Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

GEORGE'S PILE & GRAVEL PILLS. MEDDYGINIAETH LYSIRUOL. Y roan r Peleni hvn yw frddyginiMth BUAN, A DYOGEL I'R PILES A'R IGRAVEL, Ac luaws o anhwylderau eieill sydd bob amser yn eu canlyn, mepy :— POEN YN Y CEFN, YSGAFNDER YN Y PEN, Diffyg Treuliad, Rhwyinedd, Llvnger Man, Diffyg Anadi, POEN YN YR ARENAU A'R LWYNAU, Surni yn yr Ystumog, Poen rlirtitwr yn y Coludd- ion, GWAEW, GWYN' COLIC, Teirulad o bwysau yn y cefn, y lwynau, a gwaelod vr yrnysgaroedd, DWFR POETH, DWFR ATALIAD, &c. RHOD:DANT ESMWYTHAD UNIONGYRCHOL. Parotoir y Peleni uchod mewn tri o ddulliau gwahanol fel y canlyn :— No. l.-George's Pile & Gravel Pills. No. 2.-George's Gravel Pills. No. 3.-George's Pills for the Piles. Y mae Perchenog y Peleni hyn wedi derbvn dros ddwy filo Dystiolaethau pwy*ig i effeithiolrwydd y Feddyginiaeth hon, Re yn eu plith y mae amryw oddiwrth Feddygon enwog. A, werth mewn blychau Is. 1 Id. a 2s. 9d. yr un gan bob Fferyllydd parchus yn y Dywysogaeth. Gwellhad rhyfeddol o'r 1 ilea a'r Graven wedi i feddygon fethu. .Allan o'r Gicladgarwr" am llyd, 3, 1868. Bum yn glaf lawer o flynyddau gan y Piles a'r Gravel. Braidd yr oeddwn yn alluog i sefyil ar fy nbraed gan y poen a achosent i mi, a'r ys>gafn- der yn fy mhen. Fe wnaeth doctoriaid Aberdar a Merthyr eu goreu i mi, ac yr wyf wedi talu iddynt bunoedd Jawer am hyny, ond ni-.dderbyn- iais fawr lies oddiwrth un o honynt. Prynais flychaid o Georges's Pile and Gravel Pills, a chymerais ddau ddogn o honynt—yr ydWyf yn awr yn ddyn iach.-B. EDWARDS, Cwmdar, A berdar. ——— Tystiolaeth Meddyg. 0'1' Tyst Cymreig" am Awst 26, 1870. Newydd da i'r Claf,—Yr wyf wedi analyso George's Pile and Gravel Pills," ac yr wyf yn cael eu bod yn gyfansoddedig o ddefnyddiau llyseuol. Nid oes ynddynt ddim o natur fetel- aidd. Yr ydtoyf o' r farn eu bod yn feddyginiaeth dra gwerthfawr at y doluriau hyny ar gyfer pa rai y maent wedi eu hamcanu. DR. H. PURDON, F.A.S., London. Eto, ar ol rhoddi prawf o'r Peleni, dywed,- ccYn ol fy nyegwyliad, y mae y Peleni yn hynod effeithiol at y Piles a'r Gravel. Yr ydwyf wedi rhoddi prawf teg arnynt." Forty Gall-Stones passed after taking a few doses of -No. 2 Pills. Mr. John Watkin, collier, Llwynypia, Ponty- pridd, was afflicted with very painful suppression of Urine, and was induced to try a box of No. 2 Pills (Pills for the Gravel); after taking a few doses he passed no leas than forty gan-stones. IJysgwyUadau byth yn cael ei siomi. Mr. GEORGE,- Rhymney, June 14, 1872. Dear Sir,-I have much pleasure in bearing testimony to the great efficiency of your Pills for. Piles and Gravel. I always recommend them with the greatest confidence to my customers, as being superior to any other Medicine in relieving those trouble-some and painful disorders, and am rarely disappointed even in most obstinate cases.