Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

EISTEDDFOD ALBERT HALL.

News
Cite
Share

EISTEDDFOD ALBERT HALL. Beirniadaeth Pryddest: "Ben Bowen." Y mae yma gystadleuaeth dda. Teimlwn wrth ddarllen y cyfansoddiadau mai cynnyrch gwir deimlad ydynt gan mwyaf. Si Wylojus Lafar.-Nid yw hwn wedi dysgyblu ei feddwl fel yr haeddai. Nid yw yn cadw ei ffigyrau mor loyw ag y dylai. Cymerer yn engrhaifft:— A dyna'r pryd y planwyd hedyn cariad A dyfodd wedyn yn ei hardd gymeriad A'r dylanwadau fwydant ddaear gobaith Dyfodol bywvd llangc i wneud gwrolwaitb. Beth yw rhediad gramadegol y frawddeg ? A olyga ddweyd mai dyna'r pryd y plamvyd dylanwadau fwydant? Neu ai am ddweyd yr oedd—" A bwydaz'r dylanwadau," &c. Edrycher eto Sycheda 'i enaid am wybodaeth esyd Ei draed yn rhydd. Pa berthynas sydd rhwng syched a thraed yn rhydd ? Ymylu ar fod yn wrthun y mae geiriad y llinell hon- Ar ysgafn gorph fe gafodd benglog cawr Yr ydym yn teimlo'n sicr fod awen gan y bardd hwn. Os goddefa gyngor, ymrodded i ddeall troion gramadeg, ac i ddilyn ffigyrau yn bryd- ferth, heb eu newid ar bob damwain. De Profundis.— Y mae gan hwn ddawn telynegol tlws. Ond nid yw mor hamddenol ei arddull ag y gellid dymuno. Tueddir ef i chwareu ar eiriau mewn cysylltiadau ydynt yn lleihau urddas ei gerdd, megis :— Clywaf oehain Gomer • Am ei Ieuan Ddu Wyna byth i mi. Ieuaingc fydd telynwyr > Y telynau hyn Wyti yn mhranc y bryn Dyna urdd y beirdd. Yr wyf yn methu'n lan a dod o hyd i fiwsig y rhan ddiodl sy'n dechreu ar dud. 4. Lle'r oedd gramadeg y bardd pan ysgrifenai "wynebpryd dlos ? Lle'r oedd ei eiriadur odli pan ddododd "ami" i ateb semi ? Gwell gadael y twyll a wneir yn enw Natur mewn syniad fel hwn :— Y gornant fach ddyhidla'i chan Heb deim/o 'rioed mor lion. Fy nghred yw fod y bardd hwn wedi bod yn anffodus yn ei fesurau. Y maent yn rhy ysgafn at destyn fel hwn. Nid cawod o ieir bach yr haf oedd arnom eisieu. Yr ydym yn sicr fod yn hwn allu i wneud yn llawer gwell, mwy urddasol, na hyn. laith Fy Nghalon.—Perygl hwn yw troi yn hanner rhyddieithol. Teimlem hynny yn arbennig yn rhan II., tra y mae rhan III, ar y cyfan, yn llawer mwy hedegog. Teimlwn mai anffodus yw y gymhariaeth hon :— I Anfarwoldeb gylcha'i enw,- Pery hwnnw fel y Duwdod. Ychydig mwy o barchedig ofn," frodyr! Yn rhan IV, dyma ni yn ol eto yn swn rhyddiaith ,er engrhaifft:— Llosgai'th galon gan wladgarwch Pwy erioed fu'n fwy naturiol, Fel y wawr yn (h)ymlid tw'llwch Mae'th Ddeffroad Cenhedlaethol," &c.

Advertising

YR HYBARCH DAVID PHILLIPS,…

Advertising

EISTEDDFOD ALBERT HALL.