Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

YR WYTHNOS.

News
Cite
Share

YR WYTHNOS. ESGOB LLANDAF A'l DDEFAID. BYDDAI yn anhawdd gweled dim yn fwy trallodus na'r pwll tro y mae Eglwys Loegrynddo arypryd hwn. Ar un Haw y mae plaid yr "Eglwys Lydan," yn yr hen sefydliad, am ddirdynu ei chyfans oddiad, yr hwn sydd fel hen ledr yn amlygullawer cracagenoliawn, i ryw helaethrwydd diderfyn, tebyg i len llian Pedr, i gynwys holl garnolion a gwylltfilod, o dan enw rhyw fath o grefydd, pa mor baganaidd, eilun- addoliadol, neu anffyddol ac atheistaidd y bo. Y mae y dirdyniad hwn ar hen barchment credo a deddfau yr Eglwys, gan Dean Stanley, a llawer eraill, yn debyg o rwygo yr hen barchm ent yn ddipiau, fel y bydd yr hen sefydliad yn rhyw omnium gatherum, yn grynhofa o hen bethau gwrthwynebus, neu museum of all curiosities, neu Zoo- logical Gardens, yn cyuwys pob math o greadur gwyllt, a hyny heb ddim bariau i rwystro y naill i ymladd a'r llall. Ar y llaw arall, y mae yr hen Eglwys yn cael ei gofidio bron i farwolaeth, gan blant y Pab, y rhai sydd o'i mewn y rhai a geisiant grebacbu eu deddfau a'u swyddogaethau, i fod mor gyfyng ag y gall Pabyddiaeth eu gwneud. Y mae rhyw offeiriad yn Nghaer- dydd wedi bod yn ymdrechu gwneud hyn gyda hyfdra ac egni mawr. Y mae wedi ymdrechu ei orau i wneud yr adeilad a elwir eglwys perthynol, blwyf St. Mary, yn show room Babydd- ol, i geisio difyru ltygaid ei gynulleidfa a chanwyllau, addurniadau, a dilladach, neu garpiau mountebankaidd y Pab- yddion. Y mae mwyafrifmawr ei gynulleidfa 11 y wedi tramgwyddo yn aruthrol am fod ei gweinidog yn ymddwyn tuag atynt fel plant bach, wrth geisio eu difyru a theganau Rhufeinig, mwy addas i chwareudy nac i le o addoliad. Yn eu teimlad siomedig, y maent wedi apelio at eu tad mawr, sef yr esgob, gan geisio ganddo ef ddefnyddio ei awdurdod yn ei deulu eglwysig, i roddi terfyn ar antics Pabyddol eu gweinidog. Ond y mae eu tad cy- foethog wedi eu dwrdio am beidio gadael llonydd i'r bachgen drwg, Pabyddol, yr hwn sydd wedi eu haflon- yddu, gan ddweyd na wnant les yn y byd iddo wrth ei wrthwynebu; ac nad yw efe, fel tad, yn meddu llawer o awdurdod, os dim, i rwystro ei fab i gyflawnu triciau Pabyddol. Cyd- nabydda fod naw o bob dtg o'r gyn- ulleidfa yn erbyn y gweinidq^ Pabydd- ol, eto gwrthoda yr esgob wneud yr ymdrech lleiaf i roddi terfyn ar yr hyn a gydnabydda efe ei fod yn ddrwg; ond y gallant hwy gymervd y cya-ilbl- deb arnynt eu hucain i we'la y pla yn yr eglwys, dros ba un yr bona efe ei fod yn llywodraethu, ac am lywodr- aethu yr hon, yn nghyd ag eglwysi eraill, y derbynia efe £"1,200 yn y flwyddyn. Y gofid mwyaf ar ei feddwl ef yw. fod unrhyw gweryl yn yr eglwys, nid fod llygredd Pabyddol o'i mewn. Dywedodd esgob diweddar Ty Ddewi, ychydig flynyddau yn ol, fod y gwa- hanol bleidiau, y rhai a ymladdent a u gilydd yn yr eglwys, yn debyg o'i dyfetha hi. Y inaent yn gwneud hyny gydag egni a chyflymdra mawr. Y mae ei hanffyddwyr hi, fel Esgob Colenso, a'u Fhabyddion hi, fel Dr. Pusey a'i blaid, yn gyru ei dynion goreu i ddosbarthYmneillduwyrefeng- ylaidd. Ac y mae ei phapyrau, fel y Western Mail, wedi cael eu taro a dallineb barnol. Nid ydynt yn gweled nad Ymneillduwyr sydd yn tynu yr Eglwys i lawr ond ei hoffeiriaid a'i hesgobion hi ei hunan.

COFGOLOFN MR. CHARLES O'R…

- 1 PRIF YSGOL ABERYSTWYTH.

PLENTYN YN PRIODI.

— — MARWOLAETH CADBEN WILLIAMS,…

^ ABERDAR.—YMDDYGIAD ANNHEILWNG…

-----.. MAR WOLAETH DYCIIRYNLL…

^ NAID HUNAN-LADDIADOL.

>— >— LLWYNYPIA.— MARWOLAETHI…

SEFYLLFA MASNACH GLO A HAIARN.

--------+ T MEORKI.—I) AM…

---TROEDYRHIW.—DAMWAIN ANGEUOL.

[No title]

[No title]

Family Notices

MR HALLIDAY YN YMGEISYDD SENEDDOL.

TREORKI—Y COR MAWR.

. IRYMNI—DAMWAIN ANGEUOL.…