Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

[No title]

------, PREGETHWYR Y SABBOTH…

Advertising

Am Gymry Llundain.

News
Cite
Share

prydferth, ar ran y boneddigesau ieuainc, gan Miss Nellie Lloyd, Kilburn. Dyma drefn y cyngherdd :—Pianoforte solo, Mr. T. Vincent z;1 Davies, organydd yr Eglwys; can, Mr. Tom Jones; adroddiad, Miss Godfrey; can, Miss Maggie Pierce; can, Mr. David Evans; can, Miss A. Davies; adroddiad, Mr. D. Williams can, Mr. Tom Jones adroddiad, Miss Godfrey. Talwyd diolchgarwch cynhesaf i'r "young ladies" am y wledd, i Mrs. Richards am lywyddu, ac i .bawb a gymerasant ran yn y cyngherdd gan Mr. Tom Jenkins, yn cael ei eilio gan foneddwr arall. Diweddwyd trwy i Mr: Tom Jones ganu Hen Wlad fy Nhadau." -¥n ystod y gwasanaeth nos Sul, Chwefror 18fed, canwyd yn swynol gan Miss Annie Davies, Dalston, y solo gyssegredig, "The King of Love my Shepherd is." EALING.—Gwella mae y cyfarfodydd amryw- iaethol a gynhelir yma bob mis mewn cysylltiad a'r Ysgol Sul. Gwelwyd hynny yn amlwg yn y cyfarfod a gynhaliwyd nos Fercher, Chwefror 14eg, yn Swift's Assembly Rooms, High Street, pryd y daeth cynulliad lluosog ynghyd. Sicr hawyd cadeirydd arclderchog yn Mr. Edward Owen, ac mae sefyllfa arianol yr achos yn gryfach trwy ei haelioni. Rhoddwyr y dan- teithion y tro hwn ydoedd Mr. a Mrs. Rowlands, Ealing Road. Mae'r cyfeillion hyn yn teilyngu cymeradwyaeth am y paratoadau a wnaethant gogyfer a'r lluaws oedd yn bresenol, ac iddynt hwy yn hollol mae llwyddiant y cyfarfod yn ddyledus. Cymerwyd rhan yn y canu gan Misses Pink, Niblock, Robinson, a Evans, a'r Mri Hughes a Walters. Adroddwyd gan Miss Doris Bumford Rees, Masters Tommy Rowlands a Gwilym Hughes, a Mr. Samuel, Ealing. Chwareuwyd ar y berdoneg gan Miss Pink, Miss Lily Niblock a'i chyfeilles. Ym- welwyd a ni gan Mr. Richards, organydd King's Cross, a bu mor garedig a'n llonni trwy chwareu ar y berdoneg yn ei ddull meistrolgar. Yn ychwanegol cafwyd anerchiad gan y Parch. F. Knoyle, Hammersmith. FULHAM.-Nos Fercher, Chwefror 14eg, yn Nghapel Walham Green, cynhaliwyd cyfarfod i groesawu a llongyfarch Mr. Timothy Davies, A.S., ar ei waith yn enill buddugoliaeth mor ardderchog yn yr etholiad diweddaf. Daeth cynulliad rhagorol ynghyd. Cafwyd te a phob danteithion trwy garedigrwydd chwiorydd yr eglwys. Cymerwyd y gadair gan y Cynghorwr John Thomas, North End Road. Cafwyd anerchiad da, a chyfeiriodd yn arbenig at y gwaith rhagorol oedd Mr. Davies wedi ei wneyd ar y Cynghor Dinesig a Chynghor Sirol Llun- dain. Cafwyd anerchiadau ar ran yr eglwys gan Mri. John Thomas, Warwick Road, a Tsaac T. Lloyd, dros yr Ysgol Sul gan Mr. John Hughes, a dros y Gymdeithas Ddiwylliadol gan Mri. J. W. Thomas a David Jones, yr oil yn dwyn tystiolaeth uchel i Mr. Davies fel Cristion ac fel dyn. Yr oedd bob amser wedi gweithio yn egniol er dechreuad yr achos yma, ac wedi