Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

GEORGE'S 'ftJ JC.d,.A PILE & GRAVEL PILLSo MEDDYGINIAETII LYSIEUOL. Y mae v Peleni bvn yn feddyg-iniaeth BUAN, A DYOGEL I'll PILES A'R f GRAVEL, Ac luaws o anhwylderau ereill sydd bob amser yn eu eanlyn, megys :— POEN YN Y CEFN, YSGAFNDER YN Y PEN, JDiffvj* Treuliad, Rhwvrnedd, Llynger M&n, Diffyg Anacil, POEN'YN YR ARENAU A'R LWYNAU, Surni yn yr Ystumog:, Poen dirfawr yn y Coludd- ion, GWAEW, GWYN'f* COLIC, Teitnlitd o bwysau yn y cpfn, y Iwynau, a gwaelod yr vntvsgaroedd, DWFR POETH/DWFR ATALIAD, &c. BHOKDANT ESIWYTHAD UNIONGYRCHOL. Tarotoir y Pelent" ueltod meiun tri o ddulliau gwahanol fel y eanlyn :— No. l.-George's Pile & Gravel Pills. No. 2.-George's Gravel Pills. No. 3.-George's Pills for the Piles. Y mae Perchenog y Peleni hyn wedi derbyn dros ddwy fil o Dystioiaetbau pwysig i effdthiolrwydd y Feddyginiaetli hon, sc yn eu plith y mae amryw oddiwrth Feddygon enwog. Ar icerth metcn blychau Is. lid. a 2s. 9d. yr im gan bob Fferyllyddparchus yn y Dywysogae/h. Guellhad rhyfeddol o'r Hies a'r Graven wedi i feddygon fethu. Allan o'r Gwladgarwr" am JJyd. 3, 1868. Bllm yn glaf lawer o flynyddau gan y Piles a'r Gravel. Braidd yr oeddwn yn aIluog i sefyll nr fy nhraed gan y poen a achosent i mi, a'r ysgafn- der yn fy mben. Fe wnaeth doctoriaid Aberdar a Merthyr eu goreu i rui, ac yr wyf wedi talu iddynt bunoedd lawer am byny, ond ni dderbyn- iais fawr Ilea oddiwrth un o honynt. Prynais flychaid o Georges's Pile and Gravel Pills, a chymerais ddau ridogn o honynt — ?/?- ydwyj yn aver yn ddyn i'ac7i.r—B. EDWARDS, Cwmdar, Aberdar. — Tjsliolaeth Meddyg. C'r Tyst am Awst 26, 1870. Newydd da i'r Claf,— Yr wyf wedi analyso George's Pile and Gravel Pills," ac yr wyf yn cael eu bod yn gyfansoadedig o ddefnyddiau llyweuoi. Nid ces ynddynt ddim o natur fetel- a.i.;d. Yr ydwyf o'r fam eu bod yn feddyginiaetli dra gwerthfaivr at y doluriau liyny ar gyfer ptf rat ïI niaent wedi eu hameanu. Pa. H, PURDON, F.A.S., London. JStQj ar 91 rboddi prawf o'r Peleni, dywed,- ÛYn ol fy ny.<gWT!l, v inae Y Peleni yn hynod effeithiol at y Piles a'r &raV'?J- Yr ydwyf wetfi rhoddi prawf teg urnynt," Forty Gall- Stones passeriafler taking a few j doses of No. 2 Piils. Mr. John Watkin, collier, Llwynypia, Ponty- pridd, was afflicted with very painful suppression of Urine, and was induced to try a box of No. 2 Pills (Pills for the Gravel); after Inking a few doses he passed no less than forty gall-stones. Dysgivytiadau byth yn cael ei siomi. Vy7 Mr. GEORGE,— Rhymney, June 14,1872. Dear Sir,—I have much pleasure in bearing testimony to the great efficiency of your Pills for Piles and Gravel, I always recommend them with the greatest confidence to my customers, as being superior to any other Medic-'ne in relieving those trouble-some and painful disorders, and am rarely disappointed even in most obstinate cases.