Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

e.I Cystadleuaeth Cymro Llundain." Gwobr Gyntaf R2 2 0 Ail Wobr I I 0 YN y Rhifyn hwn ac yn ein rhifynau dilynol hyd ddiwedd mis Chwefror fe welir coupon ac ynddo le i ysgrifenu deuddeg enw. Gwahoddwn bob un o'n darllenwyr i'w lanw gydag enwau y Deuddeg Cymro Enwocaf a Mwyaf Poblogaidd heddyw. a'i ddychwelyd i ni yn ddiymdroi. Dymunwn arnynt hefyd alw sylw eu cyfeillion at y gystad- leuaeth, a'u hannog i gymeryd rhan ynddi. Rhoddir y Gwobrwyon uchod am y ddwy restr a gynwysant fwyaf o'r enwau a enwir yn y drefn ym mha un y safant yn ol nifer y pleid- leisiau a roddir i bob un. DYMA AMODAU Y GYSTADLEUAETH :— i. Ni wneir sylw o unrhyw restr oni bydd yn ysgrifenedig ar un o'r coupons. 2. Gall cystadleuydd anfon i mewn gynnifer o restrau ag a fynno, ond iddynt fod ar coupons. 3. Pob rhestr i gael ei harwyddo a ffugenw yn unig. 4. Dyfarniad y Golygydd i fod yn derfynol. 5. Gellir anfon rhestrau i mewn mor gynnar ag yr ewyllysir, ond rhaid i'r olaf fod mewn llaw ar yr 28ain o Chwefror. 6. Y gair Cystadleuaeth i fod yn ysgrifenedig ar yr amlen yn yr hon yr amgauir pob rhestr. Archer Copiau yn ddioed, CYSTADLEUAETH "CYMRO LLUNDAIN." COUPON. 1 2 1. 3 ••■•••• 4 5 6 7 8. 9. 1 0 1 1 < 1 2 v Ffugenw. STORIES of WALES, BY W. LLEWELYN WILLIAMS, M.A. Author of Gwr y Dolau," Gwilgm a Benni Bach," &c. The fourth of a series of most interesting STORIES OF WALES, and entitled, "THE LADY OF THE LAKE," will appear in the "LONDON WELSHMAN for Fob. 18th. The stories will be continued week by week, and we venture to predict that it will prove equal to any similar series ever published. Order your copies at once, and then you cannot be disappointed. DYDD OWYL DEWI, 1905. (ST. DAVID'S DAY.) THE ANNUAL WELSH national Dinner WILL BE HELD IN THE Grand Hall, Hotel Cecil, ON WEDNESDAY EVENING, MARCH 1st ELLIS J. GRIFFITH, Esq., M.P., will preside, supported by The Right Hon. JOHN MORLEY, M.P. Secretaries JOHN HUGHES, TjGketS 139, Albert Palace Mansions, Battersea Park, S.W. 6/6 each. ARTHUR GRIFFITH, 112, Gower Street, W.C. CAPEL ROMFORD ROAD, STRATFORD. CYNHELIR Gsfarfod Diwsgiadol, NOS SADWRN, DYDD SAB BOTH A NOS LUN. Chwefror 11, 12 a 13, PRYD Y gwasanaethir GAN y Parch. JOSEPH JENKINS, CEINEWYDD, YN CAEL EI GYNORTHWYO GAN DDWY EFENGYLES. Dechreuir y cyfarfodydd- NOS SADWRN 7.30. SUL 11, 3, a 6.30. NOS LUN 7.30. Croesaw cynhes i holl Gymry yr ardaloedd. WELSH SUNDAY SCHOOL (BOARD SCHOOL), CHURCH STREET, STOKE NEWINGTON. eONSERT IN AID OF THE ABOVE, AT THE ABNEY CHAPEL, CHURCH ST., STOKE NEWINGTON, N. On Friday Evening, February 17th, 1905. Chairman. = = = W. LLOYD OWEN, Esq. Tea at 5.30 p.m. Concert to commence at 7.30. ST. PADARN'S WELSH CHURCH, HORNSEY ROAD, N. The Third Coffee Supper of the Season On THURSDAY EVENING, FEB. 16th, 1905, AT EMMANUEL MISSION HALL, Nearly opposite to St. Padarn's (Entrance in Mayton Street). Chairman-W. GYRN DAYIES, Elq. EMINENT ARTISTES ARE SECURED. SUPPER at 7. CONCERT at 8. ADMISSION FREE. SILVER COLLECTION, Cyfdrier pob Gohebiaeth a ftvriedir t'n cololna u, "The Editor"; pob Hysbysiad, "The Adver- tising Manager"; a phob Archeb, The Manager," a'r olZ Vr Swyddfa, 45, 46, 47, St. Marati's Lane, W. C. Bydd yn hvfrydwch gan y Golygvdd dderbyn gohebiaethau ac erthyglau i'w hystyried, ond nis gellir ymrwymo i ddychwelyd ysgrifau gwrthod- edig. The Editor invites correspondence. All letters must be signed with the full name of the writer. and the address must also be given, not necessarily for publication, but as a guarantee of good faith.

Nodiadau Golygyddol.