- I remain, yours truly, FRANKLIN DIXON, Dispensing Chemist. Fawb yn siarad yn uchel am danynt. Llandilo. Dear Sir,—I have much pleasure in informing you that the demand for your Pills continues unabated, and my customers, without an excep- tion, speak well of the great benefit they have re- ceived from their use.— Yours faithfully, THOS. HTfeHES, Chemist. George's Fills yn gwellhau ar ol i bob peth arall fethu. j Treherbert. Syr,—Y mae canmoliaeth uchel idd eich Pills yn y lie hyn, ac y maent wedi gwellhau llawer ar ol i bob peth arall fethu.- Yr eiddoch, ISAAC JONES. Bookseller. A Good Cure of a Bad Case. Pen'ralltwen, Newcastle Emlyn, Dear Sir,-I have suffered. from Piles and Gravel for four years, during which time I Was quite disabled, and never, during this time, had a whole night's rest. I have taken a great quantity of medicine from doctors, but received little or no benefit. I was at last induced to try a box ef your Pik and Gravel Fills, and incredible as it may appear, after I had taken but a few doses, I felt as if I bad had another body. Encouraged by the effects of one box, I took another, and now am free from all pain, a living testimony to the •miraculous effects of these Pills.—Y^urs truly, D. WILLIAMS. 1- Qmllhad ar ol deuddeg mlynedd o selni oddiwrth y Piles a'r Gravel. Garfawr, Lanunda, ger Abergwaun. Anwyl Syr,—Ie, ac anwyl iawn i mi hefyd. Yrwyf wedi bod yn ymboeni gan y Piles a'r Gravel, yn nghyd â sehíi mawr ar rai amserau yn *dufewnol, am tua deuddeg mlynedd, ac am y pump mis olaf cyn i mi gael gafael ar eich peleni chwi, yr oeddwn wedi fy llwyr gaethiwo i arosyn 'y tv. Yr oedd y fath boen gofidus yn ty Bgholuddion, fy nghylla, a'm ysgyfaint, a poen "mawr yn fy mhen, ac yn feddw gan bendro, fel nas gallwn amgyffred pethau yn eu lliw a'u llun priodol; mewn gair yr oeddwn wedify llwyr andwyo gan boen a selni, fel nas gallwn gredu fod modd i mi byth wella; ond diolch i Awdwr pob daioni, a pbarch i chwithau. Yn mhen bythefnos, drwy ddefnyddio eich Peleni yn ol eich cyfarwyddyd, yr oeddwn yn gallu dilyn fy ngalwedigaeth gydag egni a phleeer. Yr oeddyat yn fy ngwella braidd heb yn wybod i mi, gan y modd tawel ac esmwyth yr oeddynt yn gweitbredu arnaf. 01,Y Yroedd fy ngbyfansoddiad wedi myned mor oer a chlai, ond drwy barhau i'w cymeryd, y maent wedi fy adferyd i'm gwres fel cynt, ao yr wyf fel yn dyfod yn ieuanc o'r newydd.—Ydwyf. yr eiddooh, DAVID DAVIES. 1 GWELLHAD UNIONGYRCHOL. Y Feddygadaeth Boblogaidd. .3liCK CURRANT SYRUP WHITE. Yw y feddrpiniasth .teu a ddargwifyidwyd erioed er gwella Peawch 8. Anwyd, Dnrtbdedig- metb, Ditlyg Anad), Asthmu, Brest Gyfvng, Delar Gwddf, Crygci, Coliiad Llitis, Influenza, &c., &e. Yn y gauaf, pan aflonyddir personau a pheswch sychlyd, gyda gogleisiad yn y gwddf, rhydd "Black Curraut Syrup" White es- mwythad uniongyrchol; a thafla ffwrdd pob llysnafcdd, paun ai tenau, tew, neu linorog, gan gynyrehu anadliad rhydd, amddifadiad o boen, a chwsg adfy wiol. Gweler y tystiolaethau amgauedig gyda phob potel gyda golwg ar effeithiau gwellhaol y FEDDYGINIAETH ANFFAELEDIG HON. Tystiolaeth ddiweddar. Eglwys Cwmin, Meh. 19eg, 1874. Anwyl Syrs,—Y mae eich Black Currant. Syrup at y peswch yn ddarpariaeth enwog. Y mae wedi gwneud rbagor o ddaioni, ac wedi rhoddi i mi well gorphwysdra yn y nos, nag unrhyw beth ydwyf fl wedi gymeryd hyd yn hyn.