Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Ii '_A' DY^USA R OBERT' JO NE S, Diiledydd, "Dmotcn yn barohas i'r cyhoedd sia y gefnogaeth ryfeddol y JllfW wedi ei gael or pan yr agorodd ei Yetorfa I) di ll ad yn Marchnadfa Aberdar; hefyd, dym. ana hysbysn ei fod yn benderfynol o barhau i gyfienwi y cyhoedd o ddiilad da o bob math am y prisoedd iselaf or eyfarfod a'r amser tylawd presenoh *#* Conwch—Bob dydd SADWItN yn Marchnadfa Aberdar. Rhoddweh brawf am urmaith, a chewch eidi boddloni. NANTGARW. BYDDED hysbys i'r beirdd, llenorion, a cherdd. B orion yn gyifredinol, y cynelir EISTEDD FOD yn y lie uchod, dydd LLUN, Hydre) 11, 1875, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr llwyddianus mewn Traethodau, Barddoniaeth, Cerddoriaeth, &c. Am y traethawd hanesyddol goreu ar Hen "VVoithiau China Nantgarw." Gwobr jEl. Bydd y programmes yn barod yn fuan, yn cynwys yr oil o'r testynau a'r atoodau. I'w oaelganvr Fsgrifenydd am y pria arferol. W, L. THOMAS, 4, Bute Esplanade, Cardiff GOHIRIAD. TvYMUNIE hysbysu y cynelir yr Eisteddfod _U uchod yn Ysgoldy Frytanaidd Ffynou Taf, am fod y pwyllgor wedi methu yn ei amean yn Nantgarw, a'i bod i gael ei gohirio byd y 23aln o Hydref yn lie yr ] lPg, fel yr hysbyswyd yn fiaenorol. Hefyd, fod y Traethawd ai- Hen Weithiau China Nantgarw i fod yn Saesonaeg. Yr eiddoch drosy Pwyllgoi, W. L. THOMAS, 4, Bute Esplanade, Cardiff. GWAUNCAEGURWEN. AYNELIR AIL-EISTEDDFOD FLYN- YDDOL y lie uchod NADOLIQ nesat, KHAGFYB 25, 1875. BRIRNIAID-DEWI IAGOac ASAPH GLAN DYFI. Fr Cor hab fod dan 30 mewn nifer, a gano yn oreu "Yr Haf" (Gwilym Gwent) 5 0 I Gor o un gynnlleidfa a gano yn oren y Gwanwyn (Miller) 2 0 C Ac Arweinffon i'r Arweinydd, gwertk 0 10 0 Yr Arweinydd i fod dan 21 oed. Am y 60 llinell gorea ar Fywtd 0 10 0 I Am yddau Englyn goreu ar Ddi- wydrwydd" 0 5 0 Am fanylrwydd pellacb, gwel y Programmes i'w gael gan yr Ysgrifenydd am v pris arferol. D. MORGANS, Llwynrhydiaa Colliery, G.C.G., Brynamao, HAYDN'S "CREATION/' Two Performances of the above Oratorio will be given by the "Rhondda Orpheus Society," At the TREHERBERT PUBLIC HALL, I On THURSDA Y, SEPTEMBER. 30, 1875. ARTISTES :— ( Soprano: Miss MARIAN "WILLIAMS j R.A.M., London; Tenore Air. R. REES, (Eos Morlais): Bass Mr. D. MORGAN, Treherbert, ORCHESTRA :— Leader of the Orchestra Mr. P. E. BROOKE, Bristol; First Violins Messrs. BROOKE and CHAPMAN, Bristol Second Violins: Messrs RICHARDSON and WATTS, Bristol; Viola: Mr. WAITE (Junior,) Bristol; Clarion: Mr BROOKE (junior) Bristol; Contra Bass: Mr. WOOD, Bristol; Cornet: Mr. RICHARDSON, Bristol; Trombone: Mr. THOMAS, Bristol. Harmonium Bliss BELL MORGAN, R.A.M., London. Conductor CARADOG. Admission—Reserved Seats (numbered), 3s.; Front Seats, 2s.; Back Seats, Is. Afternoon Performance Doors open at 2 p.m., to