Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Pobl a Phethau yng Nghymru.

News
Cite
Share

Pobl a Phethau yng Nghymru. O'R wyth neu naw drama ar Owain Law- goch" a anfonwyd i'r gystadleuaeth yn yr Eisteddfod Genedlaethol nesaf, nid oes yr un yn deilwng i'w hactio, fel y bwriadai y pwyllgor, os ceid un o ryw werth. MAE John Morgan, y llanc a gymerasid i'r ddalfa ar y dybiaeth mai efe gyflawnodd yr anfadwaith fu yn achos o farwolaeth y plentyn Edith Wall, yn Nhredegar Newydd, wedi ei ollwng yn rhydd, am nad allai yr heddgeidwaid gael dim tystiolaeth i'w euogfarnu. Hyd yn hyn nid oes dim goleuni ar y dirgelwch. MAE yn ofnus y ceir dyddiau blinion ym Mhontypridd ar fyrder. Honna hynafiaethwyr yn awr nad oes mwy na hanner can' mlynedd er y gosodwyd y Maen Chwyf lie y mae yn bresenol. Dywedir fod Morien yn trefnu'r byddinoedd i roddi taw bythol ar y fath gabldraeth. DYGWYD cynghaws cyfreithiol gan lowr sy'n Geidwadwr yn erbyn Cyngrhair Mwnwyr De- Tieudir Cymru am fod y Cyngrhair yn gorfodi ei holl aelodau i dalu cyfran tuag at ethol a chynal cynrychiolwyr yn y Senedd. Ond dy- farnodd y Barnwr Owen fod gan y Cyngrhair berffaith hawl i wneud hynny, ac os nad oedd aelod yn foddlon talu y gallai roddi ei aelodaeth i fynu. AETH y Parch. Dr. John Pugh, o Gaerdydd, i'r Aipht am ei iechyd. Tra yno bu yn bur wael, ac y mae yn awr yn gorphwys yn Alexan- dria. Ond disgwylir y bydd yn alluog i gychwyn tua chartref yr wythnos hon. Gobeithio y bydd wedi llwyr wella erbyn y cyrhaeddo i Gaerdydd. MAE rhyw Fardd Cadeiriol wedi ysgrifenu llythyr o golofn o hyd i'r Western ilfail i brofi mai Ceiriog ydyw y mwyaf poblogaidd o holl feirdd Cymreig y bedwaredd-ganrif-ar-bymtheg. Ni chlywsom ni fod neb yn amheu hynny. Pe gallai yr ysgrifenydd hwn brofi o fewn terfynau .colofn pwy o'r beirdd Cymreig yw y lleiaf poblogaidd buasai yn gwneud gwasanaeth gwerth- fawr, ac ni buasai hynny yn wastraff ar athrylith. AR ddwyn allan fisolion nid oes ddiben. Y diweddaf i ddangos ei wyneb yw y Welsh Review. Yng Nghaerdydd y cyhoeddir hwn, ac nid oes brawddeg Gymraeg ynddo. Ond y mae yn bur ddyddorol. Dylai y golygydd beidio gyru y darllenwyr i hanner llewyg yn rhy ami gyda dadguddiadau. Mae yn y rhifyn cyntaf un dadguddiad o leiaf a wnaeth i lawer hanner pendroni, sef, fod Mr. David Davies, yr A.S. dros Faldwyn, yn or-\vyr i "John Jones, Talsarn." A hwythau wedi meddwl mai tad- ynghyfraith modryb iddo o chwaer ei fam oedd John Jones." Ebe gwr a ddadleuai ei achos ei hun yn y 'Cwrt Bach yng Nghastellnedd y dydd o'r blaen, Wrth ei wrthwynebydd, Fe ddylech fynd i'ch -cynhebrwng yn eich dillad, eich hun os nad elhvch fforddio talu am eraill." MAE y Parch. D. T. Hughes, rheithor Tal- sarnau, sir Feirionydd, wedi bod yn gwasan- aethu fel athraw yn Ysgol Genedlaethol Llan- decwyn heb ddim tal am y tri-mis-ar-ddeg diweddaf. Gwrthododd Pwyllgor Addysg y sir bennodi athraw am y barnai nad oedd angen yr ysgol. Pan agorodd y Rheithor Hughes hi, nifer yr ysgolheigion oedd pedwar. Y maent erbyn hyn yn saith.

[No title]

/CLEBER O'R CLWB.

LLOFRUDDIAETH YN NGHYMRU.

PRUDENTIAL ASSURANCE CO.,…