—Yr eiddoch yn gywir, J. R. TAYLOU. Y mae anoedd o Dystiolaethau wedi eu derbyn. Danfona Fferyllwyr at y Perchenogion, gan siarad yn y modd uchelaf am y Syrup bwn. Ar werth gan yr holl Fferyllwyr, mewn poteli Is. lie. a 2s. 9c. yr un. Ar werth hefyd yn gyfan werth gan holl Dai Meddyginiaeth Freintiedig. Darparedig yn unig gan WHITE BROTHERS, Chemists, 7, Guildhall Square, Carmarthen. DALIER SYLW.— Y mae yn ysgrifenedig ar yr amlen tuallan gan y Percbenogion-" White Brothers ac y mae White's Cough Syrup wedi ei argraffu yn y gwydr; heb yr hyn nid oes yr un yn gywir. 1 A. BENNETT, PLUMBER & GAS FITTER, 19, HALL-STREET, ABERDARE. BEGS to inform the Gentry and inhabitants of Aberdare that he has OPENED in the above branches, and hopes, by strict attention to business, good workmanship, combined with moderate charges, to receive a share of their patronage. All Orders punctually attended to. Plumbing and Gas Fitting done on the rnoat approved principles [4 Gyhoedder ynjuan, Hanes Bywyd y diweddar Barch. John Mills, Llundain. Gan ei Frawd RICHARD MILLS, Llanidloes. BYDD y llyfr yn cynwys heblaw hanes ei fywyd llafurfawr, amryw o'i gyfansodd- iadau mewn Rhyddiaeth a Barddoniaeth, nad ydynt wedi ymddangos o'r blaen, yn y Gymraeg na'r Saesneg. YN AWR YN BAROD. HANES BYWYD A THEITHIAU DR. LIVINGSTONE. CY H 0 E D D E DI G gan REES LEWIS. C Swyddfa "Y FELLTEN," Merthyr. I'w gael gan yr holl Lyfrwerthwyr. • [6 Mewn Lliain hardd, pris 2s.; drwy post, 2s. 2g. FFEITHIAU PWYSIG! Adferiad o Afiechyd, ac Ataliad Anhwylderau Poenus. WHITER PILTOF HEALTH (CAERPYRDDIN), BREINTIEDIG i'r Croen a'r Gwaed, a thrwy B drefniant newydd y maent yn HOLLOL DDI-FLAS. Cymeradwyir y Peleni hyn yn gyffredinol fel meddyginiaeth tagorol a diffael mewn achosion o Anhwylderau Geriaidd, Diffyg Treuliad Ym- borth, Gwynt yn yr Ystumog, Rhwymiad y Corff, Pendrondod, Llosgfa yn y Cylla, Dolur y Pen, Ddwyfron, y Cefn, neu y Lwynau, Dolur yr Afu, Gwynebpryd Llwydaidd, Gorguriad y Galon, Colic, Pendduon, Diffyg Archwaeth, Saldra, &c. Y maent yn anmbrisiadwy mewn achosion o glefyd y croen a'r gwaed. Ar werth gan yr holl Fferyllwyr, mewn blyebau 7ie. a Is. lie. yr un; neu yn rhydd drwy y post am naw neu bumtheg o hostage stamps ceiniog, drwy anfon at y perchenogion. WHITE BROTHERS, Chemists, 7, Guildhall-square, Carmarthen. Gellir cael gweled tystiolaethau afrifed gan y Perchenogion. Er arbed lie, gosodir gerbron y dyfyniadau canlynol o lythyrau yn-unig :-1,1: Eich Peleni lechyd chwi rhag anhwylderau geriaidd a'r losgfa