- I remain, yours truly, FRANKLIN DIXON, Dispensing Chemist. Patch yn siarad yn uchel am danynt. Llandilo. Dear Sir,—I have much pleasure in informing you that the demand for your Piils continues unabated, and my customers, without an excep- tion,, speak well of the great benefit they have re- ceived from their t&se.- Yours faithfully, THOS. HUGHES, Chemist. George's Fills yn gwellhau ar ol i bob peth arall fethu. Treherbert. Syr,—Y mae canmoliaeth uchel idd eich Pills yn y He hyn, ac y maent wedi gwellhau Uawer ar ol i bob peth arall fethu.- Yr eiddoch, ISAAC JONES. Bookseller. A Good Cure of a Bad Case. Pen'ralltwen, Newcastle Emlyn. Dear Sir,—I have suffered from Piles and Gravel for four years, during which time I was quite disabled, and never, during this time, had a whole night's rest. I have taken a great quantity of medicine from doctors, but received little or no benefit. I was at last induced to try a box ef your Pile and Gravel Pills, and incredible as it may appear, after I had taken but a few doses, I felt as if I had had another body. Encouraged by the effects of one box, I took another, and now I am free from all pain, a living testimony to the miraculous effects of these PillR.- Yours truly, D. WILLIAMS. ffteellhad ar ol deuddeg mlynedd o selni oddiwrth y Piles a'r Gravel. Garfawr, Lanunda, ger Abergwaun. Anwyl Syr,-Ie, ac anwyl iawn i mi hefyd. Yr wyf wedi bod yn ymboeni gan y Piles a'r Gravel, yn ngbyd â selni mawr ar rai amserau yn dufewnol, am :tua deuddeg mlynedd, ac am y pump mis olaf cyn i mi gael gafael ar eich peleni chwi, yr oeddwn wedi fy llwyr gaethiwo i aros yn y tv. Yr oedd y fath boen gofidus yn fy aghotuddion, fy nghylla, a'm ysgyfaint, a poen nsawr yn fy mhen, ac yn feddw gan bendro, fel nas gallwn amgyffred pethau yn eu lliw a'u Ilun priodot; mewn gair yr oeddwn wedify llwyr andwyo gan hoen a selni, fel nas gallwn gredu fod modd i mi byth wella; ond diolch i Awdwr pob daioni, a pharch i cbwithau. Yn inlien bythefrios, drwy ddefnyddio eich Peleni yn ol eich cyfarwyddyd, yr oeddwn yn gallu dilyn fy ngalwedigaeth gydag egni a phleser, Yr oeddyat yn fy ngwelia braidd heb yn wybod i mi, gan y modd tawel ac esmwyth yr oeddynt yn gweithredu arnaf. Yr oedd fy rgbyfansoddiad wedi myned mor oor. a chlai, ond drwy barhtm i'w cymeryd, y maent wedi fy adferyd i'm gwres fel cynt, ae yr wyf fel yn dyfod yn ieuanc o'r newydd.—Ydwyf, yr eidi,)"b, DAVID DAVIES. 1 GWELLIIAD UNIONGYECHOL. Y Feddyginiaetli Boblogaidd. BLACK CURRANT SYRUP WHITE- Yw y feddyginiaeth oreu a ddargsnfyddwyd erioed er swelln Peswch ae Anwyd, Darfodedig- aeth, Diffyg AnadI, Asthma, Brest Gyfyng, Dolur Gwddf, Crygui, Colliad Llais, Influenza, &c., &c. Yn y gauaf, pan aflonyddir personau a phesweh sychlyd, gyda gogleisiad yn y gwddf, rhynd "Black Currant Syrup" White ee- mwythad uniongyrehol; a thafla ffwrdd pob llysuafcdd, pa un ai tenau, tew, neu linorog, gan gynyrcbu anadliad rhydd, ainddifadiad