Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

[No title]

BWRDEISDREFI CAERFYRDDIN A…

PORTHI DENG MIL 0 BLANT TLODION.

News
Cite
Share

PORTHI DENG MIL 0 BLANT TLODION. Y Sabbath diweddaf, a'r ddau cyn hynny, gwelais olygfeydd rhyfedd iawn, sef rhoddi ciniaw i dros fil o blant tlodion yn Notting Hill. Y mae y rhan hon o Lundain yn breswylfan llawer o weithwyr, ac y mae y caledi presenol yn cael ei delmlo yno yn llym iawn. Trwy gyd- weithrediad ein cydwladwr adnabyddus a haelionus, Mr. W. Price, ac ychydig o fonedd- igion y gymydogaeth, y maent wedi trefnu i roddi ciniaw a the i tua mil o blant, bob Sul hyd ddiwedd Chwefror. Y Sabbath cyntaf eis- teddodd 525 i giniaw twym, yn gynwysedig o gig eidion, cig dafad, tatws, &c., ynghyd a digon o laeth cynhes i'w yfed, ac ar ol hynny plum pudding moethus dros ben. Yr ail Sul am un o'r gloch, cafodd 578 wledd gyffelyb, ac yna am dri o'r gloch drachefn, eisteddodd 640 i de, bara ymenyn, a theisen o'r fath oreu. Y Sul diweddat cafodd 608 giniaw, a 599 de, felly, erbyn diwedd Chwefror bydd dros ddeng mil wedi cael ymborth. Teg yw dweyd fod yr ymborth oil o'r fath oreu ac wedi ei goginio yn dda a blasus, ac yn cael ei osod o'u blaen yn y fath fodd ag y gallai unrhyw un gyfranogi o honno. Yr oedd yr olwg ar y plant yn hawlio ein cydymdeimlad—rhai o honynt yn resynus o dylawd, eraill yn well, ond yr oil mewn hwyl i wneyd cyfiawnder a'r danteithion. Yr oedd yr olwg foddhaus oedd ar wynebau y boneddwyr a roddent y wledd, wrth weled y plant yn mwyn- hau'r bwyd, yn ddigon i wneyd unrhyw gybydd yn haelionus yn y fan, ac os digwydd i'r llinellau hyn ddyfod i sylw rhywun sydd heb wybod beth i wneyd a'i hunan neu ei aur, yr wyf yn ei wahodd i dalu ymweliad a'r lie ar unwaith—bydd yn iechyd i'w gorph a'i ysbryd. Yn ystafell fawr y public baths yn Lancaster Road y rhoddir y wledd bob Sul, yr hon a roddir yn rhad i'r gwasanaeth yma gan Gynghor Trefol Kensington. Y mae yn golygu gwaith mawr, ond y mae yno ugeiniau o wirfoddolwyr o'r ddau ryw yn barod ,i gynorthwyo. Gwelsom y Maer yno mor brysur a neb yn ceisio gwneyd y plant yn gysurus. Mae'n eglur fod y gofal hyn a gymmerir gan bobl arianog ein gwlad o'r tlodion y blynyddoedd diweddaf yn arwydd fod Duw yn parotoi calonau mawrion ein gwlad, ac yn eu tyneru i dderbyn dylanwadau sydd i fyned dros yr holl fyd, nad yw etto ond megys dechreu. T. A. P.

GOHEBIAETHAU.

[No title]

About the Revival.