yn y cylla yw y goreu a gymerais erioed." Darfu i mi gymeryd eich Peleni Iechyd chwi ft I y gorchymynwyd, a chefais waredigaeth hynod." (Anh«ylder—diffyg treuliad a dolur yr afa.) Ateba Peleni White yn dda mewn achosion o ddolur a phendrondod yn y pen, a symudant rhwymiad y corff." f<- "Fooeddig-ion,-Darfu i'r Peleni a roddasooh i mi lwyr wella fy nghylla, a symudasant y dolur a deimlwn yn fy ysgwyddau." "Y mae eich Peleni yn anmhrisiadwy. Symudir anhwyldeb geriaidd, a gwynt yn yr yatumog, gydag un dogn." "Yr wyf yn hoffi eich peleni chwi yn fwy nag unrhyw rai ereill wyf wedi eu cymeryd rhag anhwylderau geriaidd a dolur yn y pen. Dewisa fy ngwraig hwynt hefyd o flaen unrhyw beleni ereili." Y mae yn dda genyf i gymeradwyo eich Peleni Iechyd chwi; atebant yn dda, a gweddant I'm cyfansoddiad yn well nag unrhyw beleni ereill ag wyf wedi gwneud prawf o honynt; y maent yn dyner ae yn adgyfnerthol." [2 Ar werth mewn blychau lie, 411. lie. yr m. „ LLAWLYFR Y GLOWR < Hi TRABTMAWB Amme-,fy]DIDOL Ag YMAUFBKAL, A R WyntyHk^ Atwwenrdd a pkfM<!e<<)tu 1 T\- y Dwyon a geir mwnglodduu; D«earfgsuria<fth; ym ugliytl i llHawa < DHileai n Rhealau (formula) 6mdiiol on gwybod, wedi "'U mynaleiddio. Hefyd, «ryn«d«k 8 huell dechreuad a cbynydd y fa«saeh 16, &e &e. Mewn Amlen, Is. 6c., Lliain, 2s. CYHOEDDEDIG GAN I. JONES, ARGRAFFYDD, TREHERBERT. DILLAD AM Y PRISOEDD RHATAF II RHYS ETNA JONES. SEWYDI) ETI DEEBYN- Amrywiaeth Ardderchog o BIGION y Farchnad. RIBBONS, FLOWERS, FEATHERS, TIES, SCARFS, GLOVES, &c. RHYS ETNA JONES. Gweithiau Cymreig y diweddar Barch. John Mills, Llundain. Cyhoeddedig ac ar werth gan Richard Mills, Llanidloes, i'w caelgan y Meistri Hughes a'i Fab a chan yr holl Lyfrwerthwyr. Y PERL YSGRYTHYROL; neu agoriad i wybodaeth o'r Beibl. Y Pedwerydd Argraffiad. Pris If. 6c. DAEARYDDIAETH YSGRYTHYROL; yn cynwys desgrifiad o holl wledydd y Beibl, yn neillduol gwlad Canaan, yn nghyd a Mynegai cyflawri i'r holl leoedd a enwir yn y Beibl. Lliain, 3s. GEIRLYFR YSGRYTHYROL; yn cynwys eglurhad ar darddiad ac ystyr y geiriau a ddef. nyddir yn y Beibl; yn nghyd ag Arweindraeth ar Gyfansoddiad y Gymraeg. Ail argraffiad. Amlen, Is. 2g. GRAMADEG CERDDORIAETH. Y ped- werydd argrafSad, yn cynwys eglurhad Athrenyddol ac Ymarferol ar y Wybodaeth Gerddorol., Pris, mewn Ilian, 3s. HYFFORDDWR YR EFRYDYDD; sef cyfarwyddyd i gyrhaedd dysg, gwybodaeth, a rhinwedd. Pris, mewn lliain, 3s. PALESTINA; sef hanes taith i WJnd Canaan. Mewn Hiain, 7».; mewn French Morocoe, a Marble Edges hardd, 8s. 6ch. IUDDEWON PRYDAIN; sef eglurhad ar Arferion Teuluaidd, Detodau Crefydt'ol, ac Agwedd Gymdeithasol I uddewon y wlad hon. Amlen, Is. Y CANOR; sef arweiniad i egwyddorion ac ymarferiad Cerddoriaeth. Y ddegfed fil, 66. DARLITH AR GERDDOR1AETH GYM. REIG; sef adolygiad ar Hanes a Nodwedd Cerddoriaeth GenedIaethol y Cymry o amser y Derwyddon. Pris, 6ch. Y SALMYDD EGLWYSIG; sef casgliad o Salmau