Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

The Welsh Revolt.

MR. SAMUEL SMITH, M.P., COUNSELS…

GWYS I'R GAD.

News
Cite
Share

GWYS I'R GAD. Apel Pwyllgor y Cadgyrch Cenedlaethol. Y mae Pwyllgor Cadgyrch Cenedlaethol Cymru wedi anfon allan yr apel a ganlyn AT BOBL CYMRU. Yr ydym yn,wynebu argyfwng difrifol,—ar- gyfwng a rydd brawf ar grefydd a gwladgarwch ein cenedl. Y mae cyfraith anghyfiawn a gorthrymus a basiwyd gan Senedd a etholwyd i bwrpas cwbl wahanol, yn bygwth yr egwyddorion sydd bob amser wedi cael y lie mwyaf cysegredig yn y galon Gymreig. Effeithia Deddf Addysg 1902, y hon a yrrwyd drwy Dy y Cyffredin yn wyneb y protest cryfaf y medrai bron holl gynrychiolwyr Cymru ei gwneyd, ar wreiddiau ein rhyddid gwladol a chrefyddol, mae yn drygu egwyddorion hanfodol cyfiawnder, ac yn creu Treth Eglwys Newydd i waddoli y Sectau Eglwysyddol a Phabyddol, yn gosod prawflwon sectol ar athrawon sydd yng ngwasanaeth y Wladwriaeth, yn trosglwyddo symiau enfawr o arian y cyhoedd i reolwyr anghyfrifol, ac i goroni y cwbl mae yn gorfodi cynghorau sir y cyfrifoldeb anhyfryd o osod darpariadau y Ddeddf ddinystriol ac annioddefol hon mewn grym yn erbyn pobl o'r un ffycld a hwy eu hunain. Mae ein cynghorau sir, tra yn foddlon i roddi eiddo Caesar i Caesar, yn gwrthod gwneyd eu hunain yn arfau yn llaw Caesar i sarnu ar hawliau y gydwybod Gristionogol. Yr ydym yn apelio at bobl Cymru i ddod allan i gynorthwyo y rhai y gorphwys arnynt y cyfrifoldeb mawr a gogoneddus, ond rhyfedd o drwm o amdiffyn cenedlaetholdcb a chrefydd Cymru yn erbyn ymosodiadau gormesol Senedd heb awdurdod, a Llywodraeth nad yw mwy yn gwneyd cymaint a honni ei bod yn meddu cefnogaeth mwyafrif o'r etholwyr. Mewn trefn i wrthsefyll yr ymosodiad hwn ar hawliau a rhyddid ein cenedl, y mae yn rhaid cael trysorfa ddigonol, yn y lie cyntaf i ddarpar addysg i'r plant hynny y rhai yn ol y cad-gynllun amddiffynol sydd wedi ei drefnu yn bwyllog a gofalus, a dynnir o'r Ysgolion Eglwysig; ac hefyd i gario ymlaen y gweithrediadau pellach fo yn angenrheidiol er sicrhau llwyddiant. I Feirionydd y perthyn yr anrhydedd o wrth- sefyll ymosodiad cyntaf galluoedd gwrthweithiad. Yr ydym yn apelio at bob dyn a dynes i'r rhai y mae crefydd eu tadau yn anwyl, a'u cariad at eu gwlad enedigol yn gryf a dwfn ynddynt, am iddynt, yn ol eu gallu, gynorthwyo yn yr achos cysegredig hwn. Mewn argyfwng fel hyn na safed neb gerllaw yn ddifraw. Yr ydym yn gofyn am gyfraniad, boed mor ychydig ag y bo, gan bob un sy'n caru ein gwlad, pa mor dlawd bynnag ydyw. Dyma y cyfle cyntaf a gafodd llawer o'n cenedl i gymeryd rhan effeithiol mewn cyngrhair a chyfamod difrifol ymhlaid ffydd a gwlad ein tadau. Cofnodir enw pob cyfranwr mewn llyfr a fydd yn sgrol anrhydedd yn ein hanes fel cenedl yng ngolwg cenhedlaethau y dyfodol.

ARHOLIAD CYFUNDEBOL YSGOLION…

Advertising