Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Gohebiaethau.

Advertising

Y DYFODOL

PREGETHWYR Y SABBOTH .NESAF.

Advertising

Gohebiaethau.

News
Cite
Share

people will, I think, agree that the Prime Minister has done all that can be reasonably expected of him. Your readers, of course, well remember the frantic appeals made at the election of 1900 by Mr. Chamberlain and Mr. Balfour to Liberals and Nonconformists to temporarily sink their party differences and to support them on one national issue, and one issue only, namely, the conduct of the war. Having in this way obtained a large majority, the late Government, in my opinion, abused the confidence placed in them by passing a measure which oppressed severely an important section of the electors whose support was obtained in the manner described. I took the liberty of writing to Mr. Chamberlain pointing out the unfairness of this course, and suggested that, under the circumstances, an appeal should be made to the country for a mandate on their Education proposals. I enclose a copylof the reply I received from Mr. Chamberlain, which, in view of Mr. Griffith's remarks, is somewhat interesting. Yours obediently. R. D. MORRIS. [COPY]. Highbury, Moor Green, Birmingham, Aug. 23rd, 1904. DEAR SIR,-The extracts you have quoted from my speeches at the time of the General Election show clearly that in my judgment then, as now, the main issue was the conduct of the war and the arrangements to be made afterwards but it would be absurd to con- clude from this that no other work was to be undertaken by the Parliament then to be elected. In my opinion there was no reason whatever on this score against the introduction of Bills dealing with other urgent subjects. I am, Yours faithfully, J. CHAMBERLAIN. R. D. Morris, Esq. AT EIN GOHEBWYR. J. ROBERTS.—Ond i chwi ysgrifenu at Mr. Vincent Evans, 64, Chancery Lane, it gewch restr gyflawn o holl gyfansoddiadau Cymdeithas yr Eisteddfod. W. E. (Ilford).—Yr ydym yn gwnevd yr oil a allom er sicrhau cywirdeb yn ngholofn y Pregethwyr," ond weithiau mae'r cyfnewidiadau yn ddiweddar yn dyfod i law. Os na ddel y manylion yma erbyn boreu dydd Mercher, mae'n anhawdd gwneyd y newidiad priodol. E.J. EVAKS.-Nid y Toriaid yn unig yw'r rhai sy'n anwybyddu Cymru a'i gofynion. Y mae genym rhyw haner dwsin o Ryddfrydwyr mewn enw sy'n llawer mwy esgeulus o'n hangenion cenedlaethol na'r Toriaid a'n cynrychiola. Y peth mawr ddylem ni amcanu ato fel Cymry yw cael Cymry i'n cynrychioli. CYFRANWR. — Y Mri. Arthur Griffith a E. Vincent Evans, os ydym yn cofio yn iawn, oedd yn rheoli casgliad Cronfa Llewelyn yn y ddinas, ond pe's ysgrifenech at y Parch. Gwynoro Davies, o'r Bermo, yr ysgrifenydd cyffredinol, fe ga'ech yr holl fanylion ganddo CYMRU FYDD. — Rhaid i chwi gofio mai gwr ieuanc yw'r Yswain o Landinam, ac nid yw hyd yn hyn wedi datgan yn groyw y naill ffordd na'r llall beth yw ei ddaliadau gwleidyddol. Ond ymae gobaith am dano yn y ffaith ei fod yn caru Cymru, ac wedi ymddwyn yn lied liael tuag at ei hen wlad hyd yn hyn. J. E. THOMAS.—Gwell gan Gymru golli ei hysgol- feistri goreu a gadael i ysgolion y Sais eu denu i Lundain a phrif drefi Lloegr, tra y boddlona ein Cynghorau Sirol ar gael Saeson uniaith didalent i lanw eu lie. ARFONFAB —Yn rhy hwyr i'r rhifyn diweddaf, a bydd yr ornest drosodd cyn daw y rhifyn presenol allan. Dewch ac ambell i ysgrif o'r ardal yna, ond gofelwch i ni ei chael erbyn boreu Mawrth man pellaf. AT EIN DARLLENWYR YN Y WLAD.—Os teimlir unrhyw anhawsder i gael y WELSHMAN yn y gorsafoedd, boed i chwi ohebu a'r swyddfa ar unwaith. Mae copiau i'w cael ar bob stall sydd o dan reolaeth y Mri. Wyman.