Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

EISTEDDFOD ALBERT HALL.

News
Cite
Share

EISTEDDFOD ALBERT HALL. f" I' Cystadleuaethau Rhagorol. V ,I PA le bynag y bo, y mae'r Cymro yn eistedd- fodwr pybyr. Mae'r hen wyl yn hoff gan ei galon, a rhydd iddi gefnogaeth parod bob amser os ei cynhelir ar linellau priodol. Yn eu cariad at yr eisteddfod a'u pybyrwch i gefnogi'r hen sefydliad, nid oes neb parotach na Chymry Llundain, a chaed prawf eglur o hyn yn y cynulliad mawr ddaeth i'r Albert Hall nos Iau yr wythnos ddiweddaf. Dyma neuadd fwyaf y ddinas, ac nid yw deng mil o eneidiau ond cynulliad parchus ar seddau y lie, felly yr oedd anturiaeth y gwyr a drefnasant fod yr wyl hon i gael ei chynal yno eleni yn gosod ar eu hysgwyddau gyfrifoldeb aruthrol, ac er i lu o anhawsderau ddod ar eu ffordd, eto mae'n hyfrydwch i nodi fod y cyfan wedi llwyr gyfiawnhau'r symudiad, ac i'r derbyniadau ar y noson brofi'n ddigon er cyfarfod yr holl dreuliau mawr yr aed iddynt. Er mai ynglyn a chapel y Metho- distiaid yn Falmouth Road y trefnir yr Wyl flynyddol hon, y mae wedi dod ers troion yn un o brif gynulliadau Gymry'r brifddinas. Flwyddyn ar ol blwyddyn mae'r torfeydd wedi tyrru i'r neuaddau a sicrhawyd ganddynt, ac er symud o le 1 le yn bur ami, gwelwyd wrth droi cannoedd ymaith o ddrysau'r Queen's Hall y llynedd y dylid sicrhau neuadd eangach fyth, ac ar Albert Hall, er mor ddiarffordd yw, y penododd y pwyllgor. Diffyg cyfleusderau teithio yn unig sydd yn milwrio yn erbyn poblogrwydd y neuadd hon gan Lundeinwyr yn gyffredin. I wyr c)foethog y West End pobl sy'n cadw eu cerbydau eu hunain y mae'n bob peth ag y gellir ddymuno, and mae'n sicr pe bae'r relwes mor gyfleus iddi ag ydynt i'r Queen's Hall y gwelid amryw gannoedd yn ychwaneg )no ar y noson hon. Fel yr oedd caed ^ynnulhad gwir foddhaus, a hynny ar noson nynod o anffafriol, gan i'r gwlaw ddisgyn yn dra chyson tua'r adeg yr oeddis i ddechreu ar y S^eithrediadau. Erbyn cyrhaedd y neuadd yn fuan ar ol chwech o'r gloch yr oedd y drysau eisoes wedi eu hagor, a'r torfeydd yn dylifo i iewn. Ond )r °.edd amheuaeth ym meddwl llawer o ddieith- riaid a safent o'r tuallan. Ar barwydydd y

[No title]

Advertising

EISTEDDFOD ALBERT HALL.