Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

------BUDD-QYNQHERDD R. GRIFFITH.

News
Cite
Share

BUDD-QYNQHERDD R. GRIFFITH. Cynnulliad Mawr. Does neb fel Cymry Llundain am gefnogi achosion dyngarol," meddai'r aelod tros Arfon y nos o'r blaen, a dangoswyd hyny yn eglur yn y cynulliad mawr a gaed yn Holborn Town Hall nos Fawrth. Pan osodasom yr achos haeddianol ger bron ein cydwladwyr, profasant ar unwaith eu bod yn teimlo yn rhwymedig i gynorthwyo y rhai a adawyd mor ddiamddiffyn, ac ni phrynwyd tocynau gyda mwy o barod- rwydd at unrhyw achos nag a wnaed ar yr amgylchiad presennol. Fel y cofir, bu Mr. R. Griffith farw yng nghanol ei ddyddiau ar ol byr gystudd, gan adael gweddw a phump o blant bychain ar ddechreu cael eu magu ac heb ddim ar eu cyfer ond enillion wythnosol y tad pan yn fyw. Er mWyn rhoddi help llaw iddynt ar yr achlysur annisgwyliadwy, penderfynodd ei gydweithwyr ar y WELSHMAN i gael budd-gyngherdd, a dang- osodd v cynnulliad eu bod wedi trefnu yn ddoeth ac yn unol a barn ein cyd-ddinasyddion. Yn gynar yn yr hwyr dechreuai y bobl dyrru tua'r neuadd, ac erbyn adeg dechreu yr oedd y lie yn gysurus o lawn, a chyn pen hanner awr wedyn yr oedd torf fawr yn llanw pob cwr o'r adeilad. Da.eth y cantorion yno yn ol eu haddewid, ac nid yn ami y caed gwell gwledd gerddorol nag a drefnwyd ar y noson hon. Y datgeiniaid oeddent Miss Gertrude Hughes (soprano), Miss Margaret Lewys (con- tralto), Mr. Herbert Emlyn (tenor),, a Mr. David Evans (bass). Yr oedd y pedwar hyn mewn lleisiau rhagoroi, a chymaint oedd eu dylanwad ar y dorf fel bu raid iddynt ail ganu bron bob tro. Yn ychwanegol at hyn, caed gan Mrs. Tudor Rhys i roddi detholiad adroddiadol yn ei dull meistrolgar, a bu raid iddi hithau ateb i ail alwad. Gwr arall a roes gryn hwyl i'r cynulliad oedd Ap Caeralaw drwy ei Musical Sketch" ddigrif, a sicr y ca'r gwr hwn lawer o Waith pan ddaw'r cyhoedd i sylweddoli ei dalentau disglaer a'i ddonioldeb naturiol. Caed fri o bartion cerddgar hefyd i roddi eu gwasan- aeth yn y cyngherdd. Yn gyntaf dylid enwi y cor ieuanc o offerynwyr o dan arweiniad Miss Jennie Jones, a mawr foddhawyd y dorf gan eu chwareu tlws a soniarus. Yna caed detholiadau gan Gor Merched y Kymric, o dan arweiniad deheuig Mrs. Frances Rees-Rowlands, a chan fod y cor hyn bellach yn dod yn un o brif bethau ein bywyd cerddorol yn Llundain, afraid yw son am dano yma. Digon i ni ei fod wedi cadw i fynu ei urddas y tro hwn, a phrofodd fod y merched yn dod yn fwy poblogaidd bob tro yr ymddangosant o flaen y cyhoedd. Yn olaf dylid enwi y cor meibion o dan arweiniad Mr. Owen o'r Swyddfa hon, a chanasant yn wir gelfgar a galluog. Am y berdoneg gofalodd Mr. Merlin Morgan gyda'i fedr arferol, a chwareuwr campus yw efe, fel y gwyddis, a syrthiodd y rhan drymaf ar ei ysgwyddau, neu yn hytrach i'w fysedd ef am y noson. Mr. Tudor Rhys oedd trefnydd y llwyfan, ac nid oedd yn bosibl i'r pwyllgor gael gwasanaeth gwr a wyr yn well sut i redeg cynulliad o'r fath, ac yn unol a'i reol aeth pob peth fel peirian- waith o'r dechreu i'r diwedd. Ar ganol y cwrdd caed anerchiad hapus gan Mr. William Jones, A.S., yr aelod tros Arfon, a dywedai ei fod yn llawenhau wrth weled parod- rwydd ei gydwladwyr i gynorthwyo pob achos teilwng. Diolchai yn garedig i'r pwyllgor am drefnu y cwrdd ac i'r cantorion am wasanaethu Syda'r fath barodrwydd. Yna diolchodd y dorf *ddo am gadeirio ar gynygiad y Parch. Machreth Rees. Yr oedd yn awr wedi hwyrhau cyn terfyn y cyfarfod, ond barn unol yr oil o'r gwrandawyr oedd mai cyngherdd ardderchog a Saed, ac mae ein dyled ni fel trefnwyr yn fawr i °t> un a gynorthwyasant mor galonog i wneyd y cyfan yn llwyddiant.

[No title]

YR ADFYWIAD CREFYDDOL.

ELPHIN A'R ARWRGERDDWYR.

Advertising