Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Notes from South Wales.

[No title]

PREGETHWYR Y SABBOTH NESAF.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

PREGETHWYR Y SABBOTH NESAF. YR EGLWYS SEFYDLEDIG. Eglwys St. Benet, Queen Victoria-street— 11.0 a 6.30, Parch. J. Crowle Ellis. t Eglwys Dewi Sant, Paddington- 11.0 a 6.30, Parch. W. Richards. Eglwys St. Padarn, Hornsey Road- 11.0 a 6 30, Parch. W. Da vies. Eglwys St. Mary, Camberwell New Road- 11.0 a 6.30, Parch. Lewis Roderick. Cenhadaeth y Dwyrain, Bridge Street, Bow- 11.0a6.30, Parch. Howell Watkins, B.A. Y METHODISTIAID CALFINAIDD. Jewin Newydd 10.45, Parch. J. E. Davies, M.A. 6.30, G. H. Havard, M.A. Charing Cross Rd. 10.45, Parch. E. J. Jones, Caernarfon. 6.30, „ J. T. Williams, M.A. Wilton Square 10.30, Parch. G. H. Havard, M.A. 6.30, J. E. Davies, M.A. Falmouth Road 10.45, 2-30, a 6.30, Miss Maggie Davies, Miss Mary Davies, Mi's S. A. Jones, a Miss Priscilla Watkins. Mile End Road. 11.0, Parch. D. Oliver. Shiriand Road 10.45, 3.0, a 6.30, Parchn. Joseph Jenkins, Ceinewydd, a Thomas Jones, Coedllai!; Miss Maud Davies a Miss Florrie Evans, Ceinewydd. Holloway 10.30, Parch. R. O.Williams. 6.30, D. Oliver. Hammersmith 11.0, Parch. F. Knoyle, B.A. 6.30, Supply Willesden Green. Stratford 11.0, Parch. J. Wilson Roberts. 6.30, E. S. Morris, Llithfaen. Clapham Junction 11.0, Parch. J. Talog Davies, Cendl. 6.30, LI. Edwards, M.A. Walham Green 11.0, Parch. J. T. Williams, M.A. 6.30, E. J. Jones, Caernarfon Willesden Green 11.0, 0.30, Parch. F. Knoyle, B.A. Lewisham 11.0, Parch. E. S. Morris, Llithfaen. 6.30, J. Wilson Roberts. Tottenham 11.0, Parch. J. Garnon Owen. 6.30, S. E. Prytherch. Walthamstow 11.0, Parch. LI. Edwards, M.A. ""5 6.30, J. Talog Davies, Cendl. Wood Green 11.0a6.30. YR ANNIBYNWYR. Y Tabernacl, King's Cross- 11.0, Parch. E. Owen, B.A. 6.30, H. Elvet Lewis. Y Boro', Southwark Bridge Road- 6.30, Parch D. C. Jones. Radnor Street, Chelsea— 11.0, Parch. D. C. Jones. Barrett's Grove, Stoke Newington- 11.0, Parch. H. Elvet Lewis. 6.30, E. Owen, B.A. East Ham, Sibley Grove- 11.0 a 6.30, Parch. Llewelyn Bowyer. Woolwich, Parson's Hill— 11.0 a 6.30, Battersea Town Hall- 11.0 a 6.30, Mr. H. Watkin. Y BEDYDDWYR. Castle Street, Oxford Circus- 11.0 a 6.30, Parch. A. J. Parry, D. D., Rhyl. Little Alie Street, Aldgate— 11.0 a 6.30, Parch. B. Arberth Evans. Tottenham-ILo a 6.30, Parch. W. Rees. Norman Hall, 252, Harrow Road- 3, Ysgol Sul. Y WESLEYAID. City Road- 11.0, Mr. E. Evans. 6.30, Parch. T. Jones. Gothic Hall, St. Thomas Street, W.- 11.0, Parch. T. Jones. 6.30, Mr. E. Evans. Poplar, Duff Street- 3.0, Parch. T. Jones. 6.30, Mr. J. H. Edwards. Dymunir am i bob hysbysrwydd ar gyfer y golofn hon gael ei anfon i'r Swyddfa erbyn Dydd Mawrth y fan bellaf

Y DYFODOL