Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

[No title]

BWRDEISDREFI CAERFYRDDIN A…

PORTHI DENG MIL 0 BLANT TLODION.

GOHEBIAETHAU.

[No title]

About the Revival.

News
Cite
Share

Shiwt ichi'n gweid felli,-gwneid ei waith ar i gwithe nhw, wedso 'chi ? Ie, ar ei gwaetha nhw—dyna'r ffaith. Rwyf wedi mynd i gredu fod yn rhaid i Dduw anfon rhyw fath o ysbrydolrwydd special i Lundan i'n cael ni i'n lie. Does dim all sefyll o flaen yr Ysbryd yn Nghymru, y mae ei ras yn anorch- fygol. Pie mae o heb ddod yma ? Ichi'n creti taw gorfodaeth yw hi gyda Diw ? "Ydw, gyda rhai." "Win ffili 'lan a gweld 'rin peth a chi. Ddin glan, ichi am fforso crefydd ar ddinion. a mwy na hin, ichi am weid taw Diw i hin si'n gwneid hini. Ichi am hela i' bant Riddid Ewillis o'r Diwygiad." "0 na, maddeuwch i mi, yr ydych yn fy nghamddeall. Y mae gras Duw yn drech ei ddawn na'n galluoedd eiddil ni, deallwch. Does yr un dyn byw na theimla fo ei ewyllys yn llawer iawn gwell, wedi cael ei threchu gan ras anorch- fygol Duw, rhowch chi yr enw a fynnoch chi arno-fforsio os mynwch chi." Lie 'rin ni, gwedwch, rhaid ini adel Jonathan Edwards i ddod o hid i Evan Roberts. Y Diwygiad oedd gyda ni yn te fe ? la, ond rhoswch, nid ydym yn crwydro rhyw lawer chwaith, hyn a garwn ei ddweyd, fod yn dda gennyf mai ffordd dipyn yn galed a gymer Duw i'n tynu ni oddiwrth ein pechodau. Y mae o yn bound o roi y fwyell bob amser wrth wraidd y pren. Symud y pechod hawdda i ni allu gwneyd hebddo fo y byddwn ni chwi wyddoch." "Yn ol yr hin wedsoch chi just 'nawr, gellir dishgwl i'r Ysbrid witho yr in peth yn Llinden ag yn Nghymri." Wrth gwrs wir, ond cofiwch, i siarad yn ddaearol, y mae ganddo, i bob golwg, waith mawr i'w wneyd yma. Mae yma ddisgwyl mawr am dano fo gan y bobl ora mae'n wir, ond mae yma lawer o betha go ryfadd eisio eu clirio i wneyd y ffordd yn glir iddo." Gwir, gwir, ond wneith e ar y gore a'r rhwystre pan y daw e." Gwnaiff, gwnaiff, ond beth ydan ni yn ei wneyd, frawd ? Hawdd iawn y gallwn ni gyrchu at ein gilydd i weddio am Ddiwygiad heb dreio diwygio ein hunain. Os ydw i'n deall yr Iachaw- dwriaeth yn iawn, yn ein helpu ni mae hi pan y byddwn ni yn methu. Mae gyno ni lawar eisio ei wneyd yma." "Ini'n waeth yma gwedwch na Chymri yn yr Hen Wlad ? Wel, mi fydda'i yn credu ein bod ni. Lie mae'n Sabboth ni ? Darn o hono fo sydd yn cael ei gadw gennym ni, gwyddoch hynny yn dda. Mi feiwn bobl ieuainc am fynd i rodiana, ac yr ydym ni ein hunain yn rhoddi esiampl ddrwg iddynt drwy agor ein masnachdai ar fore y dydd sanctaidd." B'wch ddishtaw ddin, gwell i chi bido gweid dim ar hin ne fe dinwch yr hoelion with in ich pen bob in o honin'. Fealla y maddeua nhw imi am ddyweyd fy meddwl, mae fy awydd mor fawr am gael tywallt- iad ar Gymry Llundan. Y bydolrwydd yma yw y drwg yn siwr i chi. Rhyfadd na wela' ni beth fel hyn." Yn wir, ichi'n crio'n ofnadw'n awr." Mi wn mai gwir lIed finiog ydyw, ond y mae yn rhaid ei ddweyd." Medir yr Ysbrid wneid y gwaith ene'n yn well no chi." Gwir y dywedwch, ddigith neb wrtho fo." Na, na. Ichi am y cwrdd nos yfori ? "Ydw, os bydd modd. D'wedwch 'mod i'n gofyn yn garedig am Mrs. Morgan." Gwnaf. Noshwath dda ichi." HEBER.