o boen, a chwsg adfywiol. Gweler y tystiolaethau amgauedig gyda phob potel gyda golwg ar effeithiau gwe!lhaol y FEDDYGINIAETH ANFFAELEDIG HON. Tystiolaeth ddiiceddar. Eglwys Cwmin, Meh. 19eg, 1874. Anwyl Syrs,—Y mae eich Black Currant, Syrup at y peswch vn ddarpariaeth enwog. Y mae wedi gwneud 'rfiagor o ddaioni, ae wedi rhoddi i mi well gorphwysdra yn y nos, nag- unrhyw be-fh ydwyf fi wedi gymeryd hyd yn hyn,- Yr eiddocb yu gywir, J. R. TAYLOR. Y mae anoedd o Dystiolaethau wedi eu derbyn. Danfona Fferyllwyr at y Perchenogion, gan siarad yn y modd ucbelaf am y Syrup bwn. Ar werth gan yr holl Fferyllwyr, mewn poteli Is. l|c. a 2s. 9c. yr un. Ar werth befyd yn gyfanwerth gan holl Dai Meddyginiaeth Freiutiedig. Darparedig yn unig gan WHITE BROTHERS, Chemists, 7, Guildhall Square, Carmarthen, DALIEH SYLW.—Y mae yn ysgrifenerlig ar yr amlen tuallan gan y Perchenon-i n—" White Brothers;" ac y mae White's Cough Syrup wedi ei argraffu yn y gwydr heb yr bya nid oos yr un yn gywir. A. BENNETT^ PLUMBER & GAS FITTER, 19, HALL-STREET, ABERDARE. BEGS to inform the Gentry and inhabitants of Aherdare that he has OPENED in the above branches, and hopes, by strict attention to business, good workmanship, combined with moderate charges, to receive a share. of their ■patronage. All Orders punctually attended to. Plumbing and Gas. Fitting done on the most approved principles [4 Cyhoedder yn Juan, Hanes Bywyd y diweddar Barch. John Mills, Llundain. pan ei Frawd RICHARD MILLS, Llanidloes. BYDD y llyfr yn cynwys heblaw hanes ei fywyd llnfurfawr, amryw o'i gyfansodd- indau mewn Rhyddiaeth a Barddoniaeth, nad ydynt wedi ymddangos o'r blaen, yn y Gymraeg na'r Saesneg. YN AWK YN EAROD. HANES BYWYD A THEITHIAU DR. LIVINGSTONE. CY H O E D D E D I G gan REES LEWIS, C Swyddfa "Y FELLTEN," Merthyr. 1'w gael gan yr holl Lyfrwerthwyr. — [6 Mewn Lliain hardd, pris 2s.; drwy post, 2s. 2g. FFEITHIAU PWYSIG! Adferiad o Afiechyd, ac.Ataliad Anhwylderau Poenus. WHITE'S PILL OF HEALTH (CABRT?YRDD!N), BREINTIEDIG i'r Croen a'r Gwaed, a thrwy A3 drefniant newydd y maent yn HOLLOL DDI-FLAS. Cymeradwyir y Peleni hyn yn gyffredinol fel meddyginiaeth ragorol a diffael mewn achosiou o Anhwylderau Geriaidd, Ditfyg Treuliad Ym- borth, Gwynt yn yr Ystumog, Rhwymiad y Corff, Pendrondod, Llosgfa yn y Cylla, Dolur y Pen, Ddwyfron, y Cefn, neu y Lwynau, Dolur yr Afu, Gwynebpryd Llwydaidd, Gorguriad y Galon, Colic, Pendduon, Diffyg Archwaeth, Saldra, &c. Y maent yn anmhrisiadwy mewn aqhosion o glefyd y croen a'r gwaed. s Ar werth gan yr holl Fferyllwyr, mewn blychau 7Jc. a Is. lie. yr un; neu yn rhydd 2 z drwy y post am naw neu bumtheg o hostage stamps ceiniog, drwy anfon at y perchenogion. WHITE BROTHERS, Chemists, 7, Guildhall-square, Carmarthen. Gellir cael gweled tystiolaethau afrifed gan y Perchenogion. Er arbed lie, gosodir gerbron y dyfyniadau canlynol o lyfchyrau yn unig:— "Eieh Peleni Iechyd chwi rhag