a Hymnau at wasanaeth teuluaidd. Ail argraffiad. Mewn Iledr a gilt edges, Is. DARLUNIADUR ANIANYDDOL; sef eglur- had manwl ar Seryddiaeth, Daearyddiaeth, a Daeareg; ac yn cynwys tua 80 o Arluniau Eglurbaol, gan Edward Mills, lliain 5s. CEKDDOR YR YSGOL SABBOTHOL" a'r BAND OF HOPE; sef casgliad o donau cyfaddas i blant yr Ysgol Sabbothol a'r Band of Hope, gyda geiriau Cymraeg a Saesoneg, gan R. Mills, Is. Y CERDDOR DIRWESTOL; yn cynwys Tonau ae Antbomau at wasanaeth Dirwest, gan R. Mills, 6ch. PA FODD I DDEWIS GWRAIG; wedi ei gyfieithu o'r Pedwerydd Argraffiad Saesoneg. Y mae y llyfr bycban hwn wedi ei gymeradwyo gan y gweinidogion enwocaf yn mysg y Saeson, fel un o'r byfforddiadau goraf i bob? ieuainc gyda golwg ar newid eu sefyllfa. Pris 4c. TRAETHAWD AR Y SABBOTH ga» Br. Wardlow. Ni ddylai yr un aelod o'r Ysgol Sabbothol fod heb y llyfr hwn. Pris, 3o. DIM AMSER I'W GOLLI;"eftraethawd i'r bob], gan y Parch. DI. Rowlands.. M.A.t Sangor. Pria 3* [5 JONES .A'I MAB, Avgrtfwyr, 1 lyfrwerthwyr, 4'c. Swyddfa'r "Aberdare limes." 31, CettMBKefAt. PLAft, AMROAR, ADDYMUNANT hysbysu y syhoedd YD. gyffredinol eu becl yn cadw ar werth bofe. muth lyfrau Cymrwg a Saesomeg, ynongbyd a llyfrau cyfrifon (account hoeksj at hub gwasan- xeth. Hefyd, ajflawnder 9 Stationery, Fancy Goods, &c. Mae y Llyfrau Cymreig cariiynol ganddynt am y prisoedd isod dBs.d. Geiriadur Bywgraffyddol o Enwogion Cyuiru, gan y diweddar Barch. J. T. Jones, yn 2 Gyf., lliain 1 6 0 Eto yn rhanau 1 4 0 Geiriadur Duwinyddol Jones, Ponybont, yn rhanau 016 0 Esboniad Burkitt ar y Testament Newydd 1 1 0 Etto yn rhwym 1 10 0 Esboniad y Parch. Christmas Evans ar Lyfr y Datguddiad Geiriadur Duwinyddol ac Ysgrytbyrol J. T. Jones 0 6 0 Hanes y Nef a'r Ddaear, eto 0 13 0 Daearyddiaeth Ysgrythyrol, eto 0 13 0 Parbad mewn gras, eto 0 0 6 HanesA).facdFawr,&o.,eto. 0 1 () Treitbawd ar y Geri Marwol, eto 0 0 3 Sylwadau P. Williams ar y Beibl 0 3 9 Eto, yn rhwym 0 6 0 Eos Ceiriog, sef Casgliad o Ber Gan- iadau yr enwog Fardd, Huw Morris, gan y Parch. Walter Davies, Manafon 2 Gyf. 0 6 0 Treithawd ar y Prynedigaeth, gan Dr. Lewis. 0 0 6 Oratorio M6r Tiberias 0 8 0 SUAINER FASIII OAT S 1875. WM. SARVIS, ABERDARE, BEGS to announce that, having com- pleted his arrangements for the Season, he has commenced showing, on SATURDAY LAST, MAY 8th, And following days, all the most RECENT NOVELTIES In the Leading Departments: — MILLINERY! MANTLES! COSTUMES! SHAWLS! SILKS! DRESS MATERIALS! GLOVES! FLOWERS! FEATHERS! &c., &c., Soliciting the favour of a Call. P.S.—W. S. begs to inform his Friends, Patrons, and the Public generally, that he has not issued Circulars this Season, and hopes that they will accept this mode of announcing his return* from the Markets. Llyfrau a Thraethodau yn yr Iaith Gymraeg. YN ngwyneb yr angen mawr sydd wedi ei hir deimlo yn NgbymTU am lyfrau a thraethodau mwy deniadol a phoblogaidd ar gyfer yr Ysgol Sabbothol, Llyfrgelloedd Cynulleidfaol, a darllenwyr yn gyffredinol, mae Pwyllgor CYMDEITHAS Y TRAETHODAU CREFYDDOL wedi pendertynu cyhoeddi,— 1. Traetbodyn Cymreig newydd bob mis (dar- luniadol gan mwyaf). 