Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

Y GYFRAITH NEWYDD YN ERBYN…

+1 MASNACII GLO A HAIARN.

+ DAM WAIN DDYCHRYNLLYD MEWN…

CYFOETH DISYMWTH.

TAN MEWN" GLOFA.

-4 (tO RU CH W YLIWR GLO WYE…

MR DALZIEL AC UNDER Y MEISTRI.

DAL MORFIL YN YR HAFREN.

EISTEDDFOD TYNEWYDD.

ABERDAR—DARL1TII.

GWEI! Hi A'U H MARM NANTYGLO.\

PRIF YSGOL CYMRU.

[No title]

POXTARDDULAIS.

News
Cite
Share

POXTARDDULAIS. Ti'stuu.—Nos Sadwrn, Awst 28ain, cyfarfn gweithwyr glofa Talyclyn yn ys- tafell ,cyfrinfa Rose of Glan Gwily," i'r dyben o gyfiwyno tysteb i'w diweddar oruchwyliwr, Mr. D. Davies, pa uu sydd wedi ymadael i arolyga glofa yn Cwm- aman, sir Gaerfyrddin. Yn apsenoldeb W. \V. Masters, Ysw., cymerwyd y gad- air gan Mr. Chatham Brickman, yr hwn a siaradodd yn uchel am ymddygiad Mr. Davies tra yn eu plith. Gwnaeth y gweithwyr i gyd sylwadau i'r un cyfeir- iad, gan ddymuno llwyddiant iddo yn ei le newydd. Canwyd amryw ganeuon gan y gweithwyr, yn nghyda solo gyday cor- net gan Mr. William Lloyd. Yna awd yn mlaen a chyflwyuo y dysteb, sef che- ffonier, yn nghyda boxiobaco hardd. Cyf- lwynwyd y cliejfumer, dros y gweithwyr, gan Mrs. Jones, Gwily; a'r box. toba'oo gan Mr. Chatham. Talodd Mr. Davies ei ddiolchgarwch gwresocaf iddynt am eu rhoddion. gan roddi ychydig o gyng- horion i'r gweithwyi; gwerth eu cofio; gobeithiaf y gwnaiuddal gafael ynddyn t Cyfar fod Gystcullenol.—Cynaliwyd y cyfarfod uchod yn nghapel y Wesleyaid, nos Lun, Awst 30ain. Beirniad y canu ydoedd Mr. Hughes. Abertawy; yr ad- roddiadau a'r areithiau, y Parch. T. Ihomas, Abertawy. Y tnae y c3'feillion uchod i'w hedraygu am eu bod yn tori gwaith allan i'r dynion ieuanc; sicr ydyw fod hyn yn foddion i'w cadw oddi- wrth lawer 0 oferedd. Gwelsom ddyn- ion ieuanc yn adrodd, canu, ac areithio ar yr esgynlawr na ddarfu inieu gweled ar unrhyw esgynlawr erioed o'roiaen; ac yr oedd eu bod yn myned trwy eu gwaith mor dda yn arddangos eu bod yn llafurio yn galea. Llwyddiant; i'r bro- dyr Wesieyd'dol i fyned yn mlaen a'u cyfarfodydd, gan gwbl gredu eu bod yn gwneud daioni annhraethol i'n dvnion ieuanc. Glan G-wiely.

Advertising