anhwylderau geriaidd a'r losgfa yn y cylla yw y goreu a gymerais erioed." "Darfui mi gymeryd eich Peleni Iechyd chwi fel y gorchymynwyd, a chefais waredigaeth hynod." (Anhwylder—diffyg treuliad a dolur yr afu.) Ateba Peleni White yn dda mewn achosion o ddolur a phendrondod yn y pen, a symudant rhwymiad y corff." "Fonedriigion,-Darfu i'r Peleni a roddasoch i mi lwyr wella fy nghylla, a symudasanty dolur a deimlwn yn fy ysgwyddau." "Y mae eich Peleni yn anmhrisiadwy. Symudir anhwyldeb geriaidd, a gwynt yn yr ystumog, gydag un dogn." Yr wyf yn hofS eich peleni chwi yn fwy nag un)hyw rai ereill wyf wedi eu cymeryd rbag anhwylderau geriaidd a dolur yn y pen. Dewisa fy ngwraig hwynt hefyd o flaen unrbyw beleni ereili," Y mae yn dda genyf i gymeradwyo eich Peleni lechyd chwi; atebant yn dda, a gweddant i'm cyfansoddiad yn well nag unrbyw beleni ereill ag wyf wedi gwneud prawf o honynt; y maent yn dyner ac yn adgyfnerthol." [2 Ar werth mewn blychau l\c. a Is. Ile. yr m. z I LLAWLYFR Y GLOWR:" sef T KAETJIAWD AT-IIRONYDDOL AC YMARFEROL, R Wynfylliad Ansawdd « pfcriodoleddau .1- J Xi wyon a geir mewn Kiwngloddiau; Daearresuriaeth yn ng-byd a, lluaws o Datieni a Rheolau fformuliej buddiol eu gwybod, wedi eu symleiddio. Hefyd, crynodeb o hanes dechreuad a chynydd y fasnach 16, &c, &c. Mewn Amlen, Is. 6c., Lliain, 2s. CYHOEDDEDIG GAN 1. JONES, AEGEAFEYDD, TEEHE ElBEET. DILLAD AM Y PRISOEDD RHATAF II RHYS ETNA JONES. NEV^YKD ETJ DEEBYN- I Amrywiaeth Ardderchog o BIGION y Farchnad. RIBBONS, FLOWERS, FEATHERS,, TIES, SCARFS, GLOVES, &c. RHYS ETNA JONES. Gweithiau Cymreig y diweddar Barch. John Mills, Llundain. Cyhoeddedig ac ar werth gan Miehard Mills, Llanidloes, i'w caelgan y Meistri Hughes a'i Fab a chan yr holl Lyfrwerthwyr. Y PERL YSGRYTHYROL; neu agoriad i wybodaetb o'r Beibl. Y Pedwerydd Argraffiad. Pris Is. 6c. DAEARYDDIAETH YSGRYTHYROL; yn cynwys desgrifiad o holl wledydd y Beibl, yn neillduol gwlad Canaan, yn ng-byd a Mynegai eyflawn i'r holl leoedd a enwir yn y Beibl. Lliain, 3s. GEIRLYFR YSGRYTHYROL; yn cynwys eglurhad ar darddiad ae ystyr y geiriau a ddef- nyddir yn y Beibl; yn nghyd ag Arweindraeth ar Gyfansoddiad y Gymraeg. Ail argraffiad. Amlen, Is. 2g. GRAMADEG CERDDORIAETH. Y ped- werydd argraffiad, yn cynwys eglurhad Atbrenyddol ac Ymarferol ar y Wybodaeth Gerddorol. Pris, mewn Ilian, 3s. HYFFORDDWR YR EFRYDYDD; sef cyfarwyddyd i gyrhaedd dysg, gwybodaetb, a rhinwedd. Pris, mewn lliain, 3s. PALESTINA; sef hanes taith i Wlad Canlian. I Mewn lliain, 7s.; mewn French Morocoe, a Marble Edges hardd, 8s. 6ch. IUDDEWON PRYDAIN; sef eglurhad ar Arferion Teuluaidd, Detodau CrefydcM, ac Agwedd Gymdeithasol Iuddewon y wlad hon. Amlen, is. Y CANOR; sef arweiniad i egwyddorion ac ymarferiad Cerddoriaeth. Y ddegfed fil, 6c. DARLITH AR GERDDOR1AETH GYM- REIG; sef adolygiad ar Hanes a Nodwedd Cerddoriaeth Genedlaethol y Cymry o amser y Derwyddon. Pris, 6ch. Y SALMYDD