Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

CYMRO GWYLLT FEL 30RUCH-WYLIWIt…

YR EISTEDDFOD IFORAIDD.

LLITH 0 aWM RHONDDA.

! YMADAWIAD DEWI DYFAN.

I HELYNTION Y BEIRDD.I

News
Cite
Share

HELYNTION Y BEIRDD. YMDDENGTS fod yr helyntion wedi creu chwildroad yn mhlith trueiniaid y trienwau "—rhai wedi digio yn anfadd- euol am fod y Prydydd wedi cymeryd eu henwau yn ofer, ac ereill yn chwythu yn mon eu cyrn am na baent wedi cael sylw yn yr helyntion. Peidiwch a gwingo, fechgyn, yr ydych yn gymeriadau cyhoeddus, a. rhai o hon- och yn prysur esgyn grisiau enwog- rwydd; ond os ydych wedi breuddwydio am gyrhaedd y clogwyn heb dderbyn cyfran helaeth o wawd a dirmyg y byd, yr ydych yn sicr o gael eich siomi. Clywsom nad oedd Daronwy yn synu dim fod y Barcud wedi ei weled yn "sefyll fel hurtyn wedi meddwi ar deml- yddiaeth." Y syndod ydyw fod y Bar- cud wedi ei weled o gwbl tra yr oedd yn gorfod, syilu trwy gynifer o colored glasses, a'r rhai hyny yn amrywio yn eu maint a'u lliw yn gyfatebol i flys yr edrych- ydd. Mae pwyllgor "Eisteddfod y Own" yn myned rhagddynt yn eu hanturiaeth- au llenyddol. Mae y gyfrol ag y maent newydd ei chyhoeddi yn ychwanegiad pwysig at "Literature of the Kymry," ac y mae cyhoeddAyr y Geiriadur Byw- graffyddol o Enwogion Oymru newydd dderbyn enwan awdwyr caneuon y ewn. Cadwed y beirdd eu harfau yn lân- clywsom oddiar awdurdod da fod gini arall i gael ei chynyg am y farwnad oreui'r cadnaw drylliedig." Mae'n debyg fod y Betheliaid hefyd ar fedr cynal Eisteddfod bwysig yn Mehefin, yn yr hon y cynygia Etna Jones dri swllt o wobr am y pedwar penill goreu ar y linell newydd-iffurfiedig a ganlyn:— Tynwch y bibell o enau'r un bychan." Clywsom am un gweinidog, yr hwn oedd yn hynod am ei wrthwynebiad i'r arfer- iad o ysmocio, ac anturiodd dynu pibell o enall dyn ieuanc oedd yn ysmocio ar yr heol; ond bobl anwyl, lwc oedd na chafodd black eye" am ei ryfyg. Ond bydd y beirdd uwchlaw y perygl hyny yn yr ymdrechfa hon, gan na fydd yr ysmociwr ond un bychan. Tybed y bydd i unrhyw fardd o nod i ysheilio y bychan hwn o'r ychydig gysur a sugna trwy goes ei bibell am y wobr fechan o dri swllt. Gadawer iddo fechgyn i ysmocio yn mlaen. PRYDYDD.

CROTYN ORITO UIsrWAITH ETO-

TAlsTYfYR NANTMELIN.

Y GOFYNIAD YN CAEL EI ATEB.

Y NEWYDDIADURON.

PWLL LEFEL YR AFON,

LLADRATA FFUGENW.

DAMWAIN ANGEUOL I SIMON JAMES…

AT Y BEIRDD.

.YSGOL Y GRAIG, BRITTON FERRY.

YSGOLDY NEWYDD PENYGRAIG,

IDEUDDEG MLYNEDD YN OL.

DEG AR RUGAIN OED.

PONTYPRIDD.