Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

CATECHISM Y GLOWR.

LLYFRGELL Y BWTIIYN.

I YSTAFELL Y CYSTUDDIEDIG.

News
Cite
Share

YSTAFELL Y CYSTUDDIEDIG. Y MAE yn ffaith anwadadwy nad oes dim bywydol i'w gall drwy holl der- fynau ymerodraeth aniaa ag y gellir d wëyd; am dano ei fod yn berffaith ddyogel rhag anhawsderau gerwin, gwrthwynebiadau ffyrnig, ac ymosod- iadau gelyniaethus. Nid yw yr egin tyner yn blaendarddu, y llysiau llesiol yn tyfu, na'r blodau amryliw yn ym- agor, heb gyfartod ag anhawsdersiu a gwrthwynebiadau lawer. Ni chaiff y gloyn-byw ymloni ar hyd y twyni teg, yr oen bach diniwed brancio ar y ddol, na'r aderyia prydferth delori ar f ig uchel y pren deiliog, heb fod yno ryw elyn ysglyfaethus yn gwylio eu symud- iadau, ac yn barod i ymosod arnynt yn 01 eithaf yr hen egwyddor tra adna- byddus y trechaf treisied a'r gwanaf gwaedded." A phan y cymerwn olwg ar y byd moesol o'n hamgylch, a chan- fod arwyddion, sefyllfaoedd, a golyg- feydd hollol groes i bobpeth a ddys- gwyliem mewn byd o wareidd-dra a dysgyblaeth priodol, arweinir ni gan hyny, o angenrheidrwy.dd i gasglu mai felly hefyd y rmae gyda dyn. Anhaws- derau amrywiol, gwrthwynebiadau an- eirif, a gelynion fyrdd a gyferfydd ar ddyrus daith yr anial mawr. Y mae pob' dydd yn ein dwyn at rywbeth hollol wrthwynebol i'r hyn y meddyl- iasom am dano rhywbeth a Mr ofid a thristweh, hyd yn nod yn nghanol prydferthion. natur a mvyniantau y synwyrau. A« fel y mae mwyaf y trueni, rhywbeth' a brawf fod y rhan fwyaf o waradwydd y byd hwn yn cyfodi oddiar dueddiadau maleisus, cenfigenllyd, a gorthrymus, acymddyg- iadau byrbwyll, anfoesgar, ac iselwael ei breswylwyr. Ac er gwaethaf y modd, y mae y nwydau digofus a'r tueddiadau dialgar sydd yn llywodr- aethu calonau miloedd o ddynion yn parhau i greu golygfeydd o anghyf- iawnder a thrueni gyda'r dyfalwch a'r ffyrnigrwydd mwyaf mewn llawer man zn y dyddiau hyn ac nid yw yn ormod dywedyd fod y rhan fwyaf o'r anhaws- derau, y gorthymderau, a'r gwasgfeuon sydd yn cyfarfod dynion yn cael eu hachosi gan ddichellion anfad yr eg- wyddorion melldigedig hyn. Pe buasai rhai dynion yn euogo bob trosedd a phob anghyfiawnder ag y gallai dynion fod, nis gallem gydsynio a'r moddau iselwael yr ymddygir tuag atynt; ond pan yr ystyriom eu bod yn flodau cymdeithas ac yn oreuon dynol- iaeth, synwn at yr aiaffodion gwarad- wyddus a'u cyfarfuasant, a'r cwbl o herwydd malais a digofaint. Y mae yn sicr ein bod yn cael, trwy brawf athrist, y dyddiau hyn, fod anystyr- iaeth a dygasedd wedi creu ymrysonau ac ymrafaelion sydd wedi poeni y ca- lonau, terfysgu y teuluoedd, a gwarad- wyddo y cymydogaethau mwyaf tawel, heddychol, a chysegredig o dan yr haul. A phan y meddyliom am yr anghyson- derau sydd yn parhau i gymeryd lie, y baldordd a'r cabledd sydd yn ffynu yn ein mysg, nis gallwn lai nac addef fod agweddau y byd moesol yn dangos golygfa o anghyfiawnder a thwyll ag sydd yn ddigon i daflu gwlad i ddyrys- wch, darostwng cenedl i'r llwch, a llenwi teyrnas a wylofain. Ymddengys yn eglur, gan hyny, na bu erioed fwy o angen dynion ffyddlawn o gymer- iadau dyngarol i gysegru eu holl ddy- lanwad er dwyn y byd i drefn nag yn bresenol. Am hynv, pa beth bynag sydd wir, pa beth bynag sydd onest, pa beth bynag sydd gyfiawn, pa beth bynag sydd bur, pa beth bynag sydd hawddgar, pa beth bynag sydd ganmol- adwy, od oes un rhinwedd, od oes dim clod, meddyliwch am y petbau hyn." Eos WYN.

+ Y STRIKE A'I IIEFFEITHIAU.

jY GALON DOREDIG.