EGLWYSIG; sef casgliad o Salmau a Hymnau at wasanaeth teuluaidd. Ail argraffiad. Mewn lledr a gilt edges, Is. DARLUNIADUR ANIANYDDOL; sefeglur- had manwl ar Seryddiaeth, Daearyddiaeth, a Daeareg; ac yn cynwys tua 80 o Arluniau Eglurbaol, gan Edward Mills, lliain 5s. CERDDOR YR YSGOL SABBOTHOL a'r BAND OF HOPE; sef casgliad o donau cyfaddas i blant yr Ysgol Sabbothol a'r Band of Hope, gyda geiriau Cymraeg a Saesoneg, gan R. M m", Is. Y CERDDOR DIRWESTOL; yn cynwys Tonau ac Antheniau at wasanaeth Dirwest, gan R. Mills, 6ch. PA FODD I DDEWIS GWRAIG; wedi ei gyfieithu o'r Pedwerydd Argraffiad Saesoneg. Y mae y llyfr bychan hwn wedi ei gymeradwyo gan y gweinidogion enwocaf yn mvsg y Saeson, fel un o'r byfforddiadau goraf i bobl ieuainc gyda golwg ar newid eu sefyllfa. Pris 4c. TRABTHAWD AR Y SABBOTH gan Dr. Wardlow. Ni ddylai yr un aelod o'r Ysgol Sabbothol fod heb y llyfr hwn. Pris, 3c. DIM AMSER I'W GOLLI; sef traethawd i'r bob!, gaILy Parch. Dl. Rowlands, M.A., Bangor. Pris 3t, [5 JONES A'I MAB, a,r Argraffwyr, I lyfrwerthwyr, 4-e. Swyddf Aberdare Times." '112 31, COMMERCIAL PLASH, ABERBAR, ADDYMUNANT hysbysu y cyhoedd yn gyffredinel eu bed yn cadw ar werth bob math o lyfrau Cymreig a Saesoneg, yn nghyd a llyfrau cyfrifon (account books) at bob gwasan- aeth. Hefyd, eyfiawnder e Stationery, Faney Goods, &c. Mae y Llyfrau Cymreig canlynol ganddynt amy prisoedd isod £ s. d. Geiriadur Bywgraffyddol o Enwogion Cymru, gan y diweddar Barch. J. T. Jones, yn 2 Gyf., lliain 16 0 Eto yn rbanau 14 0 Geiriadur Duwinyddol Jones, Ponybont, yn rhanau 016 0 Esboniad Burkitt ar y Testament Newydd. 110 Etto yn rhwynl 1 10 0 Esboniad y Parch. Christmas Evans ar Lyfr y Datguddiad Geiriadur Duwinyddol ac Ysgrythyrol J. T. Jones 0 6 0 Hanes y Nef a'r Ddaear, eto 013 0 Daearyddiaeth Ysgrythyrol, eto 0 13 0 Parhad mewn gras, eto 0 0 6 Hanes Alfaed Fawr, &c., eto 0 1 0 Treithawd ar y Geri Marwol, eto 0 0 3 Sylwadau P. Williams ar y Beibl 0 3 9 Eto, yn rhwym 0 6 0 Eos Ceiriog, sef Casgliad o Ber Gan- iadau yr enwog Fardd, Huw Morris, gan y Parch. Walter Navies, Macafon 2 Gyf. 0 6 0 Treithawd ar y Prynedigaeth, gan Dr. Lewis 0 0 6 Oratorio Mor Tiberias 0 8 0 SUMMEE F ii SRI O,N S, 1875. WM. SARVIS, ABERDARE, BEGS to announce that, haying com- pleted his arrangements for the Season, he has commenced showing, on SATURDAY LAST, MAY 8th, And following days, all the most RECEN T NOVELTIES In the Leading Departments MILLINERY! MANTLES! COSTUMES! SHAWLS! SILKS! DRESS MATERIALS! GLOVES! FLOWERS! FEATHERS! &c., &c., Soliciting the favour of a Call. P.S.—W. S. begs to inform his Friends, Patrons, and the Public generally, that he has not issued Circulars this Season, and hopes that they will accept this mode of announcing his return:from the Markets. Llyfrau a Thraethodan yn yr Iaith Gymraeg. YN ngwyneb yr angen mawr sydd wedi ei hir deimlo yn Nghymru am lyfrau a thraethodau mwy deniadol a phoblogaidd ar gyfer yr Ysgol Sabbothol, Llyfrgelloedd Cynulleidfaol, a darllenwyr yn gyffredinol, mae Pwyllgor CYMDEITHAS Y TRAETHODAT; CREFYDDQL wedi penderiynu cyhoeddi,— 1. Traethodyn Cymreig newydd bob mis (dar- luniadol gan mwyaf). 