Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

Y STRIKE.

[No title]

SEFYLLFA MASNACH GLO A HAIARN.

CAU Y TAFARNAU AR Y SABBOTH…

TANCIIWA DDYCHRYNLLYD MEWN…

News
Cite
Share

TANCIIWA DDYCHRYNLLYD MEWN GLOFA—43 WEDI COLLI EU BYWYDAU. PRYDNAWN dydd Gwener diweddaf cy- merodd tanchwa ddychrynllyd le yn nglofa Bunker's Hill, yn agos iTalk-'o- the-Hill, pryd y collodd 43 o weithwyr eu bywydau. Taenwyd y gair ar y cyntaf mai 31 oedd wedi colli eu byw- ydau, ond erbyn hyn y mae eu nifer wedi cyrhaedd 43, a chyda'r eithriad o ddamwain ddychrynllyd pwll Talk, yn 1866, hwn ydyw yr un mwyaf di- nystriol sydd wedi cymeryd lie yn nos- barth North Staffordshire. Cariwyd y gwaith o chwilio y pwll yn mlaen yn ddyfal yn ystod nos Wener, ac erbyn oddeutu pump o'r gloch boreu dydd Sadwrn, yr oedd 42 o gyrff wedi eu dwyn allan o'r pwll. Yn gymaint a bod y nifer hwn yn fwy o gryn lawer nag a dybid oedd i lawr ar y bryd, rhoddwyd i fyny y gorchwyl o ym- chwilio, gan farnu fod yr oil wedi eu cael; ond yn ystod y dydd ymholwyd am ddyn arall, ac yr adnewycld wyd yr ymchwyl, ac yn fuan deuwyd o hyd iddo mewn congl o'r gwaith nad oeddid wedi ei chwilio yn flaenorol. Yr oedd rhai o'r cyrff wedi cael eu niweidio a'u llosgi i'r fath raddau fel nad oedd yn bosibl eu hadnabod ond trwy ranau o'u dillad. Bernir i'r rhan luosocaf o hon- ynt farw ar unwaith, a hyny yn ddi- boen ond yr oedd ychydig o'r nifer wedi cael marwolaeth boenus, ac ereill wedi eu taraw i lawr tra yn ffoi. Yn y rhan o'r gwaith ag y cymerodd y danchwa Ie, nid oes neb wedi dianc i adrodd yr helynt. Bernir yn gyffredin i'r danchwa gael ei hachos trwy daniad ergyd wrth flastio. Y mae rhyw 22 o weddwon, a 50 o blant amddifaid wedi eu gadael yn ddiamddiffyn trwy y drychineb alaethus hon. 4.

BWRDD GWARCIIEIDWAID MERTHYR.

Y CYNAUAF A'R FARCHNAD.

COLERA YN INDIA.

L'ERPWL.

COFADAIL I'R DIWEDDAR R. EVANS…

PETHAU DYMUNOL YN NGLYN AG…

4 CROTYN CRITO A'R ,COFFINAU.