Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

PREGETHWYR Y SABBOTH NESAF.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

PREGETHWYR Y SABBOTH NESAF. YR EGLWYS SEFYDLEDIG. Eglwys St. Benet, Queen Victoria-street— 11.0 a 6.30, Parch. J. Crowle Ellis. Eglwys Dewi Sant, Paddington- 11. o a 6.30, Eglwys St. Padarn, Hornsey Road— 11.0 a 6.30, Parch. W. Davies. Eglwys St. Mary, Camberwell New Road- 11.0 a 6.30. Parch. Lewis Roderick. Cenhadaeth y Dwyrain, Bridge Street, Bow- I I. ° a 630, Parch. Howell Watkins, B.A. Y METHODISTIAID CALFINAIDD. Jewin Newydd- 10.45 a 6.30, Parch. J. E. Davies, M.A. Charing Cross Rd. 10.45, Parch. R. J. Williams, Liver- pool. Wilton Square 10.30, Parch. R. O.Williams. 6.30, F. Knoyle, B.A. Falmouth Road 10.45, Parch. S. E. Prytherch. 6.30, John Richards, Cwm- bwrla. Mile End Road 11.0, Parch. D. Oliver. 6.30, Shirland Road 10.45, Parch. John Richards, Cwm- bwrla. 6.30, S. E. Prytherch. Holloway 10.30, Parch. R. O. Williams. 6.30, R. J. Williams, Liver- pool. Hammersmith 11.0, Parch. F. Knoyle, B.A. 6.30, Stratford 11.0, Parch. J. Wilson Roberts. 6.30, Clapham Junction 11.0, Parch. J. Garnon Owen. 6.30, R. G. Davies, Pontar- dulais. Walham Green 11.0, Parch. J. Tudno Williams, M.A. 6.30, Supply Wood Green. Willesden Green 11.0, Parch. R. G. Davies, Pontar- dulais. 6.30, J. Garnon Owen. Lewisham 11.0, 6.30, Supply Willesden Green Tottenham 11.0, 6.30, Parch. D. Oliver. Walthamstow 11.0, Cyfarfod Pregethu. Parchn. G. H. Havard, M.A., a T. Jones, City Road. Wood Green I I. 0, Parch. J. Tudno Williams, M.A. YR ANNIBYNWYR. Y Tabernacl, King's Cross- f i.o Parch. D. C. Jones. 6.30, H. El vet Lewis. Y Boro', Southwark Bridge Road- 11.0 l arch. E. Owen, B.A. 6.30, D. C. Jones. Radnor Street, Chelsea- 11.0 Parch. H. Elvet Lewis 6.30, J. Machreth Rees. Barrett's Grove, Stoke Newington- 11.0 Parch. J. Machreth Rees. 6.30, E. Owen, B.A. East Ham, Sibley Grove- 11.0 a 6.30, Parch. John Thomas. Woolwich, Parson's Hill- 11.0 a 6.30, Parch. Llewelyn Bowyer. Battersea Town Hall— I I. ° a 6.30, Y BEDYDDWYR. Castle Street, Oxford Circus- 11.0 a 6.30, Parch. T. Morgan, Skiwen. Little Alie Street, Aldgate- 11.° a 6.30, Parch. B. Arberth Evans. Tottenham-i i. o a 6.30, Parch. W. Rees. Norman Hall, 252, Harrow Road- 3, Ysgol Sul. Y WESLEYAID. City Road- 11.0, Mr. J. H. Edwards. 6.30, Parch. T. Jones. Gothic Hall, St. Thomas Street, W.- 11.0, Parch. T. Jones. 6.30, Mr. D. Owen. Poplar, Duff Street- 3.0 a 6.30 Mr. J. H. Edwards. Uymunir am i bob hysbysrwydd ar gyfer y golofn hon an^°n ^'r Swyddfa erbyn Dydd Mawrth y fan

Advertising

Gohebiaethau.

Advertising

Y DYFODOL

Advertising