2. Cyfrolau bychain i'w gwerthu am Is. neu Is. 6c.—un bob tri mis yn cynwys Ystoriau Dar- luniadol, Bywgraffiadau Enwogion Cymreig, Pynciau Hanesyddol a Desgrifiadol, &c., &c. Y gyfrol gyntaf yn barod yn Ionawr,—•" PHnasoedd Colledig wedi eu dwyn. i olmni"—mewn lliain hardd, pris Is. 3. Sypynau o lyfrau bychain darluniadol, a rhai lliwiedig, cyfaddas fel gwobrwyon yn yr Ysgol Sabbothol. Dau sypyn yn barod yn Ionawr, chwe' cheiniog yr un, gyda darluniadau lliwiedig hardd. 4. Cyfresi o Ddarluniau gyda Darlleniadau; Cardiau gydag Arwyddeiriau a Thestynlu, i'w crogi ar furiau ysgolion ac ystafelloedd cartref. Mae y Traethodau canlynol o'r Gyfres newydd eisoes yn barod: 1. Damwain y Rheilffordd yn Abergele, 2s. y cant. 2. Ystori y Pysgotwr, 28. y cant. 3. Yr Hen, Hen Stori (ar y laf o Ionawr), 2s. y cant. Gellir cael y Gofres (Catalogue) yn cynwys y rhestr o'r llyfrau Cymraeg sydd eisoes wedi eu cyhoeddi gan y Gymdeithas, yn rhydd trwy y post, dim ond anfon am dano. Fel gwarant o werth y Uyifrau a gyhoeddir, gellir hysbysu fod y boneddigion canlynol wedi cydsynio i weithredu fel Pwyllgor y Cyhoedd- iadau:—Parch. J. Griffiths, Periglor, Castellnedd; Parch. D. Howells, Caerdydd Parcb. Ddr. Rees, Abertawe; Parch. R. Parry, Llandudno Parch. Ddr. Thomas, Pontypool; Parch. H. Jones, Llangollen Parch. Ddr. Edwards, Bala Parch. W. Williams, Abertawe. Golygydd: Parch. Thomas Levi, Abertawe. CYMDITTHAS Y TRAETAODAU CRBFYDDOL Llundain, 56, Paternoster Row, and 164, Piccadily; Manchester, 100, Corporation Street; Brighton, 31, Western Road. A'r holl Lyfr- wei thwyr Cymreig. IECHYD RHAD A NATURIOL! Teml Iechyd, neu Turkish Baths Merthyr dan lywyddiaeth Mr. Atkins. PRISOEDB:— Dosbarth Blaenaf, o wyth yn y bereu hyddr y prydnawn, 28. Ail ddosbarth o dri yn y pryd nawn hyd saitb yn yr hwyr, Is. Gwrywod dyddiau Llun, Mercher, Iau, a Sadwrn. Menywod, dyddiau Mawrth a Gwener. Plunge a Shower Bath o'r mathau goreu am 6ch. yr un. Hot Water Bath, y dosbarth cyntaf Is.; ail ddosbarth, 6ch. Y mae digon o dystiolaethau, fel y gellid cyhoeddi cyfrol ar les y Baths, mewn achlysuron cyffelyb i Guriad y Galon, y Gymalwst, Dropsy Poen yn y Cefn, ac Anwydau o bob math. Nid cymeryd moddion ydyw, ond gwellhad naturiol, nad yw yn gwneud niwed mewn unrbyw amgylchiad o gwbl. Y mae Mr. Atkins hefyd yn ddiweddar wed; cynllunio ychwanegiad pwysig at y Baddau, yr hwn ychwanegiad sydd yn dra gwerthfawr i't rhai sydd yn cael eu blino ag anhwylderau yn eu cymalau, yn gymaint ag y gellir dwyn gwres ych wanegol at rai rhanau o'r corff heb i'r pen gael dyoddef o'r cyfryw wres. Bydd yn rbaid talu chwe cheiniog yn ychwanegol i'r rhai fydd am wneud defnydd o'r ychwanegiad newydd a