwy deniadol a phoblogaidd ar gyfer yr Ysgol Sabbothol, Llyfrgelloedd Cynulleidfaol, a darllenwyr yn gyffredinol, mae Pwyllgor CYMDEXTHAS Y TKAETHOBAU CREFYDDOL wedi pendertynu cyboeddi,- 1. Traethodyn Cymreig newydd bob mis (dar- luniadol gan mwyaf). 2. Cyfrolau bychaia i'w gwerthu am Is. neu Is. 6c.—un bob tri mis yn cynwys Ystoriau Dar- luniadol, Bywgraffiadau Enwogion Cymreig, Pynciau Hanesyddol a Desgrifiadol, &c., &c. Y gyfrol gyntaf yn barod yn Ioaawr,— Dinasoedd" Colledig wedi eu dwyn i oecunill-mown lliain hardd, pris Is. 3. Sypynau o lyfrau bychain darluniadol, a rhai Iliwiedig, cyfaddas fel gwobrwyon yn yr Ysgol Sabbothol. Dau sypyn yn barod yn Ionawr, chwe' cheiniog yr un, gyda darluniadau lliwiedig hardd. 4. Cyfresi o Ddarluniau gyda Darlleniadau; Cardiau gydag Arwyddeiriau a Thestynati, i'w crogi ar furiau ysgolion ac ystafelloedd cartref. Mae y Traethodau canlynol o'r Gyfres newydd eisoes yn barod I 1. Damwain y Rheilffordd yn Abergele, 2a. y cant. 2. Ystori y Pysgotwr, 2s. y cant. 3. Yr Hen, Hen Stori (ar y laf o Ionawr), 28 y cant. Gellir cael y Gofres (Catalogue) yn cynwys y rhestr o'r llyfrau Cymraeg sydd eisoes wedi eu cyhoeddi gan y Gymdeithas, yn rhydd trwy y post, dim ond anfon am dano. Fel gwarant o werth y llyfrau a gyhoeddir, gellir hysbysu fod y boneddigion canlynol wedi cydsynio i weitbredu fel Pwyllgor y Cyhoedd- iadau :-Parcb. J. Griffiths, Periglor, Castellnedd; Parch. D. Howells, Caerdydd Parch. Ddr. Rees, Abertawe; Parch. R. Parry, Llandudno Parch. Ddr. Thomas, Pontypool; Parch. H. Jones, Llangollen Parch. Ddr. Edwards, Bala; Parch. W. Williams, Abertawe. Golygydd: Parch. Thomas Levi, Abertawe. CYMDETTHAS Y TKAETAODAU CRETYDDOL Llundain, 56, Paternoster Row, and 164, Piccadily; Manchester, 100, Corporation Street; Brighton, 31, Western Road. A'r holl Lyfr- weithwyr Cymreig. Printed by MILLS, LYNCH, & DAVIES, at their Steam Printing Works, No. 1, Station Street, Aberdare. FRIDAY, SEPT 24, 1875.