Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Cystadleuaeth w "Cymro LIundain." Gwobr Oyntaf. R,2 2 0 Ail Wobr I I 0 YN y Rhifyn hwn ac yn ein rhifynau dilynol hyd ddiwedd mis Chwefror fe welir coupon ac ynddo le i ysgrifenu deuddeg enw. Gwahoddwn bob un o;n darllenwyr i'w lanw gydag enwau y Deuddeg Cymro Enwocaf a Mwyaf Poblog-aidd heddyw. a'i ddychwelyd i ni yn ddiymdroi. Dymunwn arnynt hefyd alw sylw eu cyfeillion at y gystad- leuaeth, a'u hannog i gymeryd rhan ynddi. Rhoddir y Gwobrwyon uchod am y ddwy restr a gynwysant fwyaf o'r enwau a enwir yn y drefn ym mha un y safant yn ol nifer y pleid- leisiau a roddir i bob un. DYMA AMODAU Y GYSTADLEUAETH :— i. Ni wneir sylw o unrhyw restr oni bydd yn ysgrifenedig ar un o'r coupons. 2. Gall cystadleuydd anfon i mewn gynnifer o restrau ag a fynno, ond iddynt fod ar coupons. 3. Pob rhestr i gael ei harwyddo a ffugenw yn unig. 4. Dyfarniad y Golygydd i fod yn derfynol. 5. Gellir anfon rhestrau i mewn mor gynnar ag yr ewyllysir, ond rhaid i'r olaf fod mewn llaw ar yr 28ain o Chwefror. 6. Y gair Cystadleuaeth i fod yn ysgrifenedig ar yr amlen yn yr hon yr amgauir pob rhestr. Archer Copiau yn ddioed, CYSTADLEUAETH "CYMRO LLUNDAIN." COUPON. 1 2. 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 Ffugenw STORIES Of WALES, BY 1 W. LLEWELYN WILLIAMS, M.A. Author of Gwr y Dolau," Gwilgm a Benni Bach," &c. The fourth of a series of most interesting STORIES OF WALES, and entitled, "THE LADY OF THE LAKE," will appear in the 4 LONDON WELSHMAN for Feb. 11th. The stories will be continued week by week, and we venture to predict that it will prove equal to any similar series ever published. Order your copies at once, and then you cannot be disappointed. Grand ehair Eisteddfod, ROYAL ALBERT HALL, LONDON, ——— Thursday, Feb. 23rd, 1905. 70 Amateur Soloists, Jeaehers, die. The "Carmelite" Special Prize of Five Guineas (Kindly presented by the Amalgamated Press, Limited), for the best rendering of "The Lord is my Shepherd," (Words by HAROLD BEGBIE). (Music by A H. BEHREND). Published at 6d. net in the "Carmelite Music" series, and obtainable at all bookstalls and music-shops, or direct from The Amalgamated Press, Limited, 2, Carmelite House, Carmelite Street, E.C. The song is suitable to all voices, and the competi- tion is open to all amateurs. Entries Close Thursday next, Feb. 9th. Adjudicator DR. HENRY COWARD. Send for particulars at once to the Hon. Sec., DAVID R. HUGHES, 49, Hailsham Avenue, Streatham Hill, London, S.W. YSOOL SUL CAMDEN TOWN. TRADDODIR PREGETH, PRYDNAWN SUL, CHWEPROR sed, GAN Y Parch. R. O.WILLIAMS (Holloway), Yr oedfa i ddechreu am 2.45. 63, Y BRYTHONWYR, ch,NC^V~ Nos Fawrth ncsaf, Chwefror 7fed. AM 8 O'R GLOCH, DARLLENIR PAPUR AR JACK GLANGORS, — GAN — T. J. EVANS, Ysw. Gwahoddir pob Cymro. twymgalon i fod yn bresennol. _no DYDD GWYL DEWI, 1905. (ST. DAVID'S DAY.) THE ANNUAL WELSH national Dinner vilv WILL BE HELD IN THE Grand Hall, Hotel Cecil, ON WEDNESDAY EVENING, MARCH 1st. ELLIS J. GRIFFITH, Esq., M.P., will preside, supported by The Right Hon. JOHN MORLEY, M.P. Sec)-etaries:- JOHN HUGHES, Tickets 139, Albert Palace Mansionsr Battersea Park, S.W. 6/6 each. ARTHUR GRIFFITH, 112, Gower Street, W.C. ilndeb gymdeitbasau Diwylliadol gymreig Clundain. TYMHOR 1904—05. Llywydd: ELLIS J. GRIFFITH, Ysw., A.S. CYNHELIR PADX, o dan nawdd yr Undeb uchod yn LITTLE ALIE STREET, E., NOS FERGHER, CHWEFROR 8fed, I Ddechreu yn Brydlon am 8. Testyn "A ydyw yr Eisteddfod Genedl= aethol yn deilwng o gefnogaeth y Genedl ? CADEIRYDO-ELLIS J. GRIFFITH, YSW., A.S. Cymerir rhan yn yr ymdrafodaeth gan gynrych- iolwyr o Gymdeithasau y Dwyreinbarth. Mynediad i Mewn yn Rhad. Owahoddiad Cynhes i Bawb. ARTHUR E. ROWLANDS ( R. PIERCE JONES ^Ysgrifenyddion. CAPEL ROMFORD ROAD, STRATFORD. CYNHELIR Ggfapfod Diwggiadol, NOS SADWRN, DYDD SABBOTH A NOS LUN. Chwefror 11, 12 a 13, PRYD Y GWASANAETHIR GAN Y Parch. JOSEPH JENKINS, CEINEWYDD, YN CAEL EI GYNORTHWYO GAN DDWY EFENOYLES. Dechreuir y cyfarfodydd- NOS SADWRN 7.30. SUL -11, 3, a 6.30. NOS LUN 7.30. Croesaw cynhes i holl Gymry yr ardaloedd.