phwysig hwn. f7 SIOP YMBORTH RHATAF YN ABERDAR. EWCH I SIOP Y BONT HAIARN am y Caws goreu. EWCH i SIOP Y BONT HAIARN am y Cig Moch goreu. EWCH i SIOP Y BONT HAIARN am Ymenyn goreu Cymru. EWCR i SIOP Y BONT HAIARN am y .121 Can goreu. EWCH i SIOP Y BONT HAIARN ata y TEA goreu. One Pound of very Fine Tea in an Omamenta, and Figured l'ea Caddy, at 3s. each. FLalf-a-pound of extra Fine Tea, in an Orna mental Tea Caddy, at Is. 8d. each. These caddies will make a ve<r handsome and suitable Christmas- presents. GORUCHWYLIWR D. R. EVANS, Cofiwch y Cyfeiriaid SIOP Y BONT HAIARN, ABERDAR. c SCHWERER, Watchmaker, Jeweller, Silversmith, Optician, &c., &c., 18, Commercial-street, Aberdare. Q CHWERER'S WATCHES to suit all classes ks of Purchasers. SCHWERER'S WATCHES of the best ks English and Foreign make. SCHWERER'S GOLD PATENT LEVERS- 0 from £10 10s. SCHWERER'S SILVER PATENT LEVERS at £ 4 4s,, £ 5 5s.. up to £ 7 7s. d CHWERER'S GOLD GENEVES X4 4s. s t5 5s., up to £10 10s. SCHWERER'S WATCHES are always ready for use, being skilfully timed and adjusted. Purchasers cannot do better than send to me for a Watch, which will be supplied or forwarded to any address on receipt of P.O.O. SCHWERER'S EIGHT-DAY CLOCKS, t.j Ordinary Clocks, Timepieces, &c,, of .the best and newest design. HCHWERER'S SILVER GOODS in great 0 variety. QCHWERER'S ELECTRO-PLATE of the )J newest and best description. DCHWERER'S great stock of Spectacles, com- O prises all kinds in Gold, Steel, and jShell1 Frames. SCHWERER repair") all kinds of Watches, )J Clocks, Jewellery, Plate, &c., in the best style. SCHWERER begs respectfully to thank the Public for their past patronage, trusting a- continuance of the same. OS ydych am Oriadur o'r fath oreu ewch at C. SCHWERER, 8j Commercial Street, Aberdare. Y STOOK FWYAF YN NEHEUDIR CYMRU 0 DDILLAD PAROD FFASIYNOL Overcoats yn Siop Copeland. Yachting Jackets yn Siop Copeland. Dillad i Wrywod yn Siop Copeland. Dillad i Fechgyn yn Siop Copeland. Trowseri yn Siop Copeland. Wascodi o groen Morlo a Brethyn yn .Siop Copeland. Dillad Waterproof yn Siop Copeland. Hetiau, Capiau, Crysau, Coleri, Ties, &o., yn SIOP A. COPELAND, Dilledwr, 9] 6, Commercial Place, Aberdare. YR YSTORFA LLESTRI RHATAF YN ABERDAR. OS ydych am Lestr at wasanaeth dyddiol eich Teulu ewch at J. JONES, No. 4, Canon- Street, Aberdar. OS ydych am Lestri parch o'r defnydd a'r gwneuthuriad goreu, ewch at J. JONES,. No. 4, Canon-street, Aberdar. OS ydych am Lestri o wahanol cynlluniad, ewch at J. JONES, No. 4," Canon-street, Aberdar. OS ydych am Anrhegion Priodasol defnyddiol ac addurnol, ewch at J. JONES, NO. 4, Canon-street, Aberdar. OS ydych am Deganau Plant o bob math, ewch at J. JONES, No. 4, Canon-street, Aberdar. Cofiwch y Cyfeiriad— No. 4, CANON-STREET, ABERDAHE. [10 Printed by MILLS, LYNCH, & DAVIES, AT their Steam Printing Works, Iron Bridge Shop, Commercial Street, Aberdare. FRIDAY, MAY 28TH, 1875