Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Cystadleuaeth "Cymro Llundain." GwobrGyntaf..62 2 0 Ail Wobr ISO YN y Rhifyn hwn ac yn ein rhifynau dilynol hyd ddiwedd mis Chwefror fe welir coupon ac ynddo le i ysgrifenu deuddeg enw. Gwahoddwn bob un on darllenwyr i'w lanw gydag enwau y Deuddeg Cymro Enwocaf a Mwyaf Poblogaidd heddyw. a'i ddychwelyd i ni yn ddiymdroi. Dymunwn arnynt hefyd alw sylw eu cyfeillion at y gystad- leuaeth, a'u hannog i gymeryd rhan ynddi. Rhoddir y Gwobrwyon uchod am y ddwy restr a gynwysant fwyaf o'r enwau a enwir yn y drefn ym mha un y safant yn ol nifer y pleid- leisiau a roddir i bob un. DYMA AMODAU Y GYSTADLEUAETH :— 1. Ni wneir sylw o unrhyw restr oni bydd yn ysgrifenedig ar un o'r coupons. 2. Gall cystadleuydd anfon i mewn gynnifer o restrau ag a fynno, ond iddynt fod ar coupons. 3. Pob rhestr i gael ei harwyddo a ffugenw yn unig. 4. Dyfarniad y Golygydd i fod yn derfynol. 5. Gellir anfon rhestrau i mewn mor gynnar ag yr ewyllysir, ond rhaid i'r olaf fod mewn 11aw ar yr 28ain o Chwefror. 6. Y gair Cystadleuaeth i fod yn ysgrifenedig ar yr amlen yn yr hon yr amgauir pob rhestr. Archer Copiau yn ddioed, GYSTADLEUAETH "CYMRO LLUNDAIN." COUPON. 1. 2 3-■ 4- ••••• s- 6 7 8. 9 1 0 1 1 1 2 Ffugenw CYMANFA OWYL DEWI, 1905. (The Welsh Nonconformists' National Festival.) Cynhelir y Gymanfa uchod yn y CITY TEMPLE Nos Fawrth, Chwefror 28ain, 1905, Am 7 o'r gloch (Drysau yn agored am 6 o'r gloch). — — —— ™ — Gwasanaethir gan y Brodyr canlynol:- Parch. RICHARD RICHARD, Woodberry Down. 99 R. 0. WILLIAMS, Holloway. 99 D. STANLEY JONES, Caernarfon. „ w. o. EVANS, Liverpool. RICHARD ROBERTS, Westbourne Grove. Arweingdd y Canu, Mr. MAENGWYN DAVIES. Organgdd, Mr. GWILYM ROLANDS. Ysgrifenydd—Parch. Wm. REES, 51, Redcliffe Road, Kensington, S.W. Ysg. Arianol (i'r hwn mae pob cais am lyfrau a thaliadau i'w hanfon)—Mr. R. T. OWEN, 70, Crayford Road, Tufnell Park, N. Croesaw calon i holl Gyrrtry Llundain, a thaer ddymuniad am eu presenoldeb. STORIES of WALES, BY W. LLEWELYN WILLIAMS, M.A. Author of Gwr y Dolau," Gwilgm a Benni Bach," &c. The fifth of a series of most interesting STORIES OF WALES, and entitled, "THE LOVE OF DAVID GWVN," will appear in the LONDON WELSHMAN for Feb. 25th. The stories will be continued week by week, and we venture to predict that it will prove equal to any similar series ever published. Order your copies at once, and then you cannot be disappointed. DYDD GWYL DEWI, 1905- (ST. DAVID'S DAY.) THE ANNUAL WELSH national Dinner WILL BE HELD IN THE Grand Hall, Hotel Cecil, ON WEDNESDA Y EVENING, MARCH 1st. ELLIS J. GRIFFITH, Esq., M.P., will preside, supported by The Right Hon. JOHN MORLEY, M.P. Seci-etai-ies:- JOHN HUGHES, Tipl/otc 1^9, Albert Palace Mansions, ,,CKBlS 1 Battersea Park, S.W. 0/6 each. ARTHUR GRIFFITH, 112, Gower Street, W.C. WELSH SUNDAY SCHOOL (BOARD SCHOOL), CHURCH STREET, STOKE NEWINGTON. eoNeERT IN AID OF THE ABOVE, AT THE ABNEY CHAPEL, CHURCH ST., STOKE NEWINGTON, N. On Friday Euening, February 17th, 1905. Chairman W. LLOYD OWEN, Esq. Tea at 5.30 p.m. Concert to commence at 7.30