Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Am Gymry Llundain.

News
Cite
Share

Am Gymry Llundain. DIWYGIAD. Yn lie cinio ar ddydd Gwyl Dewi awgrymai un gohebydd y dylid cynal cyfarfod Diwygiadol. Gwnai les hefyd. Y SENEDD. — Disgwylir yr holl aelodau Cymreig i'r ddinas yn ystod yr wythnos nesaf, a gwnant gatrawd lied dda hefyd. DIOJ.CHGARWCH.—Paham nas cynhelir math o Gyfarfod Diolchgarwch i groesawu y 34 aelod Cymreig ar gychwyniad eu Senedd dymhor. Awgrymwn Eglwys Gadeiriol St. Paul neu Westminster fel adeiladau addas i'r fath gynulliad, ac esgobion Ty Ddewi a Llanelwy i ddarllen y llithiau, a Gomer Lewis a Towyn Jones i bregethu iddynt. CINIAWAu.Mae dylanwad paganaidd y Sais o hyd yn mynd a bryd y Cymro Llundeinig, ac awgrymir yn awr mai trwy wledd y dylasid croesawu'r 34 cynrychiolwyr hyn, fel pe baent heb bryd o fWJd oadiar ddechreu yr etholiad. Credwn y gellir mynd i eithafion hyd yn oed mewn caredigrwydd a gloddest. AWGRYM.—Mae rhyw William Evans o'r National Liberal Club, ac ereill o aelodau'r lie, yn ceisio ffurfio pwyllgor i wahodd yr holl haid i ginio arbenig. Pwy yw'r William Evans hwn nis gwyddom, a pha faint y mae wedi ei wneyd tuag at hyrwyddo'r fath oruchafiaeth a gaed yn Nghymru sydd anhysbys i ni ? Ond credwn fod gan Gymry'r ddinas ddigon o arweinwyr yn yr amgylchiadpresennol heb i ddieithriaid wthio cynlluniau anaddas o'n blaen. I PARIS.—Mae'r cynghorwyr Llundeinig wedi mynd i Paris yr wythnos hon, ac yn eu plith mae Mri. Howell J. Williams, Timothy Davies, A.S., T. H. W. Idris, A.S. Gwneir parotoadau helaeth er rhoddi croesaw calonog iddynt. CYMRY EREILL.—Gyda'r cwmni hyn mae'r Cymro ieuanc, Mr. David Thomas, ysgrifenydd cyfrinachol Sir E. Cornwall, cadeirydd Cyngor Sir Llundain. Un o fechgyn Merthyr yw Mr. Thomas, ac aelod o gapel Elfed yn King's Cross, ac un o'r dadleuwyr goreu ynglyn a Chymdeithas Gymreig y Tabernacl. Ar yr un dydd gwelsom Mr. Watkin Jones yn troi ei wyneb tua phrif ddinas y Ffrancwr ar alwadau masnachol, ac, fel y gwyddis, un o gadfiidogion dadleuol Cymdeithas y Tabernacl ydyw yntau. "VOTE FOR HOWELL IDRIS." Hanesyn toddedig gaed yn y papurau ddiwedd yr wyth- nos ddiweddaf. Yn etholaeth Fflint ddydd yr etholiad cyfarfu bachgenyn bach, pedair oed, a dam wain trwy losgi. Cafodd ei dad ef ar yr .aelwyd mewn cyflwr tost ac ar fin marw. Ar ol ei drin gan y meddygon ac mewn cyflwr o an- ymwybodolrwydd, canai'n lion, "We'll vote for Howell Idris" nes i'r Ilais bach llawen ddistewi yn yr angeu

Advertising

Advertising

Am Gymry Llundain.