commence at 3 p.m. Evening Performance Doors open at 6.80 p.m., to commence at 7.30. Plan of the Hall may be seen and Beserved Seats secured at Mr. D. M. Jenkins, Chemist, Treherbert. EISTEDDFOD IFORAIDD ABERDAR. /CYNELIR. vr Eisteddfod uchod dydd LLUN SULGWYN, 1876, o dan nawdd Adran Homidd Aberdar. I TESTYN YCHWASEQOL. Am y deuddeg Englyn Unorll Union goreu fr diweddar Cynddelw. Gwobr £ 3 3a, Ymddengys bysbysiad cyflawn yn fnan, Arwyddwyd ar ran y PwvUgor, D. R, LEWIS., Ysp. 33, Wind-street, Aberdare. ABERDAR—CTFARFOD 0 UYN- RY 0 HIOLWYR, TAEK ddymunir ar bob glofa sydd yn y Dosbarth i ddanfon un Cymyckiolydd i'r BUTE ARMS, Aberdar, dydd Linn, Hydref 5ed, 1875. Y Cyfarfod i dde- chren am Saith o'r gloch. DAVID WILLIAMS. ¡ EISTEDDFOD GEEDD0R0L, I ABERDAR. I Dan naipdd Undeb Corav'l' Aberdar, DYDD LLUN, RI-IAGFYR 25, 1875 riYKELIE vr Eistedrlfod uchod yn y TEM- U PEEANCE HA 1,1., Aberdar, ar y dydd uchod, pryd y gwobrwyir y corau buddugoll.1f y ¡ darnan canlynol: — I 1. I'r Cor, heb fod dan 60 mewn rhif, a gano yn area" Y Dancb wa (Alaw Ddn,) gwobr 25 0 0 Y miwsig i'w gaelgan 1. Jones, Tre- herbert 2. I'r Cor o'r un gynulleidfa, heb fod dan 30 mewn rhif, (na enillodd £ 15 o'r blaen,) a gano yn oreu Their Sound ia gone out," o'r Messiah, gwobr 10 0 0 Beirniaid-Mr. T. DAVIES (Eos RHONDDA,) a Mr. REES LEWIS (Eos EBRILL.) Ceir y gweddill o'r testynau, a manylion pell- ach mewn hysbysindau dyfodol. Rbydd yr Ys- grifenydd bob hysbysrwydd ar dderbyniad stamp ceiniog. 49, Glo'ster-street, D. RHYS, Ysg. Aberdare. CAPEL SAIiON, ABERAMAN. flYNELIE CYFAEFOD LLENYDDOL yn y V y lie uchod nos LUN, HTDKEF 25, 1875, pryd y gwobrwyir y buddugwyr mewn Traeth- odau, Barddoniaeth, Darluniau (drawings,) &c. Programmes i'w cael am y pris arferol gan 2, Forge Row, Cwmaman, D. DAVIES, near Aberdare. Ysgrifenydd. AT AELODAU CYFRINFA RHIF 72 0 UNDEB Y GWEITHWYR. DYMUNIR ar bawb sydd a'u henwau ar lyfrau y Gyfrinfa uchod i g-yfarfod yn yr yatafsll o dan y Neuadd Ddirwesto), Aberdar, Gas SADWRN neeaf, Medi 25, 1875, am haner awr wedi eaith o'r gloch. T. RICHARDS, Ysg. to.. a_4 AT EIN DOSBARTHWYR.—DI- WEDD Y CHW ARTER. N ID oes genym eto ond apelio at ein dosbarthwyr ffyddlon am anfon eu taiiadau chwarterol i mewn mor fuan ag y byddo modd. Y mae y rhari luosocaf o honynt wedi gwrando ar ein cais er y dechreu, ond y mae rhu yn ddiystyr o'n gwendid arianol fel tri gweithiwr. (xobeithio y cofiant am danom y tro hwn, yr hyn a ateba lawer o dralferth a chost i ni. Fob gohebiaethau ac ysgrifau i'r! DAHIAN i'w cyfeirio Jíjditor of TARTAN Y GWEITlIIWR, Aberdare. Pob archebion a tlialiadau i'w hanfon i Mills, Lynch, a Davies, Tarian y Gweithiwr" Office, Aberdare.

; MRS. C: RAWS HAY A MORWYNION…

-,-,,,,- --.-. i. MF. VTVIAN…

! CAES PHIL I P 'R UNDER !CENEDLAETxIOL,

Family Notices