2. Cyfrolau bychain i'w gwerthu am Is. neu Is. 6c.—un bob tri mis yn cynwys Ystoriau Dar- luuiadol, Bywgraffiadau Enwogion Cymreig, Pynciau Hanesyddol a Desgrifiadol, &c., &c. Y gyfrol gyntaf yn barod yn Ionawr" Dinasoedd Colledig wedi eu dwyn i oleuni" -mewn lliain bardil, pvis Is. 3. Sypynau o lyfrau bychain darluniadol, a rhai lliwiedig, cyfaddas fel gwobrwyon yn yr Ysgol Sabbothol. Dau sypyn yn barod yn Ionawr, chwe' cheini,og yr un, gyda darluniadau lliwiedig hardd. 4. Cyfresi o Ddarluniau gyda Darlleniadau; Cardiau gydag Arwyddeiriau a Thestynati, i'w crogi ar furiau ysgolion ao ystafelloedd eartref. Mae y Traethodau canlynol o'r Gyfres newydd eisoes yn barod 1. Damwain y Rheilffordd yn Abergele^ 2s. y cant. 2. Ystori y Pysgotwr, 2s. y cant. 3. Yr Hen, Hen Stori (ar y laf o Ioaawr), 28. y cant. Gellir cael y Gofres (Catalogue) yn cynwys y rhestr o'r llyfrau Cymraeg sydd eisoes wedi eu cyhoeddi gan y Gymdeithas, yn rhydd trwy y post, dim ond anfon am dano. Fel gwarant o werth y llyfraw a gyhoeddir, gellir hysbysu fod y boneddigiom canlynol wedi cydsynio i weithredu fel Pwyllgor y Cyhoedd- iadau:—Parch. J. Griffiths, Periglor, Castellnedd; Parch. D. Howells, Caerdydd Parch. Ddr. Rees, Abertawe; Parch. R. Parry, Llandudno Parch. Ddr. Thomas, Pontypool; Parch. H. Jones, Llangollen; Parch. Ddr. Edwards, Bate; Parch. W. Williams, Abertawe. Golygydd: Parch. Thomas Levi, Abertnwe. CYMDETTHAs Y TRAXTAODAV CBEEYDBOX Llundain, 56, Piaternoster Row, and 164, Piceadily; Manchester, 100, Corporation Street; Brighton, 31, Western Road. A'r holl Lyfr- wetthwyr Cymreig. I ICHYD BBADA NATURIOL! Ternl Iechyd, neu Turkish Baths Merthyr dan lywyddiaeth Mr. Atkins. PRISOEDD;— Dosbarth Blaenaf, o wyth yn y boreu hyd dr y prydnawn, 2s. Ail ddosbarth o dri yn y pryd nawn hyd saith yn yr hwyr, Is. t- Gwrywod dyddiau LInn, Mercher, Ian, < Sadwrn. Menywod, dyddiau Mawrth a Gwener. Plunge a Shower Bath o'r matbau goreu am ?Ch< r- uE°t fa,ter £ ath> y dosbarth cyntef Is.; ail ddosbarth, 6ch. Y mae digon o dystiolaethau, fel ygellid cyhoeddi cyfrol ar lea y Baths, mewn achlysuron cyffelyb i Guriad y Galon, y Gymalwst, Dropsy Poen yn y Cefn, ac Anwydau o bob math. Nid cymeryd moddion ydyw, ond gwellhad naturiol, nad yw yn gwneud niwed mewn unrhyw amgylcbiad o gwbl. Y mae Mr. Atkins befyd yn ddjweddRr wed. cynllunio ychwanegiad pwysig at y Baddau, yr hwn ychwanegiad sydd yn dra gwerthfaw^ i'r rhai sydd yn cael eu bhno ag anhwylderau yn eu cymaiau, yn gymaint ag y gellir dwyn gwres ycb wanegol at rai rhanau o'r corff heb rr pen gael dyoddef o'r cyfryw wres. Bydd yn rbaid talu chwe cheiniog yn ychwanegol i'r rhai fydd am wneud defnydd o'r ychwanegiad newydd a phwysig hwn. rr SIOPYMBORTHRHATAF YN ABERDAR. EWCH I SIOP Y BONT HAIARN am "1 ■SLJ Caws goreu. i SIOP Y BONT HAIARN am y JLJ Cig Moch goreu. PWCH i SIOP Y BONT HAIARN am Ju Ymenyn goreu Cymru. ± EWCH i SIOP Y BONT HAIARN am y Can goreu. EWCH i SIOP Y BONT HAIARN am 1EA goreu. One Pound of very Fine Tea in an Ornamenta. and Figured lea Caddy, at 3s. each. Half-a-pound of extra Fine Tea, in an Orna mental Tea Caddy, at Is. 8d. each. 7hese caddies will make a vet handsome and suitable Christmm presents, GOHTJCHWYLIWR D. R. EVANS. Cofiweh y Cyfeiriaid: SIOP Y BONT HAIARN, ABERDAR. C. SCHVVERER, Watchmaker, Jeweller, Silversmith, Optician, &c., &c., 18, Commercial-street, Alerdare. C CHWERER'S WATCHES to suit allclassea S of Purchasers. C CHWERER'S WATCHES of the best ks English and Foreign make. SCHWERER'S GOLD PATENT LEVERS S from £10 10s. Q CHWERER'S SILVER PATENT S LEVERS at £ 4 4s., £ 5 5s.. up to £ 7 7s. Q CHWERER'S GOLD GENEVES It- 4e„ ks Z5 5s., up to JB10 10s. SCHWERER'S WATCHES are always ks ready for use, being skilfully timed and adjusted. Purchasers cannot do better than send to me for a Watch, which will be supplied or forwarded to any address on receipt of P.O.O. QCHWERER'S EIGHT-DAY CLOCKS. 0 Ordinary Clocks, Timepieces, &c., of the best and newest design. SCHWERER'S SILVER GOODS in great variety. SCHWERER'S ELECTRO-PLATE of the S newest and beat description. SCHWERER'S great stock of Spectacles, com- prises all kinds in Gold, Steel, and ^Shell Frames. SCHWERER repairs all kinds of Watches, tj Clocks, Jewellery, Plate, &c., in the best style. SCHWERER begs respectfully to thank the tj Public for their past patronage, trusting a continuance of the same. QS ydyeh am Oriadur o'r fath oreu ewch at C. SCHWERER, < 8j Commercial Street, Aberdare. Y STOCK FWYAF YN NEHEUDIB CYMRU 0 DDILLAD PAROD FFASIYNOL Overcoats yn Siop Copeland. Yachting Jackets yn Siop Copeland. Dillad i Wrywod yn Siop Copeland.. Dillad i Fecbgyn yn Siop Copeland. Trowseri yn Siop Copeland; Wascodi o groen Morlo a Brethyn yn :Biop Copeland. Dillad Waterproof yn Siop Copeland. Hetiau, Capiau, Crysau, Coleri, Ties, &c., yn SIOP A. COPELAND, Dilledwr, 9] 6, Commercial Place, Aberdare. YR YSTORFA LLESTRI RHATAT YN ABERDAR. OS ydych am Lestr at wasanaeth dyddiol eidx Teulu ewch at J. JONES, No. 4, Canon- Street, Aberdar. OS ydych am Lestri parch o'r defnydd a'r gwneuthuriad goreu, ewch at J. JOSM* No. 4, Canon-street, Aberdar. OS ydych am Leatri o wah^nol cynlluniad^ ewch at J. JoNts, No. 4,^ Canon-street,. Aberdar. OS ydych am Anrhegion Priodasol defeyddlot' ac addurnol, EWCH at Ji. JONES, NO. 4^ Canon-street, Aberdar. OS ydych aaa Deganau Plant o boh math, ewch at J. JONES, NO. 4, Canon-street, Aberdar. Cofiweh y eyfeiriad- No. 4, CANON-STREET, ABBSBAKE. (10 Printed by MILLS, LYNCH, & DAVIES, aft their Steam Printing Works, Iroa Bridge Shop, Commercial Street Aberdare. FRIDAY, JUNE 18, 1875,