Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

CYMRO GWYLLT FEL 30RUCH-WYLIWIt…

YR EISTEDDFOD IFORAIDD.

News
Cite
Share

YR EISTEDDFOD IFORAIDD. MI;WN atebiad i luaws o lythyrau o bob cyfeiriad, tybiwyf fod gair neu ddati yn ddyledus trwy gyf- rwng y DARIAN mewn perthynas i'r gohiriad. Parl gyfarfu y Pwyllgor Mawrth 31» fel y gwelir mewn colofn arall, barn- wyd yn angenrheidiol i ohirio dydd cynaliad yr Eisteddfod, ond ni thybi- wyd yn addaS i gyfnewid adeg derbyn- iad y cyfansoddiadan, mewn gobaith y buasai y trychineb poenus presenol wedi ei hen derfynu cyn hyn. Mae'r Eistedd- fod, fel y gwelir, wedi ei gohirio hyd adeg anmhenodol, ac yn amddifad o unrhyw sicrwydd pa bfyd y gellir ail gychtvyn, felly, mae'r pwyllgor wedi barnn mai gwell hefyd ydyw gohirio adeg derbyniad y cyfansoddiadan hyd hysbysiad pellach. Gwel "hyabysiad" yr Eisteddfod am yr wythnos ddyfodol. Bydd y cyfnewidiadau hyn yn debyg o fod yn gryn siomiant i amryw o'r cys- tadlenwyr; ond credwyf fod sefyllfa belbnlus masnach ein hardaloedd yn ddigon i gyfiawuhan ymdclygiad y Ily Pwyllgor. Dylid eofio fod y Pwyllgor yn gweithredu dan nawdd Adran Ifor- aidd Aberdar, yn annibynol ar amcan- ion arianol. Mae'r Eisteddfod Iforaidd yn sefydl- iad perthynol i'r Gynaclledd Flyn- yddol," ac yn cael ei chynal er anrhyd- edd ir T-Trdd; felly, mae'r angenrheid- rwydd o ohirio yr Eisteddfod yn weith- red boenns o du y Pwyllgor a'r Adran. Gall y cystadleuwyr fyned yn mlaen yn hyderus-bydd i'r Pwyllgor ail-ymaflyd yn ei ddyledswydd gyda'r cyiiensdra cyntaf. Bwriedir i'r Eisteddfod hon fod yn un wir anrhydeddus. Mae symiau mawrion o arian wedi eu haddaw, yn nghyda chefnogaeth 4,000 o Iforiaid Aberdar, heblaw ein bod wedi llwyddo i sicrhau gwasanaeth beirniaid o'r dos- barth blaenaf a fedd ein cenedl, Yr eiddoch ar ran y Pwyllgor, D.B. LEVis, Ysg.

LLITH 0 aWM RHONDDA.

! YMADAWIAD DEWI DYFAN.

I HELYNTION Y BEIRDD.I

CROTYN ORITO UIsrWAITH ETO-

TAlsTYfYR NANTMELIN.

Y GOFYNIAD YN CAEL EI ATEB.

Y NEWYDDIADURON.

PWLL LEFEL YR AFON,

LLADRATA FFUGENW.

DAMWAIN ANGEUOL I SIMON JAMES…

AT Y BEIRDD.

.YSGOL Y GRAIG, BRITTON FERRY.

YSGOLDY NEWYDD PENYGRAIG,

IDEUDDEG MLYNEDD YN OL.

DEG AR RUGAIN OED